Debatt: Samvetsfrihet leder inte till högre mödradödlighet
Ogrundad oro kring hög mödradödlighet i Sverige borde inte vara ett hinder för att tillförsäkra våra medborgare den mänskliga rättigheten samvetsfrihet hävdar Adam Forian Informations- och volontärsamordnare, Ja till Livet.
Debatt: Samvetsfrihet leder inte till högre mödradödlighet
Publicerades 2016-09-02

Rätten till liv har alltid legat mig varmt om hjärtat. Ett axiom som ofta återkommer i abortdebatter är att det skulle vara en oemotsäglig sanning att minskad möjlighet till abort automatiskt följs av hög mödradödlighet.

Risken lyftes inte minst av Barnmorskeförbundets etiska råd i samband med debatten om samvetsfrihet för barnmorskor. Men stämmer detta i alla omständigheter?

Påståendet ”restriktiv tillgång till abort = hög mödradödlighet” bestrids inte minst av att Världshälsoorganisationen i studier kommit fram till att länder som Malta med en restriktiv abortlag befinner sig inom världsgenomsnittet gällande mödradödlighet på grund av aborter.

Maltas utveckling på området har varit i fas med utvecklingen i EU-länder som Spanien, Grekland och Italien, länder med högre tillgång till abort. Det bör inte heller bortses från att Maltas totala antal kvinnor som dött på grund av abort visat sig vara färre än i de två förstnämnda. Samma utveckling har man kunnat se i Polen.

Färre kvinnor har dött efter abortåtstramningen jämfört med landets tidigare liberala hållning under kommunisterna. Att värna kvinnors liv är viktigt och något som Ja till Livet även gör då ett vanligt motto i våra kretsar är "För Kvinnan. För barnet". Vi ställer inte kvinnan och det ofödda barnet emot varandra utan vill främja bådas rätt till liv som de värdefulla människor de är.

Både kvinnan som det ofödda barnets värde understryks i SOU 1989:51 där följande ordalydelse går att finna: ”Enligt utredningens uppfattning måste man utgå från att modern och det blivande barnet är två skilda individer som båda är skyddsvärda. Även med detta synsätt är det uppenbart att man ibland måste låta den enes intresse gå före den andres. Det spirande människolivet har i sig ett stort värde.

Det kan inte ses enbart som en del av kvinnans kropp.”. Ja till Livet arbetar efter en nollvision för aborter. Vi är nämligen övertygande om att mödradödligheten kan stävjas på andra sätt som genom utbildning, tillgång till säkra lokaler och förbättrad vård- och omsorg med bättre vårdinstrument.

En annan seglivad nidbild som ofta återskapas kretsar kring hur aborter går till före och efter eventuella lagändringar. De flesta illegala aborter som genomfördes i USA före uppluckringen av lagstiftning som beskyddade det ofödda livet genomfördes av läkare i hemliga utrymmen på läkarmottagningar.

Efter lagändringen var det i hög utsträckning samma professionella utövare som utförde legala aborter. Varken deras utrustning eller utbildningen blev bättre på grund av själva abortlagen.

Kvalitén på operationerna fanns innan de blev legala och därmed är det inte en självklarhet att illegala aborter automatiskt utgör osäkra aborter. Ur det ofödda barnets synvinkel finns det dessutom inget som heter säker abort. Abort har alltid en dödlig utgång.

Innan aborten existerar två patienter, modern och barnet, efter aborten existerar bara en, kvinnan. Vidare är det naivt att tro att en omvänd utveckling vid en rörelse från extensiv till restriktiv lagstiftning otvivelaktigt skulle innebära att gå från professionella aktörer med medicinsk utrustning till slaktare i mörka gränder och galgar i badkar. På samma sätt är inte heller alltid lagliga aborter säkra aborter.

Det finns tragiska exempel på när kvinnor skadats och till och med avlidit av legala aborter i Sverige. Vill man verkligen värna ”säkrare” aborter är förbättrade tillsynsmöjligheter, mer gedigen abortstatistik och kvalitetssäkring bra verktyg.

Frågan om samvetsfrihet för barnmorskor i relation till abort vilar ytterst sätt på två grundvalar. Finns det vårdpersonal som anser att ofödda människor har människovärde? Och om ja, är det tillåtet att personen får agera på den övertygelsen? Ogrundad oro kring hög mödradödlighet i Sverige borde inte vara ett hinder för att tillförsäkra våra medborgare den mänskliga rättigheten samvetsfrihet.

Adam Forian

Informations- och volontärsamordnare, Ja till Livet

 


                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler