Krönika: Därför är klimatpolitiken ren och skär dårskap!
Både sunda förnuftet, ekonomisk teori och den allmänt vedertagna PPP-principen talar för ett radikalt omtänkande i klimatpolitiken. Det är demokratin som sätts ur spel, när FN, EU och Sveriges riksdag driver en linje som har noll effekt på klimatet, men helt i onödan gör västvärldens skattebetalarna väldigt mycket fattigare, hävdar Åke Sundström.
Krönika: Därför är klimatpolitiken ren och skär dårskap!
Publicerades 2015-12-01 © www.pixabay.com

Morgonbladet har tydligen inga läsare som gillar den svenska klimatpolitiken – eller i vart fall ingen som öppet vill ta den i försvar. Slutsatserna i mitt tidigare inlägg, Det falska klimathotet, 24/10, väckte inga protester. För bra för att vara sant, kan man undra.

Därför finns det skäl att inför Pariskonferensen i veckan på nytt granska ämnet, utifrån delvis nya infallsvinklar. Diskussionen är fokuserad på två huvudfrågor: hotbilden och de konkreta förslagen till motåtgärder. Är det sant att en katastrof väntar om 2-gradersmålet inte uppnås? Och i så fall, vilka är de bästa metoderna för att förhindra en sådan utveckling?

Om hotbilden råder, i motsats till vad tidningar och politiker påstår, stor oenighet. Skeptikerlägret vinner allt fler anhängare och innefattar några av världens mest respekterade klimatforskare. Som jag utförligare beskrev i förra inlägget har IPCC (FN:s klimatbyrå) överdrivit riskerna och successivt tvingats backa på flera viktiga punkter.

Om åtgärdssidan – den som är helt avgörande - råder däremot nära nog total enighet. Det finns en stor uppslutning bakom åsikten att en global koldioxidskatt, lika för alla, är den enda fungerande metoden. Denna lösning innebär också att utsläppsminskningarna kommer att genomföra på det mest kostnadseffektiva sättet. I dag gör vi tvärtom, sparar mest i länder som Sverige, där kostnaden är 10-20 gånger högre än i t ex Polen eller Indien.

Obundna experter är också starkt kritiska mot partiella (icke världsomspännande) överenskommelser av Kyoto-karaktär. Och omvänt: förordet för generella, allomfattande insatser är kompakt.

Den seriöse analytikern inser dessutom att högsta prioritet borde ges åt att avveckla subventionerna till den fossila sektorn. Vilket hyckleri är det inte att i Paris tiga om att cirka 4 000 miljarder dollar varje år spenderas på att stödja samma fossila bränslen som delegaterna med så stor möda säger sig vilja bekämpa! Ett annat vanligt argument i den politiska debatten är att, i brist på solida argument, hänvisa till försiktighetsprincipen.

Inte heller den ursäkten duger, eftersom kostnaderna är så astronomiska, om nu riskerna fortfarande visar sig felbedömda, vilket vi ganska snart kommer att veta. Till saken hör också att motivet för FN:s engagemang är omdiskuterat.

IPCC:s kommunistiske ordförande har, något oförsiktigt, medgivit att det i högre grad handlar om att ”krossa kapitalismen” och öka FN:s egen makt. Samtidigt som varken subventionsavveckling eller en global CO2-skatt finns med på dagordningen, lanseras i Paris en ny variant på det värdelösa Kyotoavtalet, denna gång i form av ett dokument med ”åtaganden” från ett stort antal regeringar.

Denna bevisligen värdelösa pappersbunt kunde lika gärna kastas direkt i den förlåtande glömskans djupa brunn. Tilläggas bör att även den bästa åtgärden, den globala koldioxidskatten, har en baksida: den strider mot grundprincipen i all miljöpolitik: att det är förorenaren som skall betala  (Polluter Pays Principle, PPP), ingen annan. Men att CO2-skatten blir generell är av största vikt för att undvika ”free riders”.

Och för Sveriges vidkommande är det inget stort bekymmer att vara med, trots att vi (med nettoutsläpp nära noll) egentligen ingenting alls borde betala. Den gemensamma , låga koldioxidskatten är nämligen en oändligt mycket bättre lösning än Sveriges ensidigt superhöga koldioxidskatt.

I veckan kommer världens statschefer att hålla en massa högtravande tal om vikten av att ta krafttag för att rädda världen, men de gör alltså i praktiken ingenting alls – vilket dock bedöms vara gott nog för att ge politiska pluspoäng inför en indoktrinerad hemmapublik.

Paris-konferensen blir, kort sagt, en uppvisning i politisk dårskap och ett cyniskt försnillande av gigantiska ekonomiska värden. Med USA och Europa som tilltänkta finansiärer. Sverige intar, naturligtvis frestas man säga, en särställning vad gäller graden av idioti.

Vi är egentligen inte skyldiga att betala ett enda öre för att lösa de eventuella problem som andra har skapat. Likväl tvingar Sveriges riksdag oss att (per capita) betala mer än något annat land i världen! Samtidigt som väljarna förvägras kännedom om att våra godhjärtade ”insatser” inte minskar CO2-utsläppen med ett enda ton.

Den senare slutsatsen är kanske inte så lätt att förstå, för när Sverige minskar sina utsläpp med X ton CO2 så borde väl också världens utsläpp minska med samma antal ton? Men så är inte fallet och det beror på de för vänstern så förhatliga marknadskrafterna.

Vad som händer är följande: lägre svenska utsläpp betyder, i ett första steg, en minskad global efterfrågan på fossila bränslen, vilket sänker priserna på kol och olja en aning. Detta lilla prisfall leder, i steg två, till en ökad användning av kol och olja i vår omvärld (den som saknar koldioxidskatter) och följaktligen till ökade CO2-utsläpp i dessa länder. Med en global CO2-skatt uteblir steg 2, det är den stora vinsten.

Men denna skatt förutan, blir det hela ett nollsummespel och därmed är ingenting vunnet ur klimatsynpunkt. Mycket är tvärtom förlorat, därför att vi i Sverige har strängare krav på rening av avgaser mm än i omvärlden. Relativt ren svensk användning ersätts av smutsigare utländsk.

Och detta applåderas av en djupt vilsegången svensk miljörörelse! Ändå är det inte Åsa Romson som är den största boven i detta för Sverige så kostsamma drama. Det verkligt skrämmande ligger i stället i att en rad politiserande ekonomer (med Klas Eklund i spetsen) är lika vilsna som MP:s språkrör.

Genant också att det privata näringslivet, via Svenskt Näringsliv, bejakat det planekonomiska tänkande – fast sant att Urban Bäckströms ja tack till vindkraftssubventionerna låg i den elkrävande industrins kortsiktiga intresse (genom att leda till lägre elpriser).

Det är i grunden demokratin som sätts ur spel, när FN, EU och Sveriges riksdag med falska argument - och med stöd av en maktlojal forskarkår utan etisk ryggrad- driver en klimatpolitik som har noll effekt på klimatet, men helt i onödan gör västvärldens skattebetalare väldigt mycket fattigare.

Åke Sundström

Åke är Nationalekonom, f d forskare (IUI) och ämbetsman (regeringskansliet). Åke är stående kolumnist hos Morgonbladet. 

 


                           
Annons:


Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.

Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?


Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.

Nyheter - Norden
Islamistiska Regler i Danska Skolor
Islamistiska Regler i Danska Skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".


Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.
Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.
Nyheter - Utrikes - Vetenskap
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center

Ekonomi
Efterfrågan skapar inte arbete
Efterfrågan skapar inte arbete
Det är nästan universellt accepterat idag att efterfrågan (läs: konsumtion) skapar arbetstillfällen. Den här övertygelsen stödjer den generella Keynesianska idén att regeringar bör ”stimulera” ekonomin, antingen genom finans- eller penningpolitik, när den genomgår en recession.


Nyheter - Israel
Israel dominerar cyber security-marknaden
Israel dominerar cyber security-marknaden

Nyheter - Mellanöstern
Palestinska skolor hyllar terrorister
Palestinska skolor hyllar terrorister


Sverige - Teknik
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem

Krönika - Roger Klang
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Varför fick Nordiska Motståndsrörelsen helt plötsligt så mycket utrymme i statsmedierna i samband med en för dem vanligt förekommande demonstration? Och varför drev tillståndsmyndigheterna på för att demonstrationen skulle gå förbi den judiska Synagogan i Göteborg? Jag funderade på det i flera dagar, kanske en vecka, tills svaret kom.


Politik - Svenska migrationskrisen
Sveriges nya instabilitet
Sveriges nya instabilitet
Om USA 2015 hade tagit emot en lika stor andel asylsökande, i förhållande till sin egen befolkning, som Sverige tog emot, så skulle USA ha tagit emot 5,2 miljoner asylsökande.

Utrikes
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
AfD är valets stora vinnare. I valet 2013 landade man med 4,7 procent av rösterna strax under femprocentsspärren. Partiet tog plats i 14 av Tysklands 16 delstatsparlament. Starkast är man i Sachsen-Anhalt med 24,2 procent och i Mecklenburg-Vorpommern med 20,8 procent.


Inrikes
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Hur mycket våld kan man göra på det kollegiala systemet utan att förlora sin akademiska trovärdighet? Lund har för första gången hämtat sin prorektor utanför lärosätet, trots att uppdraget förutsätter att innehavaren redan har en anställning vid universitetet.

Krönika - Nima Gholam Ali Pour
Fake-News
Fake-News
Mainstream media är genom sina fake-news, antidemokratiska metoder och sanningsförakt ett hot mot demokratin.


Granskning - Sverige
Statistiker styr Sverige
Statistiker styr Sverige
Det är någon anonym statistiker som styr Sverige. Fraktionerad statistik läggs ut som uttömmande sanningar i medierna, på Sveriges Radio t.ex. Vem har inte råkat på följande korta påstående i media: Det finns fler kvinnor än män i Sverige.

Inrikes
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Efter att JO och Försvarsmaktens personalansvarsnämnd slagit fast att den soldat som inte ville delta i Prideparaden genom att verka som lastbilschaufför i paraden hade den moraliska rätten på sin sida, så har Försvarsmakten svängt i frågan.


Inrikes
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
En aktuell utlysning av en tjänst som adjunkt i tyska vid Uppsala universitet anger att innehavaren ska ägna 50% av tjänsten åt ett fackligt uppdrag vid Saco-S-rådet.

Politik
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
Det är inte bara i Sverige som "feministiska" makteliten hycklar. Faktum är att de så kallade feministerna inte bara blundar för dessa hemskheter, utan deras närvaro vid dessa evenemang stödjer och legitimerar även diktatorernas makt.


Insändare
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!