Praxeologi, mening och svensk politisk debatt
Nikodemus Ungh förklarar hur praxeologin - läran om mänskligt handlande - får betydelse för en mängd olika områden. Inte minst ekonomin och politikens område.
Praxeologi, mening och svensk politisk debatt
Publicerades 2015-07-02 © Wikimedia Commons

Hans Herman Hoppe sitter i sitt bibliotek. 

 

 

Hans Herman Hoppe har en bakgrund inom filosofin vilket möjliggjort att han kunnat bidra inte endast med ekonomisk analys utan även med filosofiska argument för praxeologin. I detta inlägg vill jag titta närmare på det praxeologiska argumentet visavi ett visst reduktionistiskt synsätt som frånskriver mening och syfte från mänsklig handling och se vad detta får för konsekvenser på svensk politisk debatt.

 

Hoppe använder här ett transcendent argument. Du kan påstå att mänskligt handlande äger rum utan syfte, mening och subjektiva preferenser, men du kan inte hävda detta utan att själv ha ett syfte med din argumentation.

 

Att argumentera är nämligen en form av handling vars syfte vill uppnå att presentera någon form av proposition. En proposition av typen: ”Mänskligt handlande är inte teleologiskt (ändamålsenligt) och människan styrs inte av syften” kan bemötas med motsatt påstående: ”Allt mänskligt handlande är ändamålsenligt och människan handlar i enlighet med sina subjektiva dispositioner.

 

Härifrån applicerar Hoppe det transcendenta argumentet: I själva akten att någon påstår att mänskligt handlande saknar syfte, motsäger den uttalande sig själv eftersom denna utsaga/ proposition just visar att en viss form av mänskligt handlande har syfte, nämligen det argument som har som syfte att säga att mänskligt handlande saknar syfte.

 

Återigen: Att argumentera är att handla och att argumentera är att uppfylla villkoren för det Ludwig von Mises kallade praxeologi.

 

Flera slutsatsen kan nu härledas utifrån detta. Jag själv drar slutsatsen att all filosofisk diskussion förutsätter den miseanska praxeologin. Vidare förutsätter argumentationen som diskurs, just för att kunna vara en diskurs och inte något annat än en diskurs, frånvaron av våld och tvång.

 

Det förutsätter därtill en mer utvecklad diskursetik där varje deltagare i den filosofiska argumentationen ges möjligheten att komma till tals (på en fri filosofisk marknad av idéer och argument om ni så vill).

 

Filosofin i det antika Grekland var således ett frihetligt företag och där jag med frihetlig just åsyftar en libertariansk tolkning av frihet utifrån det negativa frihetsbegreppet där frihet tolkas som frånvaron av tvång.

 

Om man nu skärskådar argumenten ovan så bygger Hoppes resonemang, och mitt eget på en tredje logisk grund nämligen det logiska axiomet om det uteslutna tredje.

 

Om vi betraktar propositionerna igen: ”Inget mänskligt handlande är ändamålsenligt och mitt syfte med denna postmoderna studie av mänskligt handlande är att visa att människan inte agerar utifrån syften” och ”Allt mänskligt handlande är ändamålsenligt” så är propositionerna så ställda att de inte kan vara sanna samtidigt. Båda kan vara falska, visst, men de kan inte vara sanna/ giltiga samtidigt.

 

Utifrån detta resonemang kan vi sedan studera samtida politiska och ekonomiska diskurser och ställa oss frågan om regleringar på exempelvis ekonomins område är förenliga med mänskligt handlande? Leder inte regleringar till att metadiskurserna på marknaden alltid måste få en slagsida i någon riktning till följd av att man har villkorat det fria utbytet av värden och skapat incitament.

 

Analogt fungerar en reglering på ekonomins område som att man i en filosofisk diskurs skulle vikta vissa filosofiska utsagor och ge dem högre poäng före argumentationen om vilken av dem som är mer sannolik än någon annan. Detta skulle leda till att filosofin förlorade sin grund i den öppna och fria diskussionen. Det skulle leda bort från filosofin och in på dogmatikens område.

 

Om jag exempelvis skulle vikta den newtonska världsbilden så skulle Einstein få mycket svårt att argumentera för sin relativitetsteori. Vi skulle vara dogmatiker och inte vetenskapsmän.

 

Det är också därför exempelvis genus- och immigrationsdebatterna i Sverige har en slagsida. Vissa, politiskt korrekta attityder är nämligen viktade från början och incitament skapas. Konsekvensen av detta blir att emotionella attityder och ideologiskt färgade idéer dominerar debatterna och att slutsatserna sällan eller aldrig är ett resultat av rationella härledningar.

 

Praxeologin är lika giltig på ekonomins område som på vetenskapens, filosofins och politikens områden. Och där tvång förekommer lämnar man den fria debatten och argumentationen och börjar vikta de mest osannolika av ”ingångsvärden”. Det har inte endast lett till en sämre ekonomi, utan även till politisk och kulturell fattigdom.

 

 

Nikodemus Ungh (Artikeln är tidigare publicerad på Mises.se )


                           
Annons:


Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.

Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?


Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.

Nyheter - Norden
Islamistiska Regler i Danska Skolor
Islamistiska Regler i Danska Skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".


Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.
Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.
Nyheter - Utrikes - Vetenskap
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center

Ekonomi
Efterfrågan skapar inte arbete
Efterfrågan skapar inte arbete
Det är nästan universellt accepterat idag att efterfrågan (läs: konsumtion) skapar arbetstillfällen. Den här övertygelsen stödjer den generella Keynesianska idén att regeringar bör ”stimulera” ekonomin, antingen genom finans- eller penningpolitik, när den genomgår en recession.


Nyheter - Israel
Israel dominerar cyber security-marknaden
Israel dominerar cyber security-marknaden

Nyheter - Mellanöstern
Palestinska skolor hyllar terrorister
Palestinska skolor hyllar terrorister


Sverige - Teknik
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem

Krönika - Roger Klang
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Varför fick Nordiska Motståndsrörelsen helt plötsligt så mycket utrymme i statsmedierna i samband med en för dem vanligt förekommande demonstration? Och varför drev tillståndsmyndigheterna på för att demonstrationen skulle gå förbi den judiska Synagogan i Göteborg? Jag funderade på det i flera dagar, kanske en vecka, tills svaret kom.


Politik - Svenska migrationskrisen
Sveriges nya instabilitet
Sveriges nya instabilitet
Om USA 2015 hade tagit emot en lika stor andel asylsökande, i förhållande till sin egen befolkning, som Sverige tog emot, så skulle USA ha tagit emot 5,2 miljoner asylsökande.

Utrikes
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
AfD är valets stora vinnare. I valet 2013 landade man med 4,7 procent av rösterna strax under femprocentsspärren. Partiet tog plats i 14 av Tysklands 16 delstatsparlament. Starkast är man i Sachsen-Anhalt med 24,2 procent och i Mecklenburg-Vorpommern med 20,8 procent.


Inrikes
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Hur mycket våld kan man göra på det kollegiala systemet utan att förlora sin akademiska trovärdighet? Lund har för första gången hämtat sin prorektor utanför lärosätet, trots att uppdraget förutsätter att innehavaren redan har en anställning vid universitetet.

Krönika - Nima Gholam Ali Pour
Fake-News
Fake-News
Mainstream media är genom sina fake-news, antidemokratiska metoder och sanningsförakt ett hot mot demokratin.


Granskning - Sverige
Statistiker styr Sverige
Statistiker styr Sverige
Det är någon anonym statistiker som styr Sverige. Fraktionerad statistik läggs ut som uttömmande sanningar i medierna, på Sveriges Radio t.ex. Vem har inte råkat på följande korta påstående i media: Det finns fler kvinnor än män i Sverige.

Inrikes
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Efter att JO och Försvarsmaktens personalansvarsnämnd slagit fast att den soldat som inte ville delta i Prideparaden genom att verka som lastbilschaufför i paraden hade den moraliska rätten på sin sida, så har Försvarsmakten svängt i frågan.


Inrikes
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
En aktuell utlysning av en tjänst som adjunkt i tyska vid Uppsala universitet anger att innehavaren ska ägna 50% av tjänsten åt ett fackligt uppdrag vid Saco-S-rådet.

Politik
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
Det är inte bara i Sverige som "feministiska" makteliten hycklar. Faktum är att de så kallade feministerna inte bara blundar för dessa hemskheter, utan deras närvaro vid dessa evenemang stödjer och legitimerar även diktatorernas makt.


Insändare
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!