Ekonomi
Oärligheten själv: Magdalena
Vår finansminister påstår att det går ekonomiskt bra för Sverige, men sanningen är något helt annat.
Oärligheten själv: Magdalena
Publicerades 2017-01-13
Häromdagen gjorde finansminister Magdalena Andersson en stor sak av att Sveriges magdalena-andersson-229x300

ekonomi går så bra under hennes och (S)-kollegornas överlägsna tillsyn. I Riksdagens talarstol tryckte hon till Moderaternas Niklas Wykman och skröt om allt bra som händer i ekonomin: vi har 120 000 fler jobb; vi har den högsta sysselsättningsgraden som Eurostat någonsin uppmätt för något EU-land; ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 13 år; och (S)-regeringen har vänt de oansvariga och skattesänkande Moderaternas underskottspolitik till en budget i balans. Ojdå. Så bra?
När saker låter lite för bra för att vara sant, brukar det vara för att de helt enkelt inte är sanna. Så vi tar oss en titt.

 SYSSELSÄTTNINGSGRADEN

Att mäta arbetslöshet eller sysselsättningsgrad eller anställda och så vidare är lite småknepigt, så det är inte konstigt att även doktorander såsom Magdalena kan göra misstag. Ja, det stämmer att Sverige de senaste åren haft klart högre sysselsättningsgrad än övriga EU-länder och att siffrorna för 2015 slog Eurostats rekord.

Det finns dock ett land i närtid som haft nästan identisk sysselsättningsgrad med den Magdalena Andersson är så stolt över just nu: Sverige 2007 och 2008. Hon glömde också såklart att påpeka att Sverige hade betydligt högre sysselsättningsgrad än ”nåt annat EU-land” några andra år också: 2010. Och 2011.

Och 2012, 2013 och 2014 (alla siffror från Eurostat). Det vill säga, att marginellt slå ditt egna Europa-rekord från 2008 när du nästan varje år sedan dess varit betydligt bättre än dina motståndare är knappast en indikation på att din regerings reformer de senaste två åren burit frukt.

Dessutom, eftersom siffrorna är för 2015, då (S)-regeringen knappt hunnit lägga sin första budget är det högst otroligt att vi kan tacka hennes skicklighet som finansminister för denna rekordsiffra.

Och när det gäller de tidigare topparna lät det självfallet annorlunda på Magdalena och hennes bundsförvanter: Sverige är i kris och det är moderaternas fel; sysselsättningsgraden är fel mått, det är arbetslösheten som spelar roll osv.

Mitt i sitt vackra segertal glömde hon såklart också att nämna Island, Norge och Schweiz som Eurostat rapporterar precis under siffrorna för EU-länder. Att alla tre konsekvent haft högre sysselsättningsgrad än Sverige sedan mätningarna började (bortsett Norge under de senaste årens oljeprisfall) förminskar ju vår bravur något.

Det måste ju förstås vara ganska jobbigt att titta på de där arbetslöshetstalen istället, när länder som Ungern och Polen och Estland har gått om Sverige de senaste åren. Eller Österrike som alltid varit bättre, och Tyskland och till och med Rumänien som varit det sedan finanskrisen.

När Konjunkturinstitutet mäter sysselsättning som andel av befolkningen – ett bredare mått än det Eurostat använder – finner de samma trend: Sverige 2015 har höga tal, men med liknande toppar 2008, 2001 och 1992.

Det är med andra ord uppenbart för vem som än tittar att a) Sverige inte är så i framkant som Magdalena säger, b) det är knappast hennes verk som förklarar den höga sysselsättningsgraden.

120 000 NYA JOBB
Att mäta antal jobb i en (snabbt) växande befolkning är lite som räkna löv på våren: det kommer fler och fler och fler och fler. Det betyder alltså knappast att en viss regering ”skapat” jobb eller att en viss regerings reformer hjälpt till att skapa jobb.

Hur Magdalenas polare på finansdepartementet räknat här är också högt oklart; från november förra året är siffran runt 100 000 fler i jobb, men sedan regeringen tillträde i oktober 2014 är siffran nästan 150k fler i jobb (allt säsongsrensat, från Statistiska CentralbySCB) eller 160 000 fler anställda.

Befolkningen ökade också med 130 000 sedan November 2015, och ytterligare hundratusen sedan året dessförinnan, det vill säga en implicit sänkning av sysselsättningsgraden över tid (150000 nya jobb/(130000+100000) nya personer = 65%, det vill säga lägre än de 67% som SCB rapporterar för hela befolkningen). Att andra variabler (troligen pensionsålder) drar upp snittet samt att många av de hundratusentals nya medlemmarna i befolkningen är utanför arbetsför ålder förklarar säkert statistiken.

Att Magdalena skulle skapat dessa 100 000 (eller 150 000) nya jobb är högst oklart. Återhämtningar efter ekonomiska kriser brukar se ut så, helt oavsett vem som sitter på regeringsmakten.

UNGDOMSARBETSLÖSHETEN
Det här är ett område där de statistiska filurerna på finansdepartementet tvingar siffrorna att stödja politikernas sagor. Igen är det himla osäkert vad Magdalena pratar om här, eftersom hennes egna mått inte verkar stämma. 

SCB egna siffror visar att före finanskrisen 2007-8 var ungdomsarbetslösheten något lägre än vad den är idag (8 år sedan, inte 13…), och har gradvis minskat sedan krisen – precis som vemsomhelst hade förutspått när ekonomier återhämtar sig. Eurostat säger samma sak: 2007 och 2008 var Sveriges ungdomsarbetslöshet lägre än dagens 20.4% som är ganska precis på EU-snittet – inte särskilt imponerande alltså.

Om vi istället tittar på ett annat mått, som Eurostat kallar unemployment ratio och är statistiskt något bättre på att vissa vad vi menar när vi säger ungdomsarbetslöshet (vi mäter hela befolkningen i åldern 15-24 istället för bara de i arbetskraften), blir det ännu värre; Sveriges 11.2% (och Finlands 11.7%) är högre än både Italiens och Portugal och långt ifrån EU-toppen Tyskland på 3.5%. Igen, den här siffran var lägre 2006-2008, men Magdalena säger ”lägsta på 13 år” för att det låter bättre än ”7:e sämst i EU”, långt över snittet på 8.4%”.

Till hennes försvar är det hyfsat svårt att räkna arbetslöshet, men klart står att Magdalenas vackra ord i talarstolar är mestadels struntprat.

BUDGETUNDERSKOTTEN
Till kronjuvelen. Moderaternas oansvariga skattesänkningar har tydligen ersätts med sparsamma budgetar i balans. Såhär skriver Ekonomistyrningsverket (ESV) i sin rapport från häromdagen:

Offentliga sektorns finansiella sparande har reviderats upp med 20 miljarder kronor för 2016. Hälften beror på att vi beaktat Eurostats ändrade redovisningsprinciper för rabatten på EU-avgiften och resterande del på högre skatteintäkter.

För innevarande år är det framför allt exporten som utvecklats något starkare än väntat och nettoexportens bidrag till den ekonomiska tillväxten blir därför något högre.

ESV identifierar alltså tre saker som förklarar balansen i budgeten som Magdalena var så lyrisk över: exportens bidrag till tillväxt, högre rabatt på EU-avgiften samt högre skatteintäkter.

De två första är helt utanför regeringens kontroll; att exporten trivs när Riksbankens penningpolitik kalas-stimulerar ekonomin och trycker ner den svenska kronan är inte så konstigt, och EU-avgiften har mer med Bryssel(Luxemburg?)-byråkrati än Magdalenas egna initiativ att göra.

Av de resterande 10 miljarderna är det endast högre kapitalbeskattning som rätteligen ska tillskrivas Magdalena & co – det var ju faktiskt någonting de ändrade och som nu genererat högre inkomster för staten.

Dessvärre ska ju mycket av de uppjusterade momsintäkterna tillskrivas Riksbankens trixande med valutan: om vi, med hjälp av sänkt valutakurs, gör utländska produkter dyrare än de annars hade varit kommer människor på marginalen att köpa lite mer inhemskt och lite mindre utländsk – vilket såklart genererar skatteintäkter i form av moms på de extra inhemska varor jag köpte (vad på nationalekonom-språk kallas ’substitutionseffekt’). Inte direkt Magdalenas förtjänst.

Av de 35 miljarder som ESV uppskattar i budgetöverskott för 2016 ska alltså endast några få miljarder tillskrivas Magdalenas skattepolitik. Men trots det slår hon sig för bröstet i Riksdagens talarstol och låtsas som att hon och hennes parti sköter allting utmärkt.

Det är lätt att hitta exempel på när politiker ljuger och bedrar, men ibland svårare att se igenom vågen av facktermer och siffror de ofta slänger på oss. Som jag diskuterade häromveckan angående den brittiska ekonomen Tim Harfords utmärkta artikel i Financial Times tidigare i år finns det en enorm skillnad mellan lögnare och struntpratare; lögnare bryr sig om sanning (eftersom de så gärna vill dölja den), medan struntpratare som Magdalena helt likgiltigt underminerar idén om att sanningen finns eller ens spelar någon roll.

Som vi sett ovan får hon inte godkänt på en enda av de punkterna som vi gott igenom. Övriga påståenden som hon nämnde (skolans resultat och bostadsbyggandet) lämnar vi gärna till andra att faktagranska. Klart står att som vanligt prisar politiker sig själva för utvecklingar och framgångar som andra gjort, och som vanligt struntar de helt blankt i vad som stämmer eller inte.

Mer faktagranskning åt folket!

Joakim Book


Publicerad med rättigheter från Mises.se

 

                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler