Krönika
Vems intresse tjänar de nya handelsavtalen?
Det är inte folket utan makteliten och globalisterna som tjänar på de nya handelsavtalen hävdar Lars Bern.
Vems intresse tjänar de nya handelsavtalen?
Publicerades 2016-11-21 © pixabay

När jag arbetade som företagsledare var det för mig självklart att stödja alla internationella avtal som underlättade handeln och minskade företagens kostnader för att göra internationella affärer. De första stora stegen mot ökande frihandel efter Andra Världskriget hade även en starkt positiv effekt på den ekonomiska tillväxten i berörda länder och bidrog till att skapa resurser för ländernas välfärd, som kom alla till del.

Detta är ett faktum som sitter i ryggmärgen på alla inom näringslivet och hos det politiska etablissemanget. Det leder till att vi ofta oreflekterat fortsätter stödja alla avtal som sägs handla om ännu friare handel, trots att vi i västvärlden redan har i stort sett avskaffat tullar.

Vi har slutat fråga oss vems intressen tjänar dessa nya avtal? De handlar ju om långt mycket mer än handelstariffer. Ett typiskt exempel i dagens nyhetsflod är LO:s oreflekterade ställningstagande för de nu aktuella förhandlingarna mellan EU, Canada och USA.

Utvecklingen efter att vi i främst västvärlden börjat ta bort och kraftigt minska tullarna inom ramen för GATT, har lett till att de lobbygrupper som driver de globala storföretagens intressen börjat intressera sig för långt mer än bara tariffer. Nu handlar handelsavtalen om att rasera alla hinder och risker som ett företag stöter på, när det försöker sälja sina produkter i ett land.

Det man intresserar sig för är miljöregler, skatter, lönebildning, arbetstider, arbetarskydd, lagfästa standards och annat som kan kosta företagen pengar.

Hela EU-projektet är ett sådant gigantiskt avtalskomplex för att göra marknaderna så friktionsfria som möjligt för de globala företagen och bankerna. Dessa vill ha samma villkor överallt för att enkelt kunna hålla nere kostnader och maximera sina vinster.

Problemet med denna utveckling är att ju mer man avtalar, ju mindre utrymme blir det kvar för att fritt kunna forma samhället genom demokratiska beslut uppbackade av en folkopinion. Det är därför EU lever med ett växande missnöje från medborgarna över ett allt större demokratiskt underskott.

Politikerna låter allt styras av de ekonomiska hänsyn som dikteras av de globala företagens, bankernas och deras förmögna ägares intressen. Vi står inför ett val mellan bibehållet folkstyre eller högsta möjliga ekonomiska effektivitet.

Enligt de ISDS-regler (Investor State Dispute Settlement) som är inarbetade i de avtal som nu diskuteras, kan de globala företagen och bankerna ställa stater inför en skiljenämnd och begära stora skadestånd om landet ifråga stiftat någon lag som skadar företagets eller bankens intresse.

En sockerskatt t.ex. för att minska metabol sjuklighet kommer att leda till att landet i fråga får betala stora skadestånd till Coca Cola för minskad försäljning. Skiljeförfarandet är så upplagt att Världsbanken som är helt USA dominerad får ett avgörande inflytande.

Visst har EU och en rad handelsöverenskommelser varit gynnsamma för den totala ekonomiska tillväxten, men vem har haft mest nytta av denna tillväxt under senare decennier. För stora befolkningsgrupper har den accelererade globaliseringen mest fört med sig arbetslöshet, söndertrasade samhällen och annat elände, när företagen fritt kunnat flytta sin verksamhet dit där kostnaderna varit lägst.

Vi ser idag färska exempel då Ericsson nu flyttar sin tillverkning i Sverige till länder med lägre kostnader. Den här utvecklingen skapar ensidiga ytterst sårbara samhällen som saknar hållbarhet och samhörighet. De blir helt beroende av omvärlden. Därmed ökar människors otrygghet och främlingskap. Den amerikanska presidentvalskampanjen handlar i många avseenden om densamma problematiken som ekonomins globalisering fört med sig i USA.

Denna intressekonflikt mellan folket och eliten har snabbt accentuerats av att tillväxten som genereras i allt mindre utsträckning kommer de stora folkgrupperna till del. Under senare decennier har en växande andel av det ökade välståndet hamnat hos de redan hyperförmögna oligarker som kontrollerar bolag och banker och hos deras staber av direktörer som badar i bonuspengar. De styrande oligarkerna i västvärlden har även lärt sig att köpa det politiska etablissemangets lojalitet, så att de spelar med i inrättandet av den nya globala ordningen. I Sverige ser vi hur vårt politiska och fackliga etablissemang helt spelar med i globaliseringen.

Ledande politiker erbjuds inte bara allt högre förmåner utan många kan även räkna med ytterst lukrativa reträttposter i företagen och bankerna. I USA har medelklassen för första gången i modern tid fått det sämre ställt än sin föräldrageneration det gångna decenniet, mer än hela välståndstillväxten har hamnat hos den rikaste procenten som omger oligarkerna och deras banker och företag.

Politikerna försöker övertyga folket att vi inte har någon inflation längre för att på så sätt hålla nere löneökningar, vilket givetvis inte gäller deras egna löner. Inflationsmåtten är grovt vilseledande eftersom de inte räknar in hushållens största utgift – den för bostaden. Bostadspriserna skenar och borde givetvis räknas in i inflationsmåttet (senaste 20 åren har villapriserna stigit 5 ggr snabbare än medellönen) och få påverka löneutvecklingen för andra än den politiska eliten och företagens och bankernas direktörer.

Här finner man mycket av roten till den folkliga revolten mot etablissemanget över hela västvärlden. Människor upplever idag en sjunkande levnadsstandard, försämrad livskvalitet och sämre samhällsservice, samtidigt som den härskande procenten vältrar sig i vinster, bonusar och höga löner. Människor upplever även att de tappat sitt demokratiska inflytande över alla beslut som numer fattas över deras huvuden och långt ifrån deras vardag.

Slutsatsen blir att för huvuddelen av människorna i våra västerländska samhäller, så är fördelarna med alla de handelsavtal som man nu försöker driva igenom, ytterst tveksamma. Om etablissemanget skall kunna bromsa den folkliga revolten måste man låta en rad andra faktorer än maximal ekonomisk effektivitet styra handelspolitiken. Det är bl.a. det som Donald Trump bygger sin valkampanj på.

Lars Bern

Lars Bern har en doktorstitel från Chalmers Tekniska Högskola i teknisk fysik. VD Svensk Metanolutveckling, VD AB ÅF och samtidigt under fyra år VD för Svenska Miljöforskningsinstitutet IVL. VD för konglomeratet Incentive (senare Gambro). Rådgivare i miljöfrågor åt ABB. Intresseområden: Vetenskap inom fysik, miljö och medicin. Ledamot: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och under några år Kungliga Vetenskapsakademins miljökommitté. 

Lars driver en partipolitiskt obunden Libertariansk blogg

 


                           
Annons:


Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.

Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.


Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.

Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.


Nyheter - Utrikes - Vetenskap
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center


Ekonomi
Efterfrågan skapar inte arbete
Efterfrågan skapar inte arbete
Det är nästan universellt accepterat idag att efterfrågan (läs: konsumtion) skapar arbetstillfällen. Den här övertygelsen stödjer den generella Keynesianska idén att regeringar bör ”stimulera” ekonomin, antingen genom finans- eller penningpolitik, när den genomgår en recession.

Nyheter - Israel
Israel dominerar cyber security-marknaden
Israel dominerar cyber security-marknaden
Nyheter - Mellanöstern
Palestinska skolor hyllar terrorister
Palestinska skolor hyllar terrorister

Sverige - Teknik
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem


Krönika - Roger Klang
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Varför fick Nordiska Motståndsrörelsen helt plötsligt så mycket utrymme i statsmedierna i samband med en för dem vanligt förekommande demonstration? Och varför drev tillståndsmyndigheterna på för att demonstrationen skulle gå förbi den judiska Synagogan i Göteborg? Jag funderade på det i flera dagar, kanske en vecka, tills svaret kom.

Politik - Svenska migrationskrisen
Sveriges nya instabilitet
Sveriges nya instabilitet
Om USA 2015 hade tagit emot en lika stor andel asylsökande, i förhållande till sin egen befolkning, som Sverige tog emot, så skulle USA ha tagit emot 5,2 miljoner asylsökande.


Utrikes
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
AfD är valets stora vinnare. I valet 2013 landade man med 4,7 procent av rösterna strax under femprocentsspärren. Partiet tog plats i 14 av Tysklands 16 delstatsparlament. Starkast är man i Sachsen-Anhalt med 24,2 procent och i Mecklenburg-Vorpommern med 20,8 procent.

Inrikes
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Hur mycket våld kan man göra på det kollegiala systemet utan att förlora sin akademiska trovärdighet? Lund har för första gången hämtat sin prorektor utanför lärosätet, trots att uppdraget förutsätter att innehavaren redan har en anställning vid universitetet.


Krönika - Nima Gholam Ali Pour
Fake-News
Fake-News
Mainstream media är genom sina fake-news, antidemokratiska metoder och sanningsförakt ett hot mot demokratin.
Granskning - Sverige
Statistiker styr Sverige
Statistiker styr Sverige
Det är någon anonym statistiker som styr Sverige. Fraktionerad statistik läggs ut som uttömmande sanningar i medierna, på Sveriges Radio t.ex. Vem har inte råkat på följande korta påstående i media: Det finns fler kvinnor än män i Sverige.

Inrikes
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Efter att JO och Försvarsmaktens personalansvarsnämnd slagit fast att den soldat som inte ville delta i Prideparaden genom att verka som lastbilschaufför i paraden hade den moraliska rätten på sin sida, så har Försvarsmakten svängt i frågan.


Inrikes
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
En aktuell utlysning av en tjänst som adjunkt i tyska vid Uppsala universitet anger att innehavaren ska ägna 50% av tjänsten åt ett fackligt uppdrag vid Saco-S-rådet.

Politik
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
Det är inte bara i Sverige som "feministiska" makteliten hycklar. Faktum är att de så kallade feministerna inte bara blundar för dessa hemskheter, utan deras närvaro vid dessa evenemang stödjer och legitimerar även diktatorernas makt.


Insändare
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!

Utrikes
Israeliskt stridsflyg anföll militär anläggning i Syrien
Israeliskt stridsflyg anföll militär anläggning i Syrien
Målet tros vara ett syriskt vetenskapligt forskningscenter för kemiska vapen och även en utvecklingsplats för robotvapen. Syrien är uppbackat av Iran och Ryssland.


Utrikes
USA:s försvarsminister varnar Sverige
USA:s försvarsminister varnar Sverige
En Statement of Intent (SOI) om utökat militärt samarbete finns sedan ett år mellan USA och Sverige. I ett hemligstämplat brev till Peter Hultqvist varnar USA:s försvarsminister James Mattis för konsekvenserna av att underteckna konventionen om en kärnvapenfri värld, enligt SvD.

Inrikes
Mikael Odenberg vs. Ulf Kristersson
Mikael Odenberg vs. Ulf Kristersson
Många menar att Mikael Odenberg är den siste moderaten sedan Mats Johansson dog och Rolf K Nilsson gick över till Medborgerlig samling.


Utrikes - Politik
Du kommer att mikrochippas, det är bara en fråga om tid
Du kommer att mikrochippas, det är bara en fråga om tid
Enligt fria oberoende medier i USA närmar sig eller passerar landet, och då förmodligen resten av västvärlden så småningom, övervakningssamhället i George Orwells roman ”1984” från 1949.

Utrikes
Facebooks används för slavhandel
Facebooks används för slavhandel
Grävande journalistik avslöjar Facebooks roll i människosmuggling och slavhandel.


Ekonomi
Kan fler bebisar rädda välfärdsstaten?
Kan fler bebisar rädda välfärdsstaten?
Välfärdsstaten med sin fördelningspolitik har stora bekymmer. Ekonomen Daniel J. Mitchell förklarade redan förra året att USA står inför en allvarlig långsiktig utmaning, som är överförbart på många andra länder inklusive Sverige.

Debatt
SVT är en kulturmarxistisk bastion
SVT är en kulturmarxistisk bastion
SVT som låtsats vara neutrala är i själva verket en kulturmarxistisk bastion som har en fientlig agenda mot det svenska folket hävdar Bechir Rabani i denna debattartikel.


Insändare
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Dagens insändare kommenterar händelsen där ofödda barn fortsätter att leva efter aborten.

Utrikes
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Nordkorea varnar USA för att de har gjort upp planer på ett robotangrepp med robotar riktade mot amerikanska militärbaser i Guam i Stilla havet. Robotbanan skulle i så fall gå rakt över Japanska territorium.


Inrikes
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
Inget hindrar en offentligt anställd från att uttrycka tankar, åsikter och känslor om arbetsgivaren och verksamheten. Rätten att göra det är tvärtom skyddad av grundlagen.