Granskning: Sverige: En kyrka utan samvete
Artikel av Nima Gholam Ali Pour
Granskning: Sverige: En kyrka utan samvete
Publicerades 2016-02-10

Nima Gholam Ali Pour är ledamot i Malmö stads grundskolenämnd. Gholam Ali Pour är också redaktör för den socialkonservativa webbsajten Situation Malmö.

 

Svenska kyrkan har ett problem. Dess djupa engagemang i Israel-Palestina frågan - och i synnerhet dess stöd för Kairos Palestina-dokumentet är något som bör noteras och kritiseras av andra kyrkor, och alla de som är emot antisemitism och alla former av rasism.

Kairos Palestina-dokumentet kan läsas på svenska på Svenska kyrkans hemsida och beskrivs av Svenska kyrkan på följande sätt:

"Kairosdokumentet har tagits fram av kristna palestinier och handlar om deras utsatthet under ockupation. Sedan det publicerades i december 2009 har det spridits över hela världen och på sina håll blivit en rörelse som tror och kämpar för fred och rättvisa i Palestina och Israel."

Kairos Palestina-dokumentet från 2009, är ett brev som beskriver sig själv som "de kristna palestiniernas ord till världen om det som sker i Palestina". Israels närvaro i det som dokumentet kallar "det palestinska landet" - även om denna bibliska region har kontinuerligt varit judarnas hem i nästan fyra tusen år - är märkligt nog beskriven som "en synd mot Gud och människan".

Förutom snedvridningar och orättvisa beskrivningar av Israel-Palestina konflikten och staten Israel, uppviglar Kairos Palestina-dokumentet kristna att agera mot Israel. Dokumentet rättfärdigar och ursäktar palestinsk terrorism:

"Ja, det finns ett palestinskt motstånd mot ockupationen. Men om ockupationen inte fanns, så fanns där inte ett motstånd, inte fruktan och inte någon brist på säkerhet. Detta är hur vi ser det."

Problemet med denna förklaring är att det helt enkelt inte är sant. För nästan ett hundra år sedan, långt innan Israel gick in i Västbanken och Gazaremsan under Sexdagarskriget 1967, blev judiska/israeliska civila attackerade av palestinska terrorister. Innehållet i Kairos Palestina-dokumentet, som ser "ockupationen" som ett rättfärdigande för terrorism stämmer helt enkelt inte. Det var arabisk provokation - stängningen av Tiran-sundet vid mynningen av Suezkanalen, legitima skäl för krig enligt folkrätten - som föregick och orsakade Sexdagarskriget 1967. Med andra ord, araberna startade ett krig, och blev sedan irriterade när de förlorade det.

Ändå konstaterar Kairos Palestina-dokumentet, flera gånger, underförstått (och felaktigt) att Israels närvaro i "palestinska områdena" är orsak, rättfärdigande och ursäkt för palestinsk terrorism mot Israel. I Kairos-dokumentet, är Israel (felaktigt) anklagad för att föra "barbariska" krig mot palestinierna, begränsa religionsfrihet, och kränka de mänskliga rättigheterna, samt andra brott som varje anständig människa skulle motsätta sig.

Den mest kränkande delen av Kairos Palestina-dokumentet, är den råa antisemitismen, som manifesterar sig genom ersättningsteologi, där den "nya" kristendomen är menad att ersätta och fullständigt undantränga, den "äldre" judendomen som enligt ersättningsteologin är förlegad.

Kairos Palestina-dokumentet uppmanar världens kyrkor och det internationella samfundet att tillämpa bojkott och desinvestering mot Israel, handlingar som egentligen vill försöka strypa Israel till döds ekonomiskt. Kairos-dokumentet ifrågasätter även Israels rätt att existera. Det anklagar den judiska staten för att den "sätter landsman framför landsman och exkluderar och gör åtskillnad mellan sina medborgare". Detta är ett udda uttalande med tanke på att den judiska staten Israel är det enda landet i Mellanöstern där alla medborgare - judar, araber, kristna, muslimer, män, kvinnor - har möjligheten att anställas inom alla yrken, äga egendom, sitta i parlamentet [Knesset] och rösta i fria val.

Kairos Palestina-dokumentet bortser också ifrån att anklagelsen om att stater "exkluderar och gör åtskillnad mellan sina medborgare" skulle kunna riktas mot många muslimska stater. Saudiarabien har apartheidlagar som förbjuder icke-muslimer från att ens komma in i Mecka. I Human Rights Watch's World Report 2015: Saudi Arabia kan man läsa att systematisk diskriminering mot kvinnor och religiösa minoriteter fortgår. Rapporten riktar hård kritik mot Saudiarabiens rättsväsende, dess vägran att erkänna politiska grupper eller grupper som arbetar med mänskliga rättigheter och dess usla behandling av migranter.

Den judiska staten Israel, å andra sidan, är den enda staten i Mellanöstern som har låtit araberna ta del av sina mänskliga rättigheter. Det borde inte vara någon överraskning att en nyligen genomförd opinionsundersökning visade att 52% av palestinierna i Jerusalem skulle föredra att leva i Israel snarare än en framtida palestinsk stat.

På grund av innehållet i Kairos Palestina-dokumentet, som är fylld med häpnadsväckande snedvridningar, antisemitism och rasism, skulle man ha antagit att Svenska kyrkan omedelbart skulle ha tagit avstånd från dokumentet, men det som hände var raka motsatsen. Av någon anledning, gav Svenska kyrkan både legitimitet och stöd till detta dokument.

Nämnden för internationell mission och diakoni, som är en del av Svenska kyrkan, skickade 2010 ett svar på Kairos Palestina-dokumentet i form av ett brev, som oförklarligt drar slutsatsen att:

"Slutligen, vill vi tacka er för dokumentet och för dess hoppfulla budskap att kärlek och ömsesidigt förtroende är möjligt, liksom fred och slutgiltig försoning, och att rättvisa och säkerhet kommer att uppnås för alla – palestinier såväl som israeler."

Tyvärr, i vad som verkar vara en grov felbedömning, så innehöll svaret från Svenska kyrkan till Kairos Palestina-dokumentet ingen kritik alls mot de massiva lögner, rasism och snedvridningar dokumentet innehåller. Ännu mer tråkigt är att det inte verkar ha funnits minsta försök att verifiera om någon av anklagelserna i dokumentet ens var sant.

Svenska kyrkan gjorde åtminstone ett försök att distansera sig från ersättningsteologin i Kairos Palestina-dokumentet, genom att skriva i sitt svar:

"Det är vår uppfattning att Sinaiförbundet med det judiska folket, liksom förbundet i Jesus Kristus, båda är giltiga och uttrycker Guds natur och vilja och hans yttersta kärlek till alla människor."

Under 2012 tog kyrkomötet i Svenska kyrkan några beslut som resulterade i att Kairos Palestina-dokumentet blev ett officiellt dokument inom Svenska kyrkan. Tyvärr resulterade dessa beslut också i att Svenska kyrkan förklarade stöd för de förslag som fanns i Kairos Palestina-dokumentet. Kyrkomötet beslöt att:

"uppdra till kyrkostyrelsen att sända kairosdokumentet och internationella nämndens svar till kyrkomötets ledamöter."

"uppdra till kyrkostyrelsen att fortsätta sina ansträngningar att kräva ett slut på den israeliska ockupationen av Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza och i att rekommendera församlingarna att följa uppmaningarna i Kairos Palestina- dokumentet att avbryta investeringar, införa sanktioner och bojkotta företag och produkter från de israeliska bosättningarna på de ockuperade palestinska områdena, Västbanken och Östra Jerusalem samt i att stödja de krafter i Gaza som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter och kräva att den pågående israeliska blockaden av Gazaremsan hävs."

Idag kan du hitta en handledning om hur man kan studera Kairos Palestina-dokumentet, på Svenska kyrkans hemsida. Svenska kyrkan har uppenbarligen producerat denna handledning för att uppmuntra sina medlemmar att studera Kairos Palestina-dokumentet, och främjar därigenom omedvetet de förvrängningar och lögner som finns i detta dokument. Ett dokument som har tydliga antisemitiska inslag och flera historiska felaktigheter används av världens största lutherska kyrka som ett sätt att presentera Israel-Palestina konflikten.

Handledningen på Svenska kyrkans hemsida inleds med följande ord:

"Tycker du att det är svårt att förstå konflikten i Israel/Palestina? Vill du veta mer och kunna påverka? Tror du att Bibeln kan vara ett redskap i det? Svenska kyrkan vill uppmuntra till samtal kring konflikten och kring ett dokument som skrivits i denna fråga: Kairos Palestina-dokumentet (KPD)."

Man kan vara kritisk mot Israel, men vad Svenska kyrkan gör är att sprida ett dokument med felaktigt och rasistiskt innehåll till sina 6,2 miljoner medlemmar.

Antisemitismen har därmed bokstavligen blivit institutionaliserad i Sverige. Sveriges största religiösa institution uppmuntrar människor att studera ett antisemitiskt och rasistiskt dokument.

Det är ironiskt att Svenska kyrkan, som har en judisk man från Nasaret som sin frälsare, sprider en antisemitisk handling. Det är också viktigt att förstå att detta sker i ett Europa där antisemitismen förvärras dag för dag.

Svenska kyrkan sprider Kairos Palestina-dokumentet i ett Europa där terrorister redan har attackerat judar, synagogor och även kristna. Detta sker i ett Europa som judar redan flyr ifrån. En kyrka som verkligen tror på kärlek och förståelse skulle för länge sedan ha avstått från detta dokument, som har pekats ut som rasistiskt av seriösa antirasistiska organisationer som Anti-Defamation League.

Genom sitt agerande normaliserar Svenska kyrkan antisemitismen i Sverige och Europa. Eftersom att Svenska kyrkan är en kyrka där de flesta svenskar är medlemmar, har Svenska kyrkan makten att genomföra en sådan normalisering. Attacker mot judar i Sverige har delvis sitt ursprung i en sådan normalisering. När Jesu Kristi Kyrka i Sverige stödjer ett antisemitiskt dokument, blir judar i Sverige måltavlor.

Av Nima Gholam Ali Pour / Gatestone Institute


                           
Annons:


Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.

Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.


Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.

Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.


Nyheter - Utrikes - Vetenskap
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center


Ekonomi
Efterfrågan skapar inte arbete
Efterfrågan skapar inte arbete
Det är nästan universellt accepterat idag att efterfrågan (läs: konsumtion) skapar arbetstillfällen. Den här övertygelsen stödjer den generella Keynesianska idén att regeringar bör ”stimulera” ekonomin, antingen genom finans- eller penningpolitik, när den genomgår en recession.

Nyheter - Israel
Israel dominerar cyber security-marknaden
Israel dominerar cyber security-marknaden
Nyheter - Mellanöstern
Palestinska skolor hyllar terrorister
Palestinska skolor hyllar terrorister

Sverige - Teknik
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem


Krönika - Roger Klang
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Varför fick Nordiska Motståndsrörelsen helt plötsligt så mycket utrymme i statsmedierna i samband med en för dem vanligt förekommande demonstration? Och varför drev tillståndsmyndigheterna på för att demonstrationen skulle gå förbi den judiska Synagogan i Göteborg? Jag funderade på det i flera dagar, kanske en vecka, tills svaret kom.

Politik - Svenska migrationskrisen
Sveriges nya instabilitet
Sveriges nya instabilitet
Om USA 2015 hade tagit emot en lika stor andel asylsökande, i förhållande till sin egen befolkning, som Sverige tog emot, så skulle USA ha tagit emot 5,2 miljoner asylsökande.


Utrikes
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
AfD är valets stora vinnare. I valet 2013 landade man med 4,7 procent av rösterna strax under femprocentsspärren. Partiet tog plats i 14 av Tysklands 16 delstatsparlament. Starkast är man i Sachsen-Anhalt med 24,2 procent och i Mecklenburg-Vorpommern med 20,8 procent.

Inrikes
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Hur mycket våld kan man göra på det kollegiala systemet utan att förlora sin akademiska trovärdighet? Lund har för första gången hämtat sin prorektor utanför lärosätet, trots att uppdraget förutsätter att innehavaren redan har en anställning vid universitetet.


Krönika - Nima Gholam Ali Pour
Fake-News
Fake-News
Mainstream media är genom sina fake-news, antidemokratiska metoder och sanningsförakt ett hot mot demokratin.
Granskning - Sverige
Statistiker styr Sverige
Statistiker styr Sverige
Det är någon anonym statistiker som styr Sverige. Fraktionerad statistik läggs ut som uttömmande sanningar i medierna, på Sveriges Radio t.ex. Vem har inte råkat på följande korta påstående i media: Det finns fler kvinnor än män i Sverige.

Inrikes
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Efter att JO och Försvarsmaktens personalansvarsnämnd slagit fast att den soldat som inte ville delta i Prideparaden genom att verka som lastbilschaufför i paraden hade den moraliska rätten på sin sida, så har Försvarsmakten svängt i frågan.


Inrikes
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
En aktuell utlysning av en tjänst som adjunkt i tyska vid Uppsala universitet anger att innehavaren ska ägna 50% av tjänsten åt ett fackligt uppdrag vid Saco-S-rådet.

Politik
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
Det är inte bara i Sverige som "feministiska" makteliten hycklar. Faktum är att de så kallade feministerna inte bara blundar för dessa hemskheter, utan deras närvaro vid dessa evenemang stödjer och legitimerar även diktatorernas makt.


Insändare
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!

Utrikes
Israeliskt stridsflyg anföll militär anläggning i Syrien
Israeliskt stridsflyg anföll militär anläggning i Syrien
Målet tros vara ett syriskt vetenskapligt forskningscenter för kemiska vapen och även en utvecklingsplats för robotvapen. Syrien är uppbackat av Iran och Ryssland.


Utrikes
USA:s försvarsminister varnar Sverige
USA:s försvarsminister varnar Sverige
En Statement of Intent (SOI) om utökat militärt samarbete finns sedan ett år mellan USA och Sverige. I ett hemligstämplat brev till Peter Hultqvist varnar USA:s försvarsminister James Mattis för konsekvenserna av att underteckna konventionen om en kärnvapenfri värld, enligt SvD.

Inrikes
Mikael Odenberg vs. Ulf Kristersson
Mikael Odenberg vs. Ulf Kristersson
Många menar att Mikael Odenberg är den siste moderaten sedan Mats Johansson dog och Rolf K Nilsson gick över till Medborgerlig samling.


Utrikes - Politik
Du kommer att mikrochippas, det är bara en fråga om tid
Du kommer att mikrochippas, det är bara en fråga om tid
Enligt fria oberoende medier i USA närmar sig eller passerar landet, och då förmodligen resten av västvärlden så småningom, övervakningssamhället i George Orwells roman ”1984” från 1949.

Utrikes
Facebooks används för slavhandel
Facebooks används för slavhandel
Grävande journalistik avslöjar Facebooks roll i människosmuggling och slavhandel.


Ekonomi
Kan fler bebisar rädda välfärdsstaten?
Kan fler bebisar rädda välfärdsstaten?
Välfärdsstaten med sin fördelningspolitik har stora bekymmer. Ekonomen Daniel J. Mitchell förklarade redan förra året att USA står inför en allvarlig långsiktig utmaning, som är överförbart på många andra länder inklusive Sverige.

Debatt
SVT är en kulturmarxistisk bastion
SVT är en kulturmarxistisk bastion
SVT som låtsats vara neutrala är i själva verket en kulturmarxistisk bastion som har en fientlig agenda mot det svenska folket hävdar Bechir Rabani i denna debattartikel.


Insändare
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Dagens insändare kommenterar händelsen där ofödda barn fortsätter att leva efter aborten.

Utrikes
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Nordkorea varnar USA för att de har gjort upp planer på ett robotangrepp med robotar riktade mot amerikanska militärbaser i Guam i Stilla havet. Robotbanan skulle i så fall gå rakt över Japanska territorium.


Inrikes
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
Inget hindrar en offentligt anställd från att uttrycka tankar, åsikter och känslor om arbetsgivaren och verksamheten. Rätten att göra det är tvärtom skyddad av grundlagen.