Debatt: Samvetsfrihet leder inte till högre mödradödlighet
Ogrundad oro kring hög mödradödlighet i Sverige borde inte vara ett hinder för att tillförsäkra våra medborgare den mänskliga rättigheten samvetsfrihet hävdar Adam Forian Informations- och volontärsamordnare, Ja till Livet.
Debatt: Samvetsfrihet leder inte till högre mödradödlighet
Publicerades 2016-09-02

Rätten till liv har alltid legat mig varmt om hjärtat. Ett axiom som ofta återkommer i abortdebatter är att det skulle vara en oemotsäglig sanning att minskad möjlighet till abort automatiskt följs av hög mödradödlighet.

Risken lyftes inte minst av Barnmorskeförbundets etiska råd i samband med debatten om samvetsfrihet för barnmorskor. Men stämmer detta i alla omständigheter?

Påståendet ”restriktiv tillgång till abort = hög mödradödlighet” bestrids inte minst av att Världshälsoorganisationen i studier kommit fram till att länder som Malta med en restriktiv abortlag befinner sig inom världsgenomsnittet gällande mödradödlighet på grund av aborter.

Maltas utveckling på området har varit i fas med utvecklingen i EU-länder som Spanien, Grekland och Italien, länder med högre tillgång till abort. Det bör inte heller bortses från att Maltas totala antal kvinnor som dött på grund av abort visat sig vara färre än i de två förstnämnda. Samma utveckling har man kunnat se i Polen.

Färre kvinnor har dött efter abortåtstramningen jämfört med landets tidigare liberala hållning under kommunisterna. Att värna kvinnors liv är viktigt och något som Ja till Livet även gör då ett vanligt motto i våra kretsar är "För Kvinnan. För barnet". Vi ställer inte kvinnan och det ofödda barnet emot varandra utan vill främja bådas rätt till liv som de värdefulla människor de är.

Både kvinnan som det ofödda barnets värde understryks i SOU 1989:51 där följande ordalydelse går att finna: ”Enligt utredningens uppfattning måste man utgå från att modern och det blivande barnet är två skilda individer som båda är skyddsvärda. Även med detta synsätt är det uppenbart att man ibland måste låta den enes intresse gå före den andres. Det spirande människolivet har i sig ett stort värde.

Det kan inte ses enbart som en del av kvinnans kropp.”. Ja till Livet arbetar efter en nollvision för aborter. Vi är nämligen övertygande om att mödradödligheten kan stävjas på andra sätt som genom utbildning, tillgång till säkra lokaler och förbättrad vård- och omsorg med bättre vårdinstrument.

En annan seglivad nidbild som ofta återskapas kretsar kring hur aborter går till före och efter eventuella lagändringar. De flesta illegala aborter som genomfördes i USA före uppluckringen av lagstiftning som beskyddade det ofödda livet genomfördes av läkare i hemliga utrymmen på läkarmottagningar.

Efter lagändringen var det i hög utsträckning samma professionella utövare som utförde legala aborter. Varken deras utrustning eller utbildningen blev bättre på grund av själva abortlagen.

Kvalitén på operationerna fanns innan de blev legala och därmed är det inte en självklarhet att illegala aborter automatiskt utgör osäkra aborter. Ur det ofödda barnets synvinkel finns det dessutom inget som heter säker abort. Abort har alltid en dödlig utgång.

Innan aborten existerar två patienter, modern och barnet, efter aborten existerar bara en, kvinnan. Vidare är det naivt att tro att en omvänd utveckling vid en rörelse från extensiv till restriktiv lagstiftning otvivelaktigt skulle innebära att gå från professionella aktörer med medicinsk utrustning till slaktare i mörka gränder och galgar i badkar. På samma sätt är inte heller alltid lagliga aborter säkra aborter.

Det finns tragiska exempel på när kvinnor skadats och till och med avlidit av legala aborter i Sverige. Vill man verkligen värna ”säkrare” aborter är förbättrade tillsynsmöjligheter, mer gedigen abortstatistik och kvalitetssäkring bra verktyg.

Frågan om samvetsfrihet för barnmorskor i relation till abort vilar ytterst sätt på två grundvalar. Finns det vårdpersonal som anser att ofödda människor har människovärde? Och om ja, är det tillåtet att personen får agera på den övertygelsen? Ogrundad oro kring hög mödradödlighet i Sverige borde inte vara ett hinder för att tillförsäkra våra medborgare den mänskliga rättigheten samvetsfrihet.

Adam Forian

Informations- och volontärsamordnare, Ja till Livet

 


                           
Annons:


Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.

Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.


Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.

Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.


Nyheter - Utrikes - Vetenskap
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center


Ekonomi
Efterfrågan skapar inte arbete
Efterfrågan skapar inte arbete
Det är nästan universellt accepterat idag att efterfrågan (läs: konsumtion) skapar arbetstillfällen. Den här övertygelsen stödjer den generella Keynesianska idén att regeringar bör ”stimulera” ekonomin, antingen genom finans- eller penningpolitik, när den genomgår en recession.

Nyheter - Israel
Israel dominerar cyber security-marknaden
Israel dominerar cyber security-marknaden
Nyheter - Mellanöstern
Palestinska skolor hyllar terrorister
Palestinska skolor hyllar terrorister

Sverige - Teknik
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem


Krönika - Roger Klang
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Varför fick Nordiska Motståndsrörelsen helt plötsligt så mycket utrymme i statsmedierna i samband med en för dem vanligt förekommande demonstration? Och varför drev tillståndsmyndigheterna på för att demonstrationen skulle gå förbi den judiska Synagogan i Göteborg? Jag funderade på det i flera dagar, kanske en vecka, tills svaret kom.

Politik - Svenska migrationskrisen
Sveriges nya instabilitet
Sveriges nya instabilitet
Om USA 2015 hade tagit emot en lika stor andel asylsökande, i förhållande till sin egen befolkning, som Sverige tog emot, så skulle USA ha tagit emot 5,2 miljoner asylsökande.


Utrikes
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
AfD är valets stora vinnare. I valet 2013 landade man med 4,7 procent av rösterna strax under femprocentsspärren. Partiet tog plats i 14 av Tysklands 16 delstatsparlament. Starkast är man i Sachsen-Anhalt med 24,2 procent och i Mecklenburg-Vorpommern med 20,8 procent.

Inrikes
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Hur mycket våld kan man göra på det kollegiala systemet utan att förlora sin akademiska trovärdighet? Lund har för första gången hämtat sin prorektor utanför lärosätet, trots att uppdraget förutsätter att innehavaren redan har en anställning vid universitetet.


Krönika - Nima Gholam Ali Pour
Fake-News
Fake-News
Mainstream media är genom sina fake-news, antidemokratiska metoder och sanningsförakt ett hot mot demokratin.
Granskning - Sverige
Statistiker styr Sverige
Statistiker styr Sverige
Det är någon anonym statistiker som styr Sverige. Fraktionerad statistik läggs ut som uttömmande sanningar i medierna, på Sveriges Radio t.ex. Vem har inte råkat på följande korta påstående i media: Det finns fler kvinnor än män i Sverige.

Inrikes
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Efter att JO och Försvarsmaktens personalansvarsnämnd slagit fast att den soldat som inte ville delta i Prideparaden genom att verka som lastbilschaufför i paraden hade den moraliska rätten på sin sida, så har Försvarsmakten svängt i frågan.


Inrikes
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
En aktuell utlysning av en tjänst som adjunkt i tyska vid Uppsala universitet anger att innehavaren ska ägna 50% av tjänsten åt ett fackligt uppdrag vid Saco-S-rådet.

Politik
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
Det är inte bara i Sverige som "feministiska" makteliten hycklar. Faktum är att de så kallade feministerna inte bara blundar för dessa hemskheter, utan deras närvaro vid dessa evenemang stödjer och legitimerar även diktatorernas makt.


Insändare
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!

Utrikes
Israeliskt stridsflyg anföll militär anläggning i Syrien
Israeliskt stridsflyg anföll militär anläggning i Syrien
Målet tros vara ett syriskt vetenskapligt forskningscenter för kemiska vapen och även en utvecklingsplats för robotvapen. Syrien är uppbackat av Iran och Ryssland.


Utrikes
USA:s försvarsminister varnar Sverige
USA:s försvarsminister varnar Sverige
En Statement of Intent (SOI) om utökat militärt samarbete finns sedan ett år mellan USA och Sverige. I ett hemligstämplat brev till Peter Hultqvist varnar USA:s försvarsminister James Mattis för konsekvenserna av att underteckna konventionen om en kärnvapenfri värld, enligt SvD.

Inrikes
Mikael Odenberg vs. Ulf Kristersson
Mikael Odenberg vs. Ulf Kristersson
Många menar att Mikael Odenberg är den siste moderaten sedan Mats Johansson dog och Rolf K Nilsson gick över till Medborgerlig samling.


Utrikes - Politik
Du kommer att mikrochippas, det är bara en fråga om tid
Du kommer att mikrochippas, det är bara en fråga om tid
Enligt fria oberoende medier i USA närmar sig eller passerar landet, och då förmodligen resten av västvärlden så småningom, övervakningssamhället i George Orwells roman ”1984” från 1949.

Utrikes
Facebooks används för slavhandel
Facebooks används för slavhandel
Grävande journalistik avslöjar Facebooks roll i människosmuggling och slavhandel.


Ekonomi
Kan fler bebisar rädda välfärdsstaten?
Kan fler bebisar rädda välfärdsstaten?
Välfärdsstaten med sin fördelningspolitik har stora bekymmer. Ekonomen Daniel J. Mitchell förklarade redan förra året att USA står inför en allvarlig långsiktig utmaning, som är överförbart på många andra länder inklusive Sverige.

Debatt
SVT är en kulturmarxistisk bastion
SVT är en kulturmarxistisk bastion
SVT som låtsats vara neutrala är i själva verket en kulturmarxistisk bastion som har en fientlig agenda mot det svenska folket hävdar Bechir Rabani i denna debattartikel.


Insändare
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Dagens insändare kommenterar händelsen där ofödda barn fortsätter att leva efter aborten.

Utrikes
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Nordkorea varnar USA för att de har gjort upp planer på ett robotangrepp med robotar riktade mot amerikanska militärbaser i Guam i Stilla havet. Robotbanan skulle i så fall gå rakt över Japanska territorium.


Inrikes
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
Inget hindrar en offentligt anställd från att uttrycka tankar, åsikter och känslor om arbetsgivaren och verksamheten. Rätten att göra det är tvärtom skyddad av grundlagen.