Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/webvol26/7o/fcrdddvaqtvgk8y/morgonbladet.nu/public_html/classes/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 745
Krönika: Därför är klimatpolitiken ren och skär dårskap! - Morgonbladet

Krönika: Därför är klimatpolitiken ren och skär dårskap!
Både sunda förnuftet, ekonomisk teori och den allmänt vedertagna PPP-principen talar för ett radikalt omtänkande i klimatpolitiken. Det är demokratin som sätts ur spel, när FN, EU och Sveriges riksdag driver en linje som har noll effekt på klimatet, men helt i onödan gör västvärldens skattebetalarna väldigt mycket fattigare, hävdar Åke Sundström.
Krönika: Därför är klimatpolitiken ren och skär dårskap!
Publicerades 2015-12-01 © www.pixabay.com

Morgonbladet har tydligen inga läsare som gillar den svenska klimatpolitiken – eller i vart fall ingen som öppet vill ta den i försvar. Slutsatserna i mitt tidigare inlägg, Det falska klimathotet, 24/10, väckte inga protester. För bra för att vara sant, kan man undra.

Därför finns det skäl att inför Pariskonferensen i veckan på nytt granska ämnet, utifrån delvis nya infallsvinklar. Diskussionen är fokuserad på två huvudfrågor: hotbilden och de konkreta förslagen till motåtgärder. Är det sant att en katastrof väntar om 2-gradersmålet inte uppnås? Och i så fall, vilka är de bästa metoderna för att förhindra en sådan utveckling?

Om hotbilden råder, i motsats till vad tidningar och politiker påstår, stor oenighet. Skeptikerlägret vinner allt fler anhängare och innefattar några av världens mest respekterade klimatforskare. Som jag utförligare beskrev i förra inlägget har IPCC (FN:s klimatbyrå) överdrivit riskerna och successivt tvingats backa på flera viktiga punkter.

Om åtgärdssidan – den som är helt avgörande - råder däremot nära nog total enighet. Det finns en stor uppslutning bakom åsikten att en global koldioxidskatt, lika för alla, är den enda fungerande metoden. Denna lösning innebär också att utsläppsminskningarna kommer att genomföra på det mest kostnadseffektiva sättet. I dag gör vi tvärtom, sparar mest i länder som Sverige, där kostnaden är 10-20 gånger högre än i t ex Polen eller Indien.

Obundna experter är också starkt kritiska mot partiella (icke världsomspännande) överenskommelser av Kyoto-karaktär. Och omvänt: förordet för generella, allomfattande insatser är kompakt.

Den seriöse analytikern inser dessutom att högsta prioritet borde ges åt att avveckla subventionerna till den fossila sektorn. Vilket hyckleri är det inte att i Paris tiga om att cirka 4 000 miljarder dollar varje år spenderas på att stödja samma fossila bränslen som delegaterna med så stor möda säger sig vilja bekämpa! Ett annat vanligt argument i den politiska debatten är att, i brist på solida argument, hänvisa till försiktighetsprincipen.

Inte heller den ursäkten duger, eftersom kostnaderna är så astronomiska, om nu riskerna fortfarande visar sig felbedömda, vilket vi ganska snart kommer att veta. Till saken hör också att motivet för FN:s engagemang är omdiskuterat.

IPCC:s kommunistiske ordförande har, något oförsiktigt, medgivit att det i högre grad handlar om att ”krossa kapitalismen” och öka FN:s egen makt. Samtidigt som varken subventionsavveckling eller en global CO2-skatt finns med på dagordningen, lanseras i Paris en ny variant på det värdelösa Kyotoavtalet, denna gång i form av ett dokument med ”åtaganden” från ett stort antal regeringar.

Denna bevisligen värdelösa pappersbunt kunde lika gärna kastas direkt i den förlåtande glömskans djupa brunn. Tilläggas bör att även den bästa åtgärden, den globala koldioxidskatten, har en baksida: den strider mot grundprincipen i all miljöpolitik: att det är förorenaren som skall betala  (Polluter Pays Principle, PPP), ingen annan. Men att CO2-skatten blir generell är av största vikt för att undvika ”free riders”.

Och för Sveriges vidkommande är det inget stort bekymmer att vara med, trots att vi (med nettoutsläpp nära noll) egentligen ingenting alls borde betala. Den gemensamma , låga koldioxidskatten är nämligen en oändligt mycket bättre lösning än Sveriges ensidigt superhöga koldioxidskatt.

I veckan kommer världens statschefer att hålla en massa högtravande tal om vikten av att ta krafttag för att rädda världen, men de gör alltså i praktiken ingenting alls – vilket dock bedöms vara gott nog för att ge politiska pluspoäng inför en indoktrinerad hemmapublik.

Paris-konferensen blir, kort sagt, en uppvisning i politisk dårskap och ett cyniskt försnillande av gigantiska ekonomiska värden. Med USA och Europa som tilltänkta finansiärer. Sverige intar, naturligtvis frestas man säga, en särställning vad gäller graden av idioti.

Vi är egentligen inte skyldiga att betala ett enda öre för att lösa de eventuella problem som andra har skapat. Likväl tvingar Sveriges riksdag oss att (per capita) betala mer än något annat land i världen! Samtidigt som väljarna förvägras kännedom om att våra godhjärtade ”insatser” inte minskar CO2-utsläppen med ett enda ton.

Den senare slutsatsen är kanske inte så lätt att förstå, för när Sverige minskar sina utsläpp med X ton CO2 så borde väl också världens utsläpp minska med samma antal ton? Men så är inte fallet och det beror på de för vänstern så förhatliga marknadskrafterna.

Vad som händer är följande: lägre svenska utsläpp betyder, i ett första steg, en minskad global efterfrågan på fossila bränslen, vilket sänker priserna på kol och olja en aning. Detta lilla prisfall leder, i steg två, till en ökad användning av kol och olja i vår omvärld (den som saknar koldioxidskatter) och följaktligen till ökade CO2-utsläpp i dessa länder. Med en global CO2-skatt uteblir steg 2, det är den stora vinsten.

Men denna skatt förutan, blir det hela ett nollsummespel och därmed är ingenting vunnet ur klimatsynpunkt. Mycket är tvärtom förlorat, därför att vi i Sverige har strängare krav på rening av avgaser mm än i omvärlden. Relativt ren svensk användning ersätts av smutsigare utländsk.

Och detta applåderas av en djupt vilsegången svensk miljörörelse! Ändå är det inte Åsa Romson som är den största boven i detta för Sverige så kostsamma drama. Det verkligt skrämmande ligger i stället i att en rad politiserande ekonomer (med Klas Eklund i spetsen) är lika vilsna som MP:s språkrör.

Genant också att det privata näringslivet, via Svenskt Näringsliv, bejakat det planekonomiska tänkande – fast sant att Urban Bäckströms ja tack till vindkraftssubventionerna låg i den elkrävande industrins kortsiktiga intresse (genom att leda till lägre elpriser).

Det är i grunden demokratin som sätts ur spel, när FN, EU och Sveriges riksdag med falska argument - och med stöd av en maktlojal forskarkår utan etisk ryggrad- driver en klimatpolitik som har noll effekt på klimatet, men helt i onödan gör västvärldens skattebetalare väldigt mycket fattigare.

Åke Sundström

Åke är Nationalekonom, f d forskare (IUI) och ämbetsman (regeringskansliet). Åke är stående kolumnist hos Morgonbladet. 

 


                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler