Livsåskådning: Kristen människosyn, den enda sanna antirasismen
Endast en biblisk människosyn kan vara grunden för jämlikhet, människovärde och antirasism enligt Carl och Jenny von Wowern
Livsåskådning:  Kristen människosyn, den enda sanna antirasismen
Publicerades 2015-09-25 © Andrew Comings

Bygger grunden för din eller ditt partis människosyn på boken Om människans ursprung av Charles Darwin? Om så är fallet skulle jag inte förvänta mig en särskilt balanserad syn på människan, hennes behov och ursprung.

Jag skulle även ifrågasätta förmågan att både ställa sig bakom och uttrycka hennes lika värde i realiteten. Varför det? Denna bok som innehåller en teori angående människans ursprung som slog ner som en bomb i Europas (på den tiden) kristna civilisation så sent som år 1871.

Trots att det rör sig om något så sårbart och ofullkomligt som en enda mans iakttagelser och slutsatser blev boken oerhört uppmärksammad och till en början hårt kritiserad. Engelsmannen Charles Darwin övergav sina läkarstudier vid University of Edinburgh likväl som kyrkan han hade tillhört för sina teoriers skull.

Darwins europeiska, allt mer sekulariserade gelikar var inte sena att följa hans exempel, och därmed fick Darwins förklaring om människans och djurens uppkomst bli normen för den människosyn som vi än idag lever och tampas med. Människans förklaring fick ersätta Guds egen förklaring.

Darwinismen förde med sig en världsomvälvande "allenarådande" livsåskådning som blev sekulariseringens stöttepelare. Vem vågar ifrågasätta dessa nästan förbryllande unga argument?

Frågan är: Vågar vi ens i vårt inre fundera på vems ord och tankar som regerade i europeernas innan Darwin-bomben slog ner och näst intill alla kritiska röster tystades, inte minst av rädsla för att framstå som ointelligenta, outbildade eller rent av framstegsfientliga?

Majoriteten av befolkningen i Europa baserade tidigare sin kunskap om människans och djurens uppkomst på information nedtecknad i bibeln fram till slutet av 1800-talet vilket många kristna människor världen över fortfarande gör än idag ­– även om många talar tyst om det.

Detta kanske får dig att fnysa överlägset då du är en utbildad person som tror dig veta att det för länge sedan blivit bevisat att Darwin hade rätt. Faktum är dock att evolutionsteorin aldrig någonsin har bevisats vara sann. "Men all forskning då?", flämtar du som fortfarande läser detta.

Det finns seriös forskning som utförs av såväl kristna som religiöst neutrala forskare vilka enbart söker sanningen utan att utesluta möjligheten för även bibelns argument att testas mot vetenskapen.

Denna forskning finns fullt tillgänglig men du kommer aldrig att få ta del av den om du inte söker upp den själv. Börja undersöka kreationismen och intelligent design. Inom den oberoende forskningen finner man fynd på fynd som styrker bibelns förklaring angående skapelsen, men världen ignorerar detta och fortsätter att sprida sin evolutionspropaganda som om den vore ett faktum.

Gud, människan och darwinismen.

Den sekulariserade Charles Darwins teori handlar om att människan och allt levande ständigt genomgår en utveckling, trots att en utveckling fån apa till människa är helt omöjlig att bevisa – hur man än vrider och vänder på stackars schimpans-skelett som man så gärna vill få till människor. Den felande länken har ju ett så passande namn eftersom den är så fel.

Enligt Bibeln skapade Gud människan till sin avbild: Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem (Gen 1:27). Dessa två människor var lika mänskliga som du och jag enligt bibeln, och ingen har bevisat motsatsen. Slutsats: En enda människoras. Rasistiska argument slutar. Jämlikheten börjar.

Enligt darwinismens ut-ur-Afrika-hypotes utvecklades den moderna människan i Afrika och spred sig sen därifrån ut över världen. En ofrånkomlig tanke blir då, att denna i ständig utveckling stadda "människoart" torde ha utvecklats en hel del innan den nått Europa – inte sant?

Dessa människotankar har endast lyckats uppvigla andra för att avhumanisera, förslava och förtrycka och har aldrig utvecklat några människor. Multiregionala hypotesen hävdar att människan utvecklades parallellt ur olika populationer, "hominider", dvs man tror inte att alla människor har samma ursprung – därav uttryck som människans olika "raser".

Bibeln lär dock att Noa och hans hustru, söner och sonhustrur var de enda överlevande människorna efter syndafloden och att folkslagen således utgick ifrån dem. Dessa bosatte sig sedan i alla fyra väderstreck vilket är förklaringen till mångfalden. Enligt bibeln är vi av samma kött och blod, bröder och systrar i köttet, men även andligt som troende kristna.

Förståelse för att vi tillhör ett och samma människosläkte är den enda sanna grunden för en jämlikhet som kommer från hjärtat. Då behövs det inga krystade likabehandlingsplaner för att kunna förstå och respektera människor från andra länder.

Men med Darwins komplicerade syn på medmänniskan vet de flesta varken ut eller in. Med Darwins hopdiktade människosyn finner människan ingen logik i att hon ska behandla främlingar jämlikt och älska sina medmänniskor som Jesus befallde.

Man har direkt och indirekt lärt sig sedan barnsben att Guds ord inte är tillförlitligt samt att Europeerna är den mänskliga utvecklingens höjdpunkt. Minns ni bilden i skolböckerna på "människoapan" som började gå upprätt? Jag vet dock inte hur darwinismen förklarar de tidiga Afrikanska civilisationerna och Imperierna, men mycket förklaras bort och bevis ignoreras. 

Det finns dock inget land som inte har rasistiska tendenser och människor bör ha rätt till sina åsikter i ett fritt samhälle, det är dock viktigt att klarlägga fakta och inte lära ut felaktig information.

Religion, kultur, kriminalitet och etnicitet är dessutom helt skilda begrepp som ofta blandas ihop av frustrerade och rädda människor till en mycket osmaklig sörja där man inte behandlar människor från andra etniciteter som individer så som man själv vill bli behandlad.

Att klumpa ihop människor med annan bakgrund än Svensk och betrakta dem som ett hot, endast pågrund av hudfärg, och således bedöma dem efter deras yttre, utan hänsyn till personens karaktär, kulturella bakgrund, religion eller politiska tillhörighet har inte någon plats bland de kristna värdena.

1Joh 4:20 "Om någon säger sig älska Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som icke älskar sin broder, som han har sett, han kan icke älska Gud, som han icke har sett." Om vi nu så gärna vill utvecklas så bör vi börja med att gå tillbaka till de kristna värdena!

Alla har alltså rätt till sin egen åsikt, religion och filosofi. Och förresten, vem är jag att säga till dig att du är något mer än en apas kusin? Själv är jag ett Guds barn skapad till hans avbild. Detta är nog för mig.

Av Carl och Jenny von Wowern


                           
Annons:


Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.

Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.


Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.

Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.


Nyheter - Utrikes - Vetenskap
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center


Ekonomi
Efterfrågan skapar inte arbete
Efterfrågan skapar inte arbete
Det är nästan universellt accepterat idag att efterfrågan (läs: konsumtion) skapar arbetstillfällen. Den här övertygelsen stödjer den generella Keynesianska idén att regeringar bör ”stimulera” ekonomin, antingen genom finans- eller penningpolitik, när den genomgår en recession.

Nyheter - Israel
Israel dominerar cyber security-marknaden
Israel dominerar cyber security-marknaden
Nyheter - Mellanöstern
Palestinska skolor hyllar terrorister
Palestinska skolor hyllar terrorister

Sverige - Teknik
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem


Krönika - Roger Klang
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Varför fick Nordiska Motståndsrörelsen helt plötsligt så mycket utrymme i statsmedierna i samband med en för dem vanligt förekommande demonstration? Och varför drev tillståndsmyndigheterna på för att demonstrationen skulle gå förbi den judiska Synagogan i Göteborg? Jag funderade på det i flera dagar, kanske en vecka, tills svaret kom.

Politik - Svenska migrationskrisen
Sveriges nya instabilitet
Sveriges nya instabilitet
Om USA 2015 hade tagit emot en lika stor andel asylsökande, i förhållande till sin egen befolkning, som Sverige tog emot, så skulle USA ha tagit emot 5,2 miljoner asylsökande.


Utrikes
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
AfD är valets stora vinnare. I valet 2013 landade man med 4,7 procent av rösterna strax under femprocentsspärren. Partiet tog plats i 14 av Tysklands 16 delstatsparlament. Starkast är man i Sachsen-Anhalt med 24,2 procent och i Mecklenburg-Vorpommern med 20,8 procent.

Inrikes
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Hur mycket våld kan man göra på det kollegiala systemet utan att förlora sin akademiska trovärdighet? Lund har för första gången hämtat sin prorektor utanför lärosätet, trots att uppdraget förutsätter att innehavaren redan har en anställning vid universitetet.


Krönika - Nima Gholam Ali Pour
Fake-News
Fake-News
Mainstream media är genom sina fake-news, antidemokratiska metoder och sanningsförakt ett hot mot demokratin.
Granskning - Sverige
Statistiker styr Sverige
Statistiker styr Sverige
Det är någon anonym statistiker som styr Sverige. Fraktionerad statistik läggs ut som uttömmande sanningar i medierna, på Sveriges Radio t.ex. Vem har inte råkat på följande korta påstående i media: Det finns fler kvinnor än män i Sverige.

Inrikes
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Efter att JO och Försvarsmaktens personalansvarsnämnd slagit fast att den soldat som inte ville delta i Prideparaden genom att verka som lastbilschaufför i paraden hade den moraliska rätten på sin sida, så har Försvarsmakten svängt i frågan.


Inrikes
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
En aktuell utlysning av en tjänst som adjunkt i tyska vid Uppsala universitet anger att innehavaren ska ägna 50% av tjänsten åt ett fackligt uppdrag vid Saco-S-rådet.

Politik
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
Det är inte bara i Sverige som "feministiska" makteliten hycklar. Faktum är att de så kallade feministerna inte bara blundar för dessa hemskheter, utan deras närvaro vid dessa evenemang stödjer och legitimerar även diktatorernas makt.


Insändare
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!

Utrikes
Israeliskt stridsflyg anföll militär anläggning i Syrien
Israeliskt stridsflyg anföll militär anläggning i Syrien
Målet tros vara ett syriskt vetenskapligt forskningscenter för kemiska vapen och även en utvecklingsplats för robotvapen. Syrien är uppbackat av Iran och Ryssland.


Utrikes
USA:s försvarsminister varnar Sverige
USA:s försvarsminister varnar Sverige
En Statement of Intent (SOI) om utökat militärt samarbete finns sedan ett år mellan USA och Sverige. I ett hemligstämplat brev till Peter Hultqvist varnar USA:s försvarsminister James Mattis för konsekvenserna av att underteckna konventionen om en kärnvapenfri värld, enligt SvD.

Inrikes
Mikael Odenberg vs. Ulf Kristersson
Mikael Odenberg vs. Ulf Kristersson
Många menar att Mikael Odenberg är den siste moderaten sedan Mats Johansson dog och Rolf K Nilsson gick över till Medborgerlig samling.


Utrikes - Politik
Du kommer att mikrochippas, det är bara en fråga om tid
Du kommer att mikrochippas, det är bara en fråga om tid
Enligt fria oberoende medier i USA närmar sig eller passerar landet, och då förmodligen resten av västvärlden så småningom, övervakningssamhället i George Orwells roman ”1984” från 1949.

Utrikes
Facebooks används för slavhandel
Facebooks används för slavhandel
Grävande journalistik avslöjar Facebooks roll i människosmuggling och slavhandel.


Ekonomi
Kan fler bebisar rädda välfärdsstaten?
Kan fler bebisar rädda välfärdsstaten?
Välfärdsstaten med sin fördelningspolitik har stora bekymmer. Ekonomen Daniel J. Mitchell förklarade redan förra året att USA står inför en allvarlig långsiktig utmaning, som är överförbart på många andra länder inklusive Sverige.

Debatt
SVT är en kulturmarxistisk bastion
SVT är en kulturmarxistisk bastion
SVT som låtsats vara neutrala är i själva verket en kulturmarxistisk bastion som har en fientlig agenda mot det svenska folket hävdar Bechir Rabani i denna debattartikel.


Insändare
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Dagens insändare kommenterar händelsen där ofödda barn fortsätter att leva efter aborten.

Utrikes
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Nordkorea varnar USA för att de har gjort upp planer på ett robotangrepp med robotar riktade mot amerikanska militärbaser i Guam i Stilla havet. Robotbanan skulle i så fall gå rakt över Japanska territorium.


Inrikes
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
Inget hindrar en offentligt anställd från att uttrycka tankar, åsikter och känslor om arbetsgivaren och verksamheten. Rätten att göra det är tvärtom skyddad av grundlagen.