Utrikes
Sju chockerande citat från Planned Parenthoods
Otäcka avslöjanden om hur grundaren av Amerikas största abortkedja såg aborträtten som ett sätt att utrota svarta, minoritetsgrupper, sjuka och handikappade, har uppdagats.
Sju chockerande citat från Planned Parenthoods
Publicerades 2017-01-28

"Vi vill inte gå ut med att vi vill utrota negerbefolkningen" - Margaret Sanger, grundare av Planned Parenthood, 1939.

Som grundare av Amerikas största abortkedja cementerade hon Planned Parenthoods ideologi för rasbiologi, en teori och praktik som syftar till att eliminera vissa folkgrupper.

Som eugenist föreslog Sanger sterilisering av personer med mindre önskvärda egenskaper. Sangers avsky för svarta, minoritetsgrupper, sjuka och handikappade blev grunden till ett abortföretag som tjänar pengar på att döda de svagaste och mest sårbara. Allt från dess tillkomst var Planned Parenthoods grundidé att utrota individer som bedömdes som obrukbara (unfit) för mänskligheten.

 Idag lever Sangers ande vidare. Enligt Guttmacherinstitutet, före detta forskningsavdelning under Planned Parenthood, är det mer än fem gånger så troligt att afro-amerikanska kvinnor väljer abort, jämfört med vita kvinnor.

Planned Parenthoods kliniker placeras strategiskt i minoritetsområden, med svart och fattig befolkning som målgrupp. Och aborter fortsätter att vara största dödsorsaken i den svarta folkgruppen.

Här följer en förteckning över sju chockerande citat från Sanger, den beryktade eugenisten som blev anmoder till Amerikas största företag för abort på begäran.

 ”Vi vill inte att det sprids att vi vill utrota negerbefolkningen.”

Margaret Sanger

 

I ett brev till dr. Clarence Gamble 19 december 1939 utvecklade Sanger sin vision för ”Negerprojektet,” ett nyetablerat samarbete mellan American Birth Control Leage och Sangers Birth Control Clinical Research Bureau. I brevet framtonar den eugeniska ideologin, som fortfarande består i Planned Parenthoods organisation och än idag utgör den gemensamma nämnaren.

 Från min erfarenhet förefaller det....som att medan de färgade negrerna har stor respekt för vita doktorer, så kan de komma närmare sina egna rasmedlemmar och kan då mer eller mindre lägga sina kort på bordet, deras okunnighet, vidskepelse och tvivel.

Vi borde anlita tre eller fyra färgade präster, gärna med en bakgrund i socialt arbete och med en engagerande personlighet. Ett religiöst närmande är det mest framgångsrika sättet att nå negrerna.

 Vi vill inte gå ut med att vi vill utrota negerbefolkningen, och prästen är den man som kan förneka den tanken, ifall några av deras mer rebelliska medlemmar skulle misstänka det.

  1. Jag tackade ja till en inbjudan att tala till kvinnoavdelningen inom Ku Klux Klan.”

År 1926 talade Sanger vid en tillställning i Silver Lake, New Jersey. Efter detta beskriver hon sin upprymdhet, sedan hon då mottagit en mängd inbjudningar från vita framstående grupper. Hon skriver om den upplevelsen på sidan 366 i boken An Autobiography:

 Jag accepterade en inbjudan att tala vid kvinnoavdelningen inom Ku Klux Klan...Jag såg genom dörren dimmiga figurer paradera med flaggor och belysta kors...Jag eskorterades till talarstolen, introducerades och började tala...Vid avslutningen ansåg jag att jag via enkla illustrationer hade nått mitt syfte. Ett dussin inbjudningar att tala till liknande grupper erbjöds mig.

     3. ”De är...mänskligt ogräs, omåttliga människovarelser, barnavlare som aldrig borde ha blivit födda.”

 I ”Pivot of Civilization” nedtecknade Sanger sina tankar om immigranter, de fattiga och filantropernas skadliga inflytande. Sangers ideologi om rashygien och social hygien lyser igenom i vad hon skriver om att framavla en idealisk mänsklig ras.

 De är...mänskligt ogräs, omåttliga barnavlare, ynglande människovarelser som aldrig borde ha blivit födda.

Organiserad välgörenhet är i sig symptomet på en malign social sjukdom...I stället för att eliminera de människor som är mest skadliga för rasen och för världen, bidrar sådant till att de blir fler och skadligt dominerande.

    4. ”Födelsekontroll är ingenting annat än...att utrota de odugliga.”

 Sanger var den som myntade den sedan dess allmänt vedertagna termen ”födelsekontroll” i syfte att eliminera reproduktionen av människor som betraktades som mindre nyttiga. Hon utvecklade dessa idéer i sina skrifter Morality and Birth Control och Birth Control and the New Race. Idén var att födelsekontroll är till för att framställa en ”renare ras.”

Sangers vision för barnbegränsning var att förhindra att individ föddes som hon såg som odugliga för mänskligheten:

 Kunskap om barnbegränsning är väsentligen moralisk. Ett allmänt och noggrannt bruk av det ska leda till en högre individualism och ytterst sett till en renare ras.

Födelsekontroll är mer eller mindre att underlätta processen att utrensa de obrukbara, att förhindra födsel av de skadade eller de som kommer att få skador..

   5. ”Människor som över huvud taget aldrig borde ha fått födas.”

 I The Pivot of Civilization och A Plan for Peace beskriver Sanger det eugeniska värdet av att eliminera personer – minoriteter, sjuka och handikappade – genom sterilisering eller segregering.

 Vår försummelse att segregera svagsinta som ökar i mängd...visar dåraktig och överdriven sentimentalitet. (Filantroper) uppmuntrar de friskare och normalare i världen att bära bördan av andras tanklösa och omåttliga fruktsamhet, vilket medför, som läsaren måste hålla med om, en dödvikt av mänskligt avskräde.

 I stället för att försöka minska och eliminera de raser som är mest till men för världens och mänsklighetens framtid, tenderar det att göra dem till en i hotfull grad dominerande...Vi betalar för och även godkänner en allt mer växande och ynglande klass varelser som över huvud taget aldrig borde ha fått födas.

 Huvudsyftet med the Population Congress borde vara att tillämpa en strikt och uttalad policy om sterilisering och segregation för den del av befolkningen vars avkomma är smittad, eller vars arvsanlag är sådana att de kan föras vidare till avkomman, att låta vissa rasförsämrande grupper i vår befolkning ställas inför valet mellan segregation och sterilisering.

   6. ”Jag tror att den värsta synden i världen är att sätta barn till världen.”

 I en intervju 1957 av journalist Mike Wallace försvarar Sanger tanken att det mest onda är när en familj sätter barn till världen. Sanger förordar krav på att söka tillstånd från regeringen för varje amerikansk familj för att att få ha ett barn. Sanger uttalade 1934 i American Weekly, att ”det har blivit nödvändigt att införa ett system för födelsetillstånd.”

 Jag anser att den största synden i världen är att sätta barn till världen - som har ärvt sjukdom från sina föräldrar, som inte har en chans att i praktiken bli en fungerande människa. Avvikande, fångar, alla sorter ska antecknas när de föds. - Att föda barn är enligt mig den största synd som man kan begå.

  1. Men enligt min åsikt så tror jag att det inte borde födas fler bebisar.”

 I en intervju 1947 som visades i the British Pathe beskrev Sanger sin önskan att kvinnorna i utvecklingsländerna skulle upphöra helt med att föda barn. När reportern undrade om detta inte skulle vara orealistiskt att be kvinnor som önskar barm att inte föda några på tio år, sa Sanger att ”Jag tycker snarare att det i stället för att vara orealistiskt, det skulle vara mycket praktiskt och intelligent och humant.”

Medan den radikala rasideologin hos grundaren av Planned Parenthood genomsyrar hennes skrifter, styr den fortfarande den gigantiska inkomstbringande organisationen, som är villig att för inkomst döda svarta amerikaner idag.

Som dokumenterats av Live Action i deras filmer som gjorts i hemlighet, undercover, är abortjätten villig att göra affärer med svartas kroppar för ekonomisk vinning.

Dr Alveda King kritiserade Planned Parenthoods kollektiva ideologi för abort på begäran ideologi:

 Den som tydligast tillämpar racism i USA idag är Planned Parenthood, den organisation som bygger på eugenisten Margaret Sanger och som nyligen dokumenterades som redo att ta emot pengar för att förinta svarta bebisar.

 

LifeNews: Denna artikel publicerades först i Live Action News och återpubliceras med tillstånd.

 

Översättning: Gullan Malmquist


                           
Annons:


Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska Regler i Danska Skolor
Islamistiska Regler i Danska Skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".


Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.

Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.
Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.

Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.


Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.

Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.


Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.

Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.


Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.
Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

Nyheter - Utrikes - Vetenskap
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center


Ekonomi
Efterfrågan skapar inte arbete
Efterfrågan skapar inte arbete
Det är nästan universellt accepterat idag att efterfrågan (läs: konsumtion) skapar arbetstillfällen. Den här övertygelsen stödjer den generella Keynesianska idén att regeringar bör ”stimulera” ekonomin, antingen genom finans- eller penningpolitik, när den genomgår en recession.

Nyheter - Israel
Israel dominerar cyber security-marknaden
Israel dominerar cyber security-marknaden


Nyheter - Mellanöstern
Palestinska skolor hyllar terrorister
Palestinska skolor hyllar terrorister

Sverige - Teknik
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem


Krönika - Roger Klang
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Varför fick Nordiska Motståndsrörelsen helt plötsligt så mycket utrymme i statsmedierna i samband med en för dem vanligt förekommande demonstration? Och varför drev tillståndsmyndigheterna på för att demonstrationen skulle gå förbi den judiska Synagogan i Göteborg? Jag funderade på det i flera dagar, kanske en vecka, tills svaret kom.

Politik - Svenska migrationskrisen
Sveriges nya instabilitet
Sveriges nya instabilitet
Om USA 2015 hade tagit emot en lika stor andel asylsökande, i förhållande till sin egen befolkning, som Sverige tog emot, så skulle USA ha tagit emot 5,2 miljoner asylsökande.


Utrikes
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
AfD är valets stora vinnare. I valet 2013 landade man med 4,7 procent av rösterna strax under femprocentsspärren. Partiet tog plats i 14 av Tysklands 16 delstatsparlament. Starkast är man i Sachsen-Anhalt med 24,2 procent och i Mecklenburg-Vorpommern med 20,8 procent.

Inrikes
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Hur mycket våld kan man göra på det kollegiala systemet utan att förlora sin akademiska trovärdighet? Lund har för första gången hämtat sin prorektor utanför lärosätet, trots att uppdraget förutsätter att innehavaren redan har en anställning vid universitetet.


Krönika - Nima Gholam Ali Pour
Fake-News
Fake-News
Mainstream media är genom sina fake-news, antidemokratiska metoder och sanningsförakt ett hot mot demokratin.

Granskning - Sverige
Statistiker styr Sverige
Statistiker styr Sverige
Det är någon anonym statistiker som styr Sverige. Fraktionerad statistik läggs ut som uttömmande sanningar i medierna, på Sveriges Radio t.ex. Vem har inte råkat på följande korta påstående i media: Det finns fler kvinnor än män i Sverige.


Inrikes
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Efter att JO och Försvarsmaktens personalansvarsnämnd slagit fast att den soldat som inte ville delta i Prideparaden genom att verka som lastbilschaufför i paraden hade den moraliska rätten på sin sida, så har Försvarsmakten svängt i frågan.

Inrikes
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
En aktuell utlysning av en tjänst som adjunkt i tyska vid Uppsala universitet anger att innehavaren ska ägna 50% av tjänsten åt ett fackligt uppdrag vid Saco-S-rådet.


Politik
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
Det är inte bara i Sverige som "feministiska" makteliten hycklar. Faktum är att de så kallade feministerna inte bara blundar för dessa hemskheter, utan deras närvaro vid dessa evenemang stödjer och legitimerar även diktatorernas makt.