Livsåskådning: Var Michael Jackson född i fel kropp?
Den amerikanska journalisten Daniel Harris, vill ha sagt, att transrörelsen borde kliva ner från sina höga hästar, sluta göra skillnad på folk och folk, och göra upp med sin homofobi.
Livsåskådning: Var Michael Jackson född i fel kropp?
Publicerades 2016-07-09 © Igor Sunjic for Vectorportal.com
Michael Jackson hånades av en hel värld för sina plastikingrepp och sin konstgjort bleka hy

Som ett inlägg i transdebatten, med ambitionen att öppna upp för en mer balanserad diskussion, där fler får komma till tals, har den amerikanska journalisten och författaren Daniel Harris, skrivit The Sacred Androgen, publicerad, i årets vinterupplaga av Antioch Review.

Artikeln, som rör könsbyte, har väckt starka känslor i USA, där hbtq-rörelsen, vunnit mycket mark, de senaste åren. Harris anses ha trampat så pass många läsare på tårna, att den prominenta tidsskriften tillfälligt valde att ta ned artikeln, för att sedan åter publicera den, med en tillhörande  särskild förklarande notis.

Mänskliga rättigheter

Harris välkomnar, att debatten äntligen kommit upp på agendan, och betonar vikten av att homofobi och intolerans bekämpas, men vänder sig samtidigt,  mot en transrörelse, som enligt honom, går i motsatt riktning och nu leder en diskussion, som inte längre handlar om mänskliga rättigheter.

Istället upplever han att transpersonerna, med näsan i vädret pekar med hela handen, fnyser åt all form av vettig kritik eller uppriktig nyfikenhet, och har gjort det till en dygd, att misstro sitt kön.

TV-kanalen ABC's nyhetsankare, som valt att i artikeln, genomgående använda sig av paraplybegreppet 'transpersoner'(Eng. TG's), alternativt 'transpersonerna'(the TG's), uttrycker irritation, över att en viktig debatt som den här, om en så pass utsatt grupp, i behov av samhällets beskydd, inte fick en ärlig chans, innan den tog sig absurda proportioner, och nu "trasslat in oss i en snara av sådana trivialiteter, som de rätta pronomen, att adressera dem med".

Han gör ett exempel av begreppet 'cicperson' som, han menar, förringar honom själv, och alla som är tillfreds med, eller ändå väljer att respektera sitt kön.

Förakt eller Frigörelse

Harris beskyller transpersonerna, för att ha fler gemensamma nämnare med plastikindustrins övriga svängdörrsklienter än de vill påskina. Inte bara onaturliga skönhetsideal, härrörande från Hollywood's filmindustri, snarare än verkligheten, utan också plastkirurgins baksida, med oseriösa kirurger, dödsfall, ofta underliggande psykiska sjukdomar, med mera.

Han skriver: "TG's,..., är likt oss alla, produkter av en självhjälpskultur i vilken viljan är allsmäktig/../"

Emmyvinnaren, jämför Michael Jackson's försök att karva och bleka sig till en annan etnisk tillhörighet, med transpersonen som lägger sig under kniven och frågar sig: "Varför är det ena utdömt som en rasmässigt klandervärt exempel på självstympning, självförnekelse och självförakt, och det andra höjt till skyarna  som ett firat exempel på självfrigörelse?"

Förklaringar

Författaren till boken Diary of a Drag Queen, understryker, att transpersoner inte förtjänar att förföljas, på grund av sin livsstil, men, han betraktar ändå 'könsbyte', som en "massvanföreställning", och menar att det istället handlar om att underkasta sig en fetish. En slags besatthet av det motsatta könet: Autogynefili. Eller i de fall då personen är homosexuell: En önskan om intimitet med det egna könet som heterosexuell, som bottnar i skamkänslor för sin läggning. 

Transpersonerna, förkastar Autogynefili, som förklaringsmodell, enligt artikelskribenten, därför att den, föreslår pervertion och psykisk sjukdom. Men han har svårt att se logiken i det resonemanget. "Varför är sexuella motiv betraktade som bristfälliga motiveringar för de procedurer som TG's går igenom?", frågar sig Harris, som finner det anmärkningsvärt att fetishförklaringen förkastas, till fördel för befrielseprocessen av en "...mytisk karaktär fast i kedjor av muskler och ben..".

Transpersoner, som han ser det, vänder androgynitet och sexuell mångfald ryggen, när de, "..går samma väg som homosexuella har varit tvingade att ta, för att uppnå assimilation." Det vill säga, den verkliga, sexuella agendan, camoufleras av en djupare mening, i ett försök att göra transformeringen rumsren,"trevligfierad", med allt vad det innebär.

Tolerans eller homofobi

44-åringen kopplar också könsbytestrenden till annammandet av den homofobi, som existerar i vissa kulturer, där det helt sonika antas att den homosexuelle, vill vara det motsatta könet, eftersom homosexulitet är otänkbart och menar att denna homofobi, nu i allt högre grad drabbar våra minsta, som vid minsta tecken på vad som skulle kunna vara homsexualitet, manipuleras in i en transtillvaro av ivriga vuxna som vill ha normala barn.

"Tolerans", skriver Harris, "maskerar en latent olust för homosexualitet/.../". Han hänvisar till resultatet av en kanadensisk studie som följt över hundra transbarn och kommit fram till att knappt tolv procent av dem ville byta kön, när de uppnått vuxen ålder.

Den före detta krigskorrespondenten, som är öppen med att ha levt ut den homosexuella livsstilen, drar sig till minnes, hur han själv, hamnade i korselden när han en gång i tiden, som crossdresser figurerade på den amerikanska websajten Craiglist. Harris beskriver en hänsynslös exploatering av kroppar, som ställdes mot varandra, en testosteronladdad  mötesplats, där homohatet inte visste några gränser, och där crossdressers, för sin homosexualitet, samt transexuella, som inte höll måttet, rankades lägst.

Härav drar han slutsatsen att transrörelsen också  bör se över de egna leden, för att bryta stigmatiseringen.

Ånger

Daniel Harris betraktar stigmatiseringen som en bidragande, men inte ensam orsak till de sociala problem och det utanförskap, som transpersoner upplever. En ytterligare orsak som han vill belysa är ångerfaktorn.

"En självmordsförsöksfrekvens på förbluffande 41% tyder på att många TG's upplever djup desillusion över det faktum att deras problem inte skingrades under deras transformering och att de fortfarande är lika obekväma med sina kroppar ... som de var innan de genomgick hormonersättningsterapi.", skriver Brooklynförfattaren, som anser att det helt saknas bevis för att könsbyte, ens i mindre omfattning, leder till förbättrad livskvalitet.

De flesta transpersoner är föga övertygande i sin nya roll. Ändå, konstaterar Harris, förväntas vi, inte bara stå upp för deras självklara människovärde, utan också medverka till att de får fortsätta frodas i sin "själv-villfarelse". Som om det vore en mänsklig rättighet.

Lena Söderqvist
 
Källa: Antioch Review
 

 Mer i samma ämne: 

Vad transfoben har att lära oss

 Kampen om det biologiska könet

 

 


                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler