Historia: Var Buddha en babylonisk prins?
Forntida persiska inskriptioner sammankopplar en babylonisk kung till mannen som blev Buddha.
Historia: Var Buddha en babylonisk prins?
Publicerades 2016-08-17

Bild: Buddha ger frukt till djävulen" från 14-talet persisk handskrift The Jāmi' al-tawārīkh ('Krönikors kompendium'). (Bildkälla )

Forntida persiska inskriptioner antyder kopplingar mellan en babylonisk kung till Siddharta Gautama känd som mannen som blev Buddha. Dramatiska bevis har framkommit om Sidhartha Gautama, så långt västerut som i Persien.[1]

Det handlar om familjesigill och uppteckningar i Persepolis, den forntida huvudstaden i den fjärde persiske kejsaren Darius den Stores rike. Dessa fynd har identifierats och satts i samband med Siddhartha Gautama och hans fader Suddhodana Gautama. Sigillen i Persepolis har identifierat kungliga och andra framstående personligheter inom det persiska riket.

När viktiga sigill i den persiske kejsaren Darius I:s huvudstad Persepolis analyserats, visade det sig att sigillen PFS 79, PFS 796 och PF 250 tillhörde familjen Guatama. Denna tolkning har gjorts av dr. Ranejit Pal i följande publikationer: The Dawn of Religions in Afghanistan-Seistan-Ghandara and the Personal Seals of Guatama/Buddha and Zoroaster, publicerade i Mithras Reader: An Academic and Religious Journal of Greek, Roman and Persian studies.(Volym III, London 2010, sid. 62.)

Familjens vapensköld visar en etsning med en kung med krona på huvudet, flankerad av två totem, vardera med ett stående fågelhövdat bevingat lejon. Seddas sigill avbildar en Sramana (Persepolis sigill PFS 79), en lejon-sol-shaman.

Enligt uppgifter samlade från ett antal andra sigill, åsyftar namnet Sedda Arta (Siddhartha), Siddha (-befriare av) och Arta (-universell sanning).

 

Bild: Persepolis sigill PFS 79 och skiss av Sedda, stående härskare flankerad av fågelhövdade Arya-Sremanas präster i Indus-Veda-traditionen Sakastammen (skyter) den kungliga familjen, kung Suddhodana Guatama och hans prinsson Siddhartha. - Sigillkonst, Oriental Institute. Chicago.

Tvillingväktarna hade båda lejonkropp och den mytiska solfågelns huvud och vingar, (det vill säga egyptisk solbärande falk). Lejonet och falk/grip-motivet föreställer ett par sramanska shamaner. Därför föreställde familjesigillet med Gautama en kunglig person av Arye-Veda-traditionen.

En liknande bild med buddhistisk ikonografi visar en Buddha sittande på en lejontron under ett träd smyckat med juveler och med kosmiska hjälpare vid sin sida. Det buddhistiska motivet förklarar hans upplysning under det kosmiska heliga upplysningsträdet.

 

 Bild: Möjligen en modifikation av hans familjesigill, med syfte att återspegla hans nya undervisning. Sedan Siddhartha Gautama en gång har uppnått upplysning har detta emblem kommit att föreställa honom, sittande på lejontronen under det heliga kosmiska trädet, flankerad av två himmelska bodhisattva.

Vad hade Gautamas familjevapensköld att göra i Persien? Hade Siddhartha samband med det persiska imperiet? Darius den Stores inskriptioner (Per. Darayavaush), persisk kejsare under trettiofem år, skryter över att den zoroastriske guden Assura Mazda (Per. Ahura Mazda) valde honom till att överta tronen (522 f.Kr.) från en inkräktare vid namn Gaumata.

Darius undanröjer sin företrädares kortlivade regering i en maktkamp med svek, sammansvärjningar och mord, för att kunna ta över den persiska tronen. Han beskriver Gaumata som en opportunist som illegalt bemäktigade sig tronen i Babylon, medan den sittande kejsaren Kambujiya befanns sig borta i Egypten.

 

 Bild: Darius den Store – Rekief, träsnideri (Iranska handelskammaren)

Med kilskrift på tavlor i Mount Bisutun (aka Behistun) på tre språk: gammal persiska, elamitiska och babyloniska (en typ av akkadiska) har nämner inskriptionerna i Bisutun namnet Siddhartha Gautama, mannen som blev Buddha, mindre känd som kung av Babylon.

Inskriptionerna nämner en religiös figur vid namn ”Gaumata,” mannen som blev Buddha, från vilken Achaemenid, den persiske kejsaren Darius den Store ryckte Babylons tron. Darius utmålande av ”Gaumata” som en bedragare verkar inte stämma in på den högt bildade och omtyckte ledaren. Darius kallade honom ”stjärnskådare”.

Om namnet Gaumata är samma som Siddhartha Gautama, skulle det kunna betyda att han hade en ledande position i magernas order. Dessutom, eftersom magernas huvudkvarter var i Esagilas tempelområde tillhörande ziggurattornet, utnämnd till ”det uppresta huvudets hus,” tyder beteckningen ”stjärnskådare” på att Gautama var involverad i Babylons stjärnobservatorium.

Är det möjligt att Siddhartha Gautama var den mytiske kungen Gaumata? Under Buddhas livstid (563-483 f.Kr.) när perserimperiet sträckte sig från Egypten till Indus, kom Darius till makten genom att besegra stjärnskådaren-magern ”Gautama” i Babylon som hans Bisutunska inskriptioner fastslår: ”Han erörade riket (1 juli 522 f. Kr). Sedan bad jag till Ahuramazda och besegrade honom.”

 

Bild: Darius när han återtar makten över Persien och trampar på upprorsmakarna, med inskriften nedan.

Namnet ”Gaumata” visar sig vara en variant av namnet Gautama, Buddhas familjenamn. I det forntida mångspråkiga landet Babylonien var det vanligt med varierande stavning av namn på en och samma person.

Finns det bevis för att den babyloniska ordern av mager förekommer i buddhistisk litteratur? Kan vi finna hänvisningar till Mesopotamien i buddhistiska skrifter? 

De tidigaste matematiska systemen, astronomiska mätmetoder och mytologisklitteratur infördes i ziggurattornstemplen i den bördiga halvmånen, av det sumer-,akkadisk- och amoritiska Babylon. Både magiska och vediska siare förde vidarekunskap om en kosmisk infrastruktur, väl känd på Buddhas tid, från Tigris till Ganges,

Om förbindelsen med de buddhistiska sutra skulle upptäckas, skulle det utmana den vedertagna synen att buddhismen föddes och utvecklades isolerat från omvärlden och exklusivt i Indien. Fastän sutras muntliga tradition samlades och återgavs senare i Indien, skulle babyloniska fynd kunna ha betydelse för att upptäcka Buddhas ursprung, inflytande och avsikter.

 

Bild: Bysantinsk avbildning av de tre magerna, mosaik från 600-talet i Basilica of SantÁpollinare Nuevo. (Wikipedia commons)

Beskriven som en hängiven filosof-kosmolog utfärdade ”Gaumata” frihet för slavar, sänkte förtryckande skatter och inspirerade grannar att respektera varandra, i en stad känd för många etniska grupper och språk. Hans stöd för frihet,mänskliga rättigheter och generositet stärker tesen att Gaumata och Gautama var samma person.

Bild: Prins Soddhartha Gautama rakar av håret på sitt huvud som tecken på sin ställning som ksatriya (krigarklass) och blir en asketisk eremit. Hans tjänare håller hans svärd, krona och prinsjuveler, medan hästen Kanthaka står till höger. - Basrelief i Borobudur, Java, Indonesien (Wikipedia commons)

Darius, en mäktig militär och medlem av familjen Achaemenid, förberedde en kupp genom en propagandakampanj, avsedd att försvara hans seger över Gaumata. I hans offentliga inskription hänvisar han till sina trupper som vittnen till dödandet av inkräktaren.

Medan hans berättelse uppvisar listigt bedrägeri, har verkligheten bakom kulisserna förblivit fördold. Säkert hade Darius sina skäl att skriva historia enligt eget intresse. Vad som hände har varit gömt i tusentals år, därför vet historiker litet eller inget om ”Gaumata.”

Naturligtvis, om ”Gaumata” verkligen var Siddhartha Gautama, måste mordet vara en lögn, eftersom han fortsatte leva för att bli Buddha. Antingen var det någon annan som blev mördad, vid namn Gaumata, eller så gick Darius ut med en desinformationskampanj för att dölja vad som verkligen hände.

Med bedragarens död ville den nye kejsaren sända ett budskap till Gaumatas supportrar att han inte skulle tolerera uppror och nedslog hoppet hos dem om att få sin populäre ledare tillbaka. Det skulle ta Darius mer än ett år att med brutala militära insatser utöver imperiet krossa de frihetssinnade samhällena som inspirerats av Gaumata.

Harvey Kraft

Ovanstående artikel är ett utdrag ur boken The Buddha from Babylon: The Lost History and Cosmic Vision of Siddhartha Gautama, av Harvey Kraft, publicerat med tillstånd.

Översättning: Gullan Malmquist

Publicerad med rättigheter från Ancient Origins.

 

Fotnot

1. Det är emellertid oklart hur starka "bevis" dessa indicier egentligen är. Enligt religionshistoriker som Morgonbladet varit i kontakt med så har indicierna trots allt svagt bevisvärde.  Med tanke på den enorma mängden av ord, namn och motiv som faktiskt finns i arkeologiskt material så måste det allt till betydligt mer konkreta, specifika och detaljerade belägg för att sådana här slutsatser ska ha något vetenskapligt värde. Å andra sidan är det överhuvudtaget ganska svårt att dra vetenskapligt säkra slutsatser om sådant som berör tidig historia. Läsare uppmanas att läsa boken för att själv bilda sig en uppfattning. 

 

 

 

 


                           
Annons:


Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.

Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?


Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.

Nyheter - Norden
Islamistiska Regler i Danska Skolor
Islamistiska Regler i Danska Skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".


Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.
Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.
Nyheter - Utrikes - Vetenskap
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center

Ekonomi
Efterfrågan skapar inte arbete
Efterfrågan skapar inte arbete
Det är nästan universellt accepterat idag att efterfrågan (läs: konsumtion) skapar arbetstillfällen. Den här övertygelsen stödjer den generella Keynesianska idén att regeringar bör ”stimulera” ekonomin, antingen genom finans- eller penningpolitik, när den genomgår en recession.


Nyheter - Israel
Israel dominerar cyber security-marknaden
Israel dominerar cyber security-marknaden

Nyheter - Mellanöstern
Palestinska skolor hyllar terrorister
Palestinska skolor hyllar terrorister


Sverige - Teknik
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem

Krönika - Roger Klang
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Varför fick Nordiska Motståndsrörelsen helt plötsligt så mycket utrymme i statsmedierna i samband med en för dem vanligt förekommande demonstration? Och varför drev tillståndsmyndigheterna på för att demonstrationen skulle gå förbi den judiska Synagogan i Göteborg? Jag funderade på det i flera dagar, kanske en vecka, tills svaret kom.


Politik - Svenska migrationskrisen
Sveriges nya instabilitet
Sveriges nya instabilitet
Om USA 2015 hade tagit emot en lika stor andel asylsökande, i förhållande till sin egen befolkning, som Sverige tog emot, så skulle USA ha tagit emot 5,2 miljoner asylsökande.

Utrikes
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
AfD är valets stora vinnare. I valet 2013 landade man med 4,7 procent av rösterna strax under femprocentsspärren. Partiet tog plats i 14 av Tysklands 16 delstatsparlament. Starkast är man i Sachsen-Anhalt med 24,2 procent och i Mecklenburg-Vorpommern med 20,8 procent.


Inrikes
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Hur mycket våld kan man göra på det kollegiala systemet utan att förlora sin akademiska trovärdighet? Lund har för första gången hämtat sin prorektor utanför lärosätet, trots att uppdraget förutsätter att innehavaren redan har en anställning vid universitetet.

Krönika - Nima Gholam Ali Pour
Fake-News
Fake-News
Mainstream media är genom sina fake-news, antidemokratiska metoder och sanningsförakt ett hot mot demokratin.


Granskning - Sverige
Statistiker styr Sverige
Statistiker styr Sverige
Det är någon anonym statistiker som styr Sverige. Fraktionerad statistik läggs ut som uttömmande sanningar i medierna, på Sveriges Radio t.ex. Vem har inte råkat på följande korta påstående i media: Det finns fler kvinnor än män i Sverige.

Inrikes
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Efter att JO och Försvarsmaktens personalansvarsnämnd slagit fast att den soldat som inte ville delta i Prideparaden genom att verka som lastbilschaufför i paraden hade den moraliska rätten på sin sida, så har Försvarsmakten svängt i frågan.


Inrikes
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
En aktuell utlysning av en tjänst som adjunkt i tyska vid Uppsala universitet anger att innehavaren ska ägna 50% av tjänsten åt ett fackligt uppdrag vid Saco-S-rådet.

Politik
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
Det är inte bara i Sverige som "feministiska" makteliten hycklar. Faktum är att de så kallade feministerna inte bara blundar för dessa hemskheter, utan deras närvaro vid dessa evenemang stödjer och legitimerar även diktatorernas makt.


Insändare
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!