Skolans förfall, där ansvar med plugg är ute och iPhone med stoj är inne
Harriet Larsson skriver om en skola som inte själv lärt sig sunt förnuft.
Skolans förfall, där ansvar med plugg är ute och iPhone med stoj är inne
Publicerades 2016-10-08

”We shall overcome some day….oh, oh deep in my heart I will belivie you…” sjöng eleverna för full hals, som introduktion till redovisningen av sitt grupparbete.

Grupparbetet skulle handla om Martin Luthers teser och hans betydelse för reformationen.
…Snabb koll på nätet, ah, här finns en snubbe som heter Martin Luther, honom tar vi, så är vi snart klara. Vi kör med lite intro, så får vi nog fett grymma poäng…

Att det var fel Luther fanns det inte en susning om, för när långtidsminnet är tomt på fakta, då är risken stor att eleverna hamnar fel och inte kan skilja på 1500-tal och 1900-tal. En annan gång när min dotter, med många års lärargärning bakom sig, skulle rätta ett arbete om Wasa ättens kungar, så fick hon in ett arbete som handlade om Wasa knäckebröd…

I boken ”Hets! En bok om skolan” av idehistoriker Sven Eric Liedman finns samma erfarenheter av brist på baskunskaper hos eleverna.

”Läraren: Sverige var inte alls så neutralt under kriget.
Eleverna: Vad är neutralt? Vilket krig?
Läraren: Gustav Vasa åkte nog aldrig skidor mellan Sälen och Mora.
Eleverna: Vem var Gustav Vasa?

Inger Engkvist, professor i Lund och författare, har under många år oförtrutet arbetat på att belysa förfallet inom skolan, som tog sin börja under 60-talets studentrevolt (då jag gick med plakat längs Avenyn och upp till Götaplatsen, där vi förkunnade marxismens löfte om en bättre värld…).

Inger Engkvist skriver regelbundet debattinlägg om skolan på SvD. Den 21/12 2014 var rubriken ”Man måste ha kunskap för att ytterligare få kunskap.” Samma år kom boken ”Seven Myths about education” ut av Daisy Christodoalou, lärare, författare i Storbritannien. Hon betonade samma sak, om vikten att ha faktakunskap. Utan fakta finns inget kritisk tänkande.

Dagens omhuldade projektarbeten, grupparbeten, som ibland även kallas för ”forskning”, förutsätter både breda och djupa kunskaper, därutöver krävs ett rikt ordförråd, som eleverna i denna snabbuppkopplade värld ännu inte har, eftersom långtidsminnet ekar tomt.

Korttidsminnet kan bara hantera ett par element i taget, övriga fakta för att förstå måste hämtas från långtidsminnet. Ju mer kunskap som finns där, desto lättare är det att hämta in nytt stoff, som ökar möjligheter till analysförmåga och djupare förståelse.

Men skolans rektorer och lärare utgår inte från dagens hjärnforskning i sin pedagogik, utan från trendiga förslag från inkompetenta karriärnissar på skolverket och så självklart också från skolans ekonomi.

Projektarbeten, grupparbeten i stället för lärarledd undervisning är ett sätt att spara pengar och läraren kan tycka att det är skönt, att för ett tag slippa härja med odisciplinerade och bångstyriga ungar, som ständigt kommer försent och med sitt pladder kan förstöra en stor del av lektionen.

En debattartikel som nyligen fått stor uppmärksamhet kommer från Per Kedland som på Svd/debatt den 27 sept 2016 skrev ”Jag är läraren som gett upp” debattartikeln publicerades även på Svd.se.

Så här lyder hans förklaring till skolans enorma problem, med bortskämda, curlade ungar som varken vill lyda eller anstränga sig.

"En stor förklaring till problemen i skolan är den svenska modellen som går ut på att inte ställa krav, inget skall hända när man gör fel, linda in det i bomull. I den svenska modellen är ideologin viktigare än resultatet och det är inte bara politikerna som kan lastas för detta, utan även föräldrar, lärare och skolledare driver den vidare….”

Tänk att det aldrig slår fel, så fort någon vågar ta bladet från munnen och pränta ner det som alla vet är fel, så är det någon fjäskpelle som kommer med motsatt besked.

Dagen efter skrev Fredrik Adolfsson på Svd.se/debatt ”Jag är läraren som inte gett upp”, kanske en förstelärare som inte är så kinkig med betygen till rektorns stora belåtenhet?? Det Pisa granskningen ansåg bekymmersamt var att svenska elevers betyg hade ökat, medan deras kunskaper hade sjunkit.

Höga betyg tycker skolledaren är bra, för det lockar fler elever med skolpeng, som han så gärna vill ha. Ett stort problem är att elevers och föräldrars inflytande har ökat i skolan och lärarnas har minskat i samma omfattning. Allt ska vara roligt och lekande lätt, flit och ansträngning är ett gammalt sätt, som föräldrar med curlade ungar inte tycker är rätt.

Eget ansvar har fallit som en sten, för i vänsterns ideologi är tillkortakommanden och misslyckanden alltid någon annans fel, som när ungen i skolan inte når målen. Självklart måste då mer resurser till. Har någon hört att en skolminister, Björklund eller Fridolin någonsin sagt att ungen är bortskämd och lat och har föräldrar som inte sitt ansvar tar?

Det var dåvarande skolminister Göran Persson som breddade vägen för skolans förfall, när han 1989 fick riksdagen att klubba igen kommunaliseringen av skolan, trots lärarkårens starka protester. Om stolta, kunniga och protesterande lärare lär han belåtet ha sagt ”Nu har vi dom” som i en liten ask.

Kommunen hade definitivt inte kompetens för detta stora uppdrag, lika lite som medicinsk kunskap fanns när vården av gamla kommunaliserades. Nu fick man makt att flytta lärare lite hit och dit, djupa kunskaper var det inte så noga med, men det var himla roligt att få vara chef, trots att många aldrig suttit en dag bakom katedern.

Många kände sig nog som ”han som bestämmer” vilket var omdömet från kommunpolitiker i Katrineholm om sin kollega Göran Persson. Inger Enkvist lyfter fram boken ”Beyond the Classroom” från 1996, av författaren, psykologen Laurence Steinberg i en ledare i SvD från den 12 dec 2013. Hans råd lyder:

1. Återinför höga studiemål och acceptera inte att eleverna inte anstränger sig
2. Förmå föräldrar att ta ansvar för sina barns skolgång
3. Kräv goda skolresultat för tillträde till högre studier
4. Inför krävande gemensamma prov för hela nationen
5. Kraftigt minska elevers aktiviteter bredvid skolan

Detta framgångsrecept har Engelska skolan tillämpat under många år, kön till den respekterade skolan är lång. Många börsspekulanter gnuggade händerna över skolans börsintroduktion och dess grundare och rektor Barbara Bergström har blivit mångmiljonär flera gånger om, sedan skolan startade 1993.

Statsministerns tal om att 60.000 elever nu är till salu på börsen låter retoriskt bra, men varför inte introducera den framgångsrika skolans metoder med både pedagogik och disciplin i den kommunala verksamheten?
Engelska skolan har tre principer, som banat vägen för dess framgång.

1. Behärska engelska språket
2. En trygg och ordnad skolmiljö i vilken lärare kan undervisa i och elever lära.
3. Höga akademiska förväntningar och ambitioner

Men det förutsätter att statsministerns ideologi får stryka på foten och det går inte hans dåliga sällskap i regeringen med på. I flertalet av landets skolor är engagemang för genus, rasism ,värdegrund och konsensusdialog på topp, medan disciplin och kunskapsinlärning ligger i botten.

Vad som nu är ännu mer alarmerade är att kunskapsnivån på våra universitet och högskolor också sjunker. Historiker, författaren Dick Harrison skrev bland annat så här i en krönika i SvD den 28/9 2016.


”…Studentkårer fungerar som fackföreningar och utövar press på institutioner för att sänka kraven och höja betygen. Studierektorer tvingar lärare att förenkla tentor i syfte att få mer pengar till institutionerna….”

Det största sveket drabbar arbetarnas barn, precis som i skolan, barn med välbeställda akademikerföräldrar klarar sig alltid. Invandrarbarnen kommer sällan så här långt, de har stupat på vägen i denna förfallna skola.

Herre, förbarma Dig över landets erodering som kunskapsnation!

Harriet Larsson

Texten är återpublicerad från Harriets blogg


                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler