Krönika: Nationen i kristet perspektiv
Idag på Sveriges nationaldag ställer Stefan Pehrson frågan vad nationen betyder utifrån ett kristet, bibliskt perspektiv.
Krönika: Nationen i kristet perspektiv
Publicerades 2016-06-06 © Wikimedia Commons
Bild: Babels torn av Pieter Bruegel (ca 1525-1569)


Idag firar vi nationaldagen i Sverige. Det är något som tagit lång tid att etablera. Svenska flaggans dag 6 juni instiftades inofficiellt 1916 och antogs först 1983 som officiell nationaldag. Helgdag blev den så sent som 2005. (Annandag pingst upphörde då som ”kompensation” som helgdag.) Tillsammans med ”arbetarklassens” dag, första maj, är den den enda icke-kyrkliga helgdagen. Nyårsdagen och midsommar har ju både kyrklig och allmän betydelse.

Vad betyder då nationen utifrån ett kristet, bibliskt perspektiv? Enligt Bibeln fanns från början inga länder utan alla talade ett och samma språk. När man sedan började förhäva sig och på egen hand ville bygga en stad med ett torn upp till himlen beslutade Gud att stiga ner och ingripa. Han ”förbistrade deras tungor” så att olika språk uppkom.

Mänskligheten splittrades upp så att de måste upphöra arbeta på staden. Den fick namnet Babel, jämför uttrycket 'babbel' (1 Mosebok kap. 11).  Långt senare utväljer Gud – på grund av hans tro – Abraham, vilken han säger ska bli ett stort folk. Dennes son Isak får Jakob, som kallas Israel. En av Israels tolv söner är Juda.

Efter vistelsen i Egypten sluter Gud ett förbund med israeliterna och ger dem sin lag. Denna ska de hålla och på så sätt i ett eget land vittna för alla andra folk om Guds vilja med hela sin skapelse. I templet i Jerusalem finns en yttre gård, som kallas 'hedningarnas förgård', dit även de övriga folken, hedningarna (hebreiska gojim), kan komma och tillbe.


Det visar sig dock att inte heller de som fått Guds bud nedskrivna kan hålla dem. Avgudar tillbes och ställs till och med in i Jerusalems tempel. Sedan Israel splittrats i Nord- och Sydriket besegras och förs det nordliga, fortsatt kallat Israel, bort för att aldrig återvända, medan det sydliga, kallat Juda, något senare bortförs till just Babel i den ”babyloniska fångenskapen”. Juda får dock återvända, och en ny judisk stat upprättas och templet återuppbyggs omkring år 516 före Kristus.

Juda eller Judéen är emellertid mycket försvagat och läggs sedermera under grekiska, ”hellenistiska” härskare, återfår kort sin självständighet under mackabéerna innan Rom lägger landet under sig år 63 f.Kr.

Man inväntar den Smorde (Messias, i grekisk översättning Kristus), konungen, som ska återupprätta Israel. När Jesus uppträder motsvarar han dock inte förväntningarna på en stark politisk ledare hos huvudparten av ledarskapet, utan de får till sist folket med sig i att förkasta honom.

När Jesus tagits upp till himlen sänds den helige Ande till apostlarna i Jerusalem, dit många judar samlats för att fira pingst. Fastän de kommer från olika länder får de ändå var och en höra sitt eget språk talas genom apostlarna. Det är alltså inte ett gemensamt ”andligt” tal, som alla förstår, utan de olika nationaliteternas språk, som nu talas av dem som Anden kommit över (Apostlagärningarna kap. 2).

Splittringen i olika länder från Guds ingrepp mot högmodet vid byggandet av Babels torn förblir alltså. Gud upprättar inte en ny världsgemenskap där alla talar ”ett enda språk och samma ord”, som innan språkförbistringen.

Enligt Guds evangelium återställs inte förhållandena, utan på grund av syndens realitet erbjuds syndernas förlåtelse. Mänskligheten erbjuds inte att lösa sina egna grundläggande problem utan hänvisas – än en gång – till Gud, som inte bara har utan är lösningen.

Även senare i Bibeln bekräftas detta. Paulus säger i Athen: ”Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo” (Apg. 17:26).
Fortfarande i Uppenbarelseboken med dess stora perspektiv kan vi läsa: ”Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer” (Upp. 7:9).

Det står alltså enligt kristendomen klart att uppdelningen i länder, folk och språk kvarstår. Fortfarande finns hotet att människan i sitt övermod ska införa sina egna ordningar för att själv styra världen.

Internationella organisationer och bestämmelser har sin plats för att samordna det som alla människor har nytta av, men de får aldrig sättas över mänskligheten. Själva ordet 'inter-nationell' betyder mellan-nationell och förutsätter alltså nationerna som suveräna aktörer.

Som ett slags tumregel kan sägas att ”människan inte kan undervisa människan om människan”. Varför skulle de som själva är människor fråga någon annan människa om det som de själva är?

Däremot kvarstår förstås logiken att den som skapat människan också känner hennes väsen och syfte. Jesus sa att hans rike inte är av denna världen, liksom att vi ska ge kejsaren det som tillhör honom och Gud det som tillhör honom (Johannes evangelium 18:36; Matteus evangelium 22:21).

Överheten är insatt av Gud som hans tjänare, en hämnare som ska straffa den som gör det det onda, men berömma den som gör det goda (Romarbrevet kap. 13).

Därför behöver vi enskilda nationer. Sverige är en av dem. Låt oss lära av Babels torn och se hur det bekräftas – och inte upphävs – av hur olika språk talades vid pingsten.


Stefan Pehrson

                           
Annons:


Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.

Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.


Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.

Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.


Nyheter - Utrikes - Vetenskap
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center


Ekonomi
Efterfrågan skapar inte arbete
Efterfrågan skapar inte arbete
Det är nästan universellt accepterat idag att efterfrågan (läs: konsumtion) skapar arbetstillfällen. Den här övertygelsen stödjer den generella Keynesianska idén att regeringar bör ”stimulera” ekonomin, antingen genom finans- eller penningpolitik, när den genomgår en recession.

Nyheter - Israel
Israel dominerar cyber security-marknaden
Israel dominerar cyber security-marknaden
Nyheter - Mellanöstern
Palestinska skolor hyllar terrorister
Palestinska skolor hyllar terrorister

Sverige - Teknik
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem


Krönika - Roger Klang
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Varför fick Nordiska Motståndsrörelsen helt plötsligt så mycket utrymme i statsmedierna i samband med en för dem vanligt förekommande demonstration? Och varför drev tillståndsmyndigheterna på för att demonstrationen skulle gå förbi den judiska Synagogan i Göteborg? Jag funderade på det i flera dagar, kanske en vecka, tills svaret kom.

Politik - Svenska migrationskrisen
Sveriges nya instabilitet
Sveriges nya instabilitet
Om USA 2015 hade tagit emot en lika stor andel asylsökande, i förhållande till sin egen befolkning, som Sverige tog emot, så skulle USA ha tagit emot 5,2 miljoner asylsökande.


Utrikes
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
AfD är valets stora vinnare. I valet 2013 landade man med 4,7 procent av rösterna strax under femprocentsspärren. Partiet tog plats i 14 av Tysklands 16 delstatsparlament. Starkast är man i Sachsen-Anhalt med 24,2 procent och i Mecklenburg-Vorpommern med 20,8 procent.

Inrikes
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Hur mycket våld kan man göra på det kollegiala systemet utan att förlora sin akademiska trovärdighet? Lund har för första gången hämtat sin prorektor utanför lärosätet, trots att uppdraget förutsätter att innehavaren redan har en anställning vid universitetet.


Krönika - Nima Gholam Ali Pour
Fake-News
Fake-News
Mainstream media är genom sina fake-news, antidemokratiska metoder och sanningsförakt ett hot mot demokratin.
Granskning - Sverige
Statistiker styr Sverige
Statistiker styr Sverige
Det är någon anonym statistiker som styr Sverige. Fraktionerad statistik läggs ut som uttömmande sanningar i medierna, på Sveriges Radio t.ex. Vem har inte råkat på följande korta påstående i media: Det finns fler kvinnor än män i Sverige.

Inrikes
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Efter att JO och Försvarsmaktens personalansvarsnämnd slagit fast att den soldat som inte ville delta i Prideparaden genom att verka som lastbilschaufför i paraden hade den moraliska rätten på sin sida, så har Försvarsmakten svängt i frågan.


Inrikes
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
En aktuell utlysning av en tjänst som adjunkt i tyska vid Uppsala universitet anger att innehavaren ska ägna 50% av tjänsten åt ett fackligt uppdrag vid Saco-S-rådet.

Politik
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
Det är inte bara i Sverige som "feministiska" makteliten hycklar. Faktum är att de så kallade feministerna inte bara blundar för dessa hemskheter, utan deras närvaro vid dessa evenemang stödjer och legitimerar även diktatorernas makt.


Insändare
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!

Utrikes
Israeliskt stridsflyg anföll militär anläggning i Syrien
Israeliskt stridsflyg anföll militär anläggning i Syrien
Målet tros vara ett syriskt vetenskapligt forskningscenter för kemiska vapen och även en utvecklingsplats för robotvapen. Syrien är uppbackat av Iran och Ryssland.


Utrikes
USA:s försvarsminister varnar Sverige
USA:s försvarsminister varnar Sverige
En Statement of Intent (SOI) om utökat militärt samarbete finns sedan ett år mellan USA och Sverige. I ett hemligstämplat brev till Peter Hultqvist varnar USA:s försvarsminister James Mattis för konsekvenserna av att underteckna konventionen om en kärnvapenfri värld, enligt SvD.

Inrikes
Mikael Odenberg vs. Ulf Kristersson
Mikael Odenberg vs. Ulf Kristersson
Många menar att Mikael Odenberg är den siste moderaten sedan Mats Johansson dog och Rolf K Nilsson gick över till Medborgerlig samling.


Utrikes - Politik
Du kommer att mikrochippas, det är bara en fråga om tid
Du kommer att mikrochippas, det är bara en fråga om tid
Enligt fria oberoende medier i USA närmar sig eller passerar landet, och då förmodligen resten av västvärlden så småningom, övervakningssamhället i George Orwells roman ”1984” från 1949.

Utrikes
Facebooks används för slavhandel
Facebooks används för slavhandel
Grävande journalistik avslöjar Facebooks roll i människosmuggling och slavhandel.


Ekonomi
Kan fler bebisar rädda välfärdsstaten?
Kan fler bebisar rädda välfärdsstaten?
Välfärdsstaten med sin fördelningspolitik har stora bekymmer. Ekonomen Daniel J. Mitchell förklarade redan förra året att USA står inför en allvarlig långsiktig utmaning, som är överförbart på många andra länder inklusive Sverige.

Debatt
SVT är en kulturmarxistisk bastion
SVT är en kulturmarxistisk bastion
SVT som låtsats vara neutrala är i själva verket en kulturmarxistisk bastion som har en fientlig agenda mot det svenska folket hävdar Bechir Rabani i denna debattartikel.


Insändare
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Dagens insändare kommenterar händelsen där ofödda barn fortsätter att leva efter aborten.

Utrikes
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Nordkorea varnar USA för att de har gjort upp planer på ett robotangrepp med robotar riktade mot amerikanska militärbaser i Guam i Stilla havet. Robotbanan skulle i så fall gå rakt över Japanska territorium.


Inrikes
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
Inget hindrar en offentligt anställd från att uttrycka tankar, åsikter och känslor om arbetsgivaren och verksamheten. Rätten att göra det är tvärtom skyddad av grundlagen.