Videon börjar med följande påstående: Befruktade ägg är inte människor. Vad som sedan följer är diverse argument som inte gör något alls för att styrka detta påstående, utan enbart avleder från detta ursprungliga påstående, som i min mening är det som hela frågan hänger på. Men även om vi tar argumenten i sig visar de sig vara undermåliga.

Argument 1: Om du säger att ett befruktat ägg har samma rättigheter som en människa, vem ska du då stämma om kvinnan får missfall?

Ett otroligt korkat argument, om man ens kan kalla det ett argument. Det är, för att använda sig av ett populärt uttryck, inte ens fel. För det första har det inget alls med saken att göra. För det andra är det inga abortmotståndare som vill fängsla kvinnor som får missfall.

Det är precis lika korkat som att hävda att mord är ok, eftersom folk ju dör av naturliga orsaker. Ingen hävdar så klart detta, och det finns en orsak till att ingen gör det.

Argument 2: Ingen gillar abort, men du har ingen rätt att säga till folk vad de får och inte får göra.

Som libertarian är det kanske instinktivt lätt att ställa upp på detta. Dock endast på ett väldigt ytligt plan. Poängen är att libertarianer värnar om liv, frihet och egendom. Abortmotståndare hävdar att abort går emot alla tre.

Dessutom räcker det med att omformulera ovanstående till följande, för att visa hur dåligt argumentet i själva verket är: Ingen gillar mord, men du har ingen rätt att säga till folk vad de får och inte får göra.

Låter inte särskilt libertarianskt, eller hur?

Argument 3: Abstinens, att stänga abortkliniker, och att förneka kvinnor preventivmedel leder inte till ett mer hälsosamt samhälle.

Påståendet att abstinens inte leder till ett hälsosammare samhälle är tänkt att attackera abortmotståndare genom att klumpa ihop alla abortmotståndare med de som menar att preventivmedel är fel. Även om de finns de som hävdar det, missar det poängen. Mig veterligen hävdar inga abortmotståndare att spermier eller obefruktade ägg är människor.

Vidare, att med våld förneka kvinnor preventivmedel är givetvis fel, men det är på inget sätt att likställa med att vara emot att med våld driva in pengar från skatteboskapen för att finansiera kvinnors preventivmedel. Båda dessa två är lika dåliga. Det borde vara uppenbart varför.

Slutligen, om man menar att abort är mord, varför skulle det då inte leda till ett hälsosammare samhälle om abortklinikerna stängdes? 40 miljoner barn aborteras årligen. Det är lika med 125 000 barn dagligen. Det motsvarar ungefär hela Spaniens befolkning årligen, och hela Uppsalas befolkning dagligen. Det är ett massmord av aldrig tidigare skådat slag, och för de som motsätter sig abort är det givet att det samhälle som förkastar detta massmord är det mest hälsosamma.

Argument 4: Lagar emot abort är inte i någons bästa intresse…

… förutom de ofödda barnens.

Slutsats

Det är talande att inget i videon har något som helst att göra med videons första påstående: att ett befruktat ägg inte är en människa. Det är talande eftersom det är just detta som hela frågan, i alla fall i min mening, hänger på. Istället för att styrka påståendet, avleder videon tittaren via diverse orelaterade och irrelevanta argument från själva huvudpoängen. Det snällaste jag kan säga om detta är att det är intellektuellt ohederligt.

Personligen motsätter jag mig abort eftersom jag menar att mänskligt liv startar vid befruktning. Och eftersom jag anser att det avsiktliga tagandet av ett mänskligt liv är fel, är jag emot abort.

Det enda sättet att inte nå denna slutsats är antingen att
1. bevisa att mänskligt liv inte startar vid befruktning, eller
2. argumentera att det avsiktliga tagandet av ett oskyldigt liv är ok

Jag har inte hört något bra argument för någon av dessa positioner, och denna video gjorde ingenting för att ändra min uppfattning om detta.

Faktum är att videon får mig att tänka på detta filmklipp.

Joakim Kämpe 

 

Publicerad med rättigheter från Mises.se

 

Läs mer i samma ämne