Jobbskaparskojarna
Åke Sundström avslöjar hur våra folkvalda i själva verket inte bara bedriver en arbetsmarknadspolitik utan också en ekonomisk politik som motverkar sitt eget syfte och som konsekvent ger ett lägre välstånd och högre arbetslöshet.
Jobbskaparskojarna
Publicerades 2015-06-24 © Pixabay

 

 


Det pågår ett politiskt krig om vilket parti eller block som är bäst på arbetslöshetsbekämpning. Alliansregeringen påstod sig, via jobbskatteavdraget, ha ”skapat” bort emot 200 000 nya jobb. Nu kontrar Stefan Löfven med löftet att göra Sverige till Europamästare i denna gren.

 

Men i båda fallen handlar det om osanna och ohederliga förespeglingar.


Vad värre är: de som borde kunna hjälpa väljarna till rätta, ekonomerna, är precis lika samvetslösa som partierna. Ingen enda professor har haft kurage att peka finger åt de nakna kejsarna. En och annan, bl a Lars Calmfors, har framfört försiktiga invändningar, men aldrig talat ur skägget på begriplig svenska.


Den enkla sanningen är att politiker varken kan eller bör skapa några jobb, i varje fall inte med de metoder som i dag används.

 

Firma Borg & Andersson, pjäsens huvudaktörer och eniga om det mesta, kan bara OMFÖRDELA jobb - mellan individer, branscher och regioner men också över tid; en regering har makt att kortsiktigt sänka arbetslösheten med hjälp av sina jobbskaparprojekt , men sådana insatser skapar inga varaktiga jobb och innebär bara att problemen skjuts på framtiden.


I en marknadsekonomi, som ju Sverige påstår sig vara, är politikens uppgift i stället att lämna näringslivet i fred och fokusera på att via kloka systemval (nej till planhushållning, ja till frihandel) skapa ett gynnsamt företagsklimat som uppmuntrar till investeringar, sparande och bevarat välstånd. Därmed också till ökad och t o m full sysselsättning.


Jobbskaparskojarnas gemensamma lilla knep är att hålla tyst om att de 100-tals miljarder som arbetsmarknadspolitiken kostar måste finansieras på ett eller annat sätt.

 

Genom att höja skatterna på annat, minska statens utgifter eller skjuta betalningen på framtiden med hjälp av ökad upplåning (budgetunderskott) eller negativa realräntor. Det finns som bekant inga gratisluncher. Inte heller några gratispengar, även om riksbanken skapar det intrycket med sin extrema lågräntepolitik.


Förr eller senare måste allting betalas och då uppstår ett sysselsättningsbortfall, via minskad köpkraft och lägre investeringar.

 

Politikerna - och möjliggörarna i form av tigande ekonomer - anser sig ha rätt att helt sonika tiga om denna ofrånkomliga konsekvens. Väljarna vilseleds och demokratin undergrävs.

 

Och ytterst sällan påminner någon finansminister om att målet full sysselsättning blir meningsfullt bara om det handlar om ”riktiga” jobb. Sysselsättning är inget självändamål utan ett medel för att skapa försörjning och välstånd.

 

Anställningar som bygger på statliga subventioner och bidrag leder tvärtom till LÄGRE välstånd – ett faktum som mörkas med hjälp av maktelitens allra skamligaste lögn: påståendet att BNP är ett mått på välstånd.

 

Ett annat problem är att SCB publicerar politiskt vinklad jobbstatistik. Det sakligt korrekta är att mäta arbetslösheten som skillnaden mellan önskat antal arbetstimmar och de faktiskt utförda.

 

I dag är det gapet med säkerhet över 40 procent. Konkret: på en fungerande arbetsmarknad skulle arbetsinsatserna nära nog fördubblas och Reinfeldts ”utanförskap” elimineras.

 

I det verbala trixandet ingår också, föga överraskande, att förneka det uppenbara sambandet mellan löner och sysselsättning.

 

Massarbetslöshet betyder att lönekostnaderna drivits upp till en alltför hög nivå eller att lönestrukturen är felaktig - t ex genom att lönespridningen i en bransch (eller mellan branscher) är för liten (eller ibland tvärtom för stor), jämfört med vad som vore motiverat med hänsyn till skillnaden i faktiska prestationer.

 

Lägre ingångslöner skulle ha väldigt positiva effekter.

 

Så arbetsmarknaden inte alls är någon ”marknad” i ordets rätta betydelse, utan i hög grad, fast i det fördolda, styrd av våra politiker, framför allt genom att staten övertagit ansvaret för att försörja alla arbetslösa.

 

Därmed har facken fått ett klart övertag i löneförhandlingarna, medan partiledarna biter huvudet av skam med sina påståenden om att lönerna bestäms i ”fria” förhandlingar mellan marknadens parter.

 

Sysselsättningsproblemets lösning är lika enkel som politiskt ”omöjlig” (i betydelsen tabubelagd): att skrota dagens planekonomiska systemfel och återskapa en fri, fungerande arbetsmarknad.

 

Så kan ske genom att staten tvingar facken och arbetsgivarna att gemensamt stå för de kostnader som obalanserade löneavtal leder till. Eller att de fackföreningsägda A-kassorna avvecklas och överförs till den faktiska huvudfinansiären, d v s staten via Försäkringskassan.

 

I det senare fallet bör samtidigt ersättningen vid arbetslöshet sänkas betydligt och i enlighet med likabehandlingsprincipen (knäsatt i Per Albins Hanssons bekanta folkhemstal om ”kelgrisar och svarta får”) utgå med samma belopp för alla, inte variera med inkomsten.

 

I brist på sådana reformer borde politikerna i varje fall och i anständighetens namn erkänna att arbetslösheten är en produkt av politiska beslut och med ett penndrag skulle kunna avskaffas, men att de själva föredrar att rulla tummarna och kortsiktigt låter de arbetslösa och skattebetalarnas stå för notan.

 

Långsiktigt är det våra barnbarn som tvingas ta hand om konsekvenserna: ekonomisk stagnation och sjunkande välstånd. Framtidsimperialism är 7-klöverns gemensamma mantra.

 

 

Åke Sundström

 


                           
Annons:


Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.

Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.


Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.

Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.


Nyheter - Utrikes - Vetenskap
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center


Ekonomi
Efterfrågan skapar inte arbete
Efterfrågan skapar inte arbete
Det är nästan universellt accepterat idag att efterfrågan (läs: konsumtion) skapar arbetstillfällen. Den här övertygelsen stödjer den generella Keynesianska idén att regeringar bör ”stimulera” ekonomin, antingen genom finans- eller penningpolitik, när den genomgår en recession.

Nyheter - Israel
Israel dominerar cyber security-marknaden
Israel dominerar cyber security-marknaden
Nyheter - Mellanöstern
Palestinska skolor hyllar terrorister
Palestinska skolor hyllar terrorister

Sverige - Teknik
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem
Sverige och Israel världsledande inom luftförsvarssystem


Krönika - Roger Klang
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Demonstration förbi den judiska Synagogan
Varför fick Nordiska Motståndsrörelsen helt plötsligt så mycket utrymme i statsmedierna i samband med en för dem vanligt förekommande demonstration? Och varför drev tillståndsmyndigheterna på för att demonstrationen skulle gå förbi den judiska Synagogan i Göteborg? Jag funderade på det i flera dagar, kanske en vecka, tills svaret kom.

Politik - Svenska migrationskrisen
Sveriges nya instabilitet
Sveriges nya instabilitet
Om USA 2015 hade tagit emot en lika stor andel asylsökande, i förhållande till sin egen befolkning, som Sverige tog emot, så skulle USA ha tagit emot 5,2 miljoner asylsökande.


Utrikes
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
Alternativ för Tyskland, AfD, blir tredje största parti, enligt prognoserna.
AfD är valets stora vinnare. I valet 2013 landade man med 4,7 procent av rösterna strax under femprocentsspärren. Partiet tog plats i 14 av Tysklands 16 delstatsparlament. Starkast är man i Sachsen-Anhalt med 24,2 procent och i Mecklenburg-Vorpommern med 20,8 procent.

Inrikes
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur
Hur mycket våld kan man göra på det kollegiala systemet utan att förlora sin akademiska trovärdighet? Lund har för första gången hämtat sin prorektor utanför lärosätet, trots att uppdraget förutsätter att innehavaren redan har en anställning vid universitetet.


Krönika - Nima Gholam Ali Pour
Fake-News
Fake-News
Mainstream media är genom sina fake-news, antidemokratiska metoder och sanningsförakt ett hot mot demokratin.
Granskning - Sverige
Statistiker styr Sverige
Statistiker styr Sverige
Det är någon anonym statistiker som styr Sverige. Fraktionerad statistik läggs ut som uttömmande sanningar i medierna, på Sveriges Radio t.ex. Vem har inte råkat på följande korta påstående i media: Det finns fler kvinnor än män i Sverige.

Inrikes
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Försvaret: Inget tvång för soldater att delta i Pride
Efter att JO och Försvarsmaktens personalansvarsnämnd slagit fast att den soldat som inte ville delta i Prideparaden genom att verka som lastbilschaufför i paraden hade den moraliska rätten på sin sida, så har Försvarsmakten svängt i frågan.


Inrikes
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt
En aktuell utlysning av en tjänst som adjunkt i tyska vid Uppsala universitet anger att innehavaren ska ägna 50% av tjänsten åt ett fackligt uppdrag vid Saco-S-rådet.

Politik
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
När feminister ansluter sig till islamistiska terrorister
Det är inte bara i Sverige som "feministiska" makteliten hycklar. Faktum är att de så kallade feministerna inte bara blundar för dessa hemskheter, utan deras närvaro vid dessa evenemang stödjer och legitimerar även diktatorernas makt.


Insändare
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!
Rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet 2017!

Utrikes
Israeliskt stridsflyg anföll militär anläggning i Syrien
Israeliskt stridsflyg anföll militär anläggning i Syrien
Målet tros vara ett syriskt vetenskapligt forskningscenter för kemiska vapen och även en utvecklingsplats för robotvapen. Syrien är uppbackat av Iran och Ryssland.


Utrikes
USA:s försvarsminister varnar Sverige
USA:s försvarsminister varnar Sverige
En Statement of Intent (SOI) om utökat militärt samarbete finns sedan ett år mellan USA och Sverige. I ett hemligstämplat brev till Peter Hultqvist varnar USA:s försvarsminister James Mattis för konsekvenserna av att underteckna konventionen om en kärnvapenfri värld, enligt SvD.

Inrikes
Mikael Odenberg vs. Ulf Kristersson
Mikael Odenberg vs. Ulf Kristersson
Många menar att Mikael Odenberg är den siste moderaten sedan Mats Johansson dog och Rolf K Nilsson gick över till Medborgerlig samling.


Utrikes - Politik
Du kommer att mikrochippas, det är bara en fråga om tid
Du kommer att mikrochippas, det är bara en fråga om tid
Enligt fria oberoende medier i USA närmar sig eller passerar landet, och då förmodligen resten av västvärlden så småningom, övervakningssamhället i George Orwells roman ”1984” från 1949.

Utrikes
Facebooks används för slavhandel
Facebooks används för slavhandel
Grävande journalistik avslöjar Facebooks roll i människosmuggling och slavhandel.


Ekonomi
Kan fler bebisar rädda välfärdsstaten?
Kan fler bebisar rädda välfärdsstaten?
Välfärdsstaten med sin fördelningspolitik har stora bekymmer. Ekonomen Daniel J. Mitchell förklarade redan förra året att USA står inför en allvarlig långsiktig utmaning, som är överförbart på många andra länder inklusive Sverige.

Debatt
SVT är en kulturmarxistisk bastion
SVT är en kulturmarxistisk bastion
SVT som låtsats vara neutrala är i själva verket en kulturmarxistisk bastion som har en fientlig agenda mot det svenska folket hävdar Bechir Rabani i denna debattartikel.


Insändare
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Dagens insändare kommenterar händelsen där ofödda barn fortsätter att leva efter aborten.

Utrikes
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Nordkorea varnar USA för att de har gjort upp planer på ett robotangrepp med robotar riktade mot amerikanska militärbaser i Guam i Stilla havet. Robotbanan skulle i så fall gå rakt över Japanska territorium.


Inrikes
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
Inget hindrar en offentligt anställd från att uttrycka tankar, åsikter och känslor om arbetsgivaren och verksamheten. Rätten att göra det är tvärtom skyddad av grundlagen.