Systematiskt brandskyddsarbete är ett lagkrav

För allas vår säkerhet så finns det lagkrav på systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Detta är dock något som man gör klokt i att använda sig av specialister för.

I Sverige har vi höga krav på säkerhet. Vi förväntar oss att våra myndigheter utformar lagar och ser till att de följs, så att vi medborgare ska kunna känna oss säkra. Det gäller inom alla områden — trafik, arbetsplatser, skolor och mycket annat. Och antalet lagar som ska efterlevas är följaktligen många.

Vad gäller brandskydd så är det MSB, Myndigheten för samhällsskydd och bevarande, som främst står för lagutformningen. Den övergripande lagen är Lagen om skydd mot olyckor. Enligt den så har ägaren eller den som ansvarar för en organisation skyldighet att bedriva SBA, systematiskt brandskyddsarbete.

Det finns specialister på systematiskt brandskyddsarbete

Sen åligger det den kommunala räddningstjänsten att följa upp och se till att man har ett sådant systematiskt brandskyddsarbete. De som arbetar med att tillse detta är utbildade och examinerade av MSB, genom den utbildning som allmänt benämns SMO, skydd mot olyckor. MSB har skolor i Revinge och Sandö med lärare som utbildar bland annat i detta.

Som företagsägare är det mycket man ska ha styr på. En del är dessutom så komplicerat att man i princip måste ta hjälp. Detta med kraven på SBA är en typisk sådan sak. Man bör alltså anlita specialister på SBA. Även dessa är som regel utbildade av MSB. Det gör att man kan känna sig trygg när man lägger brandsäkerheten i deras händer.