krönika - Lars Bern
Globalismen gör vanliga människor sjukare och fattigare
Globalismen är ett hot mot demokratin och mot den lilla människan hävdar Lars Bern.
Globalismen gör vanliga människor sjukare och fattigare
Publicerades 2016-12-12

SvD har på dagens debattsida ett propagandainlägg för sin ideologi – globalismen. Det måste givetvis ses mot bakgrund av den oro som amerikanska valet och ett antal val inom EU skapat hos dem.

Debattinlägget radar upp alla de traditionella försvaren för globalismen såsom stordriftsfördelar, tullfrihet, specialisering, lägre priser m.m.. Globalismens baksida berörs inte, trots att problemet idag är att nackdelarna är på väg att växa ikapp fördelarna. Detta har nationalister som motsätter sig globalismen insett och de är på frammarsch över hela västvärlden.

När man som jag kritiserat globalisterna i olika sammanhang möts jag alltid av standardargumentet – att min kritik bra är konspirationsteorier. Jag tror dock inte att den huvudsakliga kraften bakom globalismen är någon konspiration, även om det finns ett och annat inslag som för tankarna i den riktningen.

Globalismens framväxt under de senaste hundra åren är enligt min mening en direkt konsekvens av den moderna företagsamhetens affärslogik. Det började med John D Rockefeller och hans oerhört stora framgång med strategin för sitt Standard Oil. Han skaffade sig nästan total kontroll över världsmarknaden för oljeprodukter och kunde på så sätt bygga upp världens första dollarmiljardförmögenhet.

Rockefellers koncept att skaffa sig dominerande globala marknadspositioner togs därefter upp av det ena storföretaget efter det andra och kom att grundlägga en serie av världens största privata förmögenheter. Familjen Rockefeller själva fortsatte att tillämpa strategin inom marknaden för läkemedel.

Världsmarknaden inom en rad branscher har med denna affärslogik kommit att domineras av en handfull mycket stora företag och deras oerhört förmögna huvudägare. Dessa globala företag har givetvis ett mycket starkt intresse av att eliminera alla faktorer som kan hindra deras fortsatta expansion och marknadsuppbyggnad.

Det största hotet mot de globala företagens utveckling är nationalstaterna som kan tänkas fatta politiska beslut som på något sätt försvårar deras expansion och marknadsföring. Den europeiska unionen EU har givetvis tillkommit för att möta detta hot, på samma sätt som s.k. frihandelsavtal såsom TTIP, TPP, CETA m.fl. som nu är under förhandlande.

Ett annat hot mot de globala företagen är att nya potentiella konkurrenter skall kunna växa sig starka bakom skyddande nationella regelverk, därför är det viktigt för dem att ta sig in på alla marknader så att sådana hot kan stävjas i sin linda.

Det är även viktigt att bredda vägen för globaliseringen genom att underminera nationella krafter med hjälp av åtgärder för att destabilisera nationalstaterna. Den mest framträdande av globalisterna – George Soros har skapat en rad förment ideella verksamheter (Open Society m.fl.) vars enda syfte är att destabilisera och rasera gränser.

Han finansierar migrantströmmar, våldsamma upplopp, skenande valutor, statskupper mot nationalistiska ledare m.m.. Globalisterna agerar enligt den klassiska strategin att härska genom att söndra. Genom att dränka Europas länder i lycksökande migranter från fattiga länder, räknar man med att torpedera välfärdsstaterna och krossa deras starka fackorganisationerna, för att driva ner lönenivåerna.

Det är ett riktigt konstaterande att globaliseringen av företagandet och den friare handeln till en början bidragit starkt till ekonomisk tillväxt och högre levnadsstandard för massorna.

Det har dock alltid varit till priset av att samhället blivit sårbarare och människor förlorat sin trygghet. Men med den snabbt ökande digitaliseringen försvinner nu många av globalismens stordriftsfördelar och varor och tjänster kan med hög produktivitet framställas lokalt.

Strategin har även varit att med skrämselpropaganda befrämja maktkoncentration till elitistiska överstatliga organ som FN och EU. Man skall komma ihåg att FN kom till genom starkt aktivt engagemang från bl.a. familjen Rockefeller och skrämselpropagandan om klimatkatastrofer lanserades av samma kretsar. Filosofin är att ju mer rädsla du skapar ju större blir bytet.

Problemet i dagens västvärld är att globalismen inte längre erbjuder vanliga människor en bättre ekonomi, medan nackdelarna i form av otrygghet, sjuklighet och sönderfallande samhällen ökar. Frukterna av den ytterst måttliga ekonomiska tillväxten idag hamnar hos de rikaste och hos övre medelklassen, samtidigt som en stor del går åt bara för att täcka snabbt ökande transaktionskostnader.

Handelsvolymerna i luften och på haven växer fyra ggr snabbare än BNP med ökande miljöskador som följd. Trump red i sin valrörelse på detta, dagens amerikanska medelklass är den första som har det sämre än sina föräldrar.

Storföretagens globala grepp om läkemedelsindustrin tillsammans med infiltration av universitetssjukhusen via deras forskningsstiftelser har skapat en sjukvårdskultur, där allt är inriktat på en våldsam övermedicinering med industrins kemiska preparat.

Övermedicinering har därmed seglat upp som den tredje vanligaste dödsorsaken i väst. Dagens läkare i västvärlden får näst intill ingen utbildning om hur man hjälper människor att bli friska och att undvika sjuklighet genom kost och naturliga, ofta väl beprövade gamla metoder.

Industrimaten baserad i huvudsak på billiga spannmålsprodukter, socker och vegetabiliska oljor från ett halvdussin totalt dominerade globala livsmedelskoncerner, ligger bakom en global metabol pandemi av bibliska mått. Professor Bengmark skrev häromdagen i AB att 

'En tsunami av ohälsa, speciellt kroniska sjukdomar, sprider sig runt jorden. Sjukdomar som alzheimer och cancer beräknas år 2050 ha tredubblats i antal och till exempel diabetes åtminstone fördubblats, något inget hälsosystem kan klara av . ”Solidarisk sjukvård för alla” löper risk att bli en historisk parentes … spridningen följer utbredningen av intensivjordbruket. Främsta orsaken är sannolikt en mycket för stor konsumtion av växt ”förädlad”, kaloririk mat, som i stor mängd är inflammations- och sjukdomsframkallande.'

Detta sker samtidigt som den nationella lokala livsmedelsproduktionen slås ut. Lokalproducerad nyttig animalisk mat försöker man få bort genom propagandakampanjer baserade på de fabricerade klimatlarmen. Förra året började medellivslängden sjunka i USA.

Globaliseringens förödande effekter slår hårdast mot de mest sårbara grupperna i samhället. De rika och den övre medelklassen kan enkelt gardera sig och fortsätta höja sin medellivslängd och sin levnadsstandard. Nästan alla i denna grupp har f.ö. privata sjukvårdsförsäkringar.

Ser man till den svenska politiska scenen, är det mest förvånande att det är Socialdemokraterna som står långt fram i försvaret av globalismen, trots att det är deras kärnväljare som är globalismens stora förlorare. Här skulle Sverigedemokraterna ha öppet mål om de förstod mekanismerna bakom globalismen och begrep att utnyttja dess konsekvenser, men så verkar det inte vara, de är totalt upphängda på invandringen som ju bara är ett symptom.

Moderaternas hållning är nästan lika märklig som den socialdemokratiska. Det gamla nationalistiska försvarsvänliga Högerpartiet har bytt skepnad till globalismens bannerförare och nationens dödgrävare.

Två av partiets gamla statsministrar går i de ledande globalisternas sold. Men i gengäld gynnas fortfarande många av de moderata kärnväljarna lite grann av globalismens få kvarvarande frukter.

Sist men inte minst – med ökad globalism dör demokratin.


                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler