Rätt service ger billigare boende

Felet som många fastighetsägare gör är att man ofta agerar väldigt kortsiktigt och detta är något som i slutändan kostar mycket pengar. Dels så riskerar man att saker och ting går sönder och dels så blir omkostnaderna betydligt högre. Vi menar att man ska tänka mer långsiktigt och om vi ger ett exempel på detta så gäller detta avlopp och vatten.

Vi kan här säga att du äger en fastighet i Göteborg och där du inte ser över skicket på dina rör och ledningar; du låter saker och ting beror och trots att de boende i din fastighet – speciellt de som bor långt upp – klagar på att vattnet rinner undan långsamt, att det luktar illa, att fler stopp sker, att det är dåligt tryck i ledningarna och att de bubblar i avlopp så rycker du på axlarna. Vad händer här och var kommer att blir en följd av ditt strutsliknande agerande?

Jo, förmodligen så kommer något rör att brista och har du tur här så kan du ringa en rörmokare i Göteborg som akut kan rycka ut och korrigera detta. Har du otur så kommer det att leda till kostsamma vattenskador och förmodligen dessutom ett väldigt dyrt stambyte. Kort sagt: rör, avlopp och ledningar drabbas av slitage och som fastighetsägare så tjänar man på att ligga steget före och ha en regelbunden kontakt med en rörmokare.

Ha kontakt med en rörmokare i Göteborg

Det du skulle gjort här var att ta klagomålen från de boende i din fastighet i Göteborg på ett större allvar och direkt kontaktat en rörmokare för att korrigera problemen. Vilka varningssignaler fanns som anledning till att du borde ringt en rörmokare? Vi radar upp dem nedan.

  • Bubblor i avlopp och i diskho
  • Dålig avrinning
  • Luktar illa
  • Dåligt tryck på vattnet
  • Många stopp i avloppen

Samtliga dessa punkter är tecken på att du borde ringt en rörmokare för att genomföra en så kallad stamspolning i din fastighet och en sådan hade sparat dig mycket pengar. Dessutom så skulle denne rörmokare kunnat genomföra en så kallad injustering och sett till att samtliga lägenheter i din fastighet fått samma tryck gällande vattenflöde och din plånbok hade i slutändan mått betydligt bättre av detta. Kort sagt, som fastighetsägare måste man tänka mer långsiktig och man måste se till att skaffa sig partners som kan hjälpa till att hålla kostnaderna nere; en rörmokare är bara ett exempel på ett sådant givande partnerskap.