Fler och fler holländare hävdar sin rätt till dödshjälp
Är dödshjälp på väg att normaliseras i Nederländerna? Fler patientgrupper har nu fått möjlighet att ta den enkla vägen ut. Skeptikernas farhågor har till stor del besannats, men försvararna är fortfarande många. Journalisten Gordon Darroch har skrivit om det.
Fler och fler holländare hävdar sin rätt till dödshjälp
Publicerades 2015-07-12 © dumplife(Mihai Romanciuc)

Nederländerna var först i världen med sin eutanasilag som trädde i  kraft år 2002. Lagen som omfattar både dödshjälp och assisterat självmord, skyddar läkare från rättsliga följder, så länge vissa grundläggande krav uppfyllts. Patienten måste bevisligen lida svårt och döden ska vara en absolut sista utväg. Alla andra alternativ ska vara uttömda. Utöver detta ska dödsfallet utredas av en särskild kommitté och om kraven inte anses uppfyllda riskerar läkaren upp till 12 års fängelse.

Åldersgränsen är idag satt vid 12 år. 16-åringar behöver inte föräldrarnas samtycke och 18-åringar kan ansöka utan sina anhörigas inblandning. Journalisten Gordon Darroch har tittat närmare på de konsekvenser som den kontroversiella lagen fått. Hans artikel publicerades i Dutch News den 3 maj.

Enligt en studie upplever 57% av de läkare som utfört dödshjälp, situationen som extremt känslomässigt påfrestande. 70% känner press på sig att bevilja eutanas och 64% anger att pressen ökat på senare år. En annan stressfaktor är att dödsfallsustredningen, som påbörjas först efter patientens död, kan dröja flera månader med sitt beslut.

 

Vidare presenteras i artikeln följande statistik och fakta:

De första fyra åren stod eutanasi och assisterat självmord för ca 1,900 av de årliga dödsfallen i Holland, men sedan 2006 har siffran tredubblats. Detta samtidigt som den palliativa vården blir bättre och bättre.

Bara ca 20 % av ansökingarna får avslag, 38% får hjälp att dö. De resterande 42% ångrar sig eller avlider innan de får hjälp.

Döende cancersjuka utgjorde till en början ca 90%  av fallen. Idag är siffran nere på 75%.

En helt ny grupp som tillkommit är psykiskt sjuka. Den här kategorin, som inte alls var en målgrupp när lagen klubbades igenom, fick 43 beviljade ansökningar år 2013.

Åldersgränsen på 12 år kan komma att upphävas. Diskussioner har förts om detta.

Självmordsantalet har inte sjunkit sedan lagen togs i bruk.

Theo Boer som intervjuas av Darroch, har tidigare suttit i olika utredningskommittéer. Idag kritiserar han den holländska lagens vaga definition av eutanasi: "Vi har inte tillräckligt specifika kriterier i lagen. Den nämner över huvud taget inte dödlig sjukdom, eller ens sjukdom. Man skulle kunna ha en situation i Nederländerna, där någon går i konkurs som, medveten om att han aldrig kommer att repa sig finansiellt, påstår att hans lidande är outhärdligt och lägger in en ansökan om eutanasi."

Det är skrämmande, uttrycker etikern, att om den palliativa vård vi har idag hade funnits för 13 år sedan, hade lagen säkerligen aldrig ens kommit på tal, ändå ökar dödssiffran för varje år som går, men ingen verkar bry sig. Systemet som skulle skydda läkarna och vara en sista utväg för den dödssjuka, handlar idag snarare om patientens rätt att få välja vilket sätt han eller hon vill dö på, menar Boer, en tidigare förespråkare för dödshjälp, som idag har bytt sida.

Doktor Ruben van Coevorden, som många gånger konsulterats av läkare som övervägt eutanasi, delar den ganska vanliga inställningen att man i Holland tagit kontrollen över något som tidigare skedde i det fördolda, och att dödshjälp går under begreppet palliativ vård. Det faktum att ingen av de få brottsutredningarna som gjorts genom åren har lett till åtal använder han som ett argument för att lagen faktiskt fungerar och inte missbrukas. Coevorden skyller delvis ökningen av ärenden på en åldrande befolkning, men medger samtidigt att många på ett allt för tidigt stadium överväger eutanasi.

Lena Söderqvist

                           
Annons:


Target Africa
Människorättskämpen Obianuju Ekeocha gör upp med modern kolonialism i boken Target Africa.

Kristna Värdepartiet
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Att bry sig om 150 000 liv är viktigare än en ny regering!
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter Lukas Berggrens artikel


Partiet som tar kvinnornas parti
Kristna Värdepartiet är ett parti som står upp för kvinnors rättigheter, skriver en grupp kvinnliga partimedlemmar.

Kristna Värdepartiet
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson: Kompromiss är fel väg att gå
Roland Ohlsson från Kristna Värdepartiet bemöter de tre pingstprofilernas debattartikel om varför de anser att man bör rösta på KD.


Kristna Värdepartiet
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Lars Borgström: Bestraffa inte kollektivt!
Kristna Värdepartiets Lars Borgström ifrågasätter Liberalernas kollektivbestraffning av religiösa friskolor.


Om Pride och människovärdet
Människovärdesprincipen gäller för alla. Men människans förutsättningar gäller också för alla. När ”HBTQ”-rörelsen vänder sig mot dessa motverkar den människovärdet.

Livets marsch i Linköping
På nationaldagen marscherade ett femtiotal personer för livet.
Israel firades på Öckerö
Med anledning av staten Israels 70-årsfirande hölls en samling på Öckerö den 21 april

Det enda partiet som står upp för de ofödda
Kristna Värdepartiet är det enda partiet som verkligen står upp för de ofödda, menar Annette Westöö.


Kulturens tystnad
Om den svenska kulturen och dess relation till kommunismen.

Skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag mot våldet i skolan
Krafttag krävs mot våldet i skolan. En trygg skolmiljö är grundläggande för barnens psykiska välbefinnande, skriver Lars Borgström och Annette Westöö, talespersoner för Kristna Värdepartiet.


Kristna Värdepartiet
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Samtycke – den sista moraliska bastionen!
Debattartikel av Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Inrikes
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Medborgarjournalisten Bechir Rabani död – arbetade med granskning av Aschberg.
Bechir Rabani, känd från organisationen Megafonerna, avled plötsligt tidigt på fredagsmorgonen under mystiska omständigheter.


Inrikes
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Unik granskning av Robert Aschbergs verksamhet
Robert Aschberg med ett tydligt kommunistiskt förflutet har hyllats i medier som “trolljägare” och flitig “antirasist”. Men vilka motiv och krafter ligger egentligen bakom hans arbete?
Inrikes - Intervju
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Amerikanska nyhetsanalyser firar 500 podcastavsnitt
Intervju med aktören för en av Sveriges mest aktiva alternativmediasajter.

Nyheter - Norden
Islamistiska regler i danska skolor
Islamistiska regler i danska skolor
Två före detta lärare vid skolan Nord-Vest beskrev hur barnen på skolan talade om danskar i termer som "de och vi". I en poesitävling komponerade flera barn dikter som beskrev deras önskan att klå upp och bryta benen och händerna på de "danska svinen".


Hälsa och hållbar utveckling
Lars Bern redogör för vad han anser vara de verkliga miljöproblemen till skillnad från klimathysterin.

Ledare
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Sverige har en bit kvar till verklig jämställdhet
Jämställdhetsdebatten i Sverige väljer selektivt ut fakta som ger en falsk bild av att ojämnställdhet bara är till männens fördel.


Utrikes - Mellanöstern
Tel Aviv – vegan capital of the world
Tel Aviv – vegan capital of the world
Med 400 veganska och vegetariska restauranger gör Tel Aviv namn för sig som “vegan capital of the world”.

Analys - Ekonomi - Per Bylund
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Kinas ekonomiska mirakel är en bluff
Per Bylund analyserar påståendet om Kinas fantastiska tillväxt.


Åsikt -Insändare
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Statstelevisionen ska även fomellt bli statstelevision
Inte en enda kommentar har lagts ut på någon av de 31 inläggen av Josef Svenberg (mp) på Ekot, men ändå lämnade jag en kommentar. Märk väl en rumsren fast kritisk kommentar.

Utrikes
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Ett etappsteg på det kinesiska Sidenvägsprojektet spikat
Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet lägger en 826 km lång järnvägsförbindelse på sina territorier. Frågan är hur kineserna ska lösa frågan med hur de ska komma över eller under den 300 km långa sträckningen över Kaspiska havet.


Ryska revolutionen 100 år
7 november 1917 inträffade ryska revolutionen, en händelse som mer än någon annan fullföljde konsekvenserna av människans förkastande av Gud, då den i stället överlämnade makten till egenmäktiga människor. Vi ser dess mönster och inflytande tydligt hos oss än idag.

Reformationen och musiken - inte bara församlingen
Idag är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser, vilket inledde reformationen. Ofta har församlingens nyvunna roll tolkats som något av ett lekmannaideal eller ett slags likställande av roller. Luther vill dock samtidigt behålla expertis på olika områden; ett av dem var musikens.


Intervju: Peter Ahlman från The Last Reformation Sweden
I Kristna kretsar så är de både älskade och hatade. Vissa kristna anser att de är den rörelse som är mest bibeltrogna, medans andra anser att de håller på med villolärar. Vi har intervjuat personen bakom The Last Reformation Sweden.

Krönika - Lars Bern
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Trumps våta dröm – vänsterns och medias moraliska skeppsbrott
Lars Bern kommenterar de senaste skandalerna inom vänstern och media.


Nyheter - Utrikes - Vetenskap
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center
Unik hjärtoperation utförd på Hadassah Medical Center

Ekonomi
Efterfrågan skapar inte arbete
Efterfrågan skapar inte arbete
Det är nästan universellt accepterat idag att efterfrågan (läs: konsumtion) skapar arbetstillfällen. Den här övertygelsen stödjer den generella Keynesianska idén att regeringar bör ”stimulera” ekonomin, antingen genom finans- eller penningpolitik, när den genomgår en recession.


Nyheter - Israel
Israel dominerar cyber security-marknaden
Israel dominerar cyber security-marknaden

odtülüler dershanesi ankara kız yurdu yurt kızılay dershaneler