Vill ni göra en bodelning?

Det finns olika tillfällen där det kan vara aktuellt med en bodelning. Det behöver inte alltid handla om en skilsmässa. Det kan också vara inför ett äktenskapsförord under äktenskapet.

Det är bra att ta hjälp av advokat vid bodelning. En advokat som kan familjerätt kan lotsa er till att göra en korrekt bodelning. Det är en förutsättning för att det inte ska uppstå problem vid en skilsmässa eller vid ett dödsfall. Ett problem kan vara att arvtagare kräver saker ur dödsboet eller av ena partnern. Med juridisk hjälp kan man reda ut vem som äger vad. Det kan ibland vara ganska krångligt att utreda och även om parterna själva vet, ska det dokumenteras på rätt sätt. Detta är för att sedan kunna hänvisa till dokumentet, i de fall det skulle uppstå tvister.

Inför ett äktenskapsförord

Även om man i början av en relation absolut inte vill tänka vare sig på ekonomi eller separation, så är det många som efter ett antal år tillsammans ansöker om bodelning. Det kan handla om att man investerat i värdepapper eller köpt personliga saker. Man vill försäkra sig om att inte mista något personligt vid en separation. Det kan handla om en fastighet där bara den ena partnern investerat, eller ett arv som tillfallit den ena och som man vill ska gå i arv till bröstarvingar. Att upprätta ett äktenskapsförord är ett bra sätt att garantera att det man vill behålla själv, inte tillfaller någon annan i händelse av skilsmässa eller dödsfall.