Arvstvist inom ett dödsbo

Alla som har rätt till arvet ingår i något som kallas för ett dödsbo. I många fall är det lätt att klara upp vem som ärver vad, men ibland uppstår en arvstvist.

Alla tillgångar från den döde samlas i dödsboet. Detta för att få en översikt av hur mycket arvet faktiskt består av. Det gör att det är lättare att dela upp det mellan dem som har rätt till arvet. Ibland kan det vara så att personerna själva behöver komma överens om hur man ska dela arvet. Då kan det hända att det uppstår en arvstvist, eftersom att det är svårt att komma överens.

Det gäller speciellt när man är upprörd och ledsen över att ha förlorat någon, eller när någon som känns obehörig anser att de har rätt till arvet. Det är viktigt att läsa på om Sveriges lagar, så att ni inte ger vika för något där ni egentligen har lagen på er sida. Om man inte kommer överens så kan en domstol slå fast hur arvet ska delas.

Det gäller vid arvstvist mellan barn och sambo

Ett testamente är inte lika effektivt i Sverige som det är i amerikanska tv-serier. Det är helt enkelt inte så det fungerar. Tur är väl det. De svenska lagarna är till för att skydda alla familjemedlemmar, så att ingen utomstående kan lägga vantarna på något som inte tillhör dem. Om en make eller maka dör, så är det den efterlevande partnern som ärver allt. Men finns det inte ett registrerat äktenskap så är lagen annorlunda.

Enligt lagen så kan man inte, även om man har varit sambo tillsammans med någon under hela livet, göra anspråk på hela eller den större delen av arvet, om man inte har gemensamma barn. Det är viktigt att kontrollera vad som gäller i er relation vid ett arvskifte.