Krönika
Vems intresse tjänar de nya handelsavtalen?
Det är inte folket utan makteliten och globalisterna som tjänar på de nya handelsavtalen hävdar Lars Bern.
Vems intresse tjänar de nya handelsavtalen?
Publicerades 2016-11-21 © pixabay

När jag arbetade som företagsledare var det för mig självklart att stödja alla internationella avtal som underlättade handeln och minskade företagens kostnader för att göra internationella affärer. De första stora stegen mot ökande frihandel efter Andra Världskriget hade även en starkt positiv effekt på den ekonomiska tillväxten i berörda länder och bidrog till att skapa resurser för ländernas välfärd, som kom alla till del.

Detta är ett faktum som sitter i ryggmärgen på alla inom näringslivet och hos det politiska etablissemanget. Det leder till att vi ofta oreflekterat fortsätter stödja alla avtal som sägs handla om ännu friare handel, trots att vi i västvärlden redan har i stort sett avskaffat tullar.

Vi har slutat fråga oss vems intressen tjänar dessa nya avtal? De handlar ju om långt mycket mer än handelstariffer. Ett typiskt exempel i dagens nyhetsflod är LO:s oreflekterade ställningstagande för de nu aktuella förhandlingarna mellan EU, Canada och USA.

Utvecklingen efter att vi i främst västvärlden börjat ta bort och kraftigt minska tullarna inom ramen för GATT, har lett till att de lobbygrupper som driver de globala storföretagens intressen börjat intressera sig för långt mer än bara tariffer. Nu handlar handelsavtalen om att rasera alla hinder och risker som ett företag stöter på, när det försöker sälja sina produkter i ett land.

Det man intresserar sig för är miljöregler, skatter, lönebildning, arbetstider, arbetarskydd, lagfästa standards och annat som kan kosta företagen pengar.

Hela EU-projektet är ett sådant gigantiskt avtalskomplex för att göra marknaderna så friktionsfria som möjligt för de globala företagen och bankerna. Dessa vill ha samma villkor överallt för att enkelt kunna hålla nere kostnader och maximera sina vinster.

Problemet med denna utveckling är att ju mer man avtalar, ju mindre utrymme blir det kvar för att fritt kunna forma samhället genom demokratiska beslut uppbackade av en folkopinion. Det är därför EU lever med ett växande missnöje från medborgarna över ett allt större demokratiskt underskott.

Politikerna låter allt styras av de ekonomiska hänsyn som dikteras av de globala företagens, bankernas och deras förmögna ägares intressen. Vi står inför ett val mellan bibehållet folkstyre eller högsta möjliga ekonomiska effektivitet.

Enligt de ISDS-regler (Investor State Dispute Settlement) som är inarbetade i de avtal som nu diskuteras, kan de globala företagen och bankerna ställa stater inför en skiljenämnd och begära stora skadestånd om landet ifråga stiftat någon lag som skadar företagets eller bankens intresse.

En sockerskatt t.ex. för att minska metabol sjuklighet kommer att leda till att landet i fråga får betala stora skadestånd till Coca Cola för minskad försäljning. Skiljeförfarandet är så upplagt att Världsbanken som är helt USA dominerad får ett avgörande inflytande.

Visst har EU och en rad handelsöverenskommelser varit gynnsamma för den totala ekonomiska tillväxten, men vem har haft mest nytta av denna tillväxt under senare decennier. För stora befolkningsgrupper har den accelererade globaliseringen mest fört med sig arbetslöshet, söndertrasade samhällen och annat elände, när företagen fritt kunnat flytta sin verksamhet dit där kostnaderna varit lägst.

Vi ser idag färska exempel då Ericsson nu flyttar sin tillverkning i Sverige till länder med lägre kostnader. Den här utvecklingen skapar ensidiga ytterst sårbara samhällen som saknar hållbarhet och samhörighet. De blir helt beroende av omvärlden. Därmed ökar människors otrygghet och främlingskap. Den amerikanska presidentvalskampanjen handlar i många avseenden om densamma problematiken som ekonomins globalisering fört med sig i USA.

Denna intressekonflikt mellan folket och eliten har snabbt accentuerats av att tillväxten som genereras i allt mindre utsträckning kommer de stora folkgrupperna till del. Under senare decennier har en växande andel av det ökade välståndet hamnat hos de redan hyperförmögna oligarker som kontrollerar bolag och banker och hos deras staber av direktörer som badar i bonuspengar. De styrande oligarkerna i västvärlden har även lärt sig att köpa det politiska etablissemangets lojalitet, så att de spelar med i inrättandet av den nya globala ordningen. I Sverige ser vi hur vårt politiska och fackliga etablissemang helt spelar med i globaliseringen.

Ledande politiker erbjuds inte bara allt högre förmåner utan många kan även räkna med ytterst lukrativa reträttposter i företagen och bankerna. I USA har medelklassen för första gången i modern tid fått det sämre ställt än sin föräldrageneration det gångna decenniet, mer än hela välståndstillväxten har hamnat hos den rikaste procenten som omger oligarkerna och deras banker och företag.

Politikerna försöker övertyga folket att vi inte har någon inflation längre för att på så sätt hålla nere löneökningar, vilket givetvis inte gäller deras egna löner. Inflationsmåtten är grovt vilseledande eftersom de inte räknar in hushållens största utgift – den för bostaden. Bostadspriserna skenar och borde givetvis räknas in i inflationsmåttet (senaste 20 åren har villapriserna stigit 5 ggr snabbare än medellönen) och få påverka löneutvecklingen för andra än den politiska eliten och företagens och bankernas direktörer.

Här finner man mycket av roten till den folkliga revolten mot etablissemanget över hela västvärlden. Människor upplever idag en sjunkande levnadsstandard, försämrad livskvalitet och sämre samhällsservice, samtidigt som den härskande procenten vältrar sig i vinster, bonusar och höga löner. Människor upplever även att de tappat sitt demokratiska inflytande över alla beslut som numer fattas över deras huvuden och långt ifrån deras vardag.

Slutsatsen blir att för huvuddelen av människorna i våra västerländska samhäller, så är fördelarna med alla de handelsavtal som man nu försöker driva igenom, ytterst tveksamma. Om etablissemanget skall kunna bromsa den folkliga revolten måste man låta en rad andra faktorer än maximal ekonomisk effektivitet styra handelspolitiken. Det är bl.a. det som Donald Trump bygger sin valkampanj på.

Lars Bern

Lars Bern har en doktorstitel från Chalmers Tekniska Högskola i teknisk fysik. VD Svensk Metanolutveckling, VD AB ÅF och samtidigt under fyra år VD för Svenska Miljöforskningsinstitutet IVL. VD för konglomeratet Incentive (senare Gambro). Rådgivare i miljöfrågor åt ABB. Intresseområden: Vetenskap inom fysik, miljö och medicin. Ledamot: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och under några år Kungliga Vetenskapsakademins miljökommitté. 

Lars driver en partipolitiskt obunden Libertariansk blogg

 


                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler