Nättidning

På den här sidan ska vi titta närmare på olika branscher, områden och yrken och vi ska göra detta ur ett mer privat perspektiv. Vad ska du tänka på när du ska anlita en professionell yrkesman – och varför ska du anlita en sådan?

Vi ska även skriva om andra saker. Målet är att sidan ska vara intressant för alla och att de ämnen vi skriver om därför ska vara väldigt varierande, men alltid välskrivna, relevanta och baserade på fakta. Välkommen.


Blyertsteckning med Don Quixote

Vi är lika – men ändå så olika…

— Fredrik, morgonbladet.se

Advokatbyrå.

På en advokatbyrå så tar sig advokater an klienter som av någon anledning behöver rådgivning – eller försvar – inom ramarna av något juridiskt dilemma. En advokatbyrå drivs av minst en advokat och där ledamöterna i styrelsen även de ska vara advokater.

Att vara advokat skiljer sig från att vara jurist. En advokat är en skyddad titel och för att få kalla sig för detta så måste man vara upptagen i Advokatsamfundet – något som följer givna regler och som tar lång tid. Jurist får egentligen vem som helst kalla sig. Om du hamnar i ett juridiskt dilemma så kan det vara bra att veta: väljer du en advokatbyrå så väljer du också en större kunskap.

Blyertsteckning med Don Quixote

Att vara advokat skiljer sig från att vara jurist…

— Jessica, morgonbladet.se

Säkerhetskonsult.

Företag idag har en helt annan hotbild än vad som förr var fallet. För några år sedan var det enbart det fysiska intrånget som kunde skada företaget – ett inbrott kunde vara förödande.

Idag så ser man att virtuella intrång är både vanligare och betydligt farligare; detta samtidigt som även risken för inbrott finns kvar. Genom att anlita en säkerhetskonsult så får man mer trygghet.

En säkerhetskonsult ser över verksamheten ur alla tänkbara perspektiv, identifierar fel, svagheter och brister och ser därefter till att täppa till dessa luckor. Allt detta ger ditt företag en ökad säkerhet och en möjlighet att på ett tryggt sätt fortsätta med er huvudsakliga syssla.

Blyertsteckning med Don Quixote

Företag idag har en helt annan hotbild…

— Oscar, morgonbladet.se

Laddbox.

Fler och fler väljer elbilar och inte mycket tyder på att det är en utveckling som kommer att stagnera – det är snarare precis tvärtom. Att välja en elbil idag är att göra ett bra val för både miljön och den egna ekonomin.

Det senare som en följd av att man de facto kan få förmåner från staten i form av ekonomiska subventioner. En av dessa handlar om att installera en laddbox – som krävs i hemmet för att ska ladda bilen.

En laddbox och installation av en sådan – som ska utföras av en behörig elektriker – ingår i Grön Teknik; det ger en möjlighet att dra av 50% av den totala kostnaden för installation och för laddboxen i sig. En laddbox ger dig effektiv – och säker – laddning av din elbil. Ett måste att ha i hemmet.

Blyertsteckning med Don Quixote

Att välja en elbil idag är att göra ett bra val för både miljön…

— Hanna, morgonbladet.se

Städfirma.

Att ta hjälp av en städfirma är idag vanligare än någonsin tidigare. Förut var det mer en sak för de välbärgade i samhället – idag så har en förändring skett och framförallt så syns detta genom tjänsten hemstädning. En städfirma anlitas för hemstädning hemma hos vanliga barnfamiljer och där kostnaden till hälften subventioneras av statliga medel genom det så kallade RUT-avdraget.

Utöver detta så arbetar även en städfirma i Stockholm mot exempelvis företag – kontorsstädning – och erbjuder andra tjänster till privatpersoner – flyttstädning, storstädning, fönsterputs och exempelvis byggstädning efter en renovering.

Att anlita en städfirma är att skapa luckor i det egna schemat, något som många idag definitivt har behov av att göra.

Blyertsteckning med Don Quixote

Städfirma anlitas för hemstädning hemma hos vanliga barnfamiljer…

— Marcus, morgonbladet.se

Tandvård.

Genom professionell tandvård ger man sig själv möjligheten att leva ett liv med sina ordinarie tänder intakta även på ålderns höst. Minst en gång per år bör man söka sig till en tandläkare för att undersöka skicket på sina tänder och eventuellt åtgärda problem som upptäcks.

Tandvård handlar även om skötsel av tänderna i hemmet och på en daglig basis. Genom att borsta tänderna två gånger om dagen, använda tandtråd samt att se till att skölja med munvatten – innehållande fluor – så kan man hålla tänderna i ett bra skick.

Vid tandvård i Stockholm har man rätt att använda tandvårdsbidraget varje år. Hur stort detta är beror på vilken ålder man befinner sig. Det finns även ett högkostnadsskydd som säkerställer att behandlingar aldrig blir för dyra.

Blyertsteckning med Don Quixote

Tandvård handlar även om skötsel av tänderna i hemmet…

— Lina, morgonbladet.se

Familjerätt.

Jurister och advokater med inriktning mot familjerätt i Stockholm vittnar ofta om att det personliga engagemanget blir större och att man – i en helt annat omfattning – blir involverad i sina klienters öden rent känslomässigt.

Familjerätt handlar om exempelvis vårdnadstvister, arvsrätt, äktenskap och samboskap och tvister gällande sådana ämnen. Det är också därför det skapar dessa känslor.

Att vara advokat eller jurist inom familjerätt handlar nästan lika mycket om att ge stöd till sin klient som att vara sakkunnig och påläst om både område och det specifika fallet. Långt ifrån alla jurister och advokater passar för arbete inom familjerätt.

Blyertsteckning med Don Quixote

Advokater involveras i sina klienters öden rent känslomässigt…

— Axel, morgonbladet.se