Debatt: Vem tjänar kristna ledare?
Kristna ledare i Sverige har tagit kristendomen och förvandlat den till en religion som tjänar ett etablissemangs politiska agenda, vars extrema liberala ideologi saknar folkligt stöd hävdar Nima Gholam Ali Pour.
Debatt:  Vem tjänar kristna ledare?
Publicerades 2016-10-16

Kristna ledare i Sverige har omvandlat kristendomen till en religion som tjänar det politiska etablissemangets agenda vars extrema liberala ideologi saknar folkligt stöd. Vänster: Kronprinsessan, kungen, ärkebiskopen Antje Jackelén och drottningen poserar efter att Jackelén blivit ärkebiskop den 15 juni 2014.(Bild: Svenska Kyrkan). Höger: Den inflytelserika kristna pastorn Stefan Swärd var medförfattare till boken "Jesus var också flykting", som förespråkar en invandringspolitik utan några restriktioner; rika länder måste öppna sina gränser bara för att de är rika länder. 

Kristendomen är en universell religion. Därför borde kristendomen i Sverige ha många likheter med kristendomen i andra länder. Om kristendomen i Sverige börjar omfamna en doktrin som inte har något att göra med den universella världsreligionen kristendomen, så har Sverige uppfunnit en ny religion.

Om man tittar på hur kristendomen utvecklas i Sverige idag så verkar det som om detta är vad som är på väg att hända.

Stefan Swärd är en inflytelserik kristen pastor i Sverige med en bakgrund i Evangeliska Frikyrkan. I en debattartikel från september 2014 beskriver Swärd kristendomen på följande sätt:

"När församlingar i Sverige möts i mångfald och integration och integrerar afrikaner, kineser och latinamerikaner, uttrycker man själva grunden i kristna församlingens väsen."

Han fortsätter,

"Som kristna ska vi verka för en generös flyktingpolitik. Vi ska verka för att våra kyrkor och församlingar blir bra exempel på fungerande integration där människor med olika bakgrunder kan mötas i ett gemensamt liv."

I december 2014 samlade han 380 svenska pastorer från Pingströrelsen, Evangeliska Frikyrkan, Equmeniakyrkan, Frälsningsarmén, Trosrörelsen och Svenska alliansmissionen, liksom flera andra kyrkor, för att underteckna ett upprop, som förklarade bland annat att dessa samfund inte tror att Sverige tillämpar en flyktingpolitik som är alltför generös.

Detta skrevs innan migrationskrisen 2015, då Sverige redan hade den mest liberala invandringspolitiken i Europa och gav alla syrier permanent uppehållstillstånd i Sverige.

De som är bekymrade över Sveriges framtid, där många nyanlända invandrare inte kommer assimileras eller kanske inte vill assimileras, anser att Swärd använder sig av kristendomen för att argumentera för en liberal invandringspolitik.

I sin senaste bok, Jesus var också flykting, så försöker Swärd och hans medförfattare, Micael Grenholm, besvara följande fråga: "Vad tycker Gud om den globala flyktingkrisen och Sveriges migrationspolitik?" Svaret som boken ger är att det inte bör finnas några begränsningar alls när det gäller invandringen och att de rika länderna måste öppna sina gränser bara för att de är rika länder.

Swärd och hans samling av pastorer är inte en avvikelse i den svenska kristendomen. De representerar normen för vad en stor del av svenska kristna ledare förmedlar nuförtiden. Antje Jackelén, ärkebiskop i Sveriges största samfund, Svenska kyrkan, sade i en intervju från 9 januari 2016, att Jesus inte skulle godkänna den svenska regeringens nya restriktiva invandringspolitik, som regeringen tvingades att genomföra på grund av migrationskrisen. Ärkebiskopen Jackelén konstaterade:

"Bibeln är full av berättelser om flyktingar. Jesus själv blev flykting i späd ålder. Det här att värna främlingen, den skyddslöse, går som en röd tråd genom både nya och gamla testamentet. Det skulle nog inte bli något vidare godkänt från Jesus för regeringens politik."

Mot bakgrund av vad många kristna ledare i Sverige säger så verkar Jesus ha varit intresserad av invandringspolitik, och han verkar ha tyckt att den skulle vara liberal.

Enligt Svenska kyrkan finns det även tydliga politiska positioner som Gud har när det gäller hur invandrare ska integreras i ett nytt land. Ärkebiskop Antje Jackelén sade till exempel i en intervjufrån September 2014, att om man kräver att invandrare assimileras efter deras ankomst så strider det mot en kristen människosyn.

Är detta påstående baserat på Bibeln eller är det baserat på den politiska agenda som Sveriges vänsterorienterade etablissemang har? Antje Jackelén leder en kyrka där 63% av Sveriges befolkning är medlemmar. Hennes budskap är att Jesus har tydliga politiska ståndpunkter inom både invandrings- och integrationspolitiken.

Efter terroristattacken i Orlando, Florida, i juni 2016, där ISIS sympatisören Omar Mateen mördade 49 personer på en gay-nattklubb, så skrev en annan inflytelserik kristen pastor i Sverige, Stanley Sjöberg, på sin Facebook-sida att homosexuella bör vara mer lågmälda för att inte provocera muslimer. Efter hans uttalande om Orlando-massakern så sa Sjöberg till en kristen tidning:

"Men jag menar att vi måste anpassa oss till mångkultur när vi tagit hit flera hundratusen muslimer. Jag tror att politiker och seriösa tänkare håller med mig om att vi inte bara kan fortsätta med vår kultur, med Pridefestivaler, eller med att supa offentligt. Vi i Europa tvingas ta steg tillbaka för att visa en lite mer hänsynsfull attityd till omgivningen."

Svenska kyrkan har aktivt försökt påverka svenska politiker för att dessa ska stödja en liberal invandringspolitik. När den svenska riksdagen skulle rösta om en restriktiv asylpolitik i juni 2016, så vädjade en biskop i Västerås stift, i Svenska kyrkan till riksdagsledamöter, att dessa skulle rösta emot förslaget. När media frågade honom varför han blandade sig i politiska frågor så svarade han:

"Det är självklart för mig. Annars skulle jag inte utföra mitt uppdrag som biskop om jag inte engagerade mig för den utsatta människan."

Det finns många utsatta människor i Sverige. 225.000 pensionärer i Sverige levde i fattigdom 2014, och alla beräkningar visar att denna siffra kommer att växa snabbt. Varför är kyrkan besatt av utsatta människor som kommer från andra länder?

Det verkar ha blivit en del av Svenska kyrkans uppdrag - och kristendomen i Sverige i allmänhet - att få landet att implementera en liberal invandringspolitik.

Men är detta verkligen kyrkans och kristendomens uppdrag? Vad hände med att sprida Ordet och låta folk få veta att Jesus är vägen, sanningen och livet?

Det är inte ens säkert att kristna ledare i Sverige bryr sig så mycket om Jesus och hans åsikter. Efter att en fransk präst, Jacques Hamel, mördades av ISIS-sympatisörer i Rouen, Frankrike, den 26 juli 2016, så startades ett projekt i Sverige där kristna svenskar tog "selfies" med ett kors för att visa solidaritet med förföljda kristna.

Initiativet, som kallas "Mitt kors", togs av tre präster från Svenska kyrkan. Svenska kyrkan, kritiserade dock initiativet. Gunnar Sjöberg, kommunikationschef för Svenska kyrkan, skrev på sin Facebook-sida:

"Alltså jag vet inte. Det här med att kristna plötsligt ska börja bära kors som tecken för och emot nåt. Det är väl inget nytt egentligen, men uppmaningen känns uppviglande och okristligt i de motsättningar som redan råder."

Så enligt en högt uppsatt tjänsteman i Svenska kyrkan så är uppmaningen att bära ett kors för att visa solidaritet med förföljda kristna "okristligt".

Att Svenska kyrkan distanserar sig från människor som bär korset fick Ann Heberlein, doktor i teologi och lektor vid Lunds universitet, att skriva,

"Svenska kyrkans ledning vill inte längre leda ett kristet samfund; de vill leda en allmänetisk förening för humanistiska värderingar av banalaste slag."

Svenska kyrkans angrepp på initiativet "Mitt kors" fortsatte tills en av de präster som hade tagit initiativet lämnade Svenska kyrkan offentligt. I en debattartikel skriver prästen som avgick, Johanna Andersson:

"Kyrkoledningen har i flera veckor drivit just en kampanj mot oss som startade gruppen "Mitt Kors". I denna kampanj har jag misstänkliggjorts, kallats "tvivelaktig", "solkig", "uppviglare", "okristlig" och tillskrivits främlingsfientliga dolda agendor."

Frågan är därför om vissa kristna ledare i Sverige verkligen bryr sig om Jesus och kristendomen eller om de använder Jesus för att förmedla en politisk agenda som inkluderar en liberal invandringspolitik och mångkulturalism.

Medan Svenska kyrkan motsatte sig en kampanj som försökte använda korset för att visa solidaritet med förföljda kristna, så var ärkebiskop Antje Jackelén medförfattare i en debattartikeli en av Sveriges största tidningar tillsammans med fyra andra religiösa ledare i Sverige, bland annat Mahmoud Khalfi, ordförande för Sveriges imamråd. Khalfi har också kopplingar till Muslimska Brödraskapet.

Det finns många exempel på hur kristendomen i Sverige har gått vilse och blivit något annat. Man skulle kunna beskriva svensk kristendom som en ny religion som dyrkar mångkulturalism och vänsterorienterade värderingar i allmänhet. I svensk kristendom har Jesus reducerats från att vara Guds son, till att bli en aktivist som kämpar för mångkultur och öppna gränser.

2013 så hade Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund(SSU) en valfilm i kyrkovalet där de förklarade att "Jesus var sosse". Samtidigt finns det kristna ledare som gör anspråk på att veta exakt vad Jesus tänkte om den nuvarande regeringens invandringspolitik.

Detta är tillståndet i svensk kristendom idag, och det är inte säkert att de kristna runt om i världen skulle känna igen religionen som i Sverige kallas kristendom. Kristna ledare i Sverige har tagit kristendomen och förvandlat den till en religion som tjänar ett etablissemangs politiska agenda, vars extrema liberala ideologi saknar folkligt stöd.

Om det svenska etablissemanget vill ha mångkultur, då kommer kristna ledare i Sverige förklara att enligt Gud så är mångkultur bra. Om det svenska etablissemanget vill ha en liberal invandringspolitik, så kommer Jesus säga att han alltid har varit för en liberal invandringspolitik, trots att han föddes för mer än 2000 år sedan. Svensk kristendom har blivit en blandning av vansinne och bedrägeri.

I Malmö så ger Svenska kyrkan ut en lokal tidning som heter "Trovärdigt". I det senaste numret kan man läsa att en präst, som tjänstgör i Sankt Petri kyrka i Malmö, säger,

"Regnbågen i Prideflaggan är också ett tecken på löftet mellan Gud och människa."

Verkligen? Inte ens de mest radikala HBTQ-aktivisterna tror att regnbågen i Prideflaggan är ett tecken på löftet mellan Gud och människa. För många inflytelserika kristna ledare i Sverige spelar det inte någon roll vad det står i Bibeln längre.

I själva verket, om man tar ett steg tillbaka och tittar på helheten så är det uppenbart att många kristna ledare i Sverige inte dyrkar Gud; de dyrkar den romantiserade, mångkulturella utopi som de vill att Sverige ska bli.

Dessa kristna ledare bedrar inte bara det svenska folket, utan de förråder också den Gud som de lovade att tjäna, genom att göra kristendomen till en megafon för den liberala elit som innehar den politiska makten i Sverige.

Man kan ha olika tolkningar av vad Jesus gjorde eller vilka åsikter han hade men vi kan alla vara överens om att han inte tjänade kejsaren eller andra jordiska härskare. Alltför många kristna ledare i Sverige har blivit tjänare till jordiska härskare genom att förmedla det politiska etablissemangets budskap i Sverige.

Nima Gholam Ali Pour 

Nima Gholam Ali Pour är ledamot i Malmö stads grundskolenämnd och engagerad i tankesmedjor som arbetar med Mellanöstern. Han är också redaktör för den socialkonservativa nättidningen Situation Malmö. Gholam Ali Pour är författare till boken "Därför är mångkultur förtryck".


                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler