Utrikes - Tyskland
Tyskland konfiskerar bostäder för att använda till migranter
Myndigheterna i Hamburg konfiskerade sex bostadsenheter i Hammdistriktet nära stadens centrum i en auktion som aldrig tidigare förekommits. Liknande exproprieringsåtgärder har föreslagits i Berlin, Tysklands huvudstad.
Tyskland konfiskerar bostäder för att använda till migranter
Publicerades 2017-07-10

Hamburg, Tyskland. (Bildkälla: Morris MacMatzen/Getty Images)

Myndigheterna i Hamburg, den andra största staden i Tyskland, har börjat konfiskera privata bostäder för att lätta på bostadsbristen som har intensifierats av förbundskansler Angela Merkels beslut att låta över två miljoner migranter komma in i landet under de senaste åren.

Stadstjänstemän har beslagtagit kommersiella egendomar och konverterat dem till flyktingförläggningar sedan slutet av 2015 då Merkel öppnade Tysklands gränser för hundratusentals migranter från Afrika, Asien och Mellanöstern. Nu exproprierar dock staden egendomar som ägs av civila medborgare.

Myndigheterna i Hamburg konfiskerade sex bostadsenheter i Hammdistriktet nära stadens centrum i en åtgärd som aldrig tidigare förekommits. Enheterna, som ägs av en privat hyresvärd, är i behov av reparation och har stått tomma sedan 2012.

En förvaltare som pekats ut av staden renoverar nu egendomarna och kommer mot ägarens vilja att hyra ut dem till hyresgäster som väljs ut av staden. Distriktets taleskvinna Sorina Weiland sade att alla renoveringskostnader kommer att faktureras till egendomarnas ägare.

Exproprieringen auktoriseras av Hamburgs bostadsskyddslag (Hamburger Wohnraumschutzgesetz), en lag från 1982 som uppdaterades av stadens socialistiska regering i maj 2013 för att ge staden tillåtelse att beslagta vilken bostadsegendom som helst som stått tom längre än några månader.

Det påtvingade hyreskontraktet som är det första av sitt slag i Tyskland sägs ha som mål att pressa ägare till andra tomma bostäder i staden till att göra dem tillgängliga för uthyrning.

Av de 700 000 hyresenheterna som finns i Hamburg tros någonstans mellan 1000 och 5000 (under en procent) vara lediga, enligt en uppskattning som gjorts av Hamburgsenaten.

Socialisterna och De gröna i Hamburg införde nyligen en direktlinje dit lokalinvånare kan ringa för att rapportera tomma egendomar. Aktivister har också skapat en hemsida - Leerstandsmelder(vakansrapportering) – för att identifiera tomma fastigheter i Hamburg och andra tyska städer.

Det förblir oklart varför hyresvärden i Hamm lät sina lägenheter stå tomma i mer än fem år. Vissa har förutsatt, utifrån egendomens läge, att renoveringskostnaderna varit för höga och inte kunnat kompenseras av hyresintäkterna.

Andra skyller på stadens tjänstemän för att de inte godkänt fler byggnadstillstånd som skulle behövas för att bygga nya bostadsenheter. En studie som utfördes år 2012 – relativt långt innan flyktingkrisen nådde enorma proportioner - förutspådde att Hamburg år 2017 skulle ha en bostadsbrist på 50 000 hyresenheter.

År 2016 hamnade dock bara 2 433 nya bostäder på marknaden medan endast 2 290 nya byggnadstillstånd godkändes, enligt statistik från Hamburg stad. Dessa siffror steg något från 2 192 nya bostäder och 2 041 nya tillståndsgodkännanden år 2015.

År 2012 presenterade Hamburgs socialistiska regering en plan över att bygga 6 000 nya bostäder per år. Planen verkställdes dock aldrig, eftersom framtida byggmästare begränsades av de regeringspåtvingade kostnadstaken för uthyrning som skulle göra det omöjligt att ens kompensera för byggnadskostnaderna.

Sedan dess har staden börjat beslagta privat egendom för att lösa sin självförvållade bostadskris.

Den 1a oktober 2015 godkände Hamburgparlamentet (Hamburgische Bürgerschaft) en ny lag som gör det möjligt för staden att beslagta oanvända kommersiella fastigheter (kontorsbyggnader och mark) och använda dem som bostäder för migranter.

Stadens tjänstemän sade att åtgärden var nödvändig eftersom fler än 400 nya migranter vid denna tidpunkt anlände i Hamburg varje dag och alla de existerande flyktingförläggningarna var fulla. De sade att eftersom ägarna till lediga fastigheter vägrade göra sina egendomar tillgängliga för staden frivilligt skulle staden få rätt till att ta dem med våld.

Åtgärden hyllades av de som stod åt vänster på den politiska skalan. "Vi gör allt vi kan för att försäkra oss om att flyktingarna inte blir hemlösa under den kommande vintern", sade senator Till Steffen från De Gröna. "Av denna anledning behöver vi använda tomma kommersiella egendomar".

Andra har hävdat att statens försök att beslagta privat egendom är enväldiga och stinker av kommunism. "Den föreslagna konfiskeringen av privata marker och byggnader är en enorm attack mot Hamburgs medborgares äganderätter", sade André Trepoll från borgerliga Kristdemokratiska unionen (CDU).

"Det handlar om expropriering som utförs av staten." Han sade att den föreslagna åtgärden är en "skrämsellag" som slutar med en "politiskt fördämningsbrott med långtgående konsekvenser". Han tillade: "Ändamålet helgar inte vilka medel som helst."

Katja Suding, partiledare för Fria demokraterna (FDP) i Hamburg sade att den föreslagna lagen är en "oacceptabel gränsöverträdelse... Sådana tvångsåtgärder kommer bara att elda på bitterheten mot flyktingar."

Liknande exproprieringsåtgärder har föreslagits i Berlin, Tysklands huvudstad, men dessa förkastades eftersom de bedömdes som grundlagsstridiga.

I november 2015 övervägde lagstiftare i Berlin en nödlagstiftning som skulle ha tillåtit lokala myndigheter att beslagta privata bostäder för att inrymma asylsökande. Förslaget skulle ha auktoriserat polisen att med våld ta sig in i privata bostäder och lägenheter utan domstolsbeslut för att bedöma deras lämplighet som bostäder åt flyktingar och migranter.

Lagstiftningen, som föreslogs av Berlins borgmästare Michael Müller från Socialdemokraterna (SPD), skulle ha ändrat på paragraf 36 i Berlins lag om allmän säkerhet och ordning (Allgemeine Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, ASOG), som för närvarande endast ger poliser tillåtelse att gå in i privata bostäder under extrema omständigheter, för att "avvärja akuta hot", nämligen för att bekämpa allvarliga brott.

Müller ville utöka omfattningen för husrannsakan utan domstolsbeslut för att inkludera "förhindrande av hemlöshet". Förslaget hölls hemligt för offentligheten fram tills dess att partiledaren för de Fria demokraterna (FDP) i Berlin, Sebastian Czaja, varnade för att åtgärden skulle inkräkta på den tyska grundlagen. Han sade:

"Berlinsenatens planer att rekvirera bostäder och kommersiell egendom utan medhåll från ägaren för att inrymma flyktingar är ett öppet brott mot grundlagen. Senatens försök att underminera den grundlagsberättigade äganderätten och hemmets okränkbarhet måste bestämt motsättas."

Sedan dess verkar både borgmästarens kontor och senaten ha övergett planerna.

Efter en utredning skrev Gunnar Schupelius, en krönikör för Berlintidningen BZ:

"En egendomlig rapport cirkulerade i helgen: Senaten skulle låta polisen gå in i privata bostäder för att inrymma flyktingar, även mot ägarens vilja. Jag trodde det bara var satir, sedan ett missförstånd, eftersom grundlagen anger i paragraf 13 att 'hemmet är okränkbart'."

"Så jag gav mig ut på jakt efter källan till denna egendomliga rapport och hittade den. Det finns ett förslag som Senatkansliet (Senatskanzlei) tydligen har skickat ut bland senatorerna. Senatkansliet är ett annat namn för borgmästarens kontor. Den permanenta sekreteraren är Björn Böhning (SPD)..."

"Förslaget är tydligt: Polisen får gå in i privat egendom utan domstolsbeslut för att leta efter bostäder åt flyktingar när dessa hotas av hemlöshet. Man kan göra detta 'utan medhåll från ägaren'. Och inte bara ska polisen ha rätt att göra detta, utan också tillsynsmyndigheter."

"Detta känsliga 'förslag' drog inte till sig särskilt mycket uppmärksamhet från allmänheten. Endast generalsekreteraren för FDP i Berlin, Sebastian Czaja, talade om det och varnade för en 'öppen förberedelse inför brott mot grundlagen'. Det borde ha funnits protester internt. 'Förslaget' försvann plötsligt från bordet. Är det helt borta eller kommer det tillbaka?"

Det förblir oklart varför ingen har utvärderat Hamburgs exproprieringslags grundlagsenlighet.

Under tiden undrar vissa tyskar vad som kommer härnäst, kommer myndigheterna nu begränsa den maximala boytan per person, och tvinga de med stora lägenheter att dela dem med främlingar?

 Soeren Kern

Soeren Kern är seniorforskare vid New York-baserade Gatestone Institute

 

Publicerad med rättigheter från Gatestone

 

                           
Annons:


Insändare
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Dagens insändare kommenterar händelsen där ofödda barn fortsätter att leva efter aborten.

Utrikes
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Nordkorea varnar USA för att de har gjort upp planer på ett robotangrepp med robotar riktade mot amerikanska militärbaser i Guam i Stilla havet. Robotbanan skulle i så fall gå rakt över Japanska territorium.


Inrikes
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
Inget hindrar en offentligt anställd från att uttrycka tankar, åsikter och känslor om arbetsgivaren och verksamheten. Rätten att göra det är tvärtom skyddad av grundlagen.

Insändare
De verkliga monstren
De verkliga monstren
De som utifrån sin politiska agenda förstör människor är de verkliga monstren, hävdar Gullan Malmquist.


Granskning - Sverige
Sverige: Ett statsförfall?
Sverige: Ett statsförfall?
Svenska staten kämpar på ett orwelliskt sätt mot de svenska medborgare som pekar på de uppenbara problemen som migrationspolitiken orsakar menar Judith Bergman i denna granskning av svensk immigrationspolitik.


Krönika - Peter Strömberg
Därför är Hultqvist lämplig som försvarsminister
Därför är Hultqvist lämplig som försvarsminister
För att slippa göra klart lumpen påstod Hultqvist att han var pacifist. Det var det enda sättet man kunde komma undan vapentjänstgöring, så för den lögnaktige var det vad denne fick dra till med.

Nyheter - Utrikes
Israeliska Eco Wave Power bygger vågkraftanläggning i Mexiko
Israeliska Eco Wave Power bygger vågkraftanläggning i Mexiko
Anläggningen som ska generera 4,1 megawatt i mexikanska Manzanillo blir israeliska vågkraftsbolaget Eco Wave Powers första anläggning i landet.
Krönika - Karl Olov Arnstberg
Inkompetens
Inkompetens
Ett mejl från en advokat i Sverige.

Utrikes - Mellanöstern
UNRWA: Tillförsel av medel till Hamas för kommande stridsåtgärder
UNRWA: Tillförsel av medel till Hamas för kommande stridsåtgärder
Efter ‘Operation Protective Edge’ (Israel-Gaza konflikten sommaren 2014 ) uttrycker människor från alla samhällsskikt i Israel sin oro över de terrortunnlar som grävs av Hamas och även den ökande militära närvaron av Hamas i Gaza. Det här utgör ett hot mot hela civilbefolkningen i södra Israel.


Utrikes - försvaret
Därför körde en atomubåt och en slagkryssare genom danska Stora Bält
Därför körde en atomubåt och en slagkryssare genom danska Stora Bält
När den ryska ubåten tillsammans med sin ackompanjon slagkryssaren Pjotr Velikij stävade genom Danskt vatten blev det igenom Stora Bält. Ubåten gick då i ytläge eftersom detta sund mellan Fyn och Själland är för grunt för undervattenspassage.

Utrikes
USA påbörjar nya sanktioner mot Iran
USA påbörjar nya sanktioner mot Iran
Sanktionerna utökas till att inkludera 18 iranska individer och grupper som USA anklagar för att backa upp Irans ballistiska robotprogram.


Kristna Värdepartiet når ut trots begränsade resurser
Kristna Värdepartiets satsning i Almedalen i år gav goda resultat.

Reportage - Intervju
Intervju med Ronie Berggren om hans bok om Bush
Intervju med Ronie Berggren om hans bok om Bush
Har vi något att lära av George Bush idag? Många skulle säga nej, men det är en felaktig uppfattning menar USA-analytikern Ronie Berggren.


Nyheter - Utrikes
Israel rankas idag som en världsledande producent av TV-serier
Israel rankas idag som en världsledande producent av TV-serier
“Homeland, ”Prisoners of War, Fauda, In Treatment” – Israel producerar idag serier i världsklass som visas på såväl Netflix, HBO som andra TV-kanaler.
Krönika - Soheila Fors
Det religiösta hatet är religiöst
Det religiösta hatet är religiöst
Soheila Fors som själv flytt från det religiösa hatet avslöjar en myt som vänsteretablisemanget omhuldar

Krönika - Lars Bern
Eldriften verkar komma fortare än jag trott
Eldriften verkar komma fortare än jag trott
Lars Bern om eldriftens utveckling.


Utrikes - Tyskland
Tyskland konfiskerar bostäder för att använda till migranter
Tyskland konfiskerar bostäder för att använda till migranter
Myndigheterna i Hamburg konfiskerade sex bostadsenheter i Hammdistriktet nära stadens centrum i en auktion som aldrig tidigare förekommits. Liknande exproprieringsåtgärder har föreslagits i Berlin, Tysklands huvudstad.

Analys - Ekonomi
Kan pengar skapa välstånd?
Kan pengar skapa välstånd?
Jon Nylander förklarar den ekonomiska grunden till välstånd och utveckling


Inrikes
Kungsväg till SU-professur: lärarförslagsnämnd kryddade postmodernists meriter
Kungsväg till SU-professur: lärarförslagsnämnd kryddade postmodernists meriter
En aktuell professorstillsättning avslöjar hur långt ansvariga vid Humanistiska fakulteten är villiga att gå för att främja vissa sökande och utesluta andra genom strategiska brott mot gällande regler.

Inrikes
Så ska utländska byggföretag lockas till Sverige
Så ska utländska byggföretag lockas till Sverige
Regeringen vill göra det lättare för utländska företag att slå sig fram på den svenska byggmarknaden. Boverket får i uppdrag att skapa en webbplats där de svenska byggreglerna presenteras på engelska, och framöver även på andra språk.


Nyheter - försvaret
Svensk nobbade svenska försvarets bud till fördel för främmande makt
Svensk nobbade svenska försvarets bud till fördel för främmande makt
Joachim Kuylenstierna sålde ubåtshamnen i Fårösund till kineserna.

Åsikt
Snart obligatorisk TV-avgift
Snart obligatorisk TV-avgift
En fråga som kommer upp är; Vill svenska folket tvingas att betala TV-avgift? Det görs inga undersökningar om det.


Inrikes - immigration och integration
Sveriges mångkulturella apartheid
Sveriges mångkulturella apartheid
I svenska förorter, som i många andra förorter i Europa, verkar förtrycket som många flyktingar flyr ifrån följa dem till det nya landet. Islamistiska organisationer i Sverige stärkt sin ställning genom stöd från Saudiarabien och det svenska samhället.

Granskning - islam och väst
Europa slår tillbaka med ljus och nallebjörnar
Europa slår tillbaka med ljus och nallebjörnar
Europa har fortfarande inte insett att den terror som slagit till mot dess metropoler har varit krigshandlingar, och inte misstag som begåtts av några få störda personer som har misstolkat den islamska religionen. Det hävdar Giulio Meotti i denna granskning av västvärldens reaktion på islam.


Inrikes
Den okända KI-skandalen: ARW stöder Thomas Lundeberg i Europadomstolen
Den okända KI-skandalen: ARW stöder Thomas Lundeberg i Europadomstolen
Förre KI-professorn Thomas Lundebergs söker nu upprättelse i Europadomstolen efter att i en undermålig VR-utredning ha anklagats för forskningsfusk. Det ledde till att han förbjöds att undervisa och till att all eventuell forskning skulle betraktas som ”förtroendeskadande bisyssla”.

Utrikes
Det amerikanska F-35 har allvarliga problem
Det amerikanska F-35 har allvarliga problem
De länder som har skrivit kontrakt eller ingått någon form av avtal på att köpa F-35 är Storbritannien, Italien, Norge, Danmark, Nederländerna, Kanada, Turkiet och Australien. Över 3000 F-35 är planerade att byggas till 2035 om man räknar in USA:s behov.


Analys partiledardebatten
Löfven samarbetar med vissa partier till höger men inte med andra
Löfven samarbetar med vissa partier till höger men inte med andra
Stefan Löfven lovar att aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna. Säger att det inte går att genomföra förbättringar i samarbete med ett högerextremt parti. 

Inrikes
Inrikesministern smet från hyra och hade ett 30-tal anmärkningar hos Kronofogden
Inrikesministern smet från hyra och hade ett 30-tal anmärkningar hos Kronofogden
Huset kvaddat av kollektivet som bodde där. Dök inte upp till förhandlingen i tingsrätten. Allt som allt har Ygeman betalat 6000 kr av sin skuld från tingsrätten. Han känns tydligen inte vid, vid några skulder till offren idag. Tycker att han ”kom hårt undan”.


Inrikes
Ny brittisk studie: akademisk frihet i Sverige på europeisk bottennivå
Ny brittisk studie: akademisk frihet i Sverige på europeisk bottennivå
Sverige tillhör bottenligan när det gäller den akademiska friheten i ett europeiskt perspektiv. Det framkommer i den kanske mest detaljerade jämförande undersökning som någonsin gjorts på området.