Ekonomi
Den svenska modellen för en begränsad statsmakt
En socialistisk myt är att en stor välfärdsstat kan existera i en rik nation och att Sverige är ett exempel på detta. Men det är i själva verket precis tvärtom visar Dan Michells. Sveriges stora stat har alltid varit kontraproduktivt för svensk ekonomiska utveckling.
Den svenska modellen för en begränsad statsmakt
Publicerades 2016-11-14 © pixabay

Det lilla landet Sverige framhålls ofta som en förebild i debatter om ekonomisk politik. Vänsterpersoner över hela världen, nyligen Bernie Sanders, säger att den här nordiska nationen utgör ett exempel som bevisar att en stor välfärdsstat kan existera i en rik nation.

Och eftersom olika databaser, exempelvis IMF:s omfattande databas, visar att Sverige är relativt rikt och också att regeringen har en enormt stor statlig budget, så är detta påstående ganska rimligt.

Det händer ibland att vänstermänniskor till och med menar att Sverige är en relativt rik nation just på grund av dess stora sociala sektor. Men de som påstår detta gör sig inte besvär med att lägga fram några fakta eller bevis.

Jag har fem svar när jag får frågan: Varför-kan-vi-inte-vara-mer-lika-Sverige?

  1. Sverige blev rikt när staten var liten. Fram till omkring 1960 var den offentliga sektorn faktiskt mindre än den offentliga sektorn i USA. Och så sent som 1970 hade Sverige mindre fördelningspolitik än USA hade 1980. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. Sverige kompenserar sin dåliga skattepolitik med att ha en mycket aktiv reglering enligt marknadsekonomi på andra områden, som handel, lagstiftning, finanspolitik och reglering av lagar och äganderätt. I själva verket har Sverige mer ekonomisk frihet än Amerika med hänsyn till ej skattefinansierad verksamhet. Samma sak gäller i Danmark. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. Sverige har genomgått långsammare ekonomisk tillväxt allt sedan den växande välfärdsstaten ledde till stor ökning av statens utgifter. Detta har resulterat i att Sverige har förlorat sitt försprång i jämfört med andra nationer och även jämfört med minskat BNP per-capita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. Sverige försöker reparera skadan som uppkommit på grund av en stor stat, genom att införa reformer som ska gynna marknaden. Med början på 1990-talet har det förekommit skattereduktioner, perioder med sparkrav på offentliga utgifter, upprättande av privat pensionssparande och genom att ge alla i landet fritt val av skola för barnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. Sverige ser inte så bra ut, med tanke på att amerikaner med svenskt ursprung producerar 39 procent mer per capita än de svenskar som stannade kvar i Sverige. Fattigdomsförekomst är till och med lägre hos svenskamerikaner jämfört med infödda svenskar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sverige – en översikt

Själv anser jag att ovanstående information är mycket stark. Men jag erkänner samtidigt att dessa fem punkter inte alltid räcker till för att ändra folks åsikter och påverka dem, eftersom det hel kan blir för mycket information att ta in och smälta.

Därför har jag alltid tänkt att det skulle vara användbart att i bild kunna visa varför Sveriges erfarenhet faktiskt är ett argument mot en stor stat.

Och tack vare professor Deepak Lal från UCLA som skrev ett kapitel i en utmärkt bok om skattepolitik, publicerad av en brittisk tankesmedja, har min önskan uppfyllts. I sitt kapitel har han noterat att Sveriges ekonomiska framgång bromsades upp när en stor stat infördes i ekonomin:

”Fastän den svenska modellen framställs med syfte att bevisa att en hög nivå av social trygghet kan finansieras med skattemedel från vaggan till graven utan att skada ekonomin, är detta påstående falskt (se figur 1). Den svenska ekonomin växte från 1870 till 1950 snabbare än i andra industriländer och landet blev teknologiskt ett av de mest framstående och rika i världen. Men från 1950-talet ökade den svenska ekonomiska tillväxten långsammare än andra industriländers ekonomiska tillväxt. Orsaken är att välfärdsstaten expanderade och att de offentliganställdas antal ökade på bekostnad av antalet privatanställda. Efter andra världskriget ökade arbetskraften med omkring en miljon. De offentliganställda var 700 000, de privatanställda 155 000. Att den effektiva privata sektorn har trängts undan av den svällande ineffektiva offentliga sektorn har varit typisk för Sverige i nästan ett halvt sekel. Från att ha varit det fjärde rikaste landet i OECD 1970 har Sverige flyttat ner till plats 14. Det är bara Frankrike och Nya Zeeland som har fallit mer i välstånd relativt sett."

 

Se figur 1 som klart visar att det som var bra för Sverige (ökande relativt välstånd) blev möjligt under tiden för fria marknader och liten stat, och att det som var dåligt för Sverige (fallande relativt välstånd) hör samman med införandet och tillväxten av välfärdsstaten.

Men bara för att göra saken uppenbar för de offentliga personer som eventuellt läser detta, markerar jag med rött perioderna för fri marknad respektive perioderna för välfärdsstat.

 

 

 

Figur 1: BNP per capita, Sveriges i relation till genomsnittet av sexton industriländers 1870-1997. Konsumentprisindex 1913=1

 

Som man kan se är faktiskt diagrammet professor Olle Krantz förtjänst. Version 1 från professor Lals kapitel är en reproduktion, så tyvärr är de två staplarna på diagrammet inte helt tydliga.

Men allt man behöver veta är att Sveriges relativa ekonomiska ställning föll betydligt mellan tiden från det att välfärdsstaten infördes till mitten av 1990 (enligt de data från jämförelse mellan länder som fanns tillgängliga när Krantz gjorde sina beräkningar). 

Man kan också se, om det nu säger något, att Sveriges ekonomi gick ner under andra världskriget. Det ligger ingen annan lärdom i den observationen, än att det aldrig är bra att få sina fabriker bombade.

Men poängen, som förhoppningsvis är övertydligt, är att en stor stat är receptet på en relativ ekonomisk nedgång. Vilket kanske förklarar varför svenska lagstiftare under så där 25 års tid har försökt att rätta till en del av dessa misstag.

Dan Michell

 

 

Daniel J. Mitchell är senior fellow vid Cato-institutet som inriktar sig på skattepolitik/skattereform, internationell tävlan på skatteområdet och den ekonomiska bördan som statens utgifter utgör. Han ingår också i styrelsen för ”Cayman Financial Rewiew.”

 

Återpublicerat från Dan Michells blogg.

Översättning:Gullan Malmquist

 

 


                           
Annons:


Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.

Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.


Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.

Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.


Nyheter - Utrikes - Vetenskap
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center


Ekonomi
Efterfrågan skapar inte arbete
Efterfrågan skapar inte arbete
Det är nästan universellt accepterat idag att efterfrågan (läs: konsumtion) skapar arbetstillfällen. Den här övertygelsen stödjer den generella Keynesianska idén att regeringar bör ”stimulera” ekonomin, antingen genom finans- eller penningpolitik, när den genomgår en recession.

Nyheter - Israel
Israel dominerar cyber security-marknaden
Israel dominerar cyber security-marknaden
Nyheter - Mellanöstern
Palestinska skolor hyllar terrorister
Palestinska skolor hyllar terrorister

Sverige - Teknik
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem


Krönika - Roger Klang
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Varför fick Nordiska Motståndsrörelsen helt plötsligt så mycket utrymme i statsmedierna i samband med en för dem vanligt förekommande demonstration? Och varför drev tillståndsmyndigheterna på för att demonstrationen skulle gå förbi den judiska Synagogan i Göteborg? Jag funderade på det i flera dagar, kanske en vecka, tills svaret kom.

Politik - Svenska migrationskrisen
Sveriges nya instabilitet
Sveriges nya instabilitet
Om USA 2015 hade tagit emot en lika stor andel asylsökande, i förhållande till sin egen befolkning, som Sverige tog emot, så skulle USA ha tagit emot 5,2 miljoner asylsökande.


Utrikes
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
AfD är valets stora vinnare. I valet 2013 landade man med 4,7 procent av rösterna strax under femprocentsspärren. Partiet tog plats i 14 av Tysklands 16 delstatsparlament. Starkast är man i Sachsen-Anhalt med 24,2 procent och i Mecklenburg-Vorpommern med 20,8 procent.

Inrikes
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Hur mycket våld kan man göra på det kollegiala systemet utan att förlora sin akademiska trovärdighet? Lund har för första gången hämtat sin prorektor utanför lärosätet, trots att uppdraget förutsätter att innehavaren redan har en anställning vid universitetet.


Krönika - Nima Gholam Ali Pour
Fake-News
Fake-News
Mainstream media är genom sina fake-news, antidemokratiska metoder och sanningsförakt ett hot mot demokratin.
Granskning - Sverige
Statistiker styr Sverige
Statistiker styr Sverige
Det är någon anonym statistiker som styr Sverige. Fraktionerad statistik läggs ut som uttömmande sanningar i medierna, på Sveriges Radio t.ex. Vem har inte råkat på följande korta påstående i media: Det finns fler kvinnor än män i Sverige.

Inrikes
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Efter att JO och Försvarsmaktens personalansvarsnämnd slagit fast att den soldat som inte ville delta i Prideparaden genom att verka som lastbilschaufför i paraden hade den moraliska rätten på sin sida, så har Försvarsmakten svängt i frågan.


Inrikes
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
En aktuell utlysning av en tjänst som adjunkt i tyska vid Uppsala universitet anger att innehavaren ska ägna 50% av tjänsten åt ett fackligt uppdrag vid Saco-S-rådet.

Politik
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
Det är inte bara i Sverige som "feministiska" makteliten hycklar. Faktum är att de så kallade feministerna inte bara blundar för dessa hemskheter, utan deras närvaro vid dessa evenemang stödjer och legitimerar även diktatorernas makt.


Insändare
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!

Utrikes
Israeliskt stridsflyg anföll militär anläggning i Syrien
Israeliskt stridsflyg anföll militär anläggning i Syrien
Målet tros vara ett syriskt vetenskapligt forskningscenter för kemiska vapen och även en utvecklingsplats för robotvapen. Syrien är uppbackat av Iran och Ryssland.


Utrikes
USA:s försvarsminister varnar Sverige
USA:s försvarsminister varnar Sverige
En Statement of Intent (SOI) om utökat militärt samarbete finns sedan ett år mellan USA och Sverige. I ett hemligstämplat brev till Peter Hultqvist varnar USA:s försvarsminister James Mattis för konsekvenserna av att underteckna konventionen om en kärnvapenfri värld, enligt SvD.

Inrikes
Mikael Odenberg vs. Ulf Kristersson
Mikael Odenberg vs. Ulf Kristersson
Många menar att Mikael Odenberg är den siste moderaten sedan Mats Johansson dog och Rolf K Nilsson gick över till Medborgerlig samling.


Utrikes - Politik
Du kommer att mikrochippas, det är bara en fråga om tid
Du kommer att mikrochippas, det är bara en fråga om tid
Enligt fria oberoende medier i USA närmar sig eller passerar landet, och då förmodligen resten av västvärlden så småningom, övervakningssamhället i George Orwells roman ”1984” från 1949.

Utrikes
Facebooks används för slavhandel
Facebooks används för slavhandel
Grävande journalistik avslöjar Facebooks roll i människosmuggling och slavhandel.


Ekonomi
Kan fler bebisar rädda välfärdsstaten?
Kan fler bebisar rädda välfärdsstaten?
Välfärdsstaten med sin fördelningspolitik har stora bekymmer. Ekonomen Daniel J. Mitchell förklarade redan förra året att USA står inför en allvarlig långsiktig utmaning, som är överförbart på många andra länder inklusive Sverige.

Debatt
SVT är en kulturmarxistisk bastion
SVT är en kulturmarxistisk bastion
SVT som låtsats vara neutrala är i själva verket en kulturmarxistisk bastion som har en fientlig agenda mot det svenska folket hävdar Bechir Rabani i denna debattartikel.


Insändare
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Dagens insändare kommenterar händelsen där ofödda barn fortsätter att leva efter aborten.

Utrikes
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Nordkorea varnar USA för att de har gjort upp planer på ett robotangrepp med robotar riktade mot amerikanska militärbaser i Guam i Stilla havet. Robotbanan skulle i så fall gå rakt över Japanska territorium.


Inrikes
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
Inget hindrar en offentligt anställd från att uttrycka tankar, åsikter och känslor om arbetsgivaren och verksamheten. Rätten att göra det är tvärtom skyddad av grundlagen.