Jag växte upp med två mammor: här är den obekväma sanningen som ingen vill höra
Robert Oscar Lopez berättelse.
Jag växte  upp med två mammor: här är den obekväma sanningen som ingen vill höra
Publicerades 2015-09-11


Mellan 1973 och 1990, när min älskade mor gick bort, uppfostrades jag av henne och hennes kvinnliga partner. De hade separata hus men spenderade alla veckoslut tillsammans, med mig, i en husvagn diskret gömd på en campingplats 50 minuter från staden där jag bodde. Som den yngsta av min mors biologiska barn var jag den enda som upplevde barndomen utan att ha min far närvarande.

Efter att min mors partners barn hade lämnat hemmet för att gå på college, flyttade hon in i vårt hus i staden. Jag levde med dem båda under den korta tiden innan min mor gick bort vid 53-års ålder. Jag var 19 år då. Med andra ord var jag det enda barnet som upplevde livet med homosexuella föräldrar, så som det begreppet uppfattas idag.

Enkelt uttryckt, att växa upp med homosexuella föräldrar var mycket svårt, inte på grund av fördomsfulla grannar. Människor i vår stad kände inte till vad som pågick i vårt hus. För de flesta utomstående betraktare, var jag ett väluppfostrat, högpresterande barn, som gick ut skolan med bäst möjliga betyg. Inuti var jag dock förvirrad.

När livet hemma är så fullständigt annorlunda än hos andra i din omgivning och på ett grundläggande sätt slår mot hur man uppfattar det basala i relationerna, då blir man konstig. Jag har inga mentala funktionsnedsättningar eller biologiska avvikelser. Jag bara växte upp i ett hem som var så annorlunda att det var som upplagt för ett liv som social outsider.

Mina föräldrar lärde sig själva alla oskrivna lagar om vad som var socialt passande kroppsspråk i sin hemmiljö; de förstod vad som var korrekt och inte korrekt beträffande hur man ska uppföra sig i olika miljöer. De fick lära sig både traditionellt manliga och traditionellt kvinnliga mekanismer.

Även om mina kompisars föräldrar var skilda, och många var det, växte de ändå upp med manliga och kvinnliga sociala förebilder. De lärde sig att vara modig och orädd och beslutsam av de manliga förebilderna, och hur man skriver tackkort och är känslig av de kvinnliga förebilderna.

Det här är stereotyper, självklart, men stereotyper är bra att ha till hands när du ofrånkomligen lämnar säkerheten hos din lesbiska mammas husvagn för att jobba och överleva i en värld där alla tänker i stereotypa termer, även homosexuella.

Jag hade ingen manlig förebild att följa, och min mor och hennes partner, liknade varken traditionella fäder eller traditionella mödrar. Det resulterade i att jag hade väldigt få  igenkänningsbara sociala signaler  att erbjuda potentiella manliga eller kvinnliga vänner, eftersom jag varken hade självförtroende eller känslighet mot andra. På grund av detta skaffade jag mig sällan nya vänner och blev lätt avståndstagande mot andra.

Homosexuella som växte upp med heterosexuella föräldrar, kanske fick kämpa med sin sexuella läggning; men när det gäller det stora sociala universumet med anpassningar som inte handlar om sexuell läggning -hur man agerar, hur man talar, hur man uppför sig - så hade de fördelen av att lära sig detta hemma. Många homosexuella inser inte vilken välsignelse det är att växa upp i ett traditionellt hem.

Mitt liv hemma var varken traditionellt eller vanligt. Jag led på grund av det på sätt som är svåra för sociologer att mäta. Nervös, men samtidigt okänslig, verkade jag konstig även i homosexuellas ögon, och bisexuella vuxna hade dåligt tålamod med en som mig. Jag var lika udda i deras ögon som jag var i heterosexuellas ögon.

Liven är hårt när du är udda. Till och med nu har jag mycket få vänner, och ofta känner jag att jag inte förstår människor på grund av de ofta outtalade genusmönster, som alla omkring mig, även homosexuella fostrade i traditionella hem, tar för givet. Trots att jag är hårt arbetande och är snabb på att lära mig, har jag svårigheter i yrkeslivet för att medarbetare finner mig bisarr.

När det gäller sexualitet har homosexuella som växer upp i traditionella hem fördelen av att i sin miljö,  åtminstone se någon sorts fungerande mönster för uppvaktning går till.

Jag hade ingen aning om hur jag skulle göra mig själv attraktiv för tjejer. När jag klev utanför min mors trailer, blev jag omedelbart stämplad som utstött, på grund av mitt feminina sätt, lustiga kläder, mitt läspande och främmande framtoning. Föga förvånande  lämnade jag skolan som en oskuld som aldrig haft en flickvän, men var på fyra skolbaler som skämtande sidekick åt tjejer som velat haft någon som fixat en limousin.

När jag kom till gymnasiet, triggade jag i gång allas gayradar, och skolans HBTQ-grupp sökte upp mig för att säga till mig att jag med 100% säkerhet måste vara homosexuell. När jag kom ut som bisexuell, sa de att jag ljög och bara inte var redo för att komma ut som homosexuell ännu. Rädd och traumatiserad av min mors död, hoppade jag av skolan 1990 och hamnade i vad som bara kan beskrivas som den underjordiska homosexuella världen.

Hemska saker hände med mig där. Det var inte förrän jag var 28 år som jag plötsligt befann mig i en relation med en kvinna, genom en omständighet som chockade alla jag kände och som överraskade till och med mig själv. Jag kan kalla mig själv bisexuell, för att det skulle kräva flera böcker för att förklara hur jag blev heterosexuell efter nästan trettio år som gay.

Jag känner inte för att hantera gay-aktivister som förhör mig på sina sök- och- förstör- uppdrag mot före detta homosexuella," garderobsfall", och "homoconer".

Även om jag har en biografi som är särskilt relevant för gay-frågor, så var den första personen som kontaktade mig och tackade mig för att jag delade med mig av mitt perspektiv på HBTQ-frågor, Mark Regnerus via ett  e-mail daterat den 17 juli 2012. Inte som en del av hans massiva undersökning, men han noterade en kommentar jag lämnat på en webbsida angående undersökningen och tog initiativet till e-mail-korrespondens.

Under de 41 år jag levt hade ingen - och minst av allt gay-aktivister - velat att jag ärligt talat om de komplicerade homosexuella trådarna i mitt liv. Om inget annat, så förtjänar Mark Regnerus enormt mycket beröm, och gaysamhället borde hellre ge honom ett erkännande än försöka tysta honom.

Regnerus studie identifierade 248 vuxna, som i barndomen haft föräldrar som haft homosexuella romantiska relationer. De erbjöds en chans att ge ärlig respons utifrån sina insikter som vuxna, och den responsen var inte fördelaktig för den homosexuella äktenskapsagendan.

Och det backas upp av en viktig sak i livet som jag kallar sunt förnuft: Att ha en uppväxt som är annorlunda än andras, är svårt och svårigheterna ökar risken för att barnen har svårt att anpassa sig eller börjar självmedicinera med alkohol eller utvecklar andra självdestruktiva beteenden. Var och en av de 248 personerna bär en mänsklig berättelse, och utan tvekan, med många komplexa komponenter.

Liksom min berättelse, förtjänar dessa 248 berättelser att berättas. Den homosexuella rörelsen gör allt de kan för att ingen skall höra dem. Men jag bryr mig mer om berättelserna än siffrorna (särskilt i egenskap av engelskaprofessor); Regnerus snavade ovetandes på en skattkista av berättelser.

Så varför råder tystnadens tyranni från HBTQ-ledarna? Jag kan bara spekulera från mitt perspektiv. Jag håller min mors minne kärt, men jag tänker inte förminska min upplevelse när jag talar om hur svårt det var att växa upp i ett homosexuellt hem.

Tidigare studier har undersökt barn som fortfarande lever hos sina homosexuella föräldrar, de barnen kunde inte tala fritt, eftersom de skulle skuldbelagt sig själva, och fruktat att förlora sin stöd av föräldrarna. Just för att jag varit ärlig i min berättelse har jag blivit nertystad, bokstavligen, i årtionden.

Det senaste försöket att tysta berättelser (och fakta) som mina, kommer från Darren E. Sherkat, en professor i sociologi på Southern Illinois University i Carbondale, som blev intervjuad av Tom Barlett på Chronicle of Higher Education, där han sa att - jag citerar - Mark Regnerus studie var skit.

Barletts artikel fortsätter: Bland problemen Sherkat identifierat finns definitionen av lesbiska mammor och homosexuella fäder, som det varit fokus på i mycket av den offentliga kritiken. En kvinna kan identifieras som en "lesbisk mamma" i studien om hon haft en relation med en annan kvinna vid något tillfälle efter att hon fått barn, oavsett förhållandets längd och oavsett om de två kvinnorna varit ett par när de fostrat barnet.

Sherikat sa att detta borde räckt för att diskvalificera undersökningen från att ens övervägas att publiceras.

Problemet med Sherkats diskvalificering av Regnerus arbete är ett vem-kom-först problem, hönan eller ägget. Även om Sherkat använder termen "LGBT" i samma intervju med Barlett, utgår han ifrån att L och G diskrimineras grovt jämfört med B, bisexuella.

Var kommer barn från HBTQ-familjer ifrån? Om föräldrarna är 100% homosexuella blev de till genom surrogatmödrar eller insemination, eller är adopterade. Dessa fall utgör en så liten procent av HBTQ-föräldrarna, så att det skulle vara bokstavligen omöjligt att hitta mer än ett halvt dussin i en slumpvist urval bland tiotusentals vuxna.

De flesta HBTQ-föräldrar är, liksom mig, och tekniskt som min mor, "bisexuella" - det glömda B:et. Våra barn blir till därför att vi har heterosexuella samlag. Sociala komplikationer uppstår naturligtvis om det blir ett barn med motsatta könet som...

Sherikat menar att dessa komplikationer gör att undersökningen bör diskvalificeras eftersom de korrumperar renheten i modellen för det homosexuella föräldraskapet.

Jag håller det för troligt att barn som vuxit upp i samkönade äktenskap naturligtvis är mer nyfikna på, och mer benägna, att experimentera med homosexualitet, utan att nödvändigtvis vara helt i avsaknad av attraktion till det motsatta könet.

Därav är de troligtvis mer benägna att falla in under den bisexuella kategorin, liksom jag gjorde, vilket betyder att barn till HBTQ-föräldrar, kommer när de väl är unga vuxna, bli det första som diskvalificeras av sociala forskare som nu menar sig företräda deras föräldrar. De som är 100-procent homosexuella betraktar bisexuella med en mix av avsky och avundsjuka.

Bisexuella föräldrar hotar kärnan i HBTQ föräldrarnas skildring- (berättelse) vi kan välja att leva som hetero eller homosexuella, och vi måste bestämma hur köns konstellationerna skall se ut i de hem där våra barn växer upp.

Medans en del homosexuella ser bisexualitet som en bekvämare position, är dock faktum att bisexuella föräldrar bär mer smärtsam tyngt på sina axlar. Till skillnad från homosexuella, kan vi inte skjuta undan våra beslut som om det blivit oss påtvingade av naturen. Vi har inget annat val än att ta ansvar för vad vi gör som föräldrar, och leva med skulden, ångern, och självkritiken för alltid.

Våra barn anländer inte med ren rättslig immunitet. Som man, även om jag är bisexuell, kan jag inte slänga bort mitt barns mamma som om hon vore en använd inkubator. Jag var tvungen att hjälpa min fru genom havandeskapets svårigheter, och förlossnings depression. När hon kämpade mot diskriminering, mot kvinnor och mödrar som arbetade på en sexistisk arbetsplats, var jag tvungen att vara tålmodig och lyssna.

Jag var tvungen att svara mot hennes sexuella behov. När jag väl blev far, la jag bort mitt egna homosexuella förflutna, och gick i ed på att aldrig skilja mig, eller inleda något med någon annan person, kvinna eller man, för resten av mitt liv. Jag valde det åtagandet för att skydda barnen och låta dem slippa hantera skadlig dramatik, även som vuxna. När du är förälder, dyker etiska frågor upp som rör ditt barn och du lägger bort ditt egenintresse...för alltid.

Sherkats avrättning av Regnerus arbete visar en total respektlöshet för de känslor och sexuella strävanden bisexuella föräldrar bidrar med till sina barn. Bisexuella föräldrar måste brottas med deras plikter som föräldrar, medans de fortfarande kämpar mot frestelsen att inleda relationer med personer av samma kön.

Turbulensen som dokumenterats i Mark Regnerus studie är ett vittnesmål om hur svårt det är. Istället för att se det som ett hot, är det snarare en påminnelse om den börda jag bär och en sporre att först och främst bekymra mig över mina barns behov, inte min sexuella åtrå. Det andra hönan-eller-ägget problemet i Sherikats avfärdande handlar om konservativ ideologi.

Många har avfärdat min berättelse med fyra enkla ord: "Men du är konservativ." Ja, det är jag. Hur blev jag så? Jag förflyttade mig åt höger därför att jag levt i precis de anti-normativa, marginaliserade, och förtryckta identitets miljöer som vänstern hyllar: Jag är  en bisexuell latino intellektuell, fostrad av en lesbisk mamma, som fick uppleva fattigdomen i Bronx som ung vuxen. Och jag är iakttagande nog att notera att liberala sociala policys faktiskt inte hjälper människor i dessa tillstånd.

Särskilt skadligt är den liberala attityden att vi inte borde vara dömande när det gäller sex. I Bronx gay värld, städade jag tillräckligt många lägenheter efter män som dött av AIDS, för att förstå att motstånd mot sexuellt begär är centralt, vilket mänskligt samhälle det än gäller.

Sex kan skada inte bara på grund av smittsamma sjukdomar men också därför att det lämnar oss sårbara och mer benägna att klänga oss fast vid människor som inte älskar oss, vi sörjer de som lämnar oss, utan att veta hur vi skall fly från de som behöver oss men som vi inte älskar. Vänstern förstår inget att detta.

Därför är jag konservativ. Så ja, jag är konservativ och jag stödjer det Regnerus upptäckt i sin studie. Eller är det att Regnerus studie återuppväcker de saker som gjorde mig konservativ från början? Sherkat måste fundera ut svaret på det?

Efter att ha levt i fyrtioett år som en konstig man, ser jag det som tragiskt passande att den första instinkten hos experter och gay aktivister är att exkludera min livsprofil som opassande för undersökningar, eller som Dr. Sherkat kallar det, "skit."

Så har spelet sett ut i åtminstone tjugofem år. Allt prat om HBTQ allianser, faller platt tack vare forskare som Sherkat.  Trots allt tjattrande om en queer rörelsen, så är queer aktivister minst lika benägna att begränsa sina sociala sammanhang till professionaliserade, normala människor som vet hur man skall bemöta charmerande grupper, små prata, och smälta in med Art Deco möblerna.

Jag tackar Mark Regnerus. Hans arbete är långt ifrån "skit", och det bejakar mig, därför att det erkänner det som HBTQ-rörelsen mödosamt försökt radera ut, eller åtminstone försökt ignorera. Oavsett om homosexualitet är medfött eller inlärt, oavsett om homoäktenskap blir lagliga eller inte, är det jobbig att vara annorlunda: det ger en mental påverkan, gör det svårare att hitta vänner, påverkar yrkeskarriären, och leder till en väg som är kantad av självmedicinering i form av alkoholism, droger, spelande, osocialt beteende, och oansvarigt sex. '

Barnen till homoföräldrar har en tuff väg framför sig - jag vet, för jag har vart där. Det sista vi ska göra är att få dem att känna sig skyldiga, om de känner press på sig, och om de känner sig konstiga. Vi är skyldiga att åtminstone ge dem en dos ärlighet. Tack Mark Regnerus, för att du tog dig tiden att lyssna.


Översatt med rättigheter från LifeSiteNews

 


                           
Annons:


Insändare
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Liv räddas och släcks på kvinnokliniker
Dagens insändare kommenterar händelsen där ofödda barn fortsätter att leva efter aborten.

Utrikes
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Ordkriget mellan Trump och Kim Jong-un
Nordkorea varnar USA för att de har gjort upp planer på ett robotangrepp med robotar riktade mot amerikanska militärbaser i Guam i Stilla havet. Robotbanan skulle i så fall gå rakt över Japanska territorium.


Inrikes
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
JK:s beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten
Inget hindrar en offentligt anställd från att uttrycka tankar, åsikter och känslor om arbetsgivaren och verksamheten. Rätten att göra det är tvärtom skyddad av grundlagen.

Insändare
De verkliga monstren
De verkliga monstren
De som utifrån sin politiska agenda förstör människor är de verkliga monstren, hävdar Gullan Malmquist.


Granskning - Sverige
Sverige: Ett statsförfall?
Sverige: Ett statsförfall?
Svenska staten kämpar på ett orwelliskt sätt mot de svenska medborgare som pekar på de uppenbara problemen som migrationspolitiken orsakar menar Judith Bergman i denna granskning av svensk immigrationspolitik.


Krönika - Peter Strömberg
Därför är Hultqvist lämplig som försvarsminister
Därför är Hultqvist lämplig som försvarsminister
För att slippa göra klart lumpen påstod Hultqvist att han var pacifist. Det var det enda sättet man kunde komma undan vapentjänstgöring, så för den lögnaktige var det vad denne fick dra till med.

Nyheter - Utrikes
Israeliska Eco Wave Power bygger vågkraftanläggning i Mexiko
Israeliska Eco Wave Power bygger vågkraftanläggning i Mexiko
Anläggningen som ska generera 4,1 megawatt i mexikanska Manzanillo blir israeliska vågkraftsbolaget Eco Wave Powers första anläggning i landet.
Krönika - Karl Olov Arnstberg
Inkompetens
Inkompetens
Ett mejl från en advokat i Sverige.

Utrikes - Mellanöstern
UNRWA: Tillförsel av medel till Hamas för kommande stridsåtgärder
UNRWA: Tillförsel av medel till Hamas för kommande stridsåtgärder
Efter ‘Operation Protective Edge’ (Israel-Gaza konflikten sommaren 2014 ) uttrycker människor från alla samhällsskikt i Israel sin oro över de terrortunnlar som grävs av Hamas och även den ökande militära närvaron av Hamas i Gaza. Det här utgör ett hot mot hela civilbefolkningen i södra Israel.


Utrikes - försvaret
Därför körde en atomubåt och en slagkryssare genom danska Stora Bält
Därför körde en atomubåt och en slagkryssare genom danska Stora Bält
När den ryska ubåten tillsammans med sin ackompanjon slagkryssaren Pjotr Velikij stävade genom Danskt vatten blev det igenom Stora Bält. Ubåten gick då i ytläge eftersom detta sund mellan Fyn och Själland är för grunt för undervattenspassage.

Utrikes
USA påbörjar nya sanktioner mot Iran
USA påbörjar nya sanktioner mot Iran
Sanktionerna utökas till att inkludera 18 iranska individer och grupper som USA anklagar för att backa upp Irans ballistiska robotprogram.


Kristna Värdepartiet når ut trots begränsade resurser
Kristna Värdepartiets satsning i Almedalen i år gav goda resultat.

Reportage - Intervju
Intervju med Ronie Berggren om hans bok om Bush
Intervju med Ronie Berggren om hans bok om Bush
Har vi något att lära av George Bush idag? Många skulle säga nej, men det är en felaktig uppfattning menar USA-analytikern Ronie Berggren.


Nyheter - Utrikes
Israel rankas idag som en världsledande producent av TV-serier
Israel rankas idag som en världsledande producent av TV-serier
“Homeland, ”Prisoners of War, Fauda, In Treatment” – Israel producerar idag serier i världsklass som visas på såväl Netflix, HBO som andra TV-kanaler.
Krönika - Soheila Fors
Det religiösta hatet är religiöst
Det religiösta hatet är religiöst
Soheila Fors som själv flytt från det religiösa hatet avslöjar en myt som vänsteretablisemanget omhuldar

Krönika - Lars Bern
Eldriften verkar komma fortare än jag trott
Eldriften verkar komma fortare än jag trott
Lars Bern om eldriftens utveckling.


Utrikes - Tyskland
Tyskland konfiskerar bostäder för att använda till migranter
Tyskland konfiskerar bostäder för att använda till migranter
Myndigheterna i Hamburg konfiskerade sex bostadsenheter i Hammdistriktet nära stadens centrum i en auktion som aldrig tidigare förekommits. Liknande exproprieringsåtgärder har föreslagits i Berlin, Tysklands huvudstad.

Analys - Ekonomi
Kan pengar skapa välstånd?
Kan pengar skapa välstånd?
Jon Nylander förklarar den ekonomiska grunden till välstånd och utveckling


Inrikes
Kungsväg till SU-professur: lärarförslagsnämnd kryddade postmodernists meriter
Kungsväg till SU-professur: lärarförslagsnämnd kryddade postmodernists meriter
En aktuell professorstillsättning avslöjar hur långt ansvariga vid Humanistiska fakulteten är villiga att gå för att främja vissa sökande och utesluta andra genom strategiska brott mot gällande regler.

Inrikes
Så ska utländska byggföretag lockas till Sverige
Så ska utländska byggföretag lockas till Sverige
Regeringen vill göra det lättare för utländska företag att slå sig fram på den svenska byggmarknaden. Boverket får i uppdrag att skapa en webbplats där de svenska byggreglerna presenteras på engelska, och framöver även på andra språk.


Nyheter - försvaret
Svensk nobbade svenska försvarets bud till fördel för främmande makt
Svensk nobbade svenska försvarets bud till fördel för främmande makt
Joachim Kuylenstierna sålde ubåtshamnen i Fårösund till kineserna.

Åsikt
Snart obligatorisk TV-avgift
Snart obligatorisk TV-avgift
En fråga som kommer upp är; Vill svenska folket tvingas att betala TV-avgift? Det görs inga undersökningar om det.


Inrikes - immigration och integration
Sveriges mångkulturella apartheid
Sveriges mångkulturella apartheid
I svenska förorter, som i många andra förorter i Europa, verkar förtrycket som många flyktingar flyr ifrån följa dem till det nya landet. Islamistiska organisationer i Sverige stärkt sin ställning genom stöd från Saudiarabien och det svenska samhället.

Granskning - islam och väst
Europa slår tillbaka med ljus och nallebjörnar
Europa slår tillbaka med ljus och nallebjörnar
Europa har fortfarande inte insett att den terror som slagit till mot dess metropoler har varit krigshandlingar, och inte misstag som begåtts av några få störda personer som har misstolkat den islamska religionen. Det hävdar Giulio Meotti i denna granskning av västvärldens reaktion på islam.


Inrikes
Den okända KI-skandalen: ARW stöder Thomas Lundeberg i Europadomstolen
Den okända KI-skandalen: ARW stöder Thomas Lundeberg i Europadomstolen
Förre KI-professorn Thomas Lundebergs söker nu upprättelse i Europadomstolen efter att i en undermålig VR-utredning ha anklagats för forskningsfusk. Det ledde till att han förbjöds att undervisa och till att all eventuell forskning skulle betraktas som ”förtroendeskadande bisyssla”.

Utrikes
Det amerikanska F-35 har allvarliga problem
Det amerikanska F-35 har allvarliga problem
De länder som har skrivit kontrakt eller ingått någon form av avtal på att köpa F-35 är Storbritannien, Italien, Norge, Danmark, Nederländerna, Kanada, Turkiet och Australien. Över 3000 F-35 är planerade att byggas till 2035 om man räknar in USA:s behov.


Analys partiledardebatten
Löfven samarbetar med vissa partier till höger men inte med andra
Löfven samarbetar med vissa partier till höger men inte med andra
Stefan Löfven lovar att aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna. Säger att det inte går att genomföra förbättringar i samarbete med ett högerextremt parti. 

Inrikes
Inrikesministern smet från hyra och hade ett 30-tal anmärkningar hos Kronofogden
Inrikesministern smet från hyra och hade ett 30-tal anmärkningar hos Kronofogden
Huset kvaddat av kollektivet som bodde där. Dök inte upp till förhandlingen i tingsrätten. Allt som allt har Ygeman betalat 6000 kr av sin skuld från tingsrätten. Han känns tydligen inte vid, vid några skulder till offren idag. Tycker att han ”kom hårt undan”.


Inrikes
Ny brittisk studie: akademisk frihet i Sverige på europeisk bottennivå
Ny brittisk studie: akademisk frihet i Sverige på europeisk bottennivå
Sverige tillhör bottenligan när det gäller den akademiska friheten i ett europeiskt perspektiv. Det framkommer i den kanske mest detaljerade jämförande undersökning som någonsin gjorts på området.