Vetenskap: Tidigare okända rader i Gilgamesheposet upptäckt på stulen kilskriftslertavla
En assyriolog vid Londons universitet har upptäckt att en stulen lertavla med antik text i kilskrift som innehåller 20 tidigare okända rader i den episka berättelsen om Gilgamesh, det äldsta kända eposet. Gilgamesheposet är allmänt erkänt som det första stora litterära verk som skapats. 


Människan kan vara mycket äldre än evolutionsforskarna tidigare trott
Med avancerad teknik, säger sig forskare nu ha lyckats analysera DNA från neandertalare, som enligt vissa dateringar levde för 400,000 år sedan. Resultatet av forskningen indikerar att det moderna människosläktet, enligt evolutionsteorin, kan ha tagit fart mycket tidigare än vi hittils fått lära oss. Fyndet gör att den vanliga evolutionsteorin för människan blir ännu mer problematisk eftersom människan nu dateras till en ålder som gör det svårt att förstå hur hon hunnit utvecklas från sina antagna förfäder.

Forskare säger sig ha hittat ny människoart: Homo naledi
I en svåråtkomlig grotta i Sydafrika har man funnit en samling av 1 550 benfragment som verkar komma från 15 individer. Paleontologen Lee Berger anser att de bör räknas som en ny art inom släktet Homo, trots betydligt närmare likheter med apor inom släktet Australopithecus.


Annons:

Wildcat helikopter operationell i den brittiska marinen
Brittiska marinförsvaret har utvecklat en högpresterande helikopter som är så "kraftfull att den kan blåsa en ubåt ur vattnet."

Ny motor kan revolutionera rymdfärder
En ny bränslelös motor skulle kunna revolutionera rymdfärderna men forskningsvärlden är skeptisk


Historia: Johann Sebastian Bachs uppväxt och utbildning
Morgonbladets Stefan Pehrson ger en utförlig historisk bakgrund till en av de största musikerna genom tiderna.


Ny svensk studie: Avgaser kan orsaka demens
En ny unik svensk studie visar att det kan finnas direkt koppling mellan bilavgaser och demenssjukdomar. – Vi har kunnat se oväntat starka samband säger Bertil Forsberg, professor i miljömedicin, som lett studien.

Empatiska människor har annorlunda hjärnor
Altruism, medkänsla och avancerad bedömning av moraliskt komplexa situationer är egenskaper som sätter sina spår i hjärnan.Gener styr hur vi påverkas av emotionell information
En kanadensisk studie visar att de som har en viss genvariant reagerar mycket starkare på emotionellt laddad information.

Amatörforskare tror sig ha hittat Platons Atlantis
I sina böcker Timaios och Kritias beskrev filosofen Platon en sjunken kontinent från förhistorisk tid. I sin nya bok presenterar amatörforskaren Christos A. Djonis detaljer kring vad han hävdar är upptäckten av Atlantis och dess betydelse för vår historia.


Ny studie: Barn i förskolan mer benägna att bli aggressiva och hyperaktiva
En ny stor australiensisk studie visar att barn i förskolan löper större risk att bli aggressiva och hyperaktiva.

Ny studie säger att Europas klimat kan bli kallare
När isen kring Island och Grönland minskar så blir Atlanten varmare och den process som alstrar den värmande golvströmmen försvagas, vilket i sin tur leder till ett kallare Europa.


Historia: De vita barbareskslaveriet
April Holoway berättar om ett förhållandevis okänt kapitel i slaveriets historia. De vita slavarna med de muslimska slavhandlarna är för de allra flesta helt okänt trots att det handlade om över en miljon människor som tvingades till ett fruktansvärt slaveri.

Märkligt dinosauriefynd slår forskarvärlden med häpnad
Forskare har hittat ett fossil som har vissa mjukdelar bevarade. Mjukdelarna är förmodligen lämningar efter proteiner och blodceller funna i dinosauriefossil som enligt standarddateringar är 75 miljoner år gamla.Kampen om det biologiska könet
Transsexualism är en psykisk sjukdom som går att behandla med terapi, anser Paul R. McHugh, amerikansk professor i psykiatri.


Amerikansk hyperbil ska kunna köra 450 km/h
PSC Motors i Las Vegas har tillverkat en bil når en hastighet på 450 km/h.

Nytt fynd omkullkastar modell om människans redskapsanvändning och utveckling
Enligt den traditionella evolutionistiska modellen så uppkom de första människorna för ca 2,5 miljoner år sedan och det var också då redskapsanvändningen uppstod. Men nu har man hittat stenverktyg som dateras till 3,3 miljoner år, vilket är 700 000 år äldre än vad det moderna människosläktet är enligt modellen.


Apple och Facebook utmanar Google
Apple bekräftar nu att de har byggt en egen sökrobot, kallad AppleBot, som ska ta upp kampen med Googles monopol på sökmotormarknaden.

Länder kan ha ändrat sina väderdata i försök att simulera uppvärmning
Tre länder kan ha ändra sina historiska väderdata för att visa en temperaturhöjande trend, enligt en forskare inom området.


Ett nytt test kan förutse cancer 13 år innan sjukdomen utvecklas.

Vetenskap: “Människor kommer att leva i 1000 år”, hävdar forskare
Problemet med åldrande kommer att lösas, tror vissa forskare. Men de får kritik av sina kollegor.


Historia: Tillbaka till medeltiden I
Här följer första delen av Stefan Pehrsons serie om hur kristendomen påverkat västerlandet. Del ett: Karl den store och grundläggningen av Europas skolsystem.

Vem var Valborg?
Kort historia om Valborg


Evangeliet om “Jesu fru” troligtvis en bluff
Papyrusfragmentet som 2012 skakade om världen, tyder på att vara en bluff

Ny teori om gåtan med mössorna på Påsköns jättar
Arkeologer har länge debatterat hur urinvånarna som levde Påskön lyckades balansera en separat bit sten, deras hattar, ovanpå huvudet på de berömda moaistatyer som finns utspridda över hela ön. Nu hävdar en grupp forskare att de har svaret.


Den moderna människan har i forntiden korsats med en helt okänd befolkningsgrupp
Genanalys tyder på att det skett en korsning mellan moderna människor, neandertalmänniskan, Denisovamänniskan och en idag för forskarna helt okänd arkaisk befolkningsgrupp.

Japanskt magnettåg slår världsrekord
Japan har utvecklat ett nytt magnettåg som kommer upp i över 600 km/h


odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler