Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/webvol26/7o/fcrdddvaqtvgk8y/morgonbladet.nu/public_html/classes/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 745
Bäddat för konflikter, Johan Sterte vid rodret vid Karlstads universitet - Morgonbladet

Inrikes
Bäddat för konflikter, Johan Sterte vid rodret vid Karlstads universitet
Johan Sterte har som rektor för Luleå tekniska universitet utmärkt sig genom att radikalt nedmontera det kollegiala styret. Han har också köpt ut interna kritiker på löpande band. Nu föreslås han av rekryteringsgruppen som ny rektor för Karlstads universitet.
Bäddat för konflikter, Johan Sterte vid rodret vid Karlstads universitet
Publicerades 2017-02-14 © LTU

 Academic Rights Watch har berättat om Stertes framfart i flera inlägg och varnar nu för ett sällsynt oakademiskt och odemokratiskt ledarskap.

Academic Rights Watch har under ett antal år följt Johan Stertes aktiviteter som rektor vid Luleå tekniska universitet. Vår samlade dokumentation av Stertes ”track record” kommer väl till pass nu när Sterte av rekryteringsgruppen föreslås som ny rektor vid Karlstads universitet. Beslutet fattas slutgiltigt av styrelsen i april. Ännu finns alltså tid till eftertanke – och korrigering.

Vi uppmärksammade Sterte redan 2013 i ett inlägg om det kollegiala styrets öden efter autonomireformen 2010/2011. Vi berättade där om en förträfflig uppsats i statsvetenskap från Uppsala som beskrev hur kollegialiteten under Stertes tid nedmonterats vid LTU (s. 35):

Innan autonomireformen finns kollegiala organ i form av två fakultetsnämnder. Kollegial organisation och linjeorganisationen verkar parallellt vid universitetet … Min undersökning visar att grundprincipen för fördelning av beslutsmakt numera är att beslutsbefogenheter vid Luleå tekniska universitet tillfaller linjechefer. Autonomireformen har inneburit en nedmontering av det kollegiala styret.

Något år senare, 2015, tog Sterte ställning till den ledningsutredning som gjordes av Kåre Bremer, där det föreslås att allt beslutsfattande ska utgå från rektor och att kollegiala organ, i den mån de alls ska finnas, enbart ska vara rådgivande.

ARW har i ett inlägg kritiserat Bremers utredning som odemokratisk och för att väsentligen vilja återuppliva den högskolereform som genomfördes i Tyskland vid det nationalsocialistiska maktövertagandet 1933/34. I Stertes remissvar finns inga reflektioner kring det kollegiala styrets roll i en levande och stabil demokrati. Tvärtom: Sterte är mycket positiv till utredningens förslag om en radikal linjestyrning.

Kontrasten kunde knappast vara större till det remissvar som Karlstads avgående rektor Åsa Bergenheim skickade in. Hon konstaterade först att det visserligen är bra att ledarskapet vid högskolorna klargörs. Men sedan tillade hon:

Samtidigt konstaterar vi att det finns andra synsätt kring de kollegiala forumens beslutsmandat än det som utredningen förespråkar. Vi menar att det finns ett värde i att kollegiala organ beslutar om ekonomisk rambudget då de fullt ut förväntas ta kvalitetsansvar utefter en sådan. Det finns problematik kring att kollegiala organ, liksom andra beslutande forum, kan verka konserverande. Inte desto mindre är det ett demokratiskt viktigt ställningstagande att dessa organ tilltros ett långtgående mandat.

Bergenheim har levt som hon lär: under hennes tid har det kollegiala styret värnats i Karlstad i form av två kollegialt valda fakultetsnämnder med långtgående beslutsbefogenheter.

Allt tyder på att fakultetsnämnderna inte blir långlivade om Sterte får ta över rodret. Han har i ord och handling visat att han ogillar kollegialitet, medbestämmande och maktdelning.

I ovan nämnda remissvar försvarar Sterte även ledningsutredningens av många instanser kritiserade förslag att införa sekretess kring valet av rektorer:

Därutöver ställer sig universitetet positiv till förslaget till ändring i offentlighets – och sekretessförordningen så att sekretess även ska gälla vid rektorsrekrytering på samma sätt som vid rekrytering av andra myndighetschefer.

Johan Sterte är alltså inte bara emot det kollegiala medbestämmandet; han är även emot den för akademin så viktiga öppenheten.

Men det från demokratisynpunkt betänkligaste med Sterte är det sätt på vilket han hanterar interna kritiker. Strategin vid LTU har varit att köpa ut dem på löpande band. Som ARW har dokumenterat har detta skett utan facklig insyn och utan att grundläggande krav på rättsäkerhet uppfyllts. De lärare som råkat ut för detta har konfronterats med valet att antingen säga upp sig själva mot ersättning, dvs. bli utköpta mot sin vilja, eller bli uppsagda ”av personliga skäl” med någon enstaka månadslön i fickan. Detaljerna finns här.

Många uppsägningsbeslut uppvisar inga spår av facklig medverkan. På ett beslut anges att fackets representant deltagit utan att detta faktiskt var fallet. Sacos LTU-representant, Daina Dagis, har enligt avtalet intygat att förbundet inte har något att invända mot överenskommelsen. Hennes namn förkommer där i tryck; dock saknas hennes underskrift.

Dagis har senare, i ett e-postmeddelande 2015-11-09, förklarat att hon inte alls deltagit. I mejlet skriver hon: ”Som framgår av avtalet har jag inte skrivit under det. Jag har inte varit inblandad i någon sådan förhandling och kan därför inte svara på någon av dina frågor eller påståenden.”

Flera utsatta har vänt sig till LTU för att få tillbaka sina anställningar, bl.a. med hänvisning till att den HR-chef som skrivit under avtalen saknar formell behörighet enligt LTU:s interna arbets- och beslutsordning. En kvinnlig tidigare anställd gick ut i lokalpressen och berättade hur hon provocerades att lämna sitt jobb vid LTU.

De har fått kalla handen av Sterte och hans chefsjurist. Sterte har i kommunikation med ARW inte visat tecken på att vilja åtgärda felen eller ens erkänna att det finns något problem. Inte ens det osanna intygandet om fackets medverkan har Sterte och hans medarbetare velat gå till botten med.

Efter kritiken (och i samband med nya ansökningar om rektorsuppdrag) har LTU valt att förse det kritiserade dokumentet som beskriver universitetets styrning – ”Arbets- och beslutsordning för LTU” – med lösenordsskydd för att försvåra allmänhetens tillgång till dokumentet (vid försök till nedladdning 2017-02-06). Då ARW till skillnad från Johan Sterte är för transparens har vi begärt ut dokumentet från registrator och publicerar det här.

Om Sterte blir vald kan anställda i Karlstad vänta sig reducerat medbestämmande, försämrad öppenhet och transparens, bristande rättsäkerhet, dålig förvaltningskultur och en repressiv inställning till intern kritik. Det är i så fall bäddat för stora interna konflikter i Karlstad när lärarna så småningom upptäcker vem den nye rektorn egentligen är. Men förhoppningsvis tar sig historien dessförinnan en annan vändning.

Publicerat med tillstånd av Academic Rights Watch


                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler