Det absoluta människovärdet
En reflektion över människovärdet och dess idéhistoriska bakgrund.
Det absoluta människovärdet
Publicerades 2015-06-03

 Människovärdet som princip bör alltid tolkas som något absolut och oföränderligt, liksom oberoende av variabler som kön, ursprung, sexualitet, klass, ideologi, religion och funktionshinder.

 Människan är ett mål i sig själv och äger absolut rätt att själv bestämma över sitt eget liv och sin egen frihet, givet att hon också själv tar ansvar för detsamma.

 Det rinner röda floder från jakobinernas giljotiner vid den franska revolutionen och deklarationen om de mänskliga rättigheterna tills idag. Det tycks som att den era som förkunnade människovärdets princip också har varit den era där just människovärdet kränkts som mest under historien.

Det mänskliga, kulturella och moraliska förfall av alla värden vi ser i Gulagarkipelagens helvete sätter tillsammans med Auschwitz och nazismens blodbad smaken på 1900-talet.

Filosofen Eric Voegelin såg i de moderna politiska ideologierna en pånyttfödelse av den gnosticism som tidigare konkurrerat med kristendomen om människans själ. Människan är enligt gnostikerna bärare av sin egen gudomlighet och har att frälsa sig själv från en orättvis yttre social ordning.

 Antingen är det individen som skall frälsa sig själv, som i liberalismen, eller så är det klassen eller rasen som skall frälsa sig själv, som i kommunismen och nationalsocialismen. Den internationella socialismen förkunnar klasslöshetens himmelska princip och den nationella socialismen förkunnar rasens och folkets motsvarighet.

I namnet av människan, förlorar människan sitt människovärde. I namnet av klassen offrar man klassen och andra klasser. I namnet av rasen offrar man rasen och de andra raserna.

Den kristna-humanistiska traditionen lyfter istället fram den mänskliga personen som ett ändamål i sig själv. Människan bör inte vara ett medel för en politisk ideologis, en religions eller för en stats intressen. Som person är människan värdefull i sig själv och oavsett hennes kön, ursprung, sexualitet, religion, övertygelse och funktionshinder.

 Det absoluta människovärdet innebär att människor får vara olika och får tycka olika, men ändå i lika hög grad är bärare av ett omistligt värde som personer. Detta innebär också att det de faktiskt tycker kan värderas olika.

 Om din tolkning av Shakespeares Hamlet är att Hamlet handlar om en grupp sjörövare som gör revolution mot den danska kronan så är detta en dålig tolkning, även om du likafullt har ett absolut människovärde.

De flesta formerna av socialism ser tvärtom människan som ett medel för ett högre mål. Staten får därför ofta i uppgift att förverkliga detta mål, även om målet hos exempelvis Karl Marx är den kommunistiska anarkin.

Skillnaden mellan mig som frihetlig och personalist och en sådan tolkning av Karl Marx är att människans absoluta värde som person också måste innebära att hon får bestämma själv vad hon vill uppnå och vad hon vill göra med sitt eget liv och sin egen frihet.

 Oavsett vilken ideologi som dominerar staten för tillfället, får alltså inte staten använda människan som ett medel. Om inte människovärdet är en absolut princip, finns alltid risken att man underordnar människan en ideologi.

Detta gäller även religioner och extrema tolkningar av dessa vilka exempelvis idag bygger en islamistisk utopi på kropparna av lemlästade soldater, kvinnor och barn.

 Och det gäller även många gånger de moralfilosofier som dominerar vid de filosofiska fakulteterna i Sverige där filosofer som Torbjörn Tännsjö i böcker som Vårdetik, Tvång i vården och Manipulerat liv betraktar vissa människor som varandes utan människovärde och vissa stadier i mänskligt liv som värdelösa.

 Istället kan människor offras för den hedonistiska lustprincipen, vilken för Tännsjö är den överordnade principen framför alla andra.

 På denna planhalva utspelar sig även abortdebatten. I den mån man erkänner fostret som människa och bekänner sig till människovärdesprincipen, bör man också i konsekvensens namn kunna erkänna fostrets omistliga människovärde. Människovärdesprincipen påverkar även hur vi ser på internationell politik.

 När Förenta staterna och Colin Powell ljög inför FN:s generalförsamling om att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen, motiverade de beställningen av massmord i namnet av fred och säkerhet. När sedermera inga massförstörelsevapen hittades sökte man en ny retorisk plattform och fann denna i demokratin.

 Demokrati och respekten för människovärdet behöver således inte betyda samma sak, vilket vi även såg när samma land fällde atombomber över Hiroshima och Nagasaki.

Om inte människovärdet och människans frihet står ovanför staten och den ideologi som råkar dominera staten för tillfället, får man svårt att förhålla sig till det faktum att Hitler var vald demokratiskt och hade en betydande majoritet bakom sig som rikskansler.

Även slaveriet i Förenta staterna var en demokratisk institution. Människovärdet och människans frihet måste vara lexikalt överordnade principer. Människan får aldrig nedvärderas till att bli ett medel för andra människors idéer och värderingar.

En sund tolkning av människovärdet som princip borde innebära att var och en oavsett kön, bakgrund, sexuell läggning, klass, inkomst o.s.v. äger sig själv och har rätten att leva och bestämma över sitt eget liv.

Om människovärdesprincipen inte skulle tolkas på detta sätt, skulle nämligen detta betyda att någon annan än personen själv hade större rätt att äga någon annans kropp, vilja, tid och arbete.

 Sammanfattningsvis leder människovärdesprincipen till en neutralitet till frågan om vem som är bärare av människovärdet. Svaret är: alla existerande människor. Det leder också till att tolkningen av människovärdet innebär en absolut respekt för människan som ett mål i sig själv.

 Ingen människa får reduceras till ett medel för någon annan. Det leder även till att människovärdesprincipen inte innebär att man måste uppskatta allt lika som människor tänker och gör. Det leder också till en absolut respekt för människans frihet och egenansvar.

 Det är bara individen själv som äger sin tid, sitt arbete och sig själv. Ingen annan individ har rätt till anspråk på en annan individs tid, arbete och kropp om och endast om hon inte har valt det själv.

 Därför måste allt tvång som går ut över individen minimeras och helst tas bort från samhället. Icke-våldet som princip, liksom freden, går hand i hand med respekten för den mänskliga personens värde och värdighet.

 

Nikodemus Ungh 


                           
Annons:


Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.

Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.


Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.

Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.


Nyheter - Utrikes - Vetenskap
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center


Ekonomi
Efterfrågan skapar inte arbete
Efterfrågan skapar inte arbete
Det är nästan universellt accepterat idag att efterfrågan (läs: konsumtion) skapar arbetstillfällen. Den här övertygelsen stödjer den generella Keynesianska idén att regeringar bör ”stimulera” ekonomin, antingen genom finans- eller penningpolitik, när den genomgår en recession.

Nyheter - Israel
Israel dominerar cyber security-marknaden
Israel dominerar cyber security-marknaden
Nyheter - Mellanöstern
Palestinska skolor hyllar terrorister
Palestinska skolor hyllar terrorister

Sverige - Teknik
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem


Krönika - Roger Klang
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Varför fick Nordiska Motståndsrörelsen helt plötsligt så mycket utrymme i statsmedierna i samband med en för dem vanligt förekommande demonstration? Och varför drev tillståndsmyndigheterna på för att demonstrationen skulle gå förbi den judiska Synagogan i Göteborg? Jag funderade på det i flera dagar, kanske en vecka, tills svaret kom.

Politik - Svenska migrationskrisen
Sveriges nya instabilitet
Sveriges nya instabilitet
Om USA 2015 hade tagit emot en lika stor andel asylsökande, i förhållande till sin egen befolkning, som Sverige tog emot, så skulle USA ha tagit emot 5,2 miljoner asylsökande.


Utrikes
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
AfD är valets stora vinnare. I valet 2013 landade man med 4,7 procent av rösterna strax under femprocentsspärren. Partiet tog plats i 14 av Tysklands 16 delstatsparlament. Starkast är man i Sachsen-Anhalt med 24,2 procent och i Mecklenburg-Vorpommern med 20,8 procent.

Inrikes
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Hur mycket våld kan man göra på det kollegiala systemet utan att förlora sin akademiska trovärdighet? Lund har för första gången hämtat sin prorektor utanför lärosätet, trots att uppdraget förutsätter att innehavaren redan har en anställning vid universitetet.


Krönika - Nima Gholam Ali Pour
Fake-News
Fake-News
Mainstream media är genom sina fake-news, antidemokratiska metoder och sanningsförakt ett hot mot demokratin.
Granskning - Sverige
Statistiker styr Sverige
Statistiker styr Sverige
Det är någon anonym statistiker som styr Sverige. Fraktionerad statistik läggs ut som uttömmande sanningar i medierna, på Sveriges Radio t.ex. Vem har inte råkat på följande korta påstående i media: Det finns fler kvinnor än män i Sverige.

Inrikes
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Efter att JO och Försvarsmaktens personalansvarsnämnd slagit fast att den soldat som inte ville delta i Prideparaden genom att verka som lastbilschaufför i paraden hade den moraliska rätten på sin sida, så har Försvarsmakten svängt i frågan.


Inrikes
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
En aktuell utlysning av en tjänst som adjunkt i tyska vid Uppsala universitet anger att innehavaren ska ägna 50% av tjänsten åt ett fackligt uppdrag vid Saco-S-rådet.

Politik
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
Det är inte bara i Sverige som "feministiska" makteliten hycklar. Faktum är att de så kallade feministerna inte bara blundar för dessa hemskheter, utan deras närvaro vid dessa evenemang stödjer och legitimerar även diktatorernas makt.


Insändare
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!

Utrikes
Israeliskt stridsflyg anföll militär anläggning i Syrien
Israeliskt stridsflyg anföll militär anläggning i Syrien
Målet tros vara ett syriskt vetenskapligt forskningscenter för kemiska vapen och även en utvecklingsplats för robotvapen. Syrien är uppbackat av Iran och Ryssland.


Utrikes
USA:s försvarsminister varnar Sverige
USA:s försvarsminister varnar Sverige
En Statement of Intent (SOI) om utökat militärt samarbete finns sedan ett år mellan USA och Sverige. I ett hemligstämplat brev till Peter Hultqvist varnar USA:s försvarsminister James Mattis för konsekvenserna av att underteckna konventionen om en kärnvapenfri värld, enligt SvD.

Inrikes
Mikael Odenberg vs. Ulf Kristersson
Mikael Odenberg vs. Ulf Kristersson
Många menar att Mikael Odenberg är den siste moderaten sedan Mats Johansson dog och Rolf K Nilsson gick över till Medborgerlig samling.


Utrikes - Politik
Du kommer att mikrochippas, det är bara en fråga om tid
Du kommer att mikrochippas, det är bara en fråga om tid
Enligt fria oberoende medier i USA närmar sig eller passerar landet, och då förmodligen resten av västvärlden så småningom, övervakningssamhället i George Orwells roman ”1984” från 1949.

Utrikes
Facebooks används för slavhandel
Facebooks används för slavhandel
Grävande journalistik avslöjar Facebooks roll i människosmuggling och slavhandel.


Ekonomi
Kan fler bebisar rädda välfärdsstaten?
Kan fler bebisar rädda välfärdsstaten?
Välfärdsstaten med sin fördelningspolitik har stora bekymmer. Ekonomen Daniel J. Mitchell förklarade redan förra året att USA står inför en allvarlig långsiktig utmaning, som är överförbart på många andra länder inklusive Sverige.

Debatt
SVT är en kulturmarxistisk bastion
SVT är en kulturmarxistisk bastion
SVT som låtsats vara neutrala är i själva verket en kulturmarxistisk bastion som har en fientlig agenda mot det svenska folket hävdar Bechir Rabani i denna debattartikel.


Insändare
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Dagens insändare kommenterar händelsen där ofödda barn fortsätter att leva efter aborten.

Utrikes
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Nordkorea varnar USA för att de har gjort upp planer på ett robotangrepp med robotar riktade mot amerikanska militärbaser i Guam i Stilla havet. Robotbanan skulle i så fall gå rakt över Japanska territorium.


Inrikes
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
Inget hindrar en offentligt anställd från att uttrycka tankar, åsikter och känslor om arbetsgivaren och verksamheten. Rätten att göra det är tvärtom skyddad av grundlagen.