Debatt: Dags att se över abortargumenten?
Viktor Johansson(KVU) går igenom dagens abortlagstiftning
Debatt: Dags att se över abortargumenten?
Publicerades 2015-06-29


Alla som har försökt att diskutera abort vet att det är ett känsligt ämne. Ett mycket känsligt ämne. Och alla som har försökt att diskutera abort från ett kritiskt perspektiv vet att det första som kommer upp är: "Kvinnan har rätt till sin egen kropp. Vad hon gör med den skall inte du lägga dig i". Därmed undermineras all möjlighet till konstruktivt meningsutbyte, därför att detta påstående förutsätter det som ska bevisas: att det bara är en individ att ta hänsyn vid en abort. Men denna hållning är varken konsekvent eller rimlig med tanke på vad svensk lagstiftning säger. Jag skall försöka illustrera vad jag menar.

För det första får inte kvinnan göra abort efter vecka 18 och efter vecka 22 inte heller pga särskilda omständigheter, vilket i praktiken innebär att man erkänner fostret såsom en "skyddsvärd individ" vid en viss tidpunkt och fråntar kvinnan hennes rätt att göra abort, om än stegvis. Varför detta? Har fostret slutat vara beroende av sin moder? Slutar det plötsligt att vara "en del av kvinnans kropp"? Naturligtvis inte. Faktum är att nuvarande abortlagstiftning på en principiell nivå godkänner abortmotståndarnas argument. Med andra ord, när fostret är en skyddsvärd individ har inte kvinnan längre rätten att abortera och, från förespråkarnas perspektiv, styra över sin egen kropp. När det kan fastställas att det handlar om två skyddsvärda individer måste agerande ske utifrån att båda dessas människovärden upprätthålles. Men kränks inte kvinnans självbestämmande då? Ett jakande svar torde vara oundvikligt.

För det andra kommer direkt invändningen att barnet inte längre på samma sätt är en del av mamman när barnet kan klara sig på egen hand utanför livmodern. Socialstyrelsens gräns vid 22 veckor återspeglar just detta. Men är detta verkligen relevant? Är barnet, ur förespråkarnas perspektiv, inte längre en del av kroppen bara för att det har en viss potential att överleva utanför denna? Barnet är lika mycket del av kvinnans kropp även om dess "överlevnadsförmåga" först skulle "kicka igång" efter en viss vecka. Det finns alltså ingen anledning att inskränka aborträtten pga att barnet kan överleva utanför magen, utifrån tesen om kvinnans självbestämmande över sin kropp. Invändningen håller inte.

För det tredje väcker detta allvarliga tankar om människovärdets grund. Om vi skulle anta att gränsen vid 22 veckor är legitim med avseende på att barnet kan klara sig utanför livmodern, då beror ens mänskliga rättigheter som foster på de förutsättningar som finns för att det skall kunna överleva själv. Men dessa förutsättningar förändras ju i takt med den medicinska utvecklingen. Ett foster idag kan överleva betydligt mycket tidigare än för 100 år sedan. Vad detta leder till är alltså att om den medicinska utvecklingen resulterar i att man kan få barn att överleva tidigare utan mamman, så måste lagstiftningen ändras för att motsvara denna utveckling. Men vad innebär detta? Jo, det innebär att beroende på i vilken tid och i vilket sammanhang ett barn blir till så kan dess liv värderas olika i olika åldrar. I ett samhälle där mänskliga rättigheter ses som fundamentalt borde denna relativism ge folk en rejäl tankeställare. Skall människovärdet bero på hur långt tekniken har kommit?

Avslutningsvis leder detta till ett obehagligt resultat för de som står bakom nuvarande lagstiftning. Om argumentet att "kvinnan har rätt att bestämma över sin egen kropp" inkluderar fostret, måste detta gälla tills dess att barnet har fötts, förutsatt att man vill vara konsekvent, eller tills man på ett sakligare sätt kan fastställa ett fosters människoblivande. Men så långt vill man inte gå. Varför? Syftet med artikel är således att visa på att det inte är så enkelt att direkt hänvisa till kvinnans självbestämmande så fort abort kommer upp som ämne. Är man inte beredd att löpa hela linan ut bör man fundera på vilka argument man grundar sin åsikt på.


Viktor Johansson, språkrör för Kristna Värdepartiets Ungdomsförbund(KVU).


                           
Annons:


Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.

Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.


Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.


Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.

Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.
Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april

Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.


Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.

Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.


Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?
Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.

Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".


Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.

Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.


Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.

Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.


Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.

Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.


Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.

Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.


Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.

Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.


Nyheter - Utrikes - Vetenskap
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center

Ekonomi
Efterfrågan skapar inte arbete
Efterfrågan skapar inte arbete
Det är nästan universellt accepterat idag att efterfrågan (läs: konsumtion) skapar arbetstillfällen. Den här övertygelsen stödjer den generella Keynesianska idén att regeringar bör ”stimulera” ekonomin, antingen genom finans- eller penningpolitik, när den genomgår en recession.


Nyheter - Israel
Israel dominerar cyber security-marknaden
Israel dominerar cyber security-marknaden

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler