Krönika: Solzjenitsyn om Västerlandets förlorade frihet
Solzjenitsyns verk ger inte bara en insikt om kommunismens strävan att döda människans själ och värdighet, utan också hur samma destruktiva anda finns hos västerlandets kultur- och maktelit, som genom tankebyggnader kränker människors naturliga gemenskaper och deras fri– och rättigheter. Solzjenitsyns verk är fortfarande i högsta grad relevant för frihetsälskande människor.
Krönika: Solzjenitsyn om Västerlandets förlorade frihet
Publicerades 2015-06-09 © Verhoeff, Bert / Anefo

Solsjenitsyn i Köln, Västtyskland, 1974.

 

En givande metod att förstå en kultur är att skildra hur den bemöter dem som avviker i förhållande till dess outtalade regler och offentliga myter och ideal. Detta gäller inte minst vid läsning av författaren Aleksandr Solzjenitsyn, som en gång i tiden omhuldades av en enad västerländsk intelligentia.

 

Vi kan till och med tala om en tid före och en tid efter Solzjenitsyns kontroversiella föreläsning på Harvard 1978 och ställa frågan om han hade fått Nobelpriset i litteratur 1970 – ett pris han kunde ta emot först under sin exil 1974 - om man redan då känt till hans uppfattningar om kultur, politik och religion.

 

Om vi börjar med tiden före 1978 och i synnerhet åren efter debutromanen ”En dag i Ivan Denisovitjs liv” och ”Den första kretsen”, som idag räknas som Nobelklassiker, finner vi en reception som hedrar författaren för att ha gett inblick i sovjetsystemets och i synnerhet Stalinerans illdåd, Gulagarkipelagens och de hemliga specialfängelsernas slavsystem.

 

Den ger också inblick i sovjetkommunismens strävan att döda människans själ och livslust i syfte att få herravälde över hennes kroppsliga och mentala funktioner, vilka lika obarmhärtigt riktades mot ideologiska projekt och försök att realisera kommunismens berättelse om sig själv.

 

”Den första kretsen” hade smugglats ut från Sovjetunionen och skildrade ett av Stalins specialfängelser för fångar med vetenskaplig bakgrund, vilka under en period fick tjänstgöra på Marfinoanstalten i syfte att bidra till militärmaktens teknologiska utveckling.

 

Här skulle de ta fram ett avkodningssystem för mänskliga röster och på så sätt bidra till befästandet av sina slavherrars makt och inflytande.

 

Boken, som är på över tusen sidor, är skriven som ett försök till en verklighetstrogen skildring av internernas inre tankevärld, livet inom ett system byggt på paranoida föreställningar, razzior och terror. Den skildrar den för materialistiska tankevärldar så karaktäristiska nihilistiska förtvining av mänskliga värden som man även finner i litteraturen hos Fjodor Dostojevskij, George Orwell, Aldous Huxley och Ernst Jünger.

 

Här finner vi den i dess nakna form där en handling från början till slut inte behövs för förståelsen av systemet som sådant. Systemet saknar i sig behovet av en röd tråd, av en bestämd riktning och ett realistiskt syfte. Det vilar istället på en mytologi som tillåts vara ouppnåelig.

 

Fångarna på Marfinoanstalten levde med vissheten om att de vid sin tjänstgörings slut skulle återföras till Gulag för kroppsarbete. Gulaglitteraturen, till vilka även hör de sju delar som ingår i ”Gulag-arkipelagen”, är ett obligatorium för varje frihetsälskande person som vill få inblick i den egalitära materialismens begränsningar utifrån ett system som i sig dragit de yttersta konsekvenserna av samma ideologi.

 

Den skildrar kommunismen som trauma och ger en förståelse för värdet av frihet och av det personliga i människans liv.

 

Vad var det då som hände vid Harvard 1978? Varför tog man avstånd från den författare som gett liberalerna och akademikerna ett av de skarpaste vapnen mot deras sovjetvänliga kollegor? Svaret som Solzjenitsyn ger själv är att de hade missförstått honom. Hans kritik av sovjetsystemet och Stalineran innebar inte, vilket många trodde, ett försvar av en bättre och mer demokratisk form av socialism.

 

Istället menade han att socialismen som sådan, liksom den moderna demokratin, hade rötter i samma radikala upplysningstradition som hade påbörjats redan under renässansen och mynnat ut i de politiska ideologiernas kamp om världsherravälde under de sekler som följde.

 

Moderniteten och upplysningen i sig och inte bara en del av moderniteten d.v.s. kommunismen, var föremål för Solzjenitsyns svärdsudd. Och inte nog med det. Solzjenitsyn menade även att den frihet som den västerländska journalistiken berömde sig av inte var autentisk utan starkt beskuren och politiserad.

 

Han menade att även västerländska medier, vilka officiellt kunde verka i frihet från det politiska systemet, var konformistiska och att det saknades politiskt mod att utmana rådande paradigm. Och som om detta inte var nog berättade han för sin vid det här laget förmodligen rätt så chockerade Harvardpublik om vad han såg som det positiva alternativet: ortodox kristendom i dess traditionella ryska form, monarki och patriotism.

 

För Solzjenitsyn innebar inte dessa tre en förnekelse av universella liberala värden. Istället såg han exempelvis på patriotism som en ikon eller ett fönster i det universella och genom vilket det universella kunde förstås och uppskattas som något som både inkluderade det partikulära och samtidigt var större än det lokala.

 

Vidare uppfattade han inte en andlig tradition som något gammalmodigt, stelt och föråldrat utan som ett dynamiskt och levande rum vari människan kunde andas och det mänskliga ta form. Dessutom uttryckte han uppskattning för lokal självbestämmanderätt och hade tagit positivt intryck av sin vistelse i Schweiz. Dagligen besökte han intill sin död ett kapell tillägnad det ryska helgonet Sergej av Radonezh, vilket han dessutom ägde.

 

Det är således inte svårt att förstå varför den västerländska kultureliten som investerat förtroende i Aleksandr Solzjenitsyn som politisk dissident, kände sig besvikna. Solzjenitsyn var nämligen fortfarande rysk – men inte sovjetisk, frihetsälskande – och inte västerländsk.

 

Hur skall vi då förstå och analysera Solzjenitsyn utifrån ett libertarianskt perspektiv? Om vi inleder med de områden där han står oss nära, finner vi, som nämndes ovan, viktiga insikter i kritiken av egalitarism i allmänhet och av kommunism i synnerhet.

 

Det är inte heller svårt för en libertarian att förstå och känna igen sig i hans kritik av västerländsk journalistik eller i försvaret av decentralism och lokalt självbestämmande.

 

En annan gemensam uppfattning är hans betoning av de traditioner och gemenskaper som växer fram spontant mellan individer i frihetlig interaktion, vilka givetvis bör åtskiljas från de seder och uppfattningar som politiska särintressen tvingar fram genom statsmakten.

 

Genusvetenskapen liksom bolsjevismen är exempel på idérörelser som varken uppkommit spontant eller naturligt från människan i hennes gemenskaper, utan tvärtom är uppfattningar hos maktlystna minoriteter vilka vill använda politiskt makt för att forcera fram sina åsikter.

 

Vad sedan ortodox kristendom beträffar så står det givetvis Solzjenitsyn fritt att tro på vad han vill utifrån frihetliga parametrar, så länge han inte tvingar sina uppfattningar på dem som så inte önskar. Personligen gör jag ingen hemlighet av min sympati för hans uppfattningar även på detta område.

 

 

Källor:

Den första kretsen

En dag i Ivan Denisovitjs liv

Västerlandets misstag

Gulag-arkipelagen

 

Nikodemus Ungh


                           
Annons:


Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.

Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.


Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.

Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.


Nyheter - Utrikes - Vetenskap
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center


Ekonomi
Efterfrågan skapar inte arbete
Efterfrågan skapar inte arbete
Det är nästan universellt accepterat idag att efterfrågan (läs: konsumtion) skapar arbetstillfällen. Den här övertygelsen stödjer den generella Keynesianska idén att regeringar bör ”stimulera” ekonomin, antingen genom finans- eller penningpolitik, när den genomgår en recession.

Nyheter - Israel
Israel dominerar cyber security-marknaden
Israel dominerar cyber security-marknaden
Nyheter - Mellanöstern
Palestinska skolor hyllar terrorister
Palestinska skolor hyllar terrorister

Sverige - Teknik
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem


Krönika - Roger Klang
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Varför fick Nordiska Motståndsrörelsen helt plötsligt så mycket utrymme i statsmedierna i samband med en för dem vanligt förekommande demonstration? Och varför drev tillståndsmyndigheterna på för att demonstrationen skulle gå förbi den judiska Synagogan i Göteborg? Jag funderade på det i flera dagar, kanske en vecka, tills svaret kom.

Politik - Svenska migrationskrisen
Sveriges nya instabilitet
Sveriges nya instabilitet
Om USA 2015 hade tagit emot en lika stor andel asylsökande, i förhållande till sin egen befolkning, som Sverige tog emot, så skulle USA ha tagit emot 5,2 miljoner asylsökande.


Utrikes
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
AfD är valets stora vinnare. I valet 2013 landade man med 4,7 procent av rösterna strax under femprocentsspärren. Partiet tog plats i 14 av Tysklands 16 delstatsparlament. Starkast är man i Sachsen-Anhalt med 24,2 procent och i Mecklenburg-Vorpommern med 20,8 procent.

Inrikes
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Hur mycket våld kan man göra på det kollegiala systemet utan att förlora sin akademiska trovärdighet? Lund har för första gången hämtat sin prorektor utanför lärosätet, trots att uppdraget förutsätter att innehavaren redan har en anställning vid universitetet.


Krönika - Nima Gholam Ali Pour
Fake-News
Fake-News
Mainstream media är genom sina fake-news, antidemokratiska metoder och sanningsförakt ett hot mot demokratin.
Granskning - Sverige
Statistiker styr Sverige
Statistiker styr Sverige
Det är någon anonym statistiker som styr Sverige. Fraktionerad statistik läggs ut som uttömmande sanningar i medierna, på Sveriges Radio t.ex. Vem har inte råkat på följande korta påstående i media: Det finns fler kvinnor än män i Sverige.

Inrikes
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Efter att JO och Försvarsmaktens personalansvarsnämnd slagit fast att den soldat som inte ville delta i Prideparaden genom att verka som lastbilschaufför i paraden hade den moraliska rätten på sin sida, så har Försvarsmakten svängt i frågan.


Inrikes
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
En aktuell utlysning av en tjänst som adjunkt i tyska vid Uppsala universitet anger att innehavaren ska ägna 50% av tjänsten åt ett fackligt uppdrag vid Saco-S-rådet.

Politik
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
Det är inte bara i Sverige som "feministiska" makteliten hycklar. Faktum är att de så kallade feministerna inte bara blundar för dessa hemskheter, utan deras närvaro vid dessa evenemang stödjer och legitimerar även diktatorernas makt.


Insändare
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!

Utrikes
Israeliskt stridsflyg anföll militär anläggning i Syrien
Israeliskt stridsflyg anföll militär anläggning i Syrien
Målet tros vara ett syriskt vetenskapligt forskningscenter för kemiska vapen och även en utvecklingsplats för robotvapen. Syrien är uppbackat av Iran och Ryssland.


Utrikes
USA:s försvarsminister varnar Sverige
USA:s försvarsminister varnar Sverige
En Statement of Intent (SOI) om utökat militärt samarbete finns sedan ett år mellan USA och Sverige. I ett hemligstämplat brev till Peter Hultqvist varnar USA:s försvarsminister James Mattis för konsekvenserna av att underteckna konventionen om en kärnvapenfri värld, enligt SvD.

Inrikes
Mikael Odenberg vs. Ulf Kristersson
Mikael Odenberg vs. Ulf Kristersson
Många menar att Mikael Odenberg är den siste moderaten sedan Mats Johansson dog och Rolf K Nilsson gick över till Medborgerlig samling.


Utrikes - Politik
Du kommer att mikrochippas, det är bara en fråga om tid
Du kommer att mikrochippas, det är bara en fråga om tid
Enligt fria oberoende medier i USA närmar sig eller passerar landet, och då förmodligen resten av västvärlden så småningom, övervakningssamhället i George Orwells roman ”1984” från 1949.

Utrikes
Facebooks används för slavhandel
Facebooks används för slavhandel
Grävande journalistik avslöjar Facebooks roll i människosmuggling och slavhandel.


Ekonomi
Kan fler bebisar rädda välfärdsstaten?
Kan fler bebisar rädda välfärdsstaten?
Välfärdsstaten med sin fördelningspolitik har stora bekymmer. Ekonomen Daniel J. Mitchell förklarade redan förra året att USA står inför en allvarlig långsiktig utmaning, som är överförbart på många andra länder inklusive Sverige.

Debatt
SVT är en kulturmarxistisk bastion
SVT är en kulturmarxistisk bastion
SVT som låtsats vara neutrala är i själva verket en kulturmarxistisk bastion som har en fientlig agenda mot det svenska folket hävdar Bechir Rabani i denna debattartikel.


Insändare
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Dagens insändare kommenterar händelsen där ofödda barn fortsätter att leva efter aborten.

Utrikes
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Nordkorea varnar USA för att de har gjort upp planer på ett robotangrepp med robotar riktade mot amerikanska militärbaser i Guam i Stilla havet. Robotbanan skulle i så fall gå rakt över Japanska territorium.


Inrikes
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
Inget hindrar en offentligt anställd från att uttrycka tankar, åsikter och känslor om arbetsgivaren och verksamheten. Rätten att göra det är tvärtom skyddad av grundlagen.