Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/webvol26/7o/fcrdddvaqtvgk8y/morgonbladet.nu/public_html/classes/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 745
Egypten minns: Forntida fynd om det stora hebreiska uttåget från egypten - Morgonbladet

Egypten minns: Forntida fynd om det stora hebreiska uttåget från egypten
Arkeologisk forskning stöder den bibliska berättelsen om uttåget ur Egypten.
 Egypten minns: Forntida fynd om det stora hebreiska uttåget från egypten
Publicerades 2016-09-20

Bildtext: Antika hieroglyfer från Luxor, Egypten. 

Den bibliska berättelsen om israeliternas härkomst och Exodus talar om viktiga händelser som utspelats i Egypten, så vi borde kunna vänta oss att finna uppgifter om dessa händelser i egyptiska källor:

De sju årens hungersnöd förutsagda av Josef och hans fader Jakobs ankomst från Kanan tillsammans med sin hebreiska familj. De stora plågorna under Mose, de förstföddas död inklusive Faraos förstfödde son, och Faraos egen drunkning i Röda Havet.

Avbildad: John Martins målning, Gamla Testamentets bibelberättelse, ”plague of hail and fire”, 1823 Källa: Public Domain

Alla dessa stora händelser borde ha noterats av skrivarna, vars uppgift var att uppteckna detaljer i det vardagliga livet. Men vi finner inte en enda inskription från den aktuella epoken, inte om någon enda av dessa händelser.

 Egyptiska skrivare hade till uppgift att uppteckna viktiga händelser, ändå finns det inga uppteckningar om de bibliska händelserna om israeliternas härkomst och om uttåget ur Egypten.´The Scribe´ Louvremuseet. Tillskrivs Jean-Pierre Dalbéra.


 

 

Men trots denna tystnad nämns Israel på en av de faraonska stenarna, dock utan samband med Mose eller Exodus. Och fastän Merenptah-stenen förlägger israeliterna till Kanaan runt 1219 f.Kr. nämner den inte att de tidigare skulle ha levt i Egypten eller lämnat landet i ett uttåg under Moses ledning.

 Merenptah-stenen, även känd som Israel-stenen (JE 31408) från egyptiska museet i Kairo.

Denna totala tystnad hos egyptiska upptecknare bröts senare av egyptiska historiker som verkar ha känt till många detaljer om Mose och uttåget. Samtida faraonska myndigheter verkar att medvetet ha valt att inte nämna Mose och hebréerna, men traditionen har bevarat historien om den man som av folket betraktade som en gudomlig varelse.

Denna tradition levde vidare under mer än tio århundraden, innan den skrevs ner av egyptiska präster. Under den makedonsk/ptolemaiska dynastin som härskade över Egypten efter Alexander den stores död 323 f.Kr. inkluderade egyptiska historiker Mose och uttåget i sin historieskrivning.

Manetho, en egyptisk präst och historiker levde på 200-talet f.Kr. Denne skrev egyptisk historia på grekiska och inkluderade Mose i sin Aegyptica (Om Egyptens historia). Enligt Manetho var Mose en egyptier, inte hebré, som levde under Amenhotep III och hans son Akhenaten (1405-1367 f.Kr.). Manetho angav också att israeliternas Exodus skedde under en senare kung som hette Ramses.

Sannolikt papyrusfragment från sammanfattningar byggda på Manethos Aegyptica. Källa: Wikipedia

Fastän Manethos originaltext har gått förlorad, har några citat från denna blivit bevarad, huvudsakligen av den judiske historieskrivaren Flavius Josephus, verksam vid tiden runt Kristi födelse. Denne kommenterar Manethos berättelse om Mose på följande sätt:

”Genom att göra anspråk på att återge fabler som aktuella rapporter, tog han (Manetho) sig friheten att berätta några otroliga sagor, med syfte att presentera oss (judarna) som uppblandade med en hop egyptiska spetälska och andra som på grund av olika sjukdomar dömts till att förvisas från landet.

Genom att uppfinna en kung vid namn Amenophis, en påhittad person, vars regeringstid han följaktligen inte kunde gissa sig till.…...Denne kung, som önskade få en vision från gudarna, delgav sin önskan till sin namne Amenophis, son till Paapis /Habu), vars vishet och kunskap om framtiden betraktades som tecken på gudomlighet. Denne namne svarade att han skulle kunna bli i stånd att se gudarna om han renade hela landet från de spetälska och andra besmittade personer.

Kungen blev nöjd då han hörde detta och samlade ihop alla de vanföra människorna i Egypten, 80 000 till antalet och sände dem att arbeta i stenbrotten öster om Nilen, avskilda från de övriga egyptierna.

Några av de lärda prästerna, som led av spetälska, ingick bland de bortförda. - Därefter greps denne vise fjärrskådare av fruktan för att han skulle nedkalla gudarnas vrede över sig själv och kungen om våldet mot dessa män skulle upptäckas. Han tillfogade därför en förutsägelse att det befläckade folket skulle finna vissa allierade som skulle bli herrar i Egypten i tretton år. Han vågade inte berätta detta själv för kungen, utan lämnade en fullständig skriftlig berättelse och tog sedan sitt liv. Kungen blev storligen nedstämd.”

(Against Apion, Flavius Josephus, Harvard University Press, 1926 sid. 258-259).

Josephus hade fel när han sade att Manetho uppfann en kung vid namn Amenhotep III, nionde kung av den artonde dynastin, medan hans namne Amenhotep, son till Habu, är känd för att ha startat sin levnadsbana under Amenhotep III som en lägre kunglig skrivare.

Han befordrades till att bli en högre kunglig skrivare, och uppnådde slutligen ställningen som minister för all offentlig verksamhet. Å andra sidan ska Manethos beskrivning av rebellerna som ”spetälska och befläckade” inte tas bokstavligt att betyda att de led av fysiska åkommor – meningen var att de ansågs som orena på grund av att de förnekade egyptiernas religiösa tro.

  

Forntida romersk byst som tros föreställa Flavius Josephus. Källa: Wikipedia

Josephus fortsätter och säger att rebelledarens första lag var att hans efterföljare inte skulle tillbe de egyptiska gudarna eller avstå från köttet från något djur som hölls i särskild vördnad i Egypten, utan döda och äta dem alla. De skulle inte heller ha någon förbindelse med andra än medlemmar av sitt eget folk.

Efter att ha fastställt dessa lagar och många andra lagar, tvärt emot Egyptens seder, befallde han att allas händer skulle reparera Avanis murar och förbereda sig för kriget med kung Amenophis. 

Som vi kan se höll dåtidens officiella personer tyst om Mose och hans israeliska Exodus. Folket bevarade minnet av dessa händelser, och de traderades muntligt under många århundraden innan de skrevs ner. Dessa traditioner berättade om Mose och Josef och berättade även om herdarna som levde vid gränserna och inte tilläts komma in i Nildalen.

Manetho kan inte ha hittat på de här uppgifterna, eftersom han bara kunde lita på information som han fann i tempelrullarna. Inte heller kan han ha påverkats av Bibelns skildring, eftersom Torah, de fem Moseböckerna, bara var översatta från hebreiska till grekiska en tid efter att han författat sin Aegyptica. Som Donald B Redford, den kanadensiske egyptologen har anmärkt:

”Vad han (Manetho) fann i tempelbiblioteket i form av en giltig auktoriserad text tog han in i sin historia, så tvärt om kan vi lita på materialet i hans historia, då det bygger på en skriftlig källa, funnen i tempelbiblioteket och ingenting annat. (Donald B Redford, Pharaonic King Lists, Annals and Day Books, Benben Publications 1986)

Å andra sidan försäkrar oss Manethos datering av det religiösa upproret till Amenhotep den tredjes tid att han ger en verklig historisk skildring. För det var under den regeringen som Amenhoteps son och medregent Akhenaten övergav traditionell egyptisk polyteism och införde en monoteistisk gudsdyrkan med centrum i Aten. Akhenaten uppförde liksom rebelledaren sina nya tempel öppna mot öster, på samma sätt som riktningen hos Heliopolis.

Likheten mellan Akhenaten och rebelledaren övertygade Donald Redford om att Manethos Osarsephshistoria var lika med Amarnas religiösa revolution, först ihågkommen muntligt och senare nedtecknad. Och senare historiker, inklusive Manetho, daterar de Mose och fångenskapen till Amarna-perioden?

Ja, det är helt klart att den monoteistiska predikan på Sinai berg ytterst kan spåras till Akhenatens undervisning." (Egypt, Canaan and Israel in Ancient Times, Donald B Redford, Princeton University Press 1992 sid. 377)

Redford försäkrar också att ”Personen Osarseph/Mose framställs klart som Akhenatens historiska minne. Han ska ha förbjudit tillbedjan av alla gudarna och i Apion förorda en form av tillbedjan som använde sig av tempel öppna mot öster, precis som Amarnas atenska tempel. (Redford, Pharaonic King Lists sid. 293)

Som startplats för uttåget nämner Bibeln staden Ramses, medan Manetho nämner en annan plats: Avaris, som var en befäst stad vid gränsen till Nildeltat och Sinai. Den var startplatsen för vägen till Kanaan, som hade blivit ockuperat av de asiatiska kungarna, så kallade Hyksos som regerade över Egypten från omkring 1783 till 1550 f.Kr. då de fördrevs av Ahmosis I.

I och med att perioden då Mose levde i Egypten identifierades som samtida med Amenhotep III, startplatsen för Exodus som Avaris och Farao som Ramses I, verkar vägen har öppnats för att börja forska efter historiska och arkeologiska bevis som bekräftelse på den här berättelsen.

Men de lärda valde inte dessa forskningsmetoder, utan letade efter bevis på andra tider och platser. Tack vare Flavius Josephus som misstog sig då han identifierade hebréernas stam – inte som herdarna som redan bodde i Egypten, utan som Hyksos, de regenter som hade lämnat landet redan hundra år tidigare. Moderna högt lärda forskare har avvisat Manethos berättelse som ohistorisk.

Referenser

Pharaonic King Lists, Annals and Day Books, Donald B Redford, Benben Publications, 1986.

Against Apion, Flavius Josephus, Harvard University Press 1926.

Av: Ahmed Osman

Ahmed Osman är en egyptisk född författare som har försökt att hitta kopplingen mellan berättelserna i Bibeln och forntida egyptisk historia. Han är medlem i Egypt Exploration Society, och har studerat forntida Egyptens historia och språk.

Texten är återpublicerad från Ancient-Origins 

Översättning: Gullan Malmquist


                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler