Reportage: US ambassador Azita Raji på Studentafton i Lund
Den första amerikanska utrikesministern i Sverige var en Plenipotentiär minister som tillträdde 1782. Hans namn var Benjamin Franklin, välkänd för dem flesta av Västvärldens medborgare.
Reportage: US ambassador Azita Raji på Studentafton i Lund
Publicerades 2016-10-01

Azita Raji (skärmdump TV4). 

Azita är från Iran ursprungligen. Hon växte upp i Europa sade hon. Men i så fall måste hon ha kommit till USA före fjorton års ålder då hon pratade flytande amerikanska utan brytning. Raji har enligt Wikipedia levt och arbetat i Mellanöstern, Latinamerika, Europa och Asien.

Jag höll inte med Azita Raji i allt. T.ex. så förespråkade hon en extrem flyktinginvandringspolitik i Sverige, men i USA så är flyktingpolitiken av mycket lägre prioritering. Hon sade att Obama skulle låta USA ta emot 110 000 flyktingar från Syrien, men det är ju betydligt mindre än vad Sverige har tagit emot på ett år. Men hennes välvilja gick det inte att ta fel på.

Jag fick tillfälle att lämna min åsikt om den av Ryssland önskade utbyggnaden av Nordstream. Jag berättade att Rysslands Gazprom, som levererar gasen till Tyskland, är regimenterat Kremltroget och Putintroget. Det finns gott om f.d. höga ryska militärer i Gazproms styrelse. Jag berättade att Gazprom har 51 procent av aktierna i Nordstream.

Det är tillräckligt för att Putin och Kreml ska ha garanterad överhöghet över Nordstream genom Gazprom, eftersom hela styrelsen i Gazprom garanterat kommer att mangrant rösta för Putins linje i varje fråga.  

De övriga 49 procenten av Nordstream ägs av franska, nederländska och tyska aktieägare, men det kan hända att dess ägargrupp har utökats. Jag berättade att vi hade att kämpa på två olika plan, inte bara mot militära hot, utan också ekonomiska i form av tyska intressen i att Nordstream II byggs.

Hon sade att hon kände till det.

Jag passade på att tacka vicepresident Joe Biden för hans moraliska stöd till Sverige gällande blockeringen av Nordstream II. Hon lovade på eget initiativ att framföra mitt tack till Joe Biden. Men Joe Biden kunde faktiskt bara ge oss moraliskt stöd. Som icke Natoland kan vi bara få moraliskt stöd om än att det är välmenande. Vi får kämpa våra egna strider också i framtiden.

Men man ska inte underskatta moraliska stöd från Amerikas vicepresident. Azita Raji sade att Southstream var en balanserande faktor till Northstream och om Nordstream I och II kan leverera 110 000 000 000 kubikmeter gas till Tyskland genom Östersjön varje år, så är det ”Bye, bye Ukraine” och ”there will be no more Ukraine”.

Men eftersom Southstream-projektet är nedlagt genom EU:s försorg så menade hon nog redan befintliga gasledningar som transiterar Ukraina till bl.a. Transnistrien och Tyskland. I Transnistrien finns det en rysk krigsbas. En ej byggd gasledning, Southstream, kan ju inte balansera Nordstream.

Hon har inte full koll, för så länge gas till Ukraina, ofta rysk sådan, transiteras genom Polen och Tyskland och andra EU-länder så har Ukraina möjlighet att sätta emot Ryssland.

Det är inte precis socialdemokraternas paradgren, men jag i alla fall anser att vi bör riskera vår egen säkerhet för att rädda Ukraina undan total rysk annektering. Vi kan få betala för det, det är en sak som står klar. Men det är värt risken. Vårt rykte står på spel. ”Fänad dör. Fränder dör. Du dör även. Ett vet jag som aldrig dör, dom över död man”.

Eftersom vi inte har några rättigheter att tala om i havsrättskonventionen UNCLOS så spelar det mindre roll. Vår rätt begränsar sig till att förfölja ”utländska fartyg” på svenskt territorialhav, alltså inte ge eld mot inkräktare. Begreppet ”inkräktare” finns inte ens i UNCLOS. Så vad spelar det för jävla roll?

För hur man än ser på saken så har Ryssland ensidigt brutit mot flera avtal själva, så de kan ju knappast säga någonting om vi bryter mot UNCLOS genom att förvägra dem rätten att lägga Nordstream II.

Tyskarna är mycket egoistiska. Mest egoistiska i EU faktiskt. En undersökning från PEW Research Center visar att 58 procent av tyskarna inte är villiga att med militära medel hjälpa en grannstat som blir attackerad av Ryssland, medan 38 procent är villiga att hjälpa med militära medel.

Motsvarande för Polen, som är mest villiga att hjälpa i Europa, är 34 procent för icke-hjälp och 48 procent för hjälp. Tyskarna tänker bara på säkra gasleveranser. De vill inte offra tyska liv för en stat som har blivit överfallen av Ryssland. Och de är beredda att offra oss också.

Det bästa vore om Norge kunde leverera gasen till Tyskland. Men det är nog inte idealiskt för Norge, som kan råka illa ut om de tar över gasleveranserna från Ryssland med egen norsk gas. Norge är ett litet land.

Jag tvivlar på att Ryssland skulle finna sig i det. Nordkalotten skulle strax ryka, både för Norge Finland och Sverige. Vi skulle nog förlora Gotland också. Baltikum skulle gå förlorat. Ukraina skulle få kämpa för sin överlevnad som suverän stat.

Nordkalotten är strategiskt viktig för Ryssland p.g.av Kolahalvöns strategiska ubåtsflotta med Rysslands andraslagsförmåga med kärnvapen. 62 procent av Rysslands andraslagsförmåga – SLBM (Submarine Launched Ballistisk Missiles) – är baserade i den ryska delen av Nordkalotten. Därför är måhända Nordkalotten strategiskt viktig för USA med.

Hamnen i Murmansk är isfri året om nuförtiden. Jag kunde inte ställa frågan till Azita Raji om Ryssland bygger ut hamnen i Murmansk, Murmanbanan och den civila flygplatsen på Kolahalvön. Det vore extremt oartigt att ta upp två saker när många ville ställa en fråga. Men det är viktiga frågor som vi behöver få svar på.

Om vi vet det så vet vi även vad de har för planer angående Skåne. Kommer Skåne att bli ett mikroinvasionsmål för att Ryssland vill skapa halv kontroll över Öresundsinloppet?

De behöver inte Skåne om de kan använda sig av hamnen i Murmansk året om. Att äga halva Öresundsinloppet blir i alla fall ingen absolut faktor för Ryssland. Men i det långa loppet är det ofrånkomligt.

Hamnkomplexet i S:t Petersburg var (2006) Rysslands viktigaste Östersjöhamn med avseende på import, hantering av bulklast och övrig torrlast. I och med att en övervägande del av importen var containeriserad, var S:t Petersburg även viktigaste containerhamn.

Men större delen av Rysslands utökade hamnkapacitet är kopplat till byggandet av de nya hamnarna i Primorsk i f.d. finska Karelen och Ust-Luga i den sydöstra delen av Finska viken. Oljehamnen i Primorsk är helt inriktad mot export och är idag Rysslands största oljehamn. Ust-Luga hanterar torrlast och containrar m.m.

Ryssland har sina största hamnar i Leningrad Oblast med bl.a. oljeledningssystemet BTS-1 som har sin ändpunkt i oljehamnen i Primorsk, som distribuerar olja från Timan-Petjora-regionen, västra Sibirien och Ural-Volga-regionen.

Den nådde full kapacitet 2006 med 75 mn ton olja per år. BTS-2 som förbinder Unetja i Brjansk-regionen och Andreapol i Tverskaja-regionen med hamnen i Ust-Luga har en kapacitet på 50 mn ton olja per år. Mycket av oljan stannar emellertid i Östersjöregionen.

Det finns en inkompatibilitet mellan rysk import och export; samma fartyg eller containrar kan inte användas för transporter av såväl importerat som exporterat gods, varför de går tomma i endera riktningen, inte bara för bulkvaror utan också vad beträffar conteineriserat gods vilket är problematiskt för Ryssland.

Fartyg med en Draft (djupgående) på över 9 meter kommer inte igenom Öresund. Det gör Murmanskhamnen extra intressant då ryssarna inte behöver lasta om i t.ex. Göteborg för att komma igenom Öresund. Finska viken fryser dessutom vintertid till skillnad från vattnen i Murmansk, och man är beroende av isbrytare.

Ryssland har redan deployerat S-400 Triumf luftvärnssystem med en räckvidd på 400 km på Kolahalvön och kanske t.o.m. S-500 Triumf med en räckvidd på 600 km. Kolahalvön kommer att tjäna som en bas för all aktivitet på och vid Nordpolen, olje-letning och liknande. Murmanskregionen har vuxit i betydelse bara av den anledningen.

Hur kontrar USA det här då?

De försöker locka in länder som Albanien och Montenegro i Nato. Allt för att skapa sjövägar och landvägar för transporter av luftvärnssystem, kustrobotar m.m. till Polen i händelse av att de måste landstiga, vilket de nästan måste göra.

Adriatiska havet mellan Italiens stövel och Balkan, är på många sätt mer idealiskt än Östersjöregionen för en landstigning. På land måste de förbikoppla Serbien.

I Ferizaj i östra Kosovo ligger den amerikanska basen Camp Bondsteel med 7 000 amerikanska soldater. Man kan flyga in en del materiel till Kosovo trots att materielen måste bli ganska omfattande och tung, i synnerhet som det behövs plattformar och trailers till robotarna.

Roger M. Klang

Källor: FOI:s rapport; Ett skepp kommer lastat; Tomas Malmlöf & Johan Tejpar. 2013


                           
Annons:


Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.

Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.


Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.

Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.


Nyheter - Utrikes - Vetenskap
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center


Ekonomi
Efterfrågan skapar inte arbete
Efterfrågan skapar inte arbete
Det är nästan universellt accepterat idag att efterfrågan (läs: konsumtion) skapar arbetstillfällen. Den här övertygelsen stödjer den generella Keynesianska idén att regeringar bör ”stimulera” ekonomin, antingen genom finans- eller penningpolitik, när den genomgår en recession.

Nyheter - Israel
Israel dominerar cyber security-marknaden
Israel dominerar cyber security-marknaden
Nyheter - Mellanöstern
Palestinska skolor hyllar terrorister
Palestinska skolor hyllar terrorister

Sverige - Teknik
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem


Krönika - Roger Klang
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Varför fick Nordiska Motståndsrörelsen helt plötsligt så mycket utrymme i statsmedierna i samband med en för dem vanligt förekommande demonstration? Och varför drev tillståndsmyndigheterna på för att demonstrationen skulle gå förbi den judiska Synagogan i Göteborg? Jag funderade på det i flera dagar, kanske en vecka, tills svaret kom.

Politik - Svenska migrationskrisen
Sveriges nya instabilitet
Sveriges nya instabilitet
Om USA 2015 hade tagit emot en lika stor andel asylsökande, i förhållande till sin egen befolkning, som Sverige tog emot, så skulle USA ha tagit emot 5,2 miljoner asylsökande.


Utrikes
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
AfD är valets stora vinnare. I valet 2013 landade man med 4,7 procent av rösterna strax under femprocentsspärren. Partiet tog plats i 14 av Tysklands 16 delstatsparlament. Starkast är man i Sachsen-Anhalt med 24,2 procent och i Mecklenburg-Vorpommern med 20,8 procent.

Inrikes
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Hur mycket våld kan man göra på det kollegiala systemet utan att förlora sin akademiska trovärdighet? Lund har för första gången hämtat sin prorektor utanför lärosätet, trots att uppdraget förutsätter att innehavaren redan har en anställning vid universitetet.


Krönika - Nima Gholam Ali Pour
Fake-News
Fake-News
Mainstream media är genom sina fake-news, antidemokratiska metoder och sanningsförakt ett hot mot demokratin.
Granskning - Sverige
Statistiker styr Sverige
Statistiker styr Sverige
Det är någon anonym statistiker som styr Sverige. Fraktionerad statistik läggs ut som uttömmande sanningar i medierna, på Sveriges Radio t.ex. Vem har inte råkat på följande korta påstående i media: Det finns fler kvinnor än män i Sverige.

Inrikes
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Efter att JO och Försvarsmaktens personalansvarsnämnd slagit fast att den soldat som inte ville delta i Prideparaden genom att verka som lastbilschaufför i paraden hade den moraliska rätten på sin sida, så har Försvarsmakten svängt i frågan.


Inrikes
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
En aktuell utlysning av en tjänst som adjunkt i tyska vid Uppsala universitet anger att innehavaren ska ägna 50% av tjänsten åt ett fackligt uppdrag vid Saco-S-rådet.

Politik
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
Det är inte bara i Sverige som "feministiska" makteliten hycklar. Faktum är att de så kallade feministerna inte bara blundar för dessa hemskheter, utan deras närvaro vid dessa evenemang stödjer och legitimerar även diktatorernas makt.


Insändare
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!

Utrikes
Israeliskt stridsflyg anföll militär anläggning i Syrien
Israeliskt stridsflyg anföll militär anläggning i Syrien
Målet tros vara ett syriskt vetenskapligt forskningscenter för kemiska vapen och även en utvecklingsplats för robotvapen. Syrien är uppbackat av Iran och Ryssland.


Utrikes
USA:s försvarsminister varnar Sverige
USA:s försvarsminister varnar Sverige
En Statement of Intent (SOI) om utökat militärt samarbete finns sedan ett år mellan USA och Sverige. I ett hemligstämplat brev till Peter Hultqvist varnar USA:s försvarsminister James Mattis för konsekvenserna av att underteckna konventionen om en kärnvapenfri värld, enligt SvD.

Inrikes
Mikael Odenberg vs. Ulf Kristersson
Mikael Odenberg vs. Ulf Kristersson
Många menar att Mikael Odenberg är den siste moderaten sedan Mats Johansson dog och Rolf K Nilsson gick över till Medborgerlig samling.


Utrikes - Politik
Du kommer att mikrochippas, det är bara en fråga om tid
Du kommer att mikrochippas, det är bara en fråga om tid
Enligt fria oberoende medier i USA närmar sig eller passerar landet, och då förmodligen resten av västvärlden så småningom, övervakningssamhället i George Orwells roman ”1984” från 1949.

Utrikes
Facebooks används för slavhandel
Facebooks används för slavhandel
Grävande journalistik avslöjar Facebooks roll i människosmuggling och slavhandel.


Ekonomi
Kan fler bebisar rädda välfärdsstaten?
Kan fler bebisar rädda välfärdsstaten?
Välfärdsstaten med sin fördelningspolitik har stora bekymmer. Ekonomen Daniel J. Mitchell förklarade redan förra året att USA står inför en allvarlig långsiktig utmaning, som är överförbart på många andra länder inklusive Sverige.

Debatt
SVT är en kulturmarxistisk bastion
SVT är en kulturmarxistisk bastion
SVT som låtsats vara neutrala är i själva verket en kulturmarxistisk bastion som har en fientlig agenda mot det svenska folket hävdar Bechir Rabani i denna debattartikel.


Insändare
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Dagens insändare kommenterar händelsen där ofödda barn fortsätter att leva efter aborten.

Utrikes
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Nordkorea varnar USA för att de har gjort upp planer på ett robotangrepp med robotar riktade mot amerikanska militärbaser i Guam i Stilla havet. Robotbanan skulle i så fall gå rakt över Japanska territorium.


Inrikes
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
Inget hindrar en offentligt anställd från att uttrycka tankar, åsikter och känslor om arbetsgivaren och verksamheten. Rätten att göra det är tvärtom skyddad av grundlagen.