Lekplatsutrustning för dagens barn

Nya generationers barn kräver ny lekplatsutrustning som är modern och pedagogisk. Det stimulerar deras utveckling, som komplement till lek med kottar.

Leksaker och lekplatsutrustning är något som används av barn under en begränsad tid av deras uppväxt. När en “omgång” barn går vidare till andra intressen tar “nya” barn vid där de äldre lämnade av. Det är alltså inte som med tidsfördriv och fritidssysselsättning för vuxna, som kan underhålla i flera tiotals år.

I och med detta är det lätt att tro att lekutrustning inte behöver utvecklas. Den gamla utrustningen är ju alltid som ny för barn som inte lekt med den förut. Fast om man hade varit fast i dylika tankebanor så skulle dagens barn fortfarande leka med kottar och pinnar, eller hur?

Lekplatsutrustning utanför boxen

Det är i och för sig inget fel i att leka med det som naturen erbjuder – det främjar fantasin. Men moderna leksaker och moderna lekplatsutrustningar har fördelen att de kan vara väldigt pedagogiska. De främjar en annan typ av lek och stimulerar barnen på ett annat sätt än vad kottar och pinnar kan.

Genom fokus på innovation och entreprenörskap kan lekplatsutrustning av högsta kvalitet utvecklas, vilket erbjuder barnen spännande och säkra lekmiljöer. Genom att tänka utanför boxen och använda sig av nya material och tekniker kan lekplatsutrustningen också bli mer attraktiv och lockande. De enda som inte blir glada över detta är de som hunnit bli lite äldre och känner sig för gamla för lekplatser. Men de kan ju alltid leka i smyg.