Livsåskådning: Är det möjligt att gay och lesbiska kan leva lyckliga i traditionella äktenskap?
Doug Mainwaring: Samkönade äktenskap är inte enda valet för gay och lesbiska som söker personlig tillfredsställelse och familjelycka, något som alla människor längtar efter.
Livsåskådning: Är det möjligt att gay och lesbiska kan leva lyckliga  i traditionella äktenskap?
Publicerades 2016-08-14

När den kristna rockstjärnan Trey Pearson tillkännagav att han ”kommit ut ur garderoben” och skilt sig från sin fru och lämnat sina två barn efter ett sju och ett halvt års äktenskap, sa han att hans fru hade varit hans bästa support och att hon ”bara kramade om mig och grät och uttryckte hur stolt hon var över mig.”

Om denna historia är sann är det verkligen ett problem. Tänk dig in i vilken socialt förfall - särskilt i kristna kretsar -  för en kristen fru att vara så påverkad av populärkulturen att hon direkt gratulerar sin make till att överge henne och deras gemensamma barn.

I stället för att söka hjälp för att om möjligt rädda äktenskapet och familjen. En man som överger sitt äktenskap på grund av samkönad attraktion är inte annorlunda än en man som överger sin maka och familj för sex med en annan kvinna. Vi borde inte betrakta Trey Pearsons handling som ett hjältemodigt självförverkligande, utan snarare som ren själviskhet.

Jag borde veta, jag som själv övergav mitt äktenskap för nästan tjugo år sedan, på grund av attraktion till en man. Jag begick ett ödesdigert misstag. Tacksamt nog är vårt äktenskap upprättat sedan fem år tillbaka.

Efter hand har jag insett att äktenskapet är mer än en social konstruktion. Monogamt kompletterande äktenskap är en dyrbar pärla som det är värt att satsa hela livet på, det har ett värde som överträffar alla imitationer och bedrägerier.

Många som dras till samma kön attraheras av äktenskapets kompletterande natur och dess högtidlighet.
Populärkulturen hävdar nu åsikten att heteronormen är skadlig för dessa personer.

Men många som  känner denna attraktion skulle inte hålla med. Genom kompletterande äktenskap snarare än utomäktenskapliga relationer, söker vi inget annat än att passa in i hela universum och därmed ingå i ett underbart ekosystem som omfattar mänskligheten och hela naturen.

Utomäktenskapliga, ickekompletterande sexuella relationer är en konstgjord livsstil, i motsats till naturen och hela kosmos. Vi söker inte bara äktenskapet i ordets enda sanna mening. Vi överlåter oss också till dess allvar och våra äktenskapslöftens helighet.

En man sa nyligen till mig:

”Under årens lopp har det hänt att tankar dykt upp om att överge mitt äktenskap för en manlig partner, men jag har beslutat att det inte är värt att förstöra min familj och mitt äktenskap. Det finns nog med sorg i den här världen utan att jag ska bidra till den. Livet handlar inte bara om mig. Jag kan inte svika det ansvar jag fått för fru och barn. Så även tidvis då jag känt av den här attraktionen till män, har jag valt att inte hänge mig åt de känslorna och valt att förbli trogen i mitt äktenskap. Jag upplever en enorm tillfredsställelse över det beslutet. Jag tänker inte att det är min sexualitet som utgör min identitet, utan snarare som man, make och far. Den här självförståelsen är jag tillfreds med och den har bekräftats av många jag mött. Jag misstänker att det finns många män som liksom jag känt attraktion till samma kön, men valt att vara trogna deras första överlåtelse till maka och barn. Inget märkligt med detta, utan det är i själva verket en ära och ett privilegium.”


Den här mannen är en av de många jag mött som berättat om nämnda attraktioner. De har önskat vara anonyma, eftersom de inte velat äventyra lyckan och tryggheten i sina äktenskap. Den här mannen skulle aldrig göra något som skulle underminera eller hota hans familj. Han är en av de okända hjältarna som världen aldrig kommer att höra talas om.

Förra året bidrog jag med en uppsats till en bok med titeln: Living the Truth in Love: Pastoral Approaches to Same Sex Attraction. (På svenska ungefär: Själavårdande bemötande av samkönad attraktion). Här följer vad några av dessa män jag talade med hade att säga:

Kory Koontz:

”Jag är 52 år och far till fem underbara barn och jag har varit lyckligt gift i 20 år. Jag är skådespelare, författare, maratonlöpare och jag har SSA (same sex attraction). Jag har inte valt denna attraktion, men jag kan definitivt välja att hantera den enligt mitt samvete. Jag vill utgöra en röst för ett annat val och visa att en man med SSA kan bli känslomässigt, fysiskt och sexuellt tillfredsställd i ett traditionellt äktenskap, som försörjare och familjeansvarig.”

Jeff Bennion:

”I 20-årsåldern tänkte jag att det var omöjligt för mig att någonsin gifta mig med en kvinna, och än mindre att jag skulle kunna bli lycklig och tillfredsställd i ett äktenskap. Nu har jag levt i ett äktenskap i elva år och jag är lyckligare än någonsin i relationen, både sexuellt och känslomässigt. Jag anklagar inte dem som tvivlar – om jag inte hade upplevt det själv skulle jag ha tvivlat. Det är så rakt motsatt allmänt kulturellt dominerande åsikter. Folk som jag har alltid funnits, men vi har sällan haft anledning att göra vår röst hörd. Jag väljer att göra det nu, inte för att hjälpa mig själv, utan för att stödja dem som är i samma situation som jag var i 20-årsåldern och början av 30-årsåldern. Och ännu mer för barnens skull, för att de, om på något sätt möjligt, ska få möjligheten att växa upp med sina biologiska föräldrar.”

 
JosephAllen Stith:

”Jag kommer inte ihåg om jag någonsin har känt mig attraherad av det motsatta könet. Som pojke behöll jag mina känslor för mig själv, då jag visste att jag inte skulle bli accepterad om andra visste om mina känslor. Jag gick in i USA:s marinkår för att försöka lära mig hur en man ska vara och bete sig. Jag misslyckades. Efter sex års tjänst blev jag förälskad i den enda kvinna jag någonsin varit attraherad av och vi gifte oss. Vi har haft privilegiet att se våra barn växa upp och mogna i ett hem med man och hustru. Min största lycka i livet har varit förmånen att ansvara för och ta hand om min familj på det sätt jag valt, enligt mina övertygelser. Barnbarn besöker nu vårt hem och vår familj håller fortfarande tätt ihop sedan vi gifte oss för trettio år sedan.- Hade jag följt min egen åtrå och mina impulser i förhållande till andra män skulle mitt liv ha varit mycket annorlunda idag. -  Mina barn har fått höra många gånger av sina vänner, barn till ensamma föräldrar, hur lyckliga våra barn är som har både en mamma och en pappa. Även med våra icke-traditionella roller (Jag lagar maten och jag hatar sport – i motsats till min kära fru, och det är OK).”

Och det finns andra. Många andra. Dale Larsen, nu far till fyra och med nio barnbarn, upplevde sin samkönade attraktion vid tidig ålder. Efter nio års äktenskap, och under en period av stress, sköt hans attraktioner i höjden. ”En gay släkting till mig övertygade mig om att jag behövde vara den jag var, att det är vem jag är och att jag behövde leva mitt liv på det sättet. Hon ordnade en träff för honom med en annan man.” Och Dale minns:

”Jag såg mig omkring och jag såg ett par, hans bror och svägerska och deras små barn, i samma ålder som mina, två pojkar och en flicka. Och helt plötsligt kunde jag i mitt stilla sinne se min egen familj sitta där och de här orden kom för mig: Om du fortsätter den här nedförsbacken kommer du att förlora dem. Jag fattade mitt beslut och jag gav mig iväg hem. Jag ville ha kvar min familj. Jag ville ha kvar min fru.”

Blaire Hickman: ”Mina känslor bestämmer inte vem jag är. Jag är inte vad jag känner, jag är vad jag gör.”
Bill Seger: ”Vi kan inte bestämma vår destination. Vi kan välja den riktning vi vill gå. Det är inte lätt....men välsignelserna är enorma.”

Äktenskapets styrka och skönhet
På våren 2015 författade jag ett ”amicus brief” till USA:s Högsta Domstolen, som kom att bli känt som ”Same Sex Attracted Men and their Wives.”

Brevet inlämnades till Obergefell v. Hodges till stöd för att tillåta stater att bibehålla den traditionella definitionen av äktenskap: mellan en man och en kvinna. Tolv SSA män, gifta med kvinnor, medverkade i den här insatsen. Vårt mål var att låta rätten ta del av våra berättelser, som har nedtystats.

Vi anses inte finnas till. Vår existens – och våra familjers välmående – hotar att underminera den föreställningen som påstår att samkönade äktenskap är enda vägen till lycka för SSA

Här följer kontentan av vårt brief som summerar budskapet som vi önskade att delge domarna:

Att i lag fastslå att äktenskapet är mellan man och kvinna skulle ses som konstitutionell diskriminering, det skulle signalera till de som är attraherade av samma kön, att det för dem bara finns ett val, och att man-kvinna-äktenskap skulle vara ouppnåeligt.................   att de handlar mot sin natur för att de önskar det, och att det skulle vara farligt för dem att eftersträva äktenskap, för dem själva, deras fruar och deras barn.

Men raka motsatsen är sann. Att definiera äktenskap som mellan man-kvinna är inte en förolämpning, det är ett förbundstecken, till stöd för alla, oavsett sexuell läggning, eftersom föreningen mellan man och kvinna är av unik betydelse i ljuset av dess skapande kraft och kompletterande funktion.

Att definiera äktenskapet som mellan en man och en kvinna är betydelsefullt, är inte en god idé bland många. Det är en lysande idé, det utgör en odiskutabel sanning att vi är skapade till man och kvinna, till att komplettera varandra. Och när man och kvinna förenas blir de ”ett kött.”

När två män eller två kvinnor försöker förenas sexuellt, är de fortfarande två män och två kvinnor. Att grunda äktenskap på enbart romantik och sex kräver ett förnekande av en sanning som förnuftet lätt kan urskilja.

Våra berättelser bygger inte på att reparera via terapi, så kallade försök att ”be bort gayinriktningen” eller andra försök att ändra personens dragning till samma kön. Vi accepterar och bekräftar personens egenvärde oavsett sexuell attraktion, just som vi är. Vi förklarar också att vår attraktion inte avgör vår relation.

Även om vi inte valt attraktion kan vi välja relation. Och i stället för att välja den kulturellt accepterade och populära samkönade relationen har vi valt det verkliga, äktenskapet. Här finns något som de samkönade företrädarna och de som passivt håller med kanske aldrig kommer att förstå: Sex inom äktenskapet – och äktenskapet i sig – handlar om generöst givande av oss själva, inte att ta vad våra ögon och sinnen åtrår.

Jag skulle hellre leva fritt, enligt förnuftet, i harmoni med universum, än som fånge under inget mindre än hormonstyrda impulser. Samkönat äktenskap är inte enda valet för gay och lesbiska som söker personlig tillfredsställelse och familjelycka. Vad Högsta Domstolen än säger, äktenskap med motsatt kön är inte en omöjlighet för de som attraheras av samma kön. Detta uppfyller vår djupaste längtan.

Doug Mainwaring

The Public Discourse

Doug Mainwaring är aktivist för äktenskap och barns rättigheter. Denna artikel är ett utdrag ur hans kommande bok, Marriage Ground Zero: The Real Battle Dawns.

Översättning:Gullan Malmquist


                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler