Det finns en halkbana i Stockholm

För att få ta B-körkort är det nödvändigt att man har genomfört en halkkörning på en halkbana i Stockholm, och det behöver inte vara krångligt om man bokar tid genom sin trafikskola.

Man kan tro att det inte är någon skillnad att köra bil när det är snö och halt ute om man har bra däck. Bra däck är viktigt, men det räcker inte för att man ska köra säkert. Man måste också anpassa sin körning efter väglaget. Det går faktiskt inte riktigt att förstå vad det innebär att tappa kontrollen över en bil förrän man varit med om det.

För att man, utan fara för sig själv och andra, ska kunna uppleva halkkörning så finns det en halkbana i Stockholm där man får öva. Att öva halkkörning ingår som en obligatorisk del i utbildningen för B-körkort och den kallas risktvåan.

Det finns halkbanor på flera orter där man utbildar i risktvåan

I risktvåan ingår en teoretisk del där man tillsammans med en handledare går igenom olika situationer som skulle kunna inträffa när man är ute och kör. Man blir medveten om risker och man lär sig hur man ska agera.

Sedan kommer den praktiska biten där man under säkra förhållande får känna på hur bilen reagerar när det är halt och man får en sladd. Det är viktigt att ha övat sådana situationer så att man vet hur man ska hantera bilen för att häva sladden och minska olycksrisken. Som med allt annat när det gäller bilkörning så är hastighet och uppmärksamhet avgörande.