Praxeologi, mening och svensk politisk debatt
Nikodemus Ungh förklarar hur praxeologin - läran om mänskligt handlande - får betydelse för en mängd olika områden. Inte minst ekonomin och politikens område.
Praxeologi, mening och svensk politisk debatt
Publicerades 2015-07-02 © Wikimedia Commons

Hans Herman Hoppe sitter i sitt bibliotek. 

 

 

Hans Herman Hoppe har en bakgrund inom filosofin vilket möjliggjort att han kunnat bidra inte endast med ekonomisk analys utan även med filosofiska argument för praxeologin. I detta inlägg vill jag titta närmare på det praxeologiska argumentet visavi ett visst reduktionistiskt synsätt som frånskriver mening och syfte från mänsklig handling och se vad detta får för konsekvenser på svensk politisk debatt.

 

Hoppe använder här ett transcendent argument. Du kan påstå att mänskligt handlande äger rum utan syfte, mening och subjektiva preferenser, men du kan inte hävda detta utan att själv ha ett syfte med din argumentation.

 

Att argumentera är nämligen en form av handling vars syfte vill uppnå att presentera någon form av proposition. En proposition av typen: ”Mänskligt handlande är inte teleologiskt (ändamålsenligt) och människan styrs inte av syften” kan bemötas med motsatt påstående: ”Allt mänskligt handlande är ändamålsenligt och människan handlar i enlighet med sina subjektiva dispositioner.

 

Härifrån applicerar Hoppe det transcendenta argumentet: I själva akten att någon påstår att mänskligt handlande saknar syfte, motsäger den uttalande sig själv eftersom denna utsaga/ proposition just visar att en viss form av mänskligt handlande har syfte, nämligen det argument som har som syfte att säga att mänskligt handlande saknar syfte.

 

Återigen: Att argumentera är att handla och att argumentera är att uppfylla villkoren för det Ludwig von Mises kallade praxeologi.

 

Flera slutsatsen kan nu härledas utifrån detta. Jag själv drar slutsatsen att all filosofisk diskussion förutsätter den miseanska praxeologin. Vidare förutsätter argumentationen som diskurs, just för att kunna vara en diskurs och inte något annat än en diskurs, frånvaron av våld och tvång.

 

Det förutsätter därtill en mer utvecklad diskursetik där varje deltagare i den filosofiska argumentationen ges möjligheten att komma till tals (på en fri filosofisk marknad av idéer och argument om ni så vill).

 

Filosofin i det antika Grekland var således ett frihetligt företag och där jag med frihetlig just åsyftar en libertariansk tolkning av frihet utifrån det negativa frihetsbegreppet där frihet tolkas som frånvaron av tvång.

 

Om man nu skärskådar argumenten ovan så bygger Hoppes resonemang, och mitt eget på en tredje logisk grund nämligen det logiska axiomet om det uteslutna tredje.

 

Om vi betraktar propositionerna igen: ”Inget mänskligt handlande är ändamålsenligt och mitt syfte med denna postmoderna studie av mänskligt handlande är att visa att människan inte agerar utifrån syften” och ”Allt mänskligt handlande är ändamålsenligt” så är propositionerna så ställda att de inte kan vara sanna samtidigt. Båda kan vara falska, visst, men de kan inte vara sanna/ giltiga samtidigt.

 

Utifrån detta resonemang kan vi sedan studera samtida politiska och ekonomiska diskurser och ställa oss frågan om regleringar på exempelvis ekonomins område är förenliga med mänskligt handlande? Leder inte regleringar till att metadiskurserna på marknaden alltid måste få en slagsida i någon riktning till följd av att man har villkorat det fria utbytet av värden och skapat incitament.

 

Analogt fungerar en reglering på ekonomins område som att man i en filosofisk diskurs skulle vikta vissa filosofiska utsagor och ge dem högre poäng före argumentationen om vilken av dem som är mer sannolik än någon annan. Detta skulle leda till att filosofin förlorade sin grund i den öppna och fria diskussionen. Det skulle leda bort från filosofin och in på dogmatikens område.

 

Om jag exempelvis skulle vikta den newtonska världsbilden så skulle Einstein få mycket svårt att argumentera för sin relativitetsteori. Vi skulle vara dogmatiker och inte vetenskapsmän.

 

Det är också därför exempelvis genus- och immigrationsdebatterna i Sverige har en slagsida. Vissa, politiskt korrekta attityder är nämligen viktade från början och incitament skapas. Konsekvensen av detta blir att emotionella attityder och ideologiskt färgade idéer dominerar debatterna och att slutsatserna sällan eller aldrig är ett resultat av rationella härledningar.

 

Praxeologin är lika giltig på ekonomins område som på vetenskapens, filosofins och politikens områden. Och där tvång förekommer lämnar man den fria debatten och argumentationen och börjar vikta de mest osannolika av ”ingångsvärden”. Det har inte endast lett till en sämre ekonomi, utan även till politisk och kulturell fattigdom.

 

 

Nikodemus Ungh (Artikeln är tidigare publicerad på Mises.se )


                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler