Krönika: Det falska klimathotet
Klimatpolitiken är ett nytt och extremt skadligt systemfel. På global nivå är FN drivande av helt andra skäl än att rädda världen och i Sverige bidrar korrumperade forskare till att cementera en dårskap som hårt drabbar våra barn och barnbarn, men också dagens pensionärer, hävdar Åke Sundström.
Krönika: Det falska klimathotet
Publicerades 2015-10-24

Det drar ihop sig till ett stort ståhej i Paris, när världens alla klimatombud ska försöka enas om hur det beramade 2-gradersmålet skall klaras av. Ett misslyckande innebär en miljökatastrof, får vi höra, men det hotet är falskt. Flera av världens kunnigaste klimatexperter menar att hotet är starkt överdrivet och att sanningen t o m kan vara den rakt motsatta: att mer koldioxid snarare är en fördel än ett problem. En högre andel koldioxid i luften är bevisligen bra för växligheten och jordbruket.

Det andra skälet till tveksamhet är att den motåtgärd som konferensen har i åtanke, nya ”klimatåtaganden” från enskilda länder, är ett dåligt skämt. Om hotet vore en realitet, är en global CO2-skatt den enda fungerande lösningen. Men några beslut av den arten är inte aktuella eller ens påtänkta. Ett nytt fiasko, en repris på kaoset i Köpenhamn, är en tämligen säker prognos.

Mot den bakgrunden kan man förstå de röster som hävdar att konferensens verkliga syfte är ett helt annat: att stärka FN:s makt med sikte på en världsregering. En slags statskupp på global nivå, med hjälp av mutor till fjärde världens diktaturer (i form av klimatbistånd).

Det är ingen nyhet att FN, EU och andra stora organisationer främst tänker sitt eget väl och ve, medan uppdragsgivarnas intressen kommer i andra hand. I sak är det, på den naturvetenskapliga sidan, klimatmodellerna och effekterna på havsnivån som står i centrum. Det enda vi med säkerhet vet är att uppvärmningen avstannat och inte alls utvecklats i enlighet med IPCC:s hotbild.

Detta kan vara en tillfällig paus, men fortsätter avvikelsen några år till är saken klar. Och att Al Gore bluffade om översvämmade storstäder är numera väl belagt. Inte ens Maldivernas existens tycks vara hotad. 

Till bilden hör också att många av de skeptiska forskarna betraktar det som ren hybris att tro sig kunna konstruera modeller som klarar av att förutspå klimatets utveckling på längre sikt än några månader. En av dessa kritiker är professor em Gösta Walin i Göteborg. Hans påpekanden har tigits ihjäl här hemma, medan kollegor i USA med liknande budskap blir hörda och faktiskt dominerar debatten.

En annan svensk naturvetare som ifrågasätter klimatdoktrinen är professor Lennart Bengtsson, som ganska nyligen ”kommit ut” som skeptiker, efter att tidigare ha delat den gängse hotbilden. I en intervju i Dagens Industri (20/10) presenteras han som Sveriges ”i särklass mest meriterade klimatforskare”, men inte heller han är numera så ofta citerad, sedan han begärt utträde ur klimatkyrkan.

Två av Sveriges kunnigaste naturvetare med koppling till klimatet underkänner alltså den förda politiken, med smärre gradskillnader (om vitsen tillåts). Ett för flertalet väljare säkert helt okänt faktum, eftersom medborgarna via press, radio och TV matats med mantrat att ”science is settled”.

Men de naturvetenskapliga aspekterna är, hur underligt det än kan låta, av underordnad betydelse. Den avgörande frågan är åtgärdssidan, analyser om hur ett eventuellt hot kan och bör bekämpas. I brist på förslag om en global klimatskatt blir alla andra åtgärder, t ex av Kyotomodell, meningslös symbolpolitik (därför att de enbart leder till att utsläppen omfördelas över globen, däremot inte alls reduceras).

Massor av miljarder har redan gått förlorade, till ingen som helst nytta. Om detta råder i realiteten stor enighet bland seriösa experter – återigen okänt för våra väljare. Orsaken är att vi har en väldigt maktlojal ekonomkår som tiger i offentliga sammanhang, men ibland talar klarspråk mellan skål och vägg.

Till dessa ”möjliggörare” hör läroboksförfattaren Klas Eklund och Marian Radetzki. Andra har kapitulerat efter initialt motstånd. Stefan Fölster utmanade sin arbetsgivare (Svenskt Näringsliv) genom att anordna ifrågasättande seminarier i ämnet, men tystades med hjälp av ett nytt (och självständigare) chefsjobb.

En annan tidigare kritiker, Runar Brännlund, professor i Umeå, lät sig också mutas till tystnad genom att erbjudas ett extraknäck som klimatrådgivare på Konjunkturinstitutet. Nu berömmer han KI:s second-best-analyser som tar den politiska doktrinen för given, i stället för att förutsättningslöst diskutera vad som bäst gagnar AB Sverige.

En trist slutsats: vi kan inte längre lita på forskarsamhället. Enligt principen att inte bita den hand som föder en, undertrycker många sina vetenskapliga insikter för att få del av det ymnighetshorn i form av forskningspengar som stått till buds. Med stöd av denna korrumperade (eller fegt tigande) kunskapselit har Sverige begåvats med ett helt nytt och kostsamt systemfel, som inget politiskt parti vågar ifrågasätta.

Notan för detta (och andra) systemfel övervältras på våra barn och barnbarn. De extremt stora samhällsekonomiska förlusterna mörkas med hjälp av Riksbankens nollränta och SCB:s felaktiga inflationsstatistik (se min första krönika).

I den optimistiska vågskålen ligger talesättet att ”sanningen sparkar”. Jag gissar för egen del att det hemska klimatspöket kan vara dött och begravet inom ett fåtal år. Vem hade trott att 8-årsmoratoriet DÖ skulle dödförklaras redan inom 10 månader, eller att världsmakten Sovjetunionen skulle implodera och kollapsa helt utan blodspillan?

Den självklara slutsatsen är att detta nya systemfel helt bör skrotas, genom att den godtyckliga politiska styrningen ersätts med konkurrens på lika villkor, d v s med samma skattesats för all miljöbelastande verksamhet, förslagsvis en särskild energimoms på 50-60 procent, men vanlig moms för de miljömässigt allra bästa alternativen, bl a bioenergi och solenergi.

Både miljön och Sveriges ekonomi blir vinnare och dessa vinster kan lämpligen satsas på att ge våra fattigpensionärer en värdigare tillvaro.

Åke Sundström


                           
Annons:


Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.

Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.


Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.

Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.


Nyheter - Utrikes - Vetenskap
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center


Ekonomi
Efterfrågan skapar inte arbete
Efterfrågan skapar inte arbete
Det är nästan universellt accepterat idag att efterfrågan (läs: konsumtion) skapar arbetstillfällen. Den här övertygelsen stödjer den generella Keynesianska idén att regeringar bör ”stimulera” ekonomin, antingen genom finans- eller penningpolitik, när den genomgår en recession.

Nyheter - Israel
Israel dominerar cyber security-marknaden
Israel dominerar cyber security-marknaden
Nyheter - Mellanöstern
Palestinska skolor hyllar terrorister
Palestinska skolor hyllar terrorister

Sverige - Teknik
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem


Krönika - Roger Klang
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Varför fick Nordiska Motståndsrörelsen helt plötsligt så mycket utrymme i statsmedierna i samband med en för dem vanligt förekommande demonstration? Och varför drev tillståndsmyndigheterna på för att demonstrationen skulle gå förbi den judiska Synagogan i Göteborg? Jag funderade på det i flera dagar, kanske en vecka, tills svaret kom.

Politik - Svenska migrationskrisen
Sveriges nya instabilitet
Sveriges nya instabilitet
Om USA 2015 hade tagit emot en lika stor andel asylsökande, i förhållande till sin egen befolkning, som Sverige tog emot, så skulle USA ha tagit emot 5,2 miljoner asylsökande.


Utrikes
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
AfD är valets stora vinnare. I valet 2013 landade man med 4,7 procent av rösterna strax under femprocentsspärren. Partiet tog plats i 14 av Tysklands 16 delstatsparlament. Starkast är man i Sachsen-Anhalt med 24,2 procent och i Mecklenburg-Vorpommern med 20,8 procent.

Inrikes
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Hur mycket våld kan man göra på det kollegiala systemet utan att förlora sin akademiska trovärdighet? Lund har för första gången hämtat sin prorektor utanför lärosätet, trots att uppdraget förutsätter att innehavaren redan har en anställning vid universitetet.


Krönika - Nima Gholam Ali Pour
Fake-News
Fake-News
Mainstream media är genom sina fake-news, antidemokratiska metoder och sanningsförakt ett hot mot demokratin.
Granskning - Sverige
Statistiker styr Sverige
Statistiker styr Sverige
Det är någon anonym statistiker som styr Sverige. Fraktionerad statistik läggs ut som uttömmande sanningar i medierna, på Sveriges Radio t.ex. Vem har inte råkat på följande korta påstående i media: Det finns fler kvinnor än män i Sverige.

Inrikes
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Efter att JO och Försvarsmaktens personalansvarsnämnd slagit fast att den soldat som inte ville delta i Prideparaden genom att verka som lastbilschaufför i paraden hade den moraliska rätten på sin sida, så har Försvarsmakten svängt i frågan.


Inrikes
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
En aktuell utlysning av en tjänst som adjunkt i tyska vid Uppsala universitet anger att innehavaren ska ägna 50% av tjänsten åt ett fackligt uppdrag vid Saco-S-rådet.

Politik
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
Det är inte bara i Sverige som "feministiska" makteliten hycklar. Faktum är att de så kallade feministerna inte bara blundar för dessa hemskheter, utan deras närvaro vid dessa evenemang stödjer och legitimerar även diktatorernas makt.


Insändare
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!

Utrikes
Israeliskt stridsflyg anföll militär anläggning i Syrien
Israeliskt stridsflyg anföll militär anläggning i Syrien
Målet tros vara ett syriskt vetenskapligt forskningscenter för kemiska vapen och även en utvecklingsplats för robotvapen. Syrien är uppbackat av Iran och Ryssland.


Utrikes
USA:s försvarsminister varnar Sverige
USA:s försvarsminister varnar Sverige
En Statement of Intent (SOI) om utökat militärt samarbete finns sedan ett år mellan USA och Sverige. I ett hemligstämplat brev till Peter Hultqvist varnar USA:s försvarsminister James Mattis för konsekvenserna av att underteckna konventionen om en kärnvapenfri värld, enligt SvD.

Inrikes
Mikael Odenberg vs. Ulf Kristersson
Mikael Odenberg vs. Ulf Kristersson
Många menar att Mikael Odenberg är den siste moderaten sedan Mats Johansson dog och Rolf K Nilsson gick över till Medborgerlig samling.


Utrikes - Politik
Du kommer att mikrochippas, det är bara en fråga om tid
Du kommer att mikrochippas, det är bara en fråga om tid
Enligt fria oberoende medier i USA närmar sig eller passerar landet, och då förmodligen resten av västvärlden så småningom, övervakningssamhället i George Orwells roman ”1984” från 1949.

Utrikes
Facebooks används för slavhandel
Facebooks används för slavhandel
Grävande journalistik avslöjar Facebooks roll i människosmuggling och slavhandel.


Ekonomi
Kan fler bebisar rädda välfärdsstaten?
Kan fler bebisar rädda välfärdsstaten?
Välfärdsstaten med sin fördelningspolitik har stora bekymmer. Ekonomen Daniel J. Mitchell förklarade redan förra året att USA står inför en allvarlig långsiktig utmaning, som är överförbart på många andra länder inklusive Sverige.

Debatt
SVT är en kulturmarxistisk bastion
SVT är en kulturmarxistisk bastion
SVT som låtsats vara neutrala är i själva verket en kulturmarxistisk bastion som har en fientlig agenda mot det svenska folket hävdar Bechir Rabani i denna debattartikel.


Insändare
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Dagens insändare kommenterar händelsen där ofödda barn fortsätter att leva efter aborten.

Utrikes
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Nordkorea varnar USA för att de har gjort upp planer på ett robotangrepp med robotar riktade mot amerikanska militärbaser i Guam i Stilla havet. Robotbanan skulle i så fall gå rakt över Japanska territorium.


Inrikes
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
Inget hindrar en offentligt anställd från att uttrycka tankar, åsikter och känslor om arbetsgivaren och verksamheten. Rätten att göra det är tvärtom skyddad av grundlagen.