Krönika: Att äta som herdar långt effektivare än alla världens mediciner
Lars Bern om vilken kost som egentligen är hälsosam.


Krönika: Falska varudeklarationer
Harriet Larsson diskuterar det ofattbara hyckleriet som riksdagspolitikerna ägnar sig åt.

Gästkrönika: Sjuk journalistik
Professor Arnstberg ger en skarp kritik mot DN som han menar helt svikit sina läsare och bara driver agendajournalistik utan någon respekt för sanningen.


Annons:

Skolans förfall, där ansvar med plugg är ute och iPhone med stoj är inne
Harriet Larsson skriver om en skola som inte själv lärt sig sunt förnuft.

Heidi Avellans ”kryptosocialism” i Sydsvenskan
Vänstertänkandes destruktiva inverkan genomsyrar allt media även i tidningar som kallar sig "liberala" är i själva verket kryptosocialister. Vänstertänket är människofientligt och barnfientligt skriver Krister Pettersson.


Gästkrönika: Därför har svenskarna inget försvar mot samhällets sönderfall
Sveriges svaga civilsamhälle och vårt beroende av staten har gjort att det inte finns något motstånd mot överhetens ideologiska övergrepp vilket i sin tur har gjort oss både kultur -och karaktärslösa.


Krönika: Man hör mycket när man sitter på tåg
Soheila fors berättar om en händelse när hon reste med tåg.

Krönika: Föräldrapakt om barnuppfostran
Varför vågar ingen etablerad skribent någonsin vara politiskt inkorrekt nog att ifrågasätta Sveriges totalitära familjepolitik, frågar sig Krister Pettersson.Krönika: Den fria rörligheten hotar inte bara Israel, utan hela vår västerländska kultur
I motsats till vad makteliten påstår är den fria rörligheten ett hot mot Israel såväl som västerlandet, skriver Peter Krabbe.

Krönika: I skuggan av slagorden – Offren som inte får plats i debatten
De figurerar överallt ibland oss. Om inte som fysiska kroppar, så i debattartiklar och politiska diskussioner. Människor som befinner sig i Sverige utan vare sig medborgarskap eller uppehållstillstånd, men varken för att jobba eller turista men som riskeras att utnyttjas ljusskygga krafter Skriver André Iskra i dagens krönika.


Krönika: Löfvens Global Deal avslöjar att vår statsminister inte förstår vad som sker i världen
En viktig del i den styrande västliga oligarkins plan för den nya världsordningen (NWO) är att rasera gränser och försvaga nationalstaters förmåga att driva en självständig politik som på något sätt begränsar de globala bankernas och storföretagens verksamhet skriver Lars Bern.

Krönika: Sverige har misslyckats och Sverige har inga svar
Den verklighetsfrånvända socialistiska världsbilden har gjort att Sverige står oförmögen att hantera muslimsk radikalisering hävdar Soheila Fors.


Krönika: Industrijordbruket är ett större hot mot människans livsmiljö än klimathotet?
Under efterkrigstiden har jordbruket undergått en total förvandling. Det har gått från småskaliga lokala familjejordbruk med en blandning av djurhållning och odling, till storskaliga jordbruksindustrier med hård specialisering till monokulturer för enbart odlade grödor eller jättestora animaliefabriker med stallade djur, hävdar Lars Bern.

Krönika: Bortförklaringar från politiker utan moral
Politikers bortförklaringar av den misskötta invandringspolitiken börjar bli rent av löjliga menar Harriet Larsson.Ekonomi: Guldmyntfoten och lögnen
Socialister sprider flera myter om ekonomi och en av dem är att den stora ekonomiska depressionen berodde på att man alltför länge höll fast vid guldmyntfoten. Sanningen är precis den motsatta skriver P-O Samuelsson.


Krönika: En medievärld utan självinsikt i fritt fall
Den socialistiska dominansen i medievärlden och skolan har under lång tid lett till ett intellektuellt förfall skriver Mons Krabbe.

Insändare: Stoppa alkoholreklamen i skolorna!
Det bör vara förbjudet med alkoholreklam i skolorna menar dagens insändare.


Strategisk planering ligger bakom många av vår tids påstådda konspirationer
Lars Bern redogör för hur storföretagens 'strategiska planering' skapar nya marknader på ett inte sällan omoraliskt sätt.

Gästkrönika: Därför visar vi abort-offer-bilder på offentliga platser(varning för starka bilder)
Mats Selander som är ordförande för MRO och Kristna Värdepartiet, förklarar varför MRO visar upp bilder på aborterade foster.


Gästkrönika: Postmodern offerlogik
Arnstberg diskuterar hur vänsterns världsbild med dess offerlogik och oförnuft är baserat på ett sanningsförakt och leder till en genomgående samhällsfördumning.

Krönika: Kåserier
Besatta av yttre perfektion


Krönika: Bortskämd socialist vill ha perfekt dator
Jan Myrdals resonemang är typiskt för hur människor bedragna av socialismen tänker. En lite djupare reflektion avslöjar felen i tänkandet menar P-O Samuelsson.

Krönika: Våldtäkter, kultur och människovärde
Soheila Fors reflekterar över den våltäktsvåg som drabbat Sverige från ett mera internationellt perspektiv. Hon konstaterar bland annat att det inte kan vara högre anmälningsbenägenhet eller en bredare definition av våldtäkt som förklarar de höga siffrorna.


Krönika: Den samlade vänstern har blivit den hyperrika elitens nyttiga idioter
Lars Bern hävdar att vänsterns politik i själva verket tjänar den superrika eliten.

Krönika: Så här stänger EU ner din yttrandefrihet
Tysklands kansler var inte intresserad av att stärka Europas yttre gränser, att återupprätta de inre gränserna, att införa ett fungerande asylsökandesystem och att skicka tillbaka folk som ljugit sig in i Europa. I stället ville Merkel veta hur Facebooks grundare kunde hjälpa henne begränsa européernas yttrandefrihet, på Facebook och andra sociala medier. Det hävdar Douglas Murray.


Krönika: Oärlig myndighetsutövning när den är som sämst
Under de 82 år licenskravet funnits går det inte att påvisa att ett enda av landets tiotusentals licensierade halvautomatiska sportskyttegevär någonsin använts i något grovt brott.

Krönika: Bortblandade ekonomiska kort
När vänsterorienterade journalister försöker beskriva ekonomi blir det inte bara logiska fel utan även grova sakfel, menar P.O. Samuelsson.


Krönika: Älskade Sverige
Soheila Fors ger här sin lovprisning till det land som tog emot henne med öppna armar, men som också är ett land som riskerar att förlora sin själ om det tar sin frihet för given.

Krönika: Kärlek eller ekonomi
Harriet Larsson reflekterar över vilka värden som bör styra ett samhälle.


odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler