Livsåskådning: Var Michael Jackson född i fel kropp?
Den amerikanska journalisten Daniel Harris, vill ha sagt, att transrörelsen borde kliva ner från sina höga hästar, sluta göra skillnad på folk och folk, och göra upp med sin homofobi.
Livsåskådning: Var Michael Jackson född i fel kropp?
Publicerades 2016-07-09 © Igor Sunjic for Vectorportal.com
Michael Jackson hånades av en hel värld för sina plastikingrepp och sin konstgjort bleka hy

Som ett inlägg i transdebatten, med ambitionen att öppna upp för en mer balanserad diskussion, där fler får komma till tals, har den amerikanska journalisten och författaren Daniel Harris, skrivit The Sacred Androgen, publicerad, i årets vinterupplaga av Antioch Review.

Artikeln, som rör könsbyte, har väckt starka känslor i USA, där hbtq-rörelsen, vunnit mycket mark, de senaste åren. Harris anses ha trampat så pass många läsare på tårna, att den prominenta tidsskriften tillfälligt valde att ta ned artikeln, för att sedan åter publicera den, med en tillhörande  särskild förklarande notis.

Mänskliga rättigheter

Harris välkomnar, att debatten äntligen kommit upp på agendan, och betonar vikten av att homofobi och intolerans bekämpas, men vänder sig samtidigt,  mot en transrörelse, som enligt honom, går i motsatt riktning och nu leder en diskussion, som inte längre handlar om mänskliga rättigheter.

Istället upplever han att transpersonerna, med näsan i vädret pekar med hela handen, fnyser åt all form av vettig kritik eller uppriktig nyfikenhet, och har gjort det till en dygd, att misstro sitt kön.

TV-kanalen ABC's nyhetsankare, som valt att i artikeln, genomgående använda sig av paraplybegreppet 'transpersoner'(Eng. TG's), alternativt 'transpersonerna'(the TG's), uttrycker irritation, över att en viktig debatt som den här, om en så pass utsatt grupp, i behov av samhällets beskydd, inte fick en ärlig chans, innan den tog sig absurda proportioner, och nu "trasslat in oss i en snara av sådana trivialiteter, som de rätta pronomen, att adressera dem med".

Han gör ett exempel av begreppet 'cicperson' som, han menar, förringar honom själv, och alla som är tillfreds med, eller ändå väljer att respektera sitt kön.

Förakt eller Frigörelse

Harris beskyller transpersonerna, för att ha fler gemensamma nämnare med plastikindustrins övriga svängdörrsklienter än de vill påskina. Inte bara onaturliga skönhetsideal, härrörande från Hollywood's filmindustri, snarare än verkligheten, utan också plastkirurgins baksida, med oseriösa kirurger, dödsfall, ofta underliggande psykiska sjukdomar, med mera.

Han skriver: "TG's,..., är likt oss alla, produkter av en självhjälpskultur i vilken viljan är allsmäktig/../"

Emmyvinnaren, jämför Michael Jackson's försök att karva och bleka sig till en annan etnisk tillhörighet, med transpersonen som lägger sig under kniven och frågar sig: "Varför är det ena utdömt som en rasmässigt klandervärt exempel på självstympning, självförnekelse och självförakt, och det andra höjt till skyarna  som ett firat exempel på självfrigörelse?"

Förklaringar

Författaren till boken Diary of a Drag Queen, understryker, att transpersoner inte förtjänar att förföljas, på grund av sin livsstil, men, han betraktar ändå 'könsbyte', som en "massvanföreställning", och menar att det istället handlar om att underkasta sig en fetish. En slags besatthet av det motsatta könet: Autogynefili. Eller i de fall då personen är homosexuell: En önskan om intimitet med det egna könet som heterosexuell, som bottnar i skamkänslor för sin läggning. 

Transpersonerna, förkastar Autogynefili, som förklaringsmodell, enligt artikelskribenten, därför att den, föreslår pervertion och psykisk sjukdom. Men han har svårt att se logiken i det resonemanget. "Varför är sexuella motiv betraktade som bristfälliga motiveringar för de procedurer som TG's går igenom?", frågar sig Harris, som finner det anmärkningsvärt att fetishförklaringen förkastas, till fördel för befrielseprocessen av en "...mytisk karaktär fast i kedjor av muskler och ben..".

Transpersoner, som han ser det, vänder androgynitet och sexuell mångfald ryggen, när de, "..går samma väg som homosexuella har varit tvingade att ta, för att uppnå assimilation." Det vill säga, den verkliga, sexuella agendan, camoufleras av en djupare mening, i ett försök att göra transformeringen rumsren,"trevligfierad", med allt vad det innebär.

Tolerans eller homofobi

44-åringen kopplar också könsbytestrenden till annammandet av den homofobi, som existerar i vissa kulturer, där det helt sonika antas att den homosexuelle, vill vara det motsatta könet, eftersom homosexulitet är otänkbart och menar att denna homofobi, nu i allt högre grad drabbar våra minsta, som vid minsta tecken på vad som skulle kunna vara homsexualitet, manipuleras in i en transtillvaro av ivriga vuxna som vill ha normala barn.

"Tolerans", skriver Harris, "maskerar en latent olust för homosexualitet/.../". Han hänvisar till resultatet av en kanadensisk studie som följt över hundra transbarn och kommit fram till att knappt tolv procent av dem ville byta kön, när de uppnått vuxen ålder.

Den före detta krigskorrespondenten, som är öppen med att ha levt ut den homosexuella livsstilen, drar sig till minnes, hur han själv, hamnade i korselden när han en gång i tiden, som crossdresser figurerade på den amerikanska websajten Craiglist. Harris beskriver en hänsynslös exploatering av kroppar, som ställdes mot varandra, en testosteronladdad  mötesplats, där homohatet inte visste några gränser, och där crossdressers, för sin homosexualitet, samt transexuella, som inte höll måttet, rankades lägst.

Härav drar han slutsatsen att transrörelsen också  bör se över de egna leden, för att bryta stigmatiseringen.

Ånger

Daniel Harris betraktar stigmatiseringen som en bidragande, men inte ensam orsak till de sociala problem och det utanförskap, som transpersoner upplever. En ytterligare orsak som han vill belysa är ångerfaktorn.

"En självmordsförsöksfrekvens på förbluffande 41% tyder på att många TG's upplever djup desillusion över det faktum att deras problem inte skingrades under deras transformering och att de fortfarande är lika obekväma med sina kroppar ... som de var innan de genomgick hormonersättningsterapi.", skriver Brooklynförfattaren, som anser att det helt saknas bevis för att könsbyte, ens i mindre omfattning, leder till förbättrad livskvalitet.

De flesta transpersoner är föga övertygande i sin nya roll. Ändå, konstaterar Harris, förväntas vi, inte bara stå upp för deras självklara människovärde, utan också medverka till att de får fortsätta frodas i sin "själv-villfarelse". Som om det vore en mänsklig rättighet.

Lena Söderqvist
 
Källa: Antioch Review
 

 Mer i samma ämne: 

Vad transfoben har att lära oss

 Kampen om det biologiska könet

 

 


                           
Annons:


Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.

Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.


Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.

Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.


Nyheter - Utrikes - Vetenskap
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center


Ekonomi
Efterfrågan skapar inte arbete
Efterfrågan skapar inte arbete
Det är nästan universellt accepterat idag att efterfrågan (läs: konsumtion) skapar arbetstillfällen. Den här övertygelsen stödjer den generella Keynesianska idén att regeringar bör ”stimulera” ekonomin, antingen genom finans- eller penningpolitik, när den genomgår en recession.

Nyheter - Israel
Israel dominerar cyber security-marknaden
Israel dominerar cyber security-marknaden
Nyheter - Mellanöstern
Palestinska skolor hyllar terrorister
Palestinska skolor hyllar terrorister

Sverige - Teknik
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem


Krönika - Roger Klang
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Varför fick Nordiska Motståndsrörelsen helt plötsligt så mycket utrymme i statsmedierna i samband med en för dem vanligt förekommande demonstration? Och varför drev tillståndsmyndigheterna på för att demonstrationen skulle gå förbi den judiska Synagogan i Göteborg? Jag funderade på det i flera dagar, kanske en vecka, tills svaret kom.

Politik - Svenska migrationskrisen
Sveriges nya instabilitet
Sveriges nya instabilitet
Om USA 2015 hade tagit emot en lika stor andel asylsökande, i förhållande till sin egen befolkning, som Sverige tog emot, så skulle USA ha tagit emot 5,2 miljoner asylsökande.


Utrikes
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
AfD är valets stora vinnare. I valet 2013 landade man med 4,7 procent av rösterna strax under femprocentsspärren. Partiet tog plats i 14 av Tysklands 16 delstatsparlament. Starkast är man i Sachsen-Anhalt med 24,2 procent och i Mecklenburg-Vorpommern med 20,8 procent.

Inrikes
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Hur mycket våld kan man göra på det kollegiala systemet utan att förlora sin akademiska trovärdighet? Lund har för första gången hämtat sin prorektor utanför lärosätet, trots att uppdraget förutsätter att innehavaren redan har en anställning vid universitetet.


Krönika - Nima Gholam Ali Pour
Fake-News
Fake-News
Mainstream media är genom sina fake-news, antidemokratiska metoder och sanningsförakt ett hot mot demokratin.
Granskning - Sverige
Statistiker styr Sverige
Statistiker styr Sverige
Det är någon anonym statistiker som styr Sverige. Fraktionerad statistik läggs ut som uttömmande sanningar i medierna, på Sveriges Radio t.ex. Vem har inte råkat på följande korta påstående i media: Det finns fler kvinnor än män i Sverige.

Inrikes
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Efter att JO och Försvarsmaktens personalansvarsnämnd slagit fast att den soldat som inte ville delta i Prideparaden genom att verka som lastbilschaufför i paraden hade den moraliska rätten på sin sida, så har Försvarsmakten svängt i frågan.


Inrikes
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
En aktuell utlysning av en tjänst som adjunkt i tyska vid Uppsala universitet anger att innehavaren ska ägna 50% av tjänsten åt ett fackligt uppdrag vid Saco-S-rådet.

Politik
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
Det är inte bara i Sverige som "feministiska" makteliten hycklar. Faktum är att de så kallade feministerna inte bara blundar för dessa hemskheter, utan deras närvaro vid dessa evenemang stödjer och legitimerar även diktatorernas makt.


Insändare
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!

Utrikes
Israeliskt stridsflyg anföll militär anläggning i Syrien
Israeliskt stridsflyg anföll militär anläggning i Syrien
Målet tros vara ett syriskt vetenskapligt forskningscenter för kemiska vapen och även en utvecklingsplats för robotvapen. Syrien är uppbackat av Iran och Ryssland.


Utrikes
USA:s försvarsminister varnar Sverige
USA:s försvarsminister varnar Sverige
En Statement of Intent (SOI) om utökat militärt samarbete finns sedan ett år mellan USA och Sverige. I ett hemligstämplat brev till Peter Hultqvist varnar USA:s försvarsminister James Mattis för konsekvenserna av att underteckna konventionen om en kärnvapenfri värld, enligt SvD.

Inrikes
Mikael Odenberg vs. Ulf Kristersson
Mikael Odenberg vs. Ulf Kristersson
Många menar att Mikael Odenberg är den siste moderaten sedan Mats Johansson dog och Rolf K Nilsson gick över till Medborgerlig samling.


Utrikes - Politik
Du kommer att mikrochippas, det är bara en fråga om tid
Du kommer att mikrochippas, det är bara en fråga om tid
Enligt fria oberoende medier i USA närmar sig eller passerar landet, och då förmodligen resten av västvärlden så småningom, övervakningssamhället i George Orwells roman ”1984” från 1949.

Utrikes
Facebooks används för slavhandel
Facebooks används för slavhandel
Grävande journalistik avslöjar Facebooks roll i människosmuggling och slavhandel.


Ekonomi
Kan fler bebisar rädda välfärdsstaten?
Kan fler bebisar rädda välfärdsstaten?
Välfärdsstaten med sin fördelningspolitik har stora bekymmer. Ekonomen Daniel J. Mitchell förklarade redan förra året att USA står inför en allvarlig långsiktig utmaning, som är överförbart på många andra länder inklusive Sverige.

Debatt
SVT är en kulturmarxistisk bastion
SVT är en kulturmarxistisk bastion
SVT som låtsats vara neutrala är i själva verket en kulturmarxistisk bastion som har en fientlig agenda mot det svenska folket hävdar Bechir Rabani i denna debattartikel.


Insändare
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Dagens insändare kommenterar händelsen där ofödda barn fortsätter att leva efter aborten.

Utrikes
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Nordkorea varnar USA för att de har gjort upp planer på ett robotangrepp med robotar riktade mot amerikanska militärbaser i Guam i Stilla havet. Robotbanan skulle i så fall gå rakt över Japanska territorium.


Inrikes
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
Inget hindrar en offentligt anställd från att uttrycka tankar, åsikter och känslor om arbetsgivaren och verksamheten. Rätten att göra det är tvärtom skyddad av grundlagen.