Historia: Johann Sebastian Bachs uppväxt och utbildning
Morgonbladets Stefan Pehrson ger en utförlig historisk bakgrund till en av de största musikerna genom tiderna.
Historia: Johann Sebastian Bachs uppväxt och utbildning
Publicerades 2015-08-05 © Pixabay

 

Musikersläkten


Johann Sebastian Bach föddes 1685 in i den största musikersläkt som någonsin funnits. Under sju generationer var över 70 av de manliga medlemmarna professionella musiker. Johann Sebastian sammanställde själv 1735 Den musikalisk-Bachska släktens ursprung.

Släktens musikaliska ursprung härleds till farfars farfar Veit (Vitus), som bodde i ”Ungern”. Förmodligen avses delar av Mähren (i Tjeckien) och Slovakien. Han drabbades där av motreformationen och ”måste fly från Ungern på 1500-talet på grund av sin lutherska religion”.

Veit var bagare, men tyckte om att spela cittra och gjorde det när han satt och malde vid kvarnen. ”Så fint det måste ha låtit tillsammans! Men på det sättet hade han tillfälle att få takten drillad i sig”, utbrister familjeberättelsens författare.

Veits äldste son Johannes (Hans) arbetade först som bagare, ”men eftersom han hade en särskild böjelse för musik togs han upp som lärling av stadspiparen i Gotha”. Han tog senare över arvet, men kallades även då ibland in som musiker på orterna omkring.

Hans släktgren kallas ibland ”Wechmar-linjen”. En annan av Veits söner arbetade som mattvävare, men ändå upptäcktes hans tre söner av fursten över området och sändes att studera musik i det då ledande musiklandet, Italien. Även från denna, den så kallade ”Meiningen-linjen”, kom senare betydande musiker.

Från tredje generationen ägnade sig båda grenarna allmänt åt professionell musikutövning. De möttes ibland genom lärlingssystemet, som var den gängse utbildningsformen.

Lärlingen bodde då fem år hos mästaren, följt av två år som (vandrande) gesäll. En stor släktträff hölls också årligen. ”De olika medlemmarna av denna familj var mycket fästa vid varandra.

Eftersom det var omöjligt för dem alla att bo på samma ställe, beslutade de att möta varandra åtminstone en gång om året”, berättar Johann Nikolaus Forkel, Bachs förste biograf, som byggde på uppgifter från hans söner, 1802. Släkten höll sig i samma trakt, Thüringen och Sachsen, där Martin Luther också hade bott.

Släkten dominerade stort på vissa orter och namnet ”Bach” användes som en synonym för goda musiker. Många var organister eller stadsmusiker (stadspipare), vissa var ledare som kantor (“sångare”, alltså musiklärare på latinskolan, som tog med sin kör till kyrkan) eller för stadsmusikerna. De virtuosa kallades även in som hovmusiker vid de många små furstehoven (Tyskland hade hundratals!).

I gudstjänsterna deltog alla sorters instrumentalister, och elever från latinskolan var ålagda att fungera som kör. Vid val till stadens råd framfördes en särskilt komponerad kantat (vokalstycke) i kyrkan. I de evangelisk-lutherska områdena var kyrka, samhälle, hov och skola helt integrerade.


Eisenach 1685-95

Johann Sebastian Bach föddes lördagen den 21 mars 1685, men under den ”gamla stilen” (juliansk kalender). År 1700 infördes den ”nya stilen” (gregoriansk kalender) i det protestantiska Tyskland, och kalendern flyttades fram 10 dagar (torsdagen den 18 februari följdes av måndagen den 1 mars). Bachs födelsedatum borde därmed räknas som 31 mars enligt vår almanacka.

Vid dopet 23 mars var Sebastian Nagel, stadsmusikledare i Gotha, och Johann Georg Koch, hertiglig skogvaktare i Eisenach, faddrar, och seden var att dessa gav sina namn åt dopbarnet. Nagel höll, i egenskap av givare av mellannamnet, barnet över dopfunten. Dopet förrättades i S:t Georgskyrkan i Eisenach.

Staden hade då omkring 6000 invånare och ligger i regionen Thüringen mitt i Tyskland.

Fadern Johann Ambrosius var en av dem i släkten som hade nått den betydelsefulla positionen som ledare, Hausmann, för stadsmusikkompaniet (eller stadspiparna).

Varje större stad hade ett sådant band av legitimerade musiker, som måste bemästra de flesta instrument och som spelade både vid gudstjänsterna, officiella tillfällen och som med privilegier måste anlitas vid bröllop, begravningar och privata tillställningar.

Beteckningen Hausmann härrör från den ursprungliga funktionen som vakt med signalinstrument. Signaler blåstes vid fara, och varje dag på vissa tider blåstes “allt väl”-signaler.

Till Ambrosius uppgifter hörde fortfarande att, tillsammans med en grupp, varje dag klockan 10 och 17 på stadshusets balkong hålla ”avblåsande” av så kallade tornstycken.

Johann Ambrosius var särskilt violinist och Sebastian blev en senare omvittnat skicklig violinist och alt-violinist. Fadern var genom sin position musikläraren i området. Hans barn växte således upp i en musikskola.

Hos familjen bodde det alltid tre, fyra lärlingar, som dag från dag undervisades, kopierade noter med mera.

Modern Maria Elisabeth(a) var från släkten Lämmerhirt, med vilken Bacharna hade många förbindelser. Hennes far, Valentin Lämmerhirt, var välbärgad körsnär (pälshandlare) och inflytelserik medlem av staden Erfurts råd.

Johann Sebastian var den yngste av åtta syskon, men av dem hade vid hans födsel ett redan dött, ytterligare två dog snart efter hans födelse och en 18-årig bror när han var sex. Detta måste ha varit hans första av många begravningar av närstående.

 Fyra syskon växte alltså upp. Den äldste överlevande brodern Johann Christoph d.y. bodde dock inte hemma. Fjorton år äldre hade han året efter Sebastians födelse, 1686, begett sig till Erfurt för att studera för orgelmästaren Johann Pachelbel, då berömd för sin orgelmusik, men idag mest känd för stycket Canon.

Latinskolan där Johann Sebastian Bach (och tidigare Martin Luther) gick, idag Martin Luther Gymnasium.Från åtta års ålder var Sebastian registrerad i stadens latinskola. Denna låg i det gamla klostrets lokaler och var knuten till S:t Georgskyrkan.

Han gick här som 8-10-åring faktiskt i samma skola som Martin Luther hade gjort som 14-17-åring. Sebastian fick, som sagt, säkerligen av fadern lära sig spela violin.

En viktig förebild i staden var också faderns kusin, kyrkoorganisten och cembalisten Johann Christoph Bach d.ä. En annan influens var dennes bror, organisten Johann Michael Bach.

En dotter till Johann Michael blev efter hans död Sebastians första hustru (Maria Barbara, både född och gift Bach, var alltså hans syssling).

Sebastians mor Maria Elisabeth dog 1694 när han var nio år. Fadern Ambrosius hann gifta om sig innan också han dog i februari året därpå, en månad innan gossens tioårsdag.

Hans änka, Sebastians styvmoder, skrev då att hertigen där frågat ”om det inte fanns någon annan Bach som ville ansöka om posten, för han skulle och måste ha en Bach igen.

Men detta var inte möjligt, för vår käre Gud har låtit källorna av musiktalang i Bach-familjen torka ut under de senaste åren.”

 

Ohrdruf 1695-1700

Sedan Johann Sebastian kort före sin tioårsdag hade förlorat även sin far flyttade han och den tre år äldre brodern Johann Jacob till storebrodern Johann Christoph d.y. 1690 hade han blivit organist i Ohrdruf, en stad med omkring 2500 invånare.

Det är alltså först nu som Bach bor i ett organisthem, kan springa omkring på orgelläktaren osv. Fastän brodern säkert vägledde honom i klavérspelet hade han ett nothäfte med musik av diverse mästare, som han inte lät pojken träna på.

En orgelkoral från de tidiga tonåren, Herr Jesu Christ, dich zu uns wend (BWV 749).

Kanske var Sebastian brådmogen. Han lyckades dock nattetid sticka in sina små händer genom gallret som inneslöt noterna och ta ut dem.

Han satt sedan i månskenet och kopierade den åtråvärda musiken under ett halvår.

När Christoph upptäckte det tog han, till hans stora sorg, helt sonika avskriften ifrån honom. Först i vuxen ålder fick han tillbaka den.

Här i de yngre tonåren möter vi Sebastians tidigaste bevarade kompositioner. Äldst är tre fristående orgelkoraler, i Bach-verkkatalogen BWV 749, 750 och 756.


Syskonen. Johann Jacob Bach med Karl XII och i Stockholm

Mellanbrodern Johann Jacob stannade bara ett år i Johann Christophs hem, innan han återvände till födelsestaden Eisenach för att bli lärling till faderns efterträdare. Omkring 1704 tog han sedan tjänst som oboist hos den svenske kungen Karl XII, som då opererade i Polen.

 En av Sebastians tidigaste kompositioner är ett Capriccio över den älskade broderns avresa (BWV 992) för cembalo (dåtidens tangentinstrument).

Det är ett stycke ”programmusik” (föreställande, imiterande musik), som beskriver vännernas övertalningsförsök och sedan sorg, följt av avskedet, innan diligensens posthorn imiteras. Det har förstås sammankopplats med avskedet från Jacob på väg till Polen, men detta kan inte avgöras.

Ett motsvarande stycke har dock en dedikation till brodern Christoph. Johann Jacob var med vid och överlevde slaget vid Poltava, vistades med den svenska hären i Bender, men skickades sedan 1713 via Konstantinopel till Stockholm för att ansluta sig till det kungliga svenska hovkapellet. Där han en kort tid tjänstgjorde tillsammans med den svenske kompositören Johan Helmich Roman.

Systern Marie Salome, som var åtta år äldre än Sebastian, flyttade efter faderns död till sin mors släkt Lämmerhirt i Erfurt. Där gifte hon sig med en pälshandlare och dog 1727.

Med sina 50 år blev hon inte bara äldst av Sebastians syskon, hon var då också det sista kvarlevande. Den fjorton år äldre Johann Christoph hade då dött 49 år gammal 1721.

 

Skolsystemet och Bachs skolgång

Skolsystemet i de evangeliska staterna i Tyska riket bestod i grunden av tyska skolan, som faktiskt var obligatorisk för både pojkar och flickor mellan fem och tolv år.

Enligt en lag från 1678 var det straffbart för föräldrarna att hålla sina barn från skolan. Den föreskrivna läroplanen kretsade kring religion, grammatik och matematik.

Vid sju år kunde man dock flytta över till latinskolan, som var enbart för pojkar. Här gick man sex eller sju klasser, beroende på regionala förhållanden. I princip var det två år i varje klass, men ofta blev det mer. Klasserna räknades baklänges; högsta, prima, kom sist.

Religion var det dominerande ämnet i både tyska och latinskolan, och Bibeln, psalmboken och katekesen de viktigaste texterna. I Eisenach med 6000 invånare fanns det åtta tyska skolor och en latinskola.

När Sebastian började latinskolan i Eisenach hoppade han över sjätteklassen (sexta) och gick direkt till femteklassen (quinta). Ämnena innehöll Luthers katekes, psalmerna och språkövningar i både tyska och latin.

Han slutade klassen som nr 14 av 74. Från quarta, fjärdeklassen, var undervisningsspråket huvudsakligen latin och han sjönk nu till nr 23 (men ändå två platser över sin tre år äldre bror, Johann Jacob, i samma klass).

Men det var också detta år, som han förlorade först sin mor och sedan sin far. Antalet frånvarotimmar är här som störst. Vid flytten var han dock klar med fjärdeklass, redan vid tio år.

Sedan Sebastian efter föräldrarnas död flyttat till sin vuxne storebror Johann Christoph d.y. i Ohrdruf visade han sig dock mycket duktig i skolan. Efter första året i tertia, tredjeklass, var han i juli 1696 nr 4 i klassen, före många av de äldre.

Han fullbordade tredjeklass som både den yngste och bäste eleven, tolv år gammal. Även i näst högsta klassen, secunda, gick det bra; han avslutade det första året i juli 1698 som nr 5 och det andra som näst bäste elev.

När han i juli -99 flyttades upp till högsta klassen, prima, var han bara 14 år, fyra år yngre än medelåldern på den nivån. Den unge Sebastian var alltså ett riktigt läshuvud.

Ingen i släkten hade en sådan utbildning. Alla hans tre bröder, inklusive den som dog vid 18 år, hade bara nått tredjeklass, och det vid 14-15 års ålder.

Man läste i tredjeklass latinövningar och påbörjade grekiskan; i andraklass studerades Wittenberg-teologen Leonhard Hutters teologiska standardbok, Compendium locorum theologicorum, från 1610 (motsvarande Hafenreffers bok i Sverige), Cornelius Nepos biografier över romerska ledare och Ciceros brev.

I högsta klassen, prima, läste man romaren Curtius Rufus historiska skrifter, Johannes Bunos inflytelserika bok från 1600-talet om världshistoria och geografi samt Terentius latinska komedier (jämför Bachs humoristiska Kaffekantat!). Matematik lästes i alla klasser och religion genomgående.

Musik studerades också regelbundet under kantorn ( dvs. ”sångare”), som egentligen var en av lärarna på latinskolan. Denne tog med sig sina tränade studenter för att sjunga under gudstjänsterna. Bach var korgosse och deltog också när studenterna tre gånger om året sjöng så kallat currende på gatorna för att få in pengar. Möjligen tjänade han extra som solist.

På grund av brodern Johann Christophs begränsade ekonomi var dock Sebastian beroende av hospitia, fri bespisning och stipendium, som inrättats av välbärgade och förnäma familjer. Oväntat upphörde nu detta då fyra månader återstod av första året i prima. I skolregistret läser vi att han ”begav sig mot Lüneburg den 15 mars 1700 i frånvaro av hospitia”.


Lüneburg 1700-1702

Michaelisklostret med skolbyggnaden, där Bach fortsatte sin utbildning.

Förmodligen genom rekommendationer och en tidigare lärares kontakter kunde han norrut i Lüneburg söder om Hamburg fortsätta sin utbildning.

Nu byggde det på begåvning. Där fanns den välrenommerade Michaeliskolan, vars lilla specialistkör, tog emot just fattiga pojkar med omvittnat goda röster. Eftersom kvinnor inte sjöng i kyrkan – förutom i församlingssången – utfördes sopran- och alt- stämmorna alltid av gossar.

Michaelisklostret med skolbyggnaden, där Bach fortsatte sin utbildning.Sebastian var vid avresan den 15 mars ett par veckor från sin 15-årsdag (egentligen den 31 mars, enligt nya stilen), och måste ha fyllt år ungefär vid framkomsten.

Han hade följe med den tre år äldre Georg Erdmann, som också måst lämna skolan i Ohrdruf. De båda ungdomarna fick förmodligen gå det mesta till fots.

 Duon kunde sjunga i kören redan 3 april, lördagen före palmsöndag. Kören hade i princip åtta sångare, två i varje stämma, men det faktiska antalet var 12-15.

Kantor var, som nämnts, egentligen en akademisk lärartjänst vid latinskolan och inte en kyrklig tjänst, men skola och kyrka var tätt sammantvinnade.

I denna körs fall fick studenterna fri skolgång, logi och till och med lite betalt för att de sjöng i kyrkan.

Enligt den äldsta biografin, Nekrologen (av sonen Carl Philipp Emanuel och eleven Johan Agricola, 1751), blev han ”på grund av sin ovanligt fina sopranröst väl mottagen”.

Uppgiften kan tydas som att han tjänade som solist. Man har konstaterat att målbrottet på den tiden inföll betydligt senare än i våra dagar; ibland så sent som vid 17-18-års ålder.

För Sebastian inträffade det dock snart: ”En tid därefter, medan han sjöng i kören och utan hans kunskap eller vilja, hördes det en gång, tillsammans med soprantonerna som han skulle framföra, den lägre oktaven av desamma.

 Han behöll den här helt nya typen av röst i åtta dagar, under vilka han varken kunde tala eller sjunga utom i oktaver. Därefter förlorade han sina soprantoner och med dem sin fina röst.”

Man tror att han fortsatte som bas. Hans färdigheter som violinist och organist torde också ha varit välkomna.

I Lüneburg fanns även Riddarakademin för unga ädlingar. Deras kvarter låg invid Michaeliskolans, och deras officiella språk franska och etikett verkar ha gjort intryck på grannens enklare elever.

Bachs kunskaper i italienska torde också härstamma härifrån. Vännen Georg Erdmann blev så småningom en framstående diplomat.


Utbildningen i Michaeliskolans högsta klass

Staty av Johann Sebastian Bach i Ulm Münster.Skolplanen för Michaeliskolans högsta klass, prima, innehöll, liksom andraklassen secunda i Ohrdruf tidigare, Leonhard Hutters spridda teologibok, Compendium locorum theologicorum (1610).

Man använde läroböcker i logik och retorik, och läste som latinsk litteratur Vergilius och Cicero.

För grekiskan var Nya testamentet den främsta texten, men därtill filosofiska och poetiska skrifter. Man studerade historia, geografi, genealogi, heraldik, tysk poesi, matematik och fysik.

Tyngdpunkten låg på språk, teologi och klassik litteratur, och syftet vara att förbereda för universitetsstudier i teologi, juridik eller medicin.

När Bach lämnar Lüneburg som 17-åring i april vid påsk 1702 har han motsvarigheten till en svensk nutida gymnasieutbildning, om än mycket gedignare.

För en fattig föräldralös ung man är det dock inte möjligt att fortsätta till universitetet. Det skulle tala till hans nackdel i förhållande till andra sökande när han senare sökte kantorstjänsten i Leipzig. Samtidigt hade han högre utbildning än andra i släkten.

Vid denna punkt saknas i stort sett uppgifter för åtta månader. I ett brev långt senare (1736) berättar Sebastian att han av staden Sangerhausens råd valdes som organist – något som kan dateras till efter föregångarens begravning 9 juli 1702 –, men att ”landets högsta styrelse”, alltså hertigen, gick emellan och insatte en annan person, kanske en gunstling.

Bach fick alltså inte det första jobb han sökte.

 1704 finner vi honom dock som betjänt och kammarmusiker (antagligen violinist) i Weimar, sedan organist i Arnstadt, Mühlhausen, hovorganist och senare konsertmästare tillbaka i Weimar, hovkapellmästare i Cöthen, innan han 1723 tillträder posten som Thomaskantor i storstaden Leipzig.

Här skulle han stanna 27 år resten av sitt liv och skriva sina främsta verk.

  

Stefan Pehrson


                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler