Ledare: Kommunismen finns inte i våra sinnen
En replik till ETC:s ledarskribent Göran Greider.
Ledare: Kommunismen finns inte i våra sinnen
Publicerades 2015-07-20

Svar på ledarartikeln Kommunismen finns i våra sinnen i ETC 15 juli.


Göran Greider anser att vi har kommunistiska sinnen. Med det menar han att vi i många situationer finner det naturligt att ställa upp och hjälpa varandra utan tanke på lön.

 Vad han inte berättade är att kommunismen inte får människor att ställa upp med tanke på lön, utan med tanke på straff. Kommunismen verkar i rakt motsats till det naturliga att hjälpa andra av ren medkänsla, och använder tvång för att driva igenom sitt samhällssystem.

 Vi vet att många i urkyrkan delade allt, något som skedde långt innan kommunismen infördes. En avgörande skillnad som gjorde att att det fungerade för den tidiga kyrkan och inte för kommunismen var att de hade en stark gemenskap genom sin tro och därför frivilligt delade allt med varandra. 

Religiös tro är för övrigt något som kommunismen vänder sig emot, oftast med våld.

 Greider förstår inte att kommunismen i själva verket är precis motsatsen till det han försöker använda som argument för den.  

 Marxistiskt inspirerade människor älskar att vara goda med andras pengar, det ser vi inte minst hos de politiker och journalister som har makten idag. De förespråkar en sak för folket men lever själva på helt annat sätt. 

Överallt där kommunismen har dominerat har den medfört förtryck och grova överträdelser av de mänskliga rättigheterna. Ledare i kommunistiska diktaturer har alltid förespråkat likhet för alla medan de själva levt enligt andra regler.

 Som George Orwell uttryckte i djurfarmen: "Alla djur är jämlika men vissa djur är mer jämlika än andra”.

I samtliga exempel som Greider använder när han försöker styrka sin tes är det i själva verket gemenskapsrelationer som han hänvisar till.

  Att hjälpa sin granne handlar om gemenskap; man har ju trots allt en personlig relation med sin granne. Likaså när det gäller att hämta påfyllning till festen ifall det blir slut; återigen handlar det om folk som man har relationer med.

 Kommunismen och socialismen är precis motsatsen till detta. I socialism, kommunism och andra kollektivistiska ideologier är det alltid tredje part - staten - som utan att ha någon personlig relation till medborgarna, med hot (om våld, sanktioner, ekonomiska medel etc) tvingar folk att göra det som staten anser vara gott, ofta i motsats till vad medborgarna själva anser vara gott.

  Och människor vet själva bäst vad som är gott för deras liv, men kommunister lever i vanföreställningen att staten vet det bättre. 

Den lojalitet och belöning som man kan få av att hjälpa de nära är något som kommunismen aldrig har lyckats fånga och heller aldrig kan fånga eftersom den strider mot något av det mest grundläggande i människans väsen - mellanmänskliga relationer. 

  Kommunismen vill att man ska jobba hårt utan att själv få någon vinning av det, vilket aldrig fungerar då lojaliteten saknas till folk som man inte ens känner, och i vissa fall saknas lojalitet till folk som man känner, vilket är ett av problemen.

 Läs gärna Ledare: Därför är socialismen ett elände som går in på detaljer kring detta.

Staten skapar distans till den som bestämmer över dig, det är nästan omöjigt att ställa staten till svars. Den gör dig beroende och tar bort din myndighet och självbestämmande. 

 Angående Greiders argument kring att IT-branchen kör ”agilt” nu (systemutveckling som baserar sig mer på samarbete än hierarki och regler), så har det har inte alls någon koppling till kommunismen.

 Det är fortfarande en produktansvarig som står för den stora visionen om hur produkten ska bli. Skillnaden är att utvecklarna får mer ansvar när de blir mer delaktiga i den stora processen.

 Utvecklarna har ofta större insikt om hur lång tid saker ska ta, och sätter därmed ut ”poäng” på hur lång tid olika uppgifter kommer att ta. Däremot har den produktansvarige fortfarande slutordet i det hela.

 Poängsystemet som brukar köras i agil utveckling fungerar utifrån ett sätt att planera hur mycket teamet ska hinna innan nästa ”sprint”, på ett sätt som gör att varje utvecklare kan se sin effektivitet i förhållande till varandra.

 Denna form av mätning kan även användas i löneförhandlingar, då personer som tidigare inte fick belöning för vad de gjorde, utan snarare hur länge de arbetat, helt plötsligt kan få en mer rättvis lön, något som har starkare koppling till kapitalism och privatägande än kommunism.

 Det är dags att vi inser fakta, kommunismen har misslyckats i samtliga länder där den införts. I de områden där osjälviskhet fungerar som bäst bygger det på saker som fanns långt innan kommunismen, och som kommunismen har gjort ett mycket dåligt plagiat av.

Faktum är att kommunismen alltid försöker förstöra just de mellanmänskliga relationerna. Ser du en vänsterideologi kan du lita på att du också finner ett krig mot familjen och andra naturliga mellanmänskliga relationer. 

Men kommunismen har inte bara totalt misslyckats och medfört fattigdom och misär överallt där den införts, den är också den mest fruktansvärda mördarideologi som hitintills sett dagens ljus; den har världsrekord både i antalet mördade människor och i övriga brott mot mänskligheten. 

Att vi fortfarande har politiker och journalister som förespråkar en sådan avgrundsideologi visar att vi har en lång väg kvar att gå. 

  

Roland Ohlsson och André Juthe


                           
Annons:


Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.

Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.


Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.

Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.


Nyheter - Utrikes - Vetenskap
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center


Ekonomi
Efterfrågan skapar inte arbete
Efterfrågan skapar inte arbete
Det är nästan universellt accepterat idag att efterfrågan (läs: konsumtion) skapar arbetstillfällen. Den här övertygelsen stödjer den generella Keynesianska idén att regeringar bör ”stimulera” ekonomin, antingen genom finans- eller penningpolitik, när den genomgår en recession.

Nyheter - Israel
Israel dominerar cyber security-marknaden
Israel dominerar cyber security-marknaden
Nyheter - Mellanöstern
Palestinska skolor hyllar terrorister
Palestinska skolor hyllar terrorister

Sverige - Teknik
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem


Krönika - Roger Klang
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Varför fick Nordiska Motståndsrörelsen helt plötsligt så mycket utrymme i statsmedierna i samband med en för dem vanligt förekommande demonstration? Och varför drev tillståndsmyndigheterna på för att demonstrationen skulle gå förbi den judiska Synagogan i Göteborg? Jag funderade på det i flera dagar, kanske en vecka, tills svaret kom.

Politik - Svenska migrationskrisen
Sveriges nya instabilitet
Sveriges nya instabilitet
Om USA 2015 hade tagit emot en lika stor andel asylsökande, i förhållande till sin egen befolkning, som Sverige tog emot, så skulle USA ha tagit emot 5,2 miljoner asylsökande.


Utrikes
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
AfD är valets stora vinnare. I valet 2013 landade man med 4,7 procent av rösterna strax under femprocentsspärren. Partiet tog plats i 14 av Tysklands 16 delstatsparlament. Starkast är man i Sachsen-Anhalt med 24,2 procent och i Mecklenburg-Vorpommern med 20,8 procent.

Inrikes
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Hur mycket våld kan man göra på det kollegiala systemet utan att förlora sin akademiska trovärdighet? Lund har för första gången hämtat sin prorektor utanför lärosätet, trots att uppdraget förutsätter att innehavaren redan har en anställning vid universitetet.


Krönika - Nima Gholam Ali Pour
Fake-News
Fake-News
Mainstream media är genom sina fake-news, antidemokratiska metoder och sanningsförakt ett hot mot demokratin.
Granskning - Sverige
Statistiker styr Sverige
Statistiker styr Sverige
Det är någon anonym statistiker som styr Sverige. Fraktionerad statistik läggs ut som uttömmande sanningar i medierna, på Sveriges Radio t.ex. Vem har inte råkat på följande korta påstående i media: Det finns fler kvinnor än män i Sverige.

Inrikes
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Efter att JO och Försvarsmaktens personalansvarsnämnd slagit fast att den soldat som inte ville delta i Prideparaden genom att verka som lastbilschaufför i paraden hade den moraliska rätten på sin sida, så har Försvarsmakten svängt i frågan.


Inrikes
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
En aktuell utlysning av en tjänst som adjunkt i tyska vid Uppsala universitet anger att innehavaren ska ägna 50% av tjänsten åt ett fackligt uppdrag vid Saco-S-rådet.

Politik
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
Det är inte bara i Sverige som "feministiska" makteliten hycklar. Faktum är att de så kallade feministerna inte bara blundar för dessa hemskheter, utan deras närvaro vid dessa evenemang stödjer och legitimerar även diktatorernas makt.


Insändare
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!

Utrikes
Israeliskt stridsflyg anföll militär anläggning i Syrien
Israeliskt stridsflyg anföll militär anläggning i Syrien
Målet tros vara ett syriskt vetenskapligt forskningscenter för kemiska vapen och även en utvecklingsplats för robotvapen. Syrien är uppbackat av Iran och Ryssland.


Utrikes
USA:s försvarsminister varnar Sverige
USA:s försvarsminister varnar Sverige
En Statement of Intent (SOI) om utökat militärt samarbete finns sedan ett år mellan USA och Sverige. I ett hemligstämplat brev till Peter Hultqvist varnar USA:s försvarsminister James Mattis för konsekvenserna av att underteckna konventionen om en kärnvapenfri värld, enligt SvD.

Inrikes
Mikael Odenberg vs. Ulf Kristersson
Mikael Odenberg vs. Ulf Kristersson
Många menar att Mikael Odenberg är den siste moderaten sedan Mats Johansson dog och Rolf K Nilsson gick över till Medborgerlig samling.


Utrikes - Politik
Du kommer att mikrochippas, det är bara en fråga om tid
Du kommer att mikrochippas, det är bara en fråga om tid
Enligt fria oberoende medier i USA närmar sig eller passerar landet, och då förmodligen resten av västvärlden så småningom, övervakningssamhället i George Orwells roman ”1984” från 1949.

Utrikes
Facebooks används för slavhandel
Facebooks används för slavhandel
Grävande journalistik avslöjar Facebooks roll i människosmuggling och slavhandel.


Ekonomi
Kan fler bebisar rädda välfärdsstaten?
Kan fler bebisar rädda välfärdsstaten?
Välfärdsstaten med sin fördelningspolitik har stora bekymmer. Ekonomen Daniel J. Mitchell förklarade redan förra året att USA står inför en allvarlig långsiktig utmaning, som är överförbart på många andra länder inklusive Sverige.

Debatt
SVT är en kulturmarxistisk bastion
SVT är en kulturmarxistisk bastion
SVT som låtsats vara neutrala är i själva verket en kulturmarxistisk bastion som har en fientlig agenda mot det svenska folket hävdar Bechir Rabani i denna debattartikel.


Insändare
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Dagens insändare kommenterar händelsen där ofödda barn fortsätter att leva efter aborten.

Utrikes
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Nordkorea varnar USA för att de har gjort upp planer på ett robotangrepp med robotar riktade mot amerikanska militärbaser i Guam i Stilla havet. Robotbanan skulle i så fall gå rakt över Japanska territorium.


Inrikes
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
Inget hindrar en offentligt anställd från att uttrycka tankar, åsikter och känslor om arbetsgivaren och verksamheten. Rätten att göra det är tvärtom skyddad av grundlagen.