Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Publicerades 2017-11-27

Under ett tre-och-en-halv-timme långt tal vid Kinas femårskongress i Peking lade President Xi Jinping ut sin vision för landets framtid. Xi ägnade en stor del av presentationen åt att belysa de ekonomiska frågor som bekymrar Kinas beslutsfattare. Frågor som rör bland annat sjukvård, utbildning, arbetsmarknad och växande inkomstklyftor.

President Xi var inte negativ, men den antydan av pessimism som låg i luften var uppseendeväckande för en kongress vars själva syfte är att stärka det Kinesiska Kommunistpartiets självförtroende. Framträdandet ägde rum bara veckor efter att kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor skrivit ner Kinas kreditvärde på grund av landets allt djupare skuldsättning.

Kinesiska staten har efteråt kritiserat nedskrivningen och kallat den för ett ”felaktigt beslut”, men vi har data som tyder på att landets ekonomi inte är det välsmorda maskineri den verkar vara.  Jag var nyligen på besök i Kina för att närvara vid en rad ekonomikonferenser. Landskapet jag reste igenom var spektakulärt, men jag slogs även av alla pågående byggprojekt. Massiva kranar tornade upp över staden och ljudet av konstruktion pågick genom natten. Infrastrukturprojekten råder det ingen brist på, allt ifrån höghastighetsbanor till broar och storslagen arkitektur tar form.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På ytan kan det framstå som att en blomstrande ekonomi växer i ljusets hastighet, men dessa projekt består inte av verklig tillväxt. De är allt som oftast resultatet av en svågerpolitik som gynnar investerare, byggmästare och andra nyckelpersoner genom politisk reglering och finansiering.

Trots en ständig ström av konstruktion verkar många byggnader påfallande ödsliga. När du tar en promenad genom Kinas storstäder på natten omges du av mörka skyskrapor där flitens lampa lyser från enstaka kontor. Hela bostadsområden ligger öde och mörklagda, vilket ger en olustig känsla i tillsynes växande städer.

De här tomma strukturerna utgör en perfekt metafor för Kinas ”ekonomiska mirakel” som alla älskar att prata om. Medan fasaden kan verka imponerande vid första anblick blir den tomma verkligheten uppenbar vid närmare inspektion.

Stora kontrollbehov

Många av Kinas problem härstammar från en brist på entreprenörskap och värdeskapande. Att ha kontakter bland de styrande inom Kommunistpartiet för med sig betydligt fler fördelar än att faktiskt vara av värde. Konsumenter har samtidigt väldigt liten påverkan på vilka projekt som prioriteras. Även om Kinas marknadsregleringar har lättat är det långt ifrån en fri marknad.

Statliga tjänstemän kan försätta entreprenörer i konkurs när som helst genom att dra in licenser och tillstånd. Affärsmän måste därför ständigt navigera en invecklad labyrint av licenser, hierarkier och personliga kontakter för att hålla sin verksamhet vid liv.

Entreprenörer jag talade med intygade att medlemskap i Kommunistpartiet och kontakter med politiskt inflytande är en nödvändighet för att nå minsta framgång eftersom alla de som inte tjänar på svågerpolitiken får kämpa hårt för att konkurrera med övriga företag som gör det. Denna kontroll över företagandet sträcker sig till ett Naturresursdepartement som sätter strikta utvecklingskvoter som ibland direkt motverkar entreprenörers intressen.

Det bör tilläggas att sättet vi mäter Kinas tillväxt skapar ett falskt narrativ. Kinesiska statens tjänstemän har som enda mål att öka bruttonationalprodukten (BNP) – inte att utveckla förutsättningar för värdeskapande.

Jag har hört berättas att Kommunistpartiet beställt helt onödig infrastruktur för att öka BNP samtidigt som de försäkrat sig om att det byggts med så låg kvalitet att nödvändiga reparationer ytterliggare ska spä på siffrorna.
Staten bygger således värdelösa och irrelevanta monument – eller misslyckanden som Ring of Life i Fushun – för att artificiellt öka BNP, vilket gör att Kinas tillväxt drivs av infrastruktur, medan serviceorienterade branscher sett minimal förändring.

Istället för att mäta Kinas tillväxt i BNP och jämföra den med västerländska ekonomier, eller tiden före liberaliseringen, så bör man jämföra med hur Kinas ekonomi kunnat se ut om statens hand lyftes från marknaden. Jämfört med dess tillväxtpotential är den nuvarande utvecklingen varesig imponerande eller bestående. Förr eller senare kommer de höga kostnaderna, som lämpas över på företagare och husägare, bromsa aktiviteten.

Felriktad Rädsla

Oavsett vad som händer i Kina är Amerikaner i det närmaste besatta av utfallet. Otaliga politiker verkar panikslagna av den växande Kinesiska ekonomin medan det sanna hotet ligger i ett Kina som sluter sig allt mer, blir mindre gästfritt och mindre marknadsorienterat.

President Xi har konsoliderat makt och ökat centraliseringen som en del av sitt korståg ”mot korruption”. I praktiken är målet att se till att staten har större kontroll genom striktare lagar.

Kommunistpartiet kan granska även de minsta omkostnader, vilket skapar unika problem. Jag drogs in i månaders förhandling när ett universitets statliga representant beslöt sig för att inte täcka mina resekostnader för en ekonomikonferens som tidigare utlovats. Det krävdes att jag skrev ett ganska otrevligt brev till betydande personer på universitetet för att de skulle hålla överenskommelsen, även om de framhöll att de gick mig till mötes pågrund av min status som utländsk ”dignitär”.

Den politiska implikationen av tillväxt i Kina – även minsta synvilla föreställande tillväxt – är förbryllande även om man enbart ser till att det ytterligare stärker landets politiska inflytande internationellt. Ökat ekonomiskt välstånd betyder mer pengar till vapen som kan användas för politiska och imperialistiska offensiver gentemot andra länder. Men istället för att utgå ifrån ekonomisk tillväxt så vilar detta korthus på Kommunistpartiets förmåga att utöva makt över landet och dess ekonomi.

Landets växande internationella inflytande genom utlandsinvesteringar och projekt som ”One Belt, One Road” innebär att många länders regeringar idag är beroende av fortsatt stöd från Kina. Man har alltså lånat ifrån USAs repertoar när man använder ekonomiskt inflytande och löften om investeringar som i sin tur skapar skuldsättning och beroende satellitstater. När ett ekonomiskt luftslott som Kina blir inblandat i otaliga andra länders finanser kan det leda till en global katastrof.

Tecken på en bubbla

Kinas ytliga finansiella markörer visar på ett land på uppgång, men Kommunistpartiet kommer inte kunna skryta om en blomstrande ekonomi för evigt.

Det investeras flitigt i Kina, men en relativt liten andel av investeringarna ligger i konsumenternas intresse. Kinesiska statens storslagna projekt är istället menade att krydda BNP-statistiken och stödja den billiga produktionen av varor åt utländska konsumenter. Tillväxt i Kina är alltså helt beroende av västerländsk konsumtion. Sann tillväxt över tid, å andra sidan, kommer från produktionen av varor och tjänster som folk köper av fri vilja, vilket i realitet bara kan tillgodoses av fri konkurrens och entreprenörskap.

Detta kan inte existera i Kina förrän staten bestämmer sig för att genom omfattande reform övergå till en fri marknad. När den dagen är här kommer människor världen över kunna fira att Kinas rikedom såväl som andra ekonomiers är kopplad till ömsesidigt utbyte – i bästa fall utan att vi behöver oroa oss för politiska bakslag.

Per Bylunds originalartikel publicerades 15:e september 2017 i the Observer, i översättning av Jesper Holmberg.

Publicerad med rättigheter från Mises.se


 


                           
Annons:


Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.

Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?


Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.

Nyheter - Norden
Islamistiska Regler i Danska Skolor
Islamistiska Regler i Danska Skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".


Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.
Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.
Nyheter - Utrikes - Vetenskap
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center

Ekonomi
Efterfrågan skapar inte arbete
Efterfrågan skapar inte arbete
Det är nästan universellt accepterat idag att efterfrågan (läs: konsumtion) skapar arbetstillfällen. Den här övertygelsen stödjer den generella Keynesianska idén att regeringar bör ”stimulera” ekonomin, antingen genom finans- eller penningpolitik, när den genomgår en recession.


Nyheter - Israel
Israel dominerar cyber security-marknaden
Israel dominerar cyber security-marknaden

Nyheter - Mellanöstern
Palestinska skolor hyllar terrorister
Palestinska skolor hyllar terrorister


Sverige - Teknik
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem

Krönika - Roger Klang
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Varför fick Nordiska Motståndsrörelsen helt plötsligt så mycket utrymme i statsmedierna i samband med en för dem vanligt förekommande demonstration? Och varför drev tillståndsmyndigheterna på för att demonstrationen skulle gå förbi den judiska Synagogan i Göteborg? Jag funderade på det i flera dagar, kanske en vecka, tills svaret kom.


Politik - Svenska migrationskrisen
Sveriges nya instabilitet
Sveriges nya instabilitet
Om USA 2015 hade tagit emot en lika stor andel asylsökande, i förhållande till sin egen befolkning, som Sverige tog emot, så skulle USA ha tagit emot 5,2 miljoner asylsökande.

Utrikes
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
AfD är valets stora vinnare. I valet 2013 landade man med 4,7 procent av rösterna strax under femprocentsspärren. Partiet tog plats i 14 av Tysklands 16 delstatsparlament. Starkast är man i Sachsen-Anhalt med 24,2 procent och i Mecklenburg-Vorpommern med 20,8 procent.


Inrikes
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Hur mycket våld kan man göra på det kollegiala systemet utan att förlora sin akademiska trovärdighet? Lund har för första gången hämtat sin prorektor utanför lärosätet, trots att uppdraget förutsätter att innehavaren redan har en anställning vid universitetet.

Krönika - Nima Gholam Ali Pour
Fake-News
Fake-News
Mainstream media är genom sina fake-news, antidemokratiska metoder och sanningsförakt ett hot mot demokratin.


Granskning - Sverige
Statistiker styr Sverige
Statistiker styr Sverige
Det är någon anonym statistiker som styr Sverige. Fraktionerad statistik läggs ut som uttömmande sanningar i medierna, på Sveriges Radio t.ex. Vem har inte råkat på följande korta påstående i media: Det finns fler kvinnor än män i Sverige.

Inrikes
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Efter att JO och Försvarsmaktens personalansvarsnämnd slagit fast att den soldat som inte ville delta i Prideparaden genom att verka som lastbilschaufför i paraden hade den moraliska rätten på sin sida, så har Försvarsmakten svängt i frågan.


Inrikes
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
En aktuell utlysning av en tjänst som adjunkt i tyska vid Uppsala universitet anger att innehavaren ska ägna 50% av tjänsten åt ett fackligt uppdrag vid Saco-S-rådet.

Politik
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
Det är inte bara i Sverige som "feministiska" makteliten hycklar. Faktum är att de så kallade feministerna inte bara blundar för dessa hemskheter, utan deras närvaro vid dessa evenemang stödjer och legitimerar även diktatorernas makt.


Insändare
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!