Reportage: Karelen i blickfånget när politiskt töväder stundar i Ryssland
Självstyre och effektiv förvaltning en allt mer brännande fråga i ryska regioner och republiker när Moskvas centraliserade infrastruktur och funktioner försvagas. I Karelen intensifieras kampen för självstyre och blir alltmer organiserad i en dysfunktionell och sönderfallande Rysk federation.
Reportage: Karelen i blickfånget när politiskt töväder stundar i Ryssland
Publicerades 2016-04-06

I Sverige känner alla till Karelen, och tanken går automatiskt till en region förknippad med vårt östra grannland, Finland. Karelens moderna historia är mer invecklad än så. Karelarna antog kristendomen för cirka 800 år sedan via Novgorod, inte via Västeuropa, vilket gav dem en ortodox och säregen prägel gentemot finnarna. Stora delar av Karelen har inte heller befunnit sig under stormaktssvenskt eller självständighetsfinskt styre, men genom den finska nationalromantiken (Elias Lönnrots ’Kalevala’) och det sovjetiska skräckväldets politiska realiteter kom Karelen att mentalt och andligt förknippas med Finland.

Karelen är en av de särpräglat finsk-ugriska regionerna i Ryssland, och är även en på pappret autonom republik, likt Komi. I verkligheten är karelska inte ens ett erkänt officiellt språk i republiken Karelen. Även autonomin är en hägring: guvernören Aleksandr Khudilainen är tillsatt av Kreml’ och godkänd av Putin personligen. Den enda formen av ’självstyre’ är frånvaron av offentlig infrastruktur som kollektivtrafik, affärer, sjukvård, skolor, och kontakt med myndigheter utanför storstäder som Petrozavodsk (av karelska självständighetsaktivister kallad ’Onegaborg’). En eftersatthet som präglar alla regioner i Ryssland utan stora olje- eller gastillgångar eller geografiska fördelar.

Missnöjesyttringar i republiken Karelen är inget nytt, men fick förnyad kraft efter den ryska annekteringen av Krim i februari och mars 2014 och Kremls understöd av separatism i Donetskbäckenet. För många ur ryska minoritetsbefolkningar eller invånare i av Moskva eftersatta regioner var det motsägelsefullt att stödja separatiströrelser i Ukraina och i Västeuropa samtidigt som det blev straffbart att påpeka att Ryska federationen borde vara just en federation.

Våren 2015 kulminerade missnöjet i republiken Karelens huvudstad Petrozavodsk när två Khudilainenkritiker, Olga Zaletskaya och Aleksandra Kornilova från det liberala partiet Yabloko, arresterades. Demonstrationerna samlade flera tusen deltagare och krävde guvernören Khudilainens avgång, vilket var första gången i det moderna Rysslands historia där lokala protester krävt en republikledares avgång. Nikolai Patrushev, chefen för ryska säkerhetsrådet, antydde redan veckan innan att Finland använde finsk-ugriska minoriteter för att försöka frigöra hela Karelen, ett provocerande uttalande som motsades till och med av Petrozavodsks borgmästare Galina Shirshina som ett ’påhitt’.

Under sommaren 2015 stämplades den karelska ungdomsrörelsen ’Nuori Karjala’ som utländsk inflytandeagent efter att ha haft finska gäster och mottagit stöd från FN, vilket visar den oro som centralmakten i Moskva och lokala maktstrukturer känner över att förlora inflytande ute i Rysslands perifera regioner.  

Det finns flera organisationer som stödjer någon form utav självstyre i Karelen. Å ena sidan finländska ’Pro Karelia’, en organisation för förening av karelska näset och Viborgområdet med Finland utan något som helst inflytande varken i Finland eller i Ryssland.

Även den ryske medborgarrättsaktivisten Vadim Shtepas ’Karelska republikrörelsen’ som eftersträvar regionalism och lokal demokrati i republiken Karelen, som omfattar området öster om karelska näset och Viborg (det f.d finska Karelen) och motsvaras av Vit-och Fjärrkarelen.Vadim Shtepa arresterades och utsattes för en dags administrativ arrest i december 2015 för ’uppvisande av nazistiska symboler’ efter att ha postat en bild på en matta med swastikamönster från 1800-talet på sin hemsida.

Ytterligare en organisation som strävar efter självstyre för kareler i Karelen är ’Stop the Occupation of Karelia’, som är registrerat i Sverige och representeras av Dmitri Kuznetsov, känd under sitt alias Miteri Panfilov. Han är landsflyktig i EU där han har sökt asyl och fått uppehållstillstånd.

Miteri beskriver detaljrikt och ingående situationen i republiken Karelen och vad som pågår där.   

- Berätta vem du är och vad du representerar.

- Jag kan inte säga något unikt om mig själv. Min familjs öde speglar i allmänhet karelares situation i republiken Karelen. Gammelmorfar blev exproprierad, kommunister tog ifrån oss allt mina förfäder skapat under sekler på sin mark. Gammelmormor dog en vecka senare, och farfar med bröder hamnade i läger när han var blott tio år gammal. Ryssarna mördade min far när jag var tolv år gammal.

Min farfars by, där han föddes, förstördes av ryssarna. Detsamma skedde med farmors. Själv har man i tretton år varit efterlyst av federala myndigheter för ett brott man inte har begått. Åtta år levde jag i Ryssland, sedan utvandrade jag och har varit i Europa i fem år tillsammans med min fru Irina och mina tre barn, den äldsta pojken Egor, 10 år, mellanbarnet Rodion, 6 år, och dottern Ainikki, 3 år. Jag har en stor längtan att återvända till ett Karelen där det ryska folkmordet är över och kareler styr sitt eget hemland.

- Hur är den allmänna sociala situationen i republiken Karelen?

Den rådande situationen i Karelen är helt enkelt vedervärdig på alla möjliga sätt. Enorma sociala problem, boendeproblematik, arbetslöshet… skolor stängs ner på landsbygden då det inte finns tillräckligt med lärare, och barn måste ta sig flera mil till sina skolor. Man kan inte lära sig hemspråket (karelska) i skolan heller.

- Infrastrukturen i vissa delar av regionen är närmast helt förödd. Inga riktiga vägar, ingen sjukvård. Folk kan inte ens fixa tänderna, än mindre hitta en specialistläkare. I republikens städer är det lättare, ute i byarna finns ingen sjukvård på många mils avstånd.  

- Finns det skillnader i irritation mellan etniska kareler och rysktalande med - Är missnöjet med styret detsamma hos alla samhällsgrupper i Karelen?

- Självfallet är Khudilainen inte omtyckt av alla som lever i Karelen, ironiserar Miteri.

- Under hans tid har allt blivit mycket sämre. Vägarna växer igen och är i förfärligt skick, all profitabel affärsverksamhet har hamnat i händerna på ’bizniz-men’ från Sankt Petersburg. Utöver det har folk från Leningrad tillsatts överallt i de byråkratiska institutionerna. De gör inget alls för folket i republiken, utan är tillsatta för att föra ut pengar och resurser från Karelen. Allt värdefullt plundras och förs ut ur republiken liksom profiterna. I alla områden i regionen finns Sankt Petersburgsfirmor-och organisationer som delar budgetpengar och kontrakt mellan sig.

- Kremls styre är samtidigt emot etniska karelare, och ger inte tillfälle åt någon sorts självstyre. Nu styrs världen av pengar, så karelare är utestängda från alla ministerposter och offentliga verksamheter till förmån för karelryssar, medan karelska affärsmän inte får något.

- Jag upprepar: Alla affärsverksamheter och maktstrukturer i Karelen är bara ryska. Därför ser karelerna styret som en främmande kultur, både kommunikativt och administrativt, ekonomiskt och politiskt. 

- På senare tid har tjänstemännen börjat pressa fram varenda kopek som går att klämma fram, och säljer vår mark – till och med hela öar. Men för en karelare som behöver odlingsmark i byn där han har sin gård är det närmast en omöjlighet att köpa mark.

- Människor som identifierar sig som karelare är bara cirka 10% av befolkningen enligt statistiken, stämmer det, eller är det friserade siffror?

- Karelare som betraktar sig som del av den etniska gruppen är inte fler än tio procent av befolkningen. Sedan är det så att bland de så kallade karelryssarna finns väldigt många som av rädsla eller andra orsaker, registrerats som ryssar och ofta är av väldigt annorlunda personlighet och karaktär jämfört med genomsnittsryssen.

Många har ovetandes bevarat en livsstil och andliga principer som skiljer sig från den ryska. 10 – 15 procent av ryssarna i Karelen får räknas hit. Sedan har vi givetvis massor av blandäktenskap, kanske upp till en tredjedel härstammar från sådana, men den större delen av befolkningen är främmande för oss, särskilt de som fördes hit efter Andra världskriget. 

- Berätta om kampen för självstyre i Karelen, vilka repressiva åtgärder utsätts ni för?

- Karelen är den enda republiken i Ryska federationen där titulärnationens språk inte är erkänt av staten.

- Den enda, poängterar Miteri med eftertryck.

- Kampen för Karelens självstyre och självständighet har flertalet betydelsefulla datum och händelser. Närliggande händelser är historien om Viena-Karelen och Olonets-Karelen (den efter Ryska revolutionen utropade ’Ukhtuas demokratiska republik’ med säte i dagens Kalevala) och senare strid i den finska armén för sitt lands frihet från Sovjetunionen.

Karelen var även en av de första republiker att förklara sitt behov av självständighet under Perestrojka, tyvärr är vårt land – som tidigare hade status som union likt Baltikum och Ukraina – fortfarande under ockupation. Idag är vi karelare en minoritet och fullständigt berövade all form av inflytande, och ryska ersätter öppet allt kvarvarande karelskt.

- Vilket stöd finns öppet och latent för lokalt självstyre? Är det brett och spritt mellan olika grupper? Hur reagerar rysktalande ('etniska ryssar') på sådana strävanden?

- Karelare får inget stöd för självutveckling. Ryssarna har helt stängt alla möjligheter för oss att förvalta våra distrikt på egen hand, även alla nationella karelska organisationer är helt pro-ryska. Alla konventioner, kongresser, konferenser och andra aktiviteter, både inrikes och utomlands, som ska behandla Karelens aktuella problem har förvandlats till ungdomsträffar och festivaler.

- Vad för målsättningar har er rörelse?

- Vår rörelse vill skipa rättvisa för vårt folk. Vi vill bevara vårt språk i skolan, och att karelska erkänns som officiellt språk. Varje karelare borde inte bara kunna språket, utan jag skall kunna tala med honom, med arbetsledningen på jobbet, i affären eller hos vilken som helst av landets myndigheter. Men huvudsakligen vill vi ha en karelsk regering och göra det omöjligt för andra att kontrollera oss, och hindra att vårt land plundras av ryska företag och myndighetspersoner.

- Hur ser ni på den närmaste framtiden för karelska demokratirörelsen? Vad tror ni är möjligt om några år?

- Vi skall inte förväxlas med RKD (Karelska republikrörelsen), och jag vill påpeka att vi inte är medlemmar av eller anhängare av den organisationen. Vårt mål är att vårt folk inte skall försvinna, och primärt vill vi förena de återstående karelarna och på alla möjliga vis åstadkomma minst tre karelska nationella styresterritorier (Olonets, Pryazha och Kalevala, vilket är de distrikt där karelerna finns centrerade idag) för att uppnå maximalt självstyre för republiken. Vi vill också offentliggöra och berätta för världssamfundet om det folkmord som utförts av Kreml gentemot vårt folk de senaste etthundra åren...

Miteri Panfilov kan tyckas vara en representant för ett döende folkslag som vill ha några reservat att leva i fred i, som indianerna i Nordamerika. Frågan är i detta fall snarare om inte karelernas kamp är en av många föraningar om stundande maktförskjutning och paradigmskifte i Ryska federationen, som utplundrar periferin för att göda det centraliserade styret och utposterade eliter i en klassisk imperiemodell, och som självt fullständigt förlorat alla sorts framtidsvisioner för länge sedan.

Karelen är heller inte den enda missgynnade republiken eller regionen i Ryssland, och karelerna inte det enda negligerade folkslaget, men kanske de som ryter ifrån först av alla. I sommar hålls de finsk-ugriska folkens sjunde världskongress i finska Lahtis, vilken samlas var fjärde år. I år kanske betoningen blir större på pressande politiska och sociala problem bland de finsk-ugrisktalande minoriteterna i Ryska federationen snarare än kulturella gimmickar och festivalstämning som de pro-ryska krafterna vill ha som fasad.

Thomas Sutter

 


                           
Annons:


Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.

Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?


Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.

Nyheter - Norden
Islamistiska Regler i Danska Skolor
Islamistiska Regler i Danska Skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".


Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.
Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.
Nyheter - Utrikes - Vetenskap
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center

Ekonomi
Efterfrågan skapar inte arbete
Efterfrågan skapar inte arbete
Det är nästan universellt accepterat idag att efterfrågan (läs: konsumtion) skapar arbetstillfällen. Den här övertygelsen stödjer den generella Keynesianska idén att regeringar bör ”stimulera” ekonomin, antingen genom finans- eller penningpolitik, när den genomgår en recession.


Nyheter - Israel
Israel dominerar cyber security-marknaden
Israel dominerar cyber security-marknaden

Nyheter - Mellanöstern
Palestinska skolor hyllar terrorister
Palestinska skolor hyllar terrorister


Sverige - Teknik
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem

Krönika - Roger Klang
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Varför fick Nordiska Motståndsrörelsen helt plötsligt så mycket utrymme i statsmedierna i samband med en för dem vanligt förekommande demonstration? Och varför drev tillståndsmyndigheterna på för att demonstrationen skulle gå förbi den judiska Synagogan i Göteborg? Jag funderade på det i flera dagar, kanske en vecka, tills svaret kom.


Politik - Svenska migrationskrisen
Sveriges nya instabilitet
Sveriges nya instabilitet
Om USA 2015 hade tagit emot en lika stor andel asylsökande, i förhållande till sin egen befolkning, som Sverige tog emot, så skulle USA ha tagit emot 5,2 miljoner asylsökande.

Utrikes
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
AfD är valets stora vinnare. I valet 2013 landade man med 4,7 procent av rösterna strax under femprocentsspärren. Partiet tog plats i 14 av Tysklands 16 delstatsparlament. Starkast är man i Sachsen-Anhalt med 24,2 procent och i Mecklenburg-Vorpommern med 20,8 procent.


Inrikes
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Hur mycket våld kan man göra på det kollegiala systemet utan att förlora sin akademiska trovärdighet? Lund har för första gången hämtat sin prorektor utanför lärosätet, trots att uppdraget förutsätter att innehavaren redan har en anställning vid universitetet.

Krönika - Nima Gholam Ali Pour
Fake-News
Fake-News
Mainstream media är genom sina fake-news, antidemokratiska metoder och sanningsförakt ett hot mot demokratin.


Granskning - Sverige
Statistiker styr Sverige
Statistiker styr Sverige
Det är någon anonym statistiker som styr Sverige. Fraktionerad statistik läggs ut som uttömmande sanningar i medierna, på Sveriges Radio t.ex. Vem har inte råkat på följande korta påstående i media: Det finns fler kvinnor än män i Sverige.

Inrikes
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Efter att JO och Försvarsmaktens personalansvarsnämnd slagit fast att den soldat som inte ville delta i Prideparaden genom att verka som lastbilschaufför i paraden hade den moraliska rätten på sin sida, så har Försvarsmakten svängt i frågan.


Inrikes
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
En aktuell utlysning av en tjänst som adjunkt i tyska vid Uppsala universitet anger att innehavaren ska ägna 50% av tjänsten åt ett fackligt uppdrag vid Saco-S-rådet.

Politik
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
Det är inte bara i Sverige som "feministiska" makteliten hycklar. Faktum är att de så kallade feministerna inte bara blundar för dessa hemskheter, utan deras närvaro vid dessa evenemang stödjer och legitimerar även diktatorernas makt.


Insändare
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!