Politik: Presidentvalets största förlorare är västvärldens journalister och deras arbetsgivare inom MSM
Trumps för media överraskande seger är ytterligare bevis på att svensk mainstream media är en misslyckad propagandaapparat som är inkompetent på att ge verkliga omvärldsanalyser menar Lars Bern.
Politik: Presidentvalets största förlorare är västvärldens journalister och deras arbetsgivare inom MSM
Publicerades 2016-11-09

Valet i media

Under hela presidentvalskampanjen har jag gjort en intressant iakttagelse i min bekantskapskrets. De av mina näringslivsvänner med skit under naglarna som arbetar eller arbetat med att driva företag och producera varor och tjänster har nästan alla trott på en Trump-seger, helt oberoende av alla medias prognoser. Mina näringslivsvänner som i huvudsak levt eller lever på att spela på de finansiella marknaderna, där man kreerar pengar ur till synes tomma inte, har nästan alla varit tvärsäkra på en Clinton-seger.

Jag har funderat en del på varför det varit så. Jag tror att svaret är att de som lärt sig att skapa verklig nytta genom att organisera och leda människor, skulle inte klarat det jobbet om de inte haft förmåga att förstå hur vanligt folk tänker. Finansfolket lever tillsammans med det politiska och mediala etablissemanget i en artificiell bubbla med ytterst dålig kontakt med vanligt folk. De har därför inte sett det snabbt växande missnöjet och frustrationen i folkdjupet över den väg som vårt västliga samhälle tagit.


Donald_Trump_by_Gage_Skidmore_5_(cut)imgres

Det gamla tyska ordstävet Die dummen Schweden har blivit övertydligt manifesterat. Hela den svenska journalistkår som borde göra djupgående allsidiga och kritiska analyser har som vanligt numer, uppträtt som en fårskock och vilsefört allmänheten med starkt partisk propaganda och total ensidighet.

Ingen riktig journalistik så långt ögat kunnat se. Fråga er vilken nytta vi – allmänheten – har av denna typ av journalism? Hela vår politikerklass har räddhågat papegojat journalisternas propaganda, ingen begåvad analys där heller.

Inte ens Sveriges egen förmente antietablissemangspolitiker Jimmie Åkesson har vågat göra en egen analys och dra oberoende slutsatser. Han har förhållit sig ängsligt politiskt korrekt precis som övriga, trots att starka krafter inom hans parti givetvis i det tysta hållit på en seger för Trump.

Min egen resa när det gäller presidentvalet började redan 2008. Jag kände redan från början en djup misstro mot narcissisten och pratkvarnen Obama när han dök upp. I primärvalen 2008 höll jag på Hillary Clinton som jag upplevde som klart mer begåvad och mindre yvig. Med facit över Obamas åtta år har jag haft många anledningar att konstatera att min bedömning av honom varit riktig.

Detta trots att den svenska s.k. journalistkåren aldrig gjort en kritisk granskning av honom utan bara pumpat ut fullständigt meningslös ensidig beundrande propaganda. Under åren har jag tyvärr även kommit allt mer till insikt om, hur starkt korrumperad både han och Clinton är och varit. Att båda visat sig vara starkt uppbackade och finansierade av den otroligt farliga intrigmakaren George Soros och av sunnitiska diktatorer från Gulfstaterna har för mig varit spiken i kistan.

Jag kan inte påstå att jag kände någon entusiasm när Donald Trump dök upp i valrörelsen. Jag insåg att även han är en utpräglad narcissist och att han därtill saknade erfarenhet av politikens intrigspel, vilket gav honom ett stort handikapp. Jag måste dock erkänna att jag inte varit lika upprörd över hans plumpa uttalanden. Efter ett liv som företagsledare med affärer i USA, har jag träffat många amerikanska affärsmän och jag kan inte påstå att Trump avviker. Det är bara det att deras sätt inte går hem i de politiskt korrekta salongerna, jag har insett att han levt farligt.

Med den här bakgrunden kom jag tidigt fram till slutsatsen att Trump trots allt skulle vinna valet, men helt säker har jag inte varit. Min analys har varit baserad på det jag skrivit om upprepade gånger här på bloggen – det växande demokratiska underskottet – det snabbt växande folkliga motståndet mot det västliga etablissemangets globalism och systematiska urholkning av vanliga människors möjlighet att påverka politiken. Visserligen har nästan alla s.k. opinionsundersökningar pekat på att etablissemangets kandidat Clinton skulle vinna och detta har de sedan pumpat ut som propaganda i de av dem själva kontrollerade medierna – MSM.

Erfarenheterna av att göra opinionsundersökningar i det starkt infekterade debattklimatet som uppstått i konflikten mellan etablissemanget och deras kritiker, är att undersökningarna  blivit allt mer otillförlitliga. Förklaringen är enkel, den som yppar att man sympatiserar med en antietablissemangsplitiker som Trump eller svenska SD blir omedelbart stigmatiserad i MSM och inte sällan riskerar de att uteslutas ur facket, få sparken från jobbet eller annan åsiktsförföljelse.

Konsekvensen är given, dessa personer ger inte ett korrekt svar om sina politiska sympatier i institutens intervjuer och följden blir ett allt grövre systematiskt fel i mätningarna. Vi har under senare år sett otaliga exempel på detta mätfel över hela västvärlden, tänk bara på Brexit. Som det politiska debattklimatet ser ut, kan vi lika gärna sluta med dessa meningslösa opinionsundersökning, som allt mer bara blivit en del av den enkelspåriga propagandan i MSM.

Den andra avgörande faktorn för min slutsats att Trump skulle vinna, har varit att jag på sociala medier kunnat snappa upp att Trumps valmöten regelmässigt varit på stora idrottsarenor som varit överfulla med tiotusentals människor, medan Clinton inte ens fyllt en gymnastiksal på sina möten.

Och det anmärkningsvärda är att denna uppenbara observation har de förment granskande journalisterna i etablissemangets censurerade MSM nogsamt undvikit att informera allmänheten om. Kan någon dra sig till minnes någon uppgift om detta i SvD, DN eller SVT? Däremot har man nogsamt vidarebefordrat varje opinionsundersökning om ett felmätt övertag för Clinton utan minsta antydan till intelligent analys.

 Mediautredningen

När jag nu ser presidentvalet mot bakgrund av den svenska Medieutredningens förslag om förändrade regler för presstöd blir jag mörkrädd. Det slås fast att medborgare attraheras av förenklade politiska budskap. Vad man säger är att de attraheras av fel åsikter helt enkelt. Tidigare har statens presstöd förhållit sig neutral till budskapet i tidningar, det har neutralt baserats på upplagesiffror.

Utredningsförslaget är att man nu skall ha en nämnd som delar ut stöd till media villkorat efter innehåll. Det makthavande etablissemanget vill alltså skaffa sig möjligheten att mer precist välja ut vilka som ska få stöd.

När man nu vill förändra presstödet handlar det inte bara om att anpassa sig till ny teknik. Det handlar också om det ideologiska kriget. Den nya fienden kan gissas vara sfären av nyhetskanaler som har hjälpt Sverigedemokraterna att bli ett tredje block i svensk politik. 

Att detta är orsakat av ett genuint folkligt missnöje vidgår man inte och utgår ifrån att det bara beror på rätten att framföra sina åsikter i alternativa medier. Inför utmaningen från ett nytt politiskt håll vill etablissemanget skaffa sig möjligheten att mer precist välja ut vilka åsikter som ska få stöd. Lösningen verkar vara att använda kriterier som är så vaga att den som har makten godtyckligt kan bestämma vad det betyder.

Axess chefredaktör PJ Anders Linder har pekat på de principiella problemen med den föreslagna nämnd som ska avgöra vem som får mediestöd. I denna medienämnd ska representanter för branschen ha majoritet, alltså de journalister som inte längre klarar sitt jobb. Det blir i praktiken ett skrå, där etablissemangets aktörer med egenintresse får avgöra om en ny spelare ska släppas in i klubben.

 M.a.o. ingen som inte underordnar sig etablissemangets beslutade politiska värdegrund kommer att få ett öre. I en debattartikel menar nestorn i yttrandefrihetsfrågor Nils Funcke att det föreslagna nya mediestödet vore att spela roulett med yttrandefriheten (Expressen 7/11).

Regeringens utredare, Anette Novak stod även häromdagen i SVT och menade att syftet med det nya stödet var att allmänheten skulle få bättre tillgång tilljournalistiskt material i alla typer av media och då inte mest i papperstidningar. När man som jag redogjort för här, ser hur totalt oduglig dagens västliga och då speciellt svenska journalism blivit, är det lätt att inse det Funcke säger att utredningens förslag är ytterligare ett steg i etablissemangets strävan efter att själva styra samhällsdebatten och tysta röster som den här bloggen.

Vad denna ytterst farliga utredning helt glömmer bort är, att de åsikter man vill bekämpa om några år kommer att ha majoritet i Riksdagen och då är det dessa nya makthavare som bestämmer kriterierna för presstödet. I USA har just en sådan nationalistisk majoritet tagit över regeringsmakten och snart väljer Frankrike även en president med liknande nationalistisk värdegrund, i Ungern och Polen har de redan makten.

USA-valet har torpederat etablissemangets mediers trovärdighet så allvarligt att denna nu ohjälpligt går till botten. De fria mediekanalerna på webben framstår med dagens facit som långt trovärdigare och tillförlitligare än etablissemangets propagandablad och TV-kanaler, trots all smörja som finns på webben. Etablissemanget underskattar bara allmänhetens allt bättre förmåga att lära sig vilka alternativa kanaler som man kan lita på och vilka som bara skriver smörja.


                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler