Granskning: Den islamistiska slakten av kristna II
Här kommer den andra delen av Raymond Ibrahim redogörelse av den fruktansvärda förföljelse och slakt som sker av kristna i islams namn.


Granskning: Den islamistiska slakten av kristna (del I)
Raymond Ibrahim redogör för den fruktansvärda förföljelse och slakt av kristna som pågår i islams namn världen över. Eftersom exemplen var så många, har artikeln delats upp i två delar. Den andra delen kommer inom kort.

Tyskland: Muslimer befrias från skolresor till Förintelseplatser?
I denna granskning visar Soeren Kern hur många länder i Europa, inte minst Tyskland, bedriver en immmigrationspolitik som närmast liknar ett självmordförsök för de västerländska fri -och rättigheter, speciellt för judarna som lever i dessa länder. Muslimer ska inte informeras om förintelsen därför de saknar


Annons:

Granskning: Amerikanska missiler i Polen svar på existentiellt hot
Kongressen och Pentagon är eniga om att cyberkrig utgör ett dödligt hot mot Amerika. Missilbaser i Polen skall skydda USA och Västeuropa.

Granskning: Vad har hänt med rättssäkerheten?
I denna granskning frågar sig Douglas Murray hur anklagelser om "rasism" och "islamofobi" helt kunde slå ut både polis och rättsväsende i Storbritannien. Det är lätt att se den slående parallellen till den politiska korrektheten och åsiktskorridoren i Sverige.


Granskning: Så bör Sverige organisera sitt civilförsvar
Försvaret är ett av de mest eftersatta områdena i Svensk politik och Morgonbladet resonerar om hur civilförsvaret i Sverige bör organiseras. De största civila ansträngningarna bör primärt gå till att understödja marinen och en eventuell helikopterflottilj för ubåtsjakt m.m. på västkusten, så att de i sin tur kan garantera flödessäkerheten för resten av landets civila sektorer.


Granskning: Franska parlamentet godkänner svepande övervakningslagar
Morgonbladet har tidigare rapporterat om hur Frankrikes regering har godkänt en lag som drastiskt ökar myndigheternas befogenheter att övervaka landets invånare. Det som återstår är att lagen ännu ska godkännas av överhuset som röstar om saken i juni. Här bidrar Soeren Kern med en fördjupning av situationen kring det nya lagförslaget.

Granskning: Malackasundet - nyckeln till världsherravälde
Kina skjuter fram sina positioner i ett kritiskt område.Granskning: Förbereder USA undantagstillstånd?
Under åtta veckor med start i juli iscensätts en stor militärövning som heter Jade Helm 15 i nio amerikanska delstater. Detta samtidigt som protester och upplopp rasar i Baltimore till följd av att den svarte unge mannen Freddie Gray dött under mystiska omständigheter efter en vecka i polisens förvar. Finns det något samband mellan dessa två tilldragelser?

Den andra sidan av terrorismen
En varning att uppmärksamma även terrorismens strategi av hotande, tystande och censurerande


odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler