Ledare: Kommunismen finns inte i våra sinnen
En replik till ETC:s ledarskribent Göran Greider.
Ledare: Kommunismen finns inte i våra sinnen
Publicerades 2015-07-20

Svar på ledarartikeln Kommunismen finns i våra sinnen i ETC 15 juli.


Göran Greider anser att vi har kommunistiska sinnen. Med det menar han att vi i många situationer finner det naturligt att ställa upp och hjälpa varandra utan tanke på lön.

 Vad han inte berättade är att kommunismen inte får människor att ställa upp med tanke på lön, utan med tanke på straff. Kommunismen verkar i rakt motsats till det naturliga att hjälpa andra av ren medkänsla, och använder tvång för att driva igenom sitt samhällssystem.

 Vi vet att många i urkyrkan delade allt, något som skedde långt innan kommunismen infördes. En avgörande skillnad som gjorde att att det fungerade för den tidiga kyrkan och inte för kommunismen var att de hade en stark gemenskap genom sin tro och därför frivilligt delade allt med varandra. 

Religiös tro är för övrigt något som kommunismen vänder sig emot, oftast med våld.

 Greider förstår inte att kommunismen i själva verket är precis motsatsen till det han försöker använda som argument för den.  

 Marxistiskt inspirerade människor älskar att vara goda med andras pengar, det ser vi inte minst hos de politiker och journalister som har makten idag. De förespråkar en sak för folket men lever själva på helt annat sätt. 

Överallt där kommunismen har dominerat har den medfört förtryck och grova överträdelser av de mänskliga rättigheterna. Ledare i kommunistiska diktaturer har alltid förespråkat likhet för alla medan de själva levt enligt andra regler.

 Som George Orwell uttryckte i djurfarmen: "Alla djur är jämlika men vissa djur är mer jämlika än andra”.

I samtliga exempel som Greider använder när han försöker styrka sin tes är det i själva verket gemenskapsrelationer som han hänvisar till.

  Att hjälpa sin granne handlar om gemenskap; man har ju trots allt en personlig relation med sin granne. Likaså när det gäller att hämta påfyllning till festen ifall det blir slut; återigen handlar det om folk som man har relationer med.

 Kommunismen och socialismen är precis motsatsen till detta. I socialism, kommunism och andra kollektivistiska ideologier är det alltid tredje part - staten - som utan att ha någon personlig relation till medborgarna, med hot (om våld, sanktioner, ekonomiska medel etc) tvingar folk att göra det som staten anser vara gott, ofta i motsats till vad medborgarna själva anser vara gott.

  Och människor vet själva bäst vad som är gott för deras liv, men kommunister lever i vanföreställningen att staten vet det bättre. 

Den lojalitet och belöning som man kan få av att hjälpa de nära är något som kommunismen aldrig har lyckats fånga och heller aldrig kan fånga eftersom den strider mot något av det mest grundläggande i människans väsen - mellanmänskliga relationer. 

  Kommunismen vill att man ska jobba hårt utan att själv få någon vinning av det, vilket aldrig fungerar då lojaliteten saknas till folk som man inte ens känner, och i vissa fall saknas lojalitet till folk som man känner, vilket är ett av problemen.

 Läs gärna Ledare: Därför är socialismen ett elände som går in på detaljer kring detta.

Staten skapar distans till den som bestämmer över dig, det är nästan omöjigt att ställa staten till svars. Den gör dig beroende och tar bort din myndighet och självbestämmande. 

 Angående Greiders argument kring att IT-branchen kör ”agilt” nu (systemutveckling som baserar sig mer på samarbete än hierarki och regler), så har det har inte alls någon koppling till kommunismen.

 Det är fortfarande en produktansvarig som står för den stora visionen om hur produkten ska bli. Skillnaden är att utvecklarna får mer ansvar när de blir mer delaktiga i den stora processen.

 Utvecklarna har ofta större insikt om hur lång tid saker ska ta, och sätter därmed ut ”poäng” på hur lång tid olika uppgifter kommer att ta. Däremot har den produktansvarige fortfarande slutordet i det hela.

 Poängsystemet som brukar köras i agil utveckling fungerar utifrån ett sätt att planera hur mycket teamet ska hinna innan nästa ”sprint”, på ett sätt som gör att varje utvecklare kan se sin effektivitet i förhållande till varandra.

 Denna form av mätning kan även användas i löneförhandlingar, då personer som tidigare inte fick belöning för vad de gjorde, utan snarare hur länge de arbetat, helt plötsligt kan få en mer rättvis lön, något som har starkare koppling till kapitalism och privatägande än kommunism.

 Det är dags att vi inser fakta, kommunismen har misslyckats i samtliga länder där den införts. I de områden där osjälviskhet fungerar som bäst bygger det på saker som fanns långt innan kommunismen, och som kommunismen har gjort ett mycket dåligt plagiat av.

Faktum är att kommunismen alltid försöker förstöra just de mellanmänskliga relationerna. Ser du en vänsterideologi kan du lita på att du också finner ett krig mot familjen och andra naturliga mellanmänskliga relationer. 

Men kommunismen har inte bara totalt misslyckats och medfört fattigdom och misär överallt där den införts, den är också den mest fruktansvärda mördarideologi som hitintills sett dagens ljus; den har världsrekord både i antalet mördade människor och i övriga brott mot mänskligheten. 

Att vi fortfarande har politiker och journalister som förespråkar en sådan avgrundsideologi visar att vi har en lång väg kvar att gå. 

  

Roland Ohlsson och André Juthe


                           
Annons:


”Barnmoderska!”- ett livgivande yrke
Gullan Malmquist reflekterar över barnmorskeyrket

Kristna Värdepartiet
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Debatt: Strandhälls EU en fara för kristendomen
Strandhälls EU är ett steg mot Europas förenta stater


En krönika av Adam Salomonsson
1 maj 2019
1 maj 2019
Manifestationen som tappat sitt syfte

Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.


Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.
Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.

Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.


Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.

Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april


Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.

Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.


Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.
Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?

Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.


Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".

Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.


Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.

Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.


Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.

Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.


Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.

Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.


Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.

Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.


Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler