Är privata alternativ bättre?

Privatiseringar i Sverige har gjort att privatpersoner numera har ett betydligt större urval av tjänster än vad som fanns då allting styrdes i regi av staten; detta oavsett om det handlar om att köpa mediciner, välja sjukvård, välja skola till sina barn, tandläkare eller exempelvis vård för äldre människor. Det som många pekar på här är att dessa privatiseringar och det större urvalet har gjort svenskar friare och att priserna dessutom blivit betydligt humanare – denna liberala syn ska dock ställas mot skeptikernas ord som är betydligt fränare gällande privatiseringar.

Här pekar man nämligen ut att vården blivit sämre, att privatiseringar ökat klyftorna mellan fattiga och rika – det vill säga, att enbart de som har pengar kan få bra hjälp – och att det helt enkelt var både bättre och mer rättvist förr. Det är allstå en svår nöt att knäcka och en väldigt komplex fråga; men klart står åtminstone att dessa privatiseringar är här och att det egentligen bara är att acceptera och göra det bästa av situationen.

Handlar det om att exempelvis vården blivit sämre så måste man som privatperson också vara medveten om detta och kanske lägga en större noggranhet innan man söker sig exempelvis till en privat tandläkare. Menat med detta; man måste kolla upp hur betyg- och omdömen ser ut och man måste lägga ner mer tid på egen research innan man bokar in detta besök.

Än viktigare blir detta då det handlar om långvarig vård och om vi här tar ett exempel som rör äldrevården så kan vi hålla oss till Stockholm där debatten varit som tuffast då det kommer till de privatiseringar som skett inom det området. Detta gäller speciellt hemtjänst och denna fråga har verkligen sina för- och nackdelar i Stockholm. Det är nämligen just i Stockholm som hemtjänst driven i privat regi har tydligast upp- och nersidor och om vi benar ut dessa nedan så kanske vi kan skapa oss en klarare och tydligare bild.

Nackdelar med privat hemtjänst i Stockholm

  • Stölder. Många äldre pekar ut personalen de anlitat för hemtjänst i Stockholm som rena tjuvar och som stäk värdesaker lite på löpande band. En uppgift som man naturligtvis ska ta med en rejäl nypa salt men som ändå är värd att ha i åtanke. Ingen rök utan eld…
  • Stressad personal. Det här problemet är stort gällande hemtjänst i Stockholm. De privata – vinstdrivna – företagen sätter ofta en orimlig press på de anställda och detta leder i sin tur till undermålig vård och en direkt farlig arbetsmiljö. Det här måste upphöra då det gäller hemstjänst i Stockholm.
  • Ingen kontuinitet. Det vill säga at det aldrig kommer samma personal och hjälper till utan att denna växklar mellan varje besök. Detta problem är ingenting som är unikt just gällande privat hemtjänst i Stockholm – detta har alltid funnit och beror på dåliga löner, låg status och en tuff arbetsmiljö.

Fördelar med hemtjänst i privat regi

  • Möten med kulturer. Många upplever att vården blivit bättre och att det ofta sker på grund av att personalen kommer från så olika bakgrunder och att de äldre därmed kan lära känna nya kulturer och dela med sig av sina egna erfarenheter. Ett positivt utbyte!
  • Högre löner. De anställda har ofta bättre löner inom hemtjänst som drivs i privat regi än vad de hade förr.
  • Lättare att få kontakt. Det har blivit betydligt enklare för de äldre som använder sig av hemtjänst att snabbt komma i kontakt med personal om olyckan är framme och om någonting oväntat händer. Detta har många tidigare upplevt som ett problem och här får man säga att servicen överlag blivit lite mer effektivt än förr.